.

Diskusija: Katalikai fundamentalistai vėl persekioja lietuvių tautą

10. disconceptionista2008 06 17 10:17:26

Pani Audrė save iš šono pamatė. Ir kas gi sakė, kad tas Jupiteris, kuriam viskas leidžiama yra viršesnis už jautį ir gali jungą sukti sau virš galvos pasimovęs ant mažojo pirštelio, taip ir nenustodamas terorizuoti. Kodėl visos žmogaus dorybės, apie kurias aiškina ir pasaulietinė etika, staiga tapo būdingomis tik krikščionims. Gal, kad kuklumo (ar neturto)įžadus davė?

9. Giedrius2008 06 12 15:04:00

Pilnai pritariu.
Tarp katalikų dvasininkų netrūksta ir padorių žmonių – vien Paberžės Stanislovas koks buvo šviesus žmogus, jau nekalbant apie Maironį, Vaižgantą, Valančių ir daugelį kitų lietuvybės šviesulių.
Tačiau Katalikų bažnyčia, kaip struktūra ar sistema, šiuo metu yra didžiausia lietuvių tautą dezorganizuojanti jėga.
Iš to visai neseka, kad būti kataliku ar katalikų žyniu yra blogai – lietuvių tautos priešai (šiuo konkrečiu laikotarpiu) yra būtent su partijomis jau tvirtai suaugę pagrindiniai „hierarchai“ su visa savo ideologine–propagandine struktūra, akivaizdžiai siekiantys pajungti Lietuvos valstybę savo (ar Vatikano) valdžiai.
Vatikanas nėra prigimtinis lietuvių tautos priešas, tačiau šiuo metu akivaizdu, kad jo įtakos augimas Lietuvoje reiškia lietuvių tautos, kaip tokios, kaip vertybės pačios savaime, nykimą.

8. Alvidas Perkūnėlis2008 06 12 12:52:11

Labai geras straipsnis, bet truputėlį vienašališkas. Manau, nenurašykime visų kunigų vien fanatiškais bažnyčios rūrlaižiais. Gi buvo vienas net vyskupas, kuris lietuvių tautą išgelbėjo nuo lenkiškojo genocido (dvasinio – neišsigąskit). Mat, pagal visus sulenkėjusius kun. „dievas mužikų kalbos nesupras“. Tai naFiks mums toks idiotas pisagalis dievas, kuris savo „sukurtų“ tautų kalbų nesugeba išmokti. O tas vyskupas gelbėjo mūsų kalbą (nesvarbu , kokiais motyvais) o būtume jau kaip airiai – kalba tik angliškai. Vienas vyskupas (beje – tautininkų o ne klerikal–demokratų partijos narys)yra prasitaręs (dar tarpukario Lietuvoje) „jei reiktų pasirinkti ar dievas ar Tauta, atsisakyčiau dievo“. Tai va kaip giliai įsiskverbusi lietuvių tautos kraujyje meilė savo šaknims. Neišmušo prabaltų jausenos Herkui Mantui jokie kryžiuotiški būrimai, neišmuša net ir kaikuriems vyskupystę pasiekusiems. Tai yra tikri Tautos deimantai. Bet tai tik labai reti atvejai.

7. Giedrius2008 06 11 22:02:01

Labai ačiū Audrei.
Šis dienoraščio įrašas akivaizdžiai nukreiptas prieš tuos, kurie bando primesti visai valstybei ir tautai savo religines pažiūras.
Tuo tarpu Audrė sako „kitaip manantiems“ – sąmoningai iškreipdama savo kritikuojamo straipsnio turinį, nes manyti yra viena, o primetinėti prievarta savo nuomonę kitiems yra visai kita.
Toks prasmės iškraipymas siekiant manipuliuoti per daug neįsigilinusiais klausytojais ar skaitytojais yra labiausiai paplitusi Lietuvoje demagogijos atmaina, ir Katalikų bažnyčia vis begėdiškiau tokią demagogiją naudoja.
Šiai temai bus skirtas sekantis dienoraščio įrašas, ir dar kartą dėkoju Audrei už puikų pavyzdį:)

6. Audrė2008 06 11 16:33:17

Pagiežos ir pykčio kitaip manantiems straipsnis. Kam jis naudingas?

5. Giedrius2008 06 09 18:39:10

Betgi tai vyksta jau dabar.
Visos valstybinės religinės šventės yra katalikiškos.
Tiktai kadangi niekas apie tai nešaukia (visa žiniasklaida nedrįsta ir pyptelti rimčiau prieš katalikybę), tai to beveik niekas ir nepastebi.
Tas pats armijoje, kur visiems begėdiškai brukami katalikiški ritualai, ir nekatalikai turi akivaizdžiai daug mažiau religinių ir kultūrinių teisių.
Ir vėl „tokia aprėptis“ – ir nieko.
Užtenka nors trumpam nustoti plaukti su srove – ir pasirodo, kad nemaža dalis to, kas per televizorių ir laikraščiuose pristatoma kaip normalūs ir teisingi dalykai, jau dabar yra nekatalikus žeminanti diskriminacija.

4. Aivaras2008 06 09 13:48:29

Kai kurios straipsnyje išdėstytos mintys labai taikliai apibūdina situaciją, tačiau nenoriu sutikti su visomis.
Kad ir pasakymas „Tai reiškia, kad Lietuvos valstybė ir vėl diskriminuos bei vienaip ar kitaip persekios visus ne katalikus fundamentalistus“, šių laikų visuomenė nebe tokia patikli ir kvaila (taip yra visokių, sunku to nepripažinti), tačiau tokios aprėpties kvailysčių vargu ar teks sulaukti.

3. Giedrius2008 06 08 18:17:00

Viskas atrodo „ne taip baisu“, kol su tuo asmeniškai nesusiduri.
O tada dažniausiai pasirodo, kad nieko padaryti nebegali – kažką keisti reikėjo daug daug anksčiau.

2. Aistė2008 06 08 16:44:30

pritariu iš dalies straipsnyje išdėstytai nuomonei, tik straipsnis ryškiai „persūdytas“. Viskas dar ne taip baisu, be abejo, Lietuvai tolerancijos trūksta ir net labai.

1. deimantukas2008 06 06 14:41:47

Labai teisingas straipsnis.

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

 • Daugiau ta pačia tema
 • Katalikų bažnyčia sugriovė ir Lietuvos kariuomenę

  Begėdiškais katalikiškais ritualais ir patyčiomis iš lietuvių kapelionai išniekino pačią karinės tarnybos savo tautai ir šaliai idėją, galutinai sudergdami Lietuvos kariuomenę.

 • Vytautas Didysis Išgama

  Vytautas Didysis idealizuojamas nepaisant akivaizdaus jo antilietuviškumo. Mitas apie Vytauto didybę naudingas dabartiniam režimui, kadangi padeda išlaikyti po padu vis labiau plėšiamą ir naikinamą lietuvių tautą.

 • Kalėdojimas

  Kalėdojimas – sena mūsų tautos tradicija. Per daugelį šimtmečių iš lietuvių buvo išvesta nuolankių, nusižeminusių, bailių baudžiauninkų veislė. Klebonai kalėdoja ne šiaip sau, jie žino, ką daro.

 • Prokurorai sako, kad žudyti lietuvius nėra nusikaltimas

  Pagal prokuratūrą, Katalikų bažnyčios vardu jėzuitų ir Vilniaus universiteto vykdyti lietuviečių ir protestantų genocidai nėra nusikaltimai. Dėjo prokurorai ant Lietuvos ir lietuvių.

 • Komunijai irgi turi galioti Baudžiamasis kodeksas

  Dėl galimo nepilnamečių įtraukimo girtauti, galimų kanibalizmo elementų bei galimo mažamečių tvirkinimo Katalikų bažnyčios dalinamų komunijų metu kreipiuosi į Vilniaus apygardos teismą.

 • Raginimus žudyti teisėja vadina „tiesomis“?

  Akivaizdžiai BK 170 straipsnyje pateiktus nusikaltimų apibrėžimus atitinkančius raginimus žudyti kitaip mąstančius, jaučiančius ir tikinčius teisėja praktiškai vadina „tiesomis“. Juk tai – kruvinojo Jahvės (Dievo) priesakai.

 • Senatis neleidžia traukti Landsbergio baudžiamojon atsakomybėn

  Katalikų bažnyčia giriasi, kad 1991 m. rudenį Vytautas Landsbergis su kardinolu Vincentu Sladkevičiumi paaukojo Lietuvą „mergelei“ Marijai. Po 20 metų senatis nebeleidžia traukti kaltininkų baudžiamojon atsakomybėn.

 • Už genocidą reikia teisti Lietuvos katalikų bažnyčią

  Jei jau tiriami istoriniai nusikaltimai, Prokuratūra privalo tirti ir 16-18 a. Katalikų bažnyčios ir konkrečiai jėzuitų bei Vilniaus universiteto studentų vykdytus lietuviečių bei protestantų genocidus.

 • Lietuvos prokuratūra kaip Inkvizicijos agentūra

  Lietuvos prokuratūra nesugeba iškelti bylų dėl didžiausių nusikaltimų prieš Lietuvą. Užtat uoliai gina Katalikų bažnyčios interesus – lyg būtų ne Lietuvos valstybinės valdžios, o jau atkurtosios Inkvizicijos įstaiga.

 • Katalikų bažnyčia, komunija, vaikai ir alkoholis

  Katalikų vyskupų konferencija įsitikinusi, kad Baudžiamasis kodeksas jai negalioja. O gal nežino, kad vaikų įtraukimas girtauti Lietuvoje yra nusikaltimas?

 • Tekstai
  šia tema
 • Kunigas

  Kunigas – sąvoka. Kunigas – kilnus žmogus, vadas – žodis netinkamas vienos religijos šventikams vadinti. Ne kunigas, o šventikas, dvasininkas, žynys.

 • Kaip apginti lietuvybę nuo Katalikų bažnyčios?

  Daugelis katalikų patys piktinasi Katalikų bažnyčios nusikaltimais. Ką reikėtų daryti, kad Romos katalikų bažnyčia nebegalėtų griauti lietuvių tautos?

 • Katalikų netolerancija smaugė lietuvybę

  Katalikų bažnyčia atnešė į Lietuvą tamsą, pagiežą, neapykantą ir kitų tikėjimų persekiojimą. Šviesiausi lietuviai buvo priverčiami palikti Lietuvą. Persekiodama ne katalikus, Katalikų bažnyčia kiršino, skaldė ir naikino lietuvių tautą.

 • Ne katalikai Lietuvoje diskriminuojami

  Lietuvoje dominuojantys katalikai vėl sistemingai diskriminuoja kitus lietuvius, pastoviai juos įžeidinėdami ir žemindami tiek visuomeniniame ir kultūriniame, tiek politiniame lygmenyse.

 • Lietuvybė ir Katalikų bažnyčia istorijoje

  Katalikų bažnyčia ilgą laiką vykdė lietuvių tautos genocidą, buvo didžiausia istorijoje lietuvybės persekiotoja ir naikintoja. Vis dėlto, tarp katalikų dvasininkų pasitaikydavo ir vienas kitas Lietuvos patriotas.

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinėje žvaigždėje
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2021 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis