.

Diskusija: Ideologijos žlugimas

14. Kemblys2008 12 08 16:14:03

Giedriau,
Nustebinai mane. Tikrai nesitikėjau tokio atsakymo iš rašančio apie ideologiją.
Yra mūsų kalbos žodis – tauta, jis turi atitikmenis kitose kalbose. Buitinės kalbos žodžiams nekeliami dideli reikalavimai – pakanka bendro suvokimo. Moksle sąvokos apibrėžiamos labai tiksliai. Terminas „tauta“ yra vienas iš pamatinių sociologijai. Jei sociologai nesugeba tinkamai apibrėžti, tai rodo šio mokslo lygį.
Gal nėra blogai žinoti mokslo spragą?
Asmeniškas klausimas: Ka bendro turi su jaunalietuviais?

13. Ramuma2008 12 08 01:34:25

Labo Vakaro,

Kad pradėta buvo apie kalbas, aš taip pat pasidalinsiu savomis mintimis.
Mano manymu, kalba neturėtų būt pamatu tautai. Juk nuo gimtinės nors visai netoli nukeliavus, kad ir Lietuvėlė nedidelė, mes susiduriame su tarmėmis. Žemaičiai, Aukštaičiai, Dzūkai, Suvalkiečiai. O kiek dar būta panašių ir nevisai. Ir kaimelin kokian nuvykus atokiau, tai ir nesuprastumei senolio, jei tik sava tarme ūmai prabiltų. Nemaža dalis kalbų(tarmių) sunyko, buvo keičiamos bendrine(Jotvingių kalba, Kuršių kalba, Prūsų kalba, Sėlių kalba, Žiemgalių kalba išnyko). Nebesikreipiama į artimus žmones, taip vadinamais deminutyvais(pavyzdžiui, motute, motušėle, mamuliuk). Tik vaikai dar karts nuo karto taip nuoširdžiai pasako. O būna, kad ir mam ar močia, pagarsina.
Be to, randami panašumai lietuvių bei rusų kalbų su sanskritu. Kiek pastebiu, pagrindinis kalbos negrįžtamas darkymas prasideda su raštu. Anksčiau buvo runos, po to sekė Viduramžiai, ir to rašto nebeliko, tuo pačiu ir žodžiai, reikšmės nugulė praeity. Juk mūs proseneliai anksčiau žinias perduodavo iš kartos karton ne raštu, o kalba, savita tos vietovės tarme. Kitaip tariant, kalba buvo gyva. O atsiradus raštui, kalba ėmė nykti. Sunku gi perteikti atitinkamus garsus raidėmis. Nuo Viduramžių prasidėjo kalbos skurdinimas, kuris tęsiasi ir lig šiandienos.
Kas dėl tautos. Mano manymu, tauta– tai bendra kultūra, šventės(apeigos), vyraujančios tuose kraštuose, bendras žmonių siekis, sąmoningumas. Būtent tai ir nusako tautos apibrėžimą. O ne spalvotumas, sienos, kalbos ar meilumas. Kitatautis nieku gyvu neatsisakys švenčių(apeigų), kurios jį lydėjo nuo mažumės, nebent tik nuoskauda būt kokia tautai savo, arba Meilė palytėtų už jūrų marelių...

Laimės Jums, Giedriau!

Ačiū.

12. Giedrius2008 12 07 23:09:28

Nematyčiau nieko tragiško, jei imigrantai sudarytų tautos didumą, nors faktiškai tai nerealu – paprastai būtent jie, o ne europiečiai išsaugo savo gimtąją kultūrą ir prisitaiko tik tiek, kad jų neišvytų.

Objektyviai „tauta“ neegzistuoja. Tauta – tai, ką šią sąvoką vartojantis žmogus supranta kaip „tautą“.

Lietuvių tauta, kaip etninė savivoka, atsirado 19 amžiaus pabaigoje be kita ko vokiečių kalbotyrininkų, lenko poeto Adomo Mickevičiaus ir kitų dabartiniu požiūriu nelietuvių įtakoje.
Man asmeniškai nepriimtina žydiška – nacistinė (genetinė – rasinė) tautos sąvoka.
Lietuvių tautą suvokiu kaip savivokos ir, svarbiausiai, kalbos vienijamą bendruomenę, o ne turinčius teisę į pilietybę bei jų palikuonis ar pan.

Suprantu, kad mano požiūris šiuo metu nėra populiarus. Tačiau norėčiau įtikinti lietuvius pažvelgti į savo tautą taip, kaip ją matau aš.

11. Kemblys2008 12 07 13:29:32

Giedriau,
O jei tokios (ateivių iš Afrikos ar Azijos) šeimos sudarys nemenką dalį „visumos“, ar net didumą? Matome kas vyksta JAV, Lietuvai tai būtų pražūtinga.
Mano nuomone, tautą apsprendžia visuomenės narių vidiniai santykiai, o ne „lietuviškesnis“ atskirų žmonių nusiteikimas. Žmogaus kūno visos atskiros ląstelės vienodai „žmogiškos“, nors kūnas lieka gyvas praradęs net atskiras dalis. Tai, kas vyksta dabar visuomenėse, kūnui prilygtų vėžiniam susirgimui.

10. Giedrius2008 12 06 17:05:27

Taip.
Be to, mano nuomone, bus kur kas lietuviškesni už daugelį vadintinų lietuviais pagal kitokius apibrėžimus.

9. Kemblys2008 12 06 15:35:11

Giedriau,
Skaičiau atsakymus, man kilo klausimai. Pradėsiu nuo ketvirto Tavo atsakymo.
Ar svetimtaučių (kad ir juodaodžių) šeima bus lietuviais, jei save laikys lietuviais, jausis lietuvių tautos dalimi, kalbės visada lietuviškai ir savo vaikus mokins lietuvių kalbos (dar pridėsiu puoselės lietuvių protėvių pasaulėžiūra ir papročius)?

8. Giedrius2008 12 05 13:45:44

ATSAKYMAI:)

1.Man iš to vadovėlio reikėjo mokytis 12 klasėje (gaila, kad tada neperskaičiau, bent jau kai kurių skyrių:)
2.Nesu teisėjas, ir todėl nei smerkiu, nei reabilituoju seniai mirusių žmonių, kurie nė vieno iš minėtų nusikaltimų patys ne tiktai nepadarė, bet ir nesiūlė padaryti.
Tačiau konstatuoju, kad jų kapitalizmo kritika buvo teisinga. Manau, kad kuo toliau, tuo labiau bus galima tuo įsitikinti savo kailiu.
3.Gamybos būdas nulemia visuomeninę santvarką (kitaip sakant, kuri santvarka yra efektyviausia esant konkrečiam ekonominiam lygiui). Tai banalu šiais laikais. Ir Lietuvoje matome prie ko priveda Jankijos ir Vakarų Europos visuomeninio gyvenimo kopijavimas ant lietuviškojo ūkio pagrindo.
Pirmą kartą girdžiu vadinant klaida būtent tai. Nelabai turiu ką bepasakyti.
4. Lietuvių tauta man – tai visuma žmonių, kurie laiko save lietuviais ir jaučiasi lietuvių tautos dalimi, tie, kurių pagrindinė, sava kalba – lietuvių, kurie to nesigaili ir visų pirma jos moko savo vaikus.

7. Kemblys2008 11 24 10:18:05

Giedriau, įdomu būtų sužinoti Tavo „tautos“ sąvokos apibrėžimą.

6. A.Perkūnėlis2008 11 24 00:17:11

Autoriui : Siūlyčiau pataisyt – 12 klases vadovėlio tais laikais( 1983m ) negalėjo būti.
Dėl ideologijos žlugimo. Tie banditai Leninas ir Marksas, nežiūrint kad ir pasakydavo karts nuo karto gerų minčių, negali būt jokiais būdais reabilituoti. Svarbu, ko tie banditai savo propaganda pasiekė – pasėt sumaištį ir užgrobt (tegul pradžioje ir vienoje atskirai paimtoje šalyje) valdžią. Padaryt tautų genocidą ir ekspermentuojant su žmogiškaisiais ištekliais, pasiekti absoliutaus paklusnumo. Kai kurie izraelitai pasiteisindami, vadina tai ne genocidu, o nekaltu stratocidu. Bet aš laikau tai Tautai daug žalingesniu, nes paliekami nesugebantys savarankiškai mąstyti, paklusnūs avinėliai. Jau geriau mirtis, nei sugyvulėjimas.
Imkime kitą atvejį – Kristaus mokymą ir krikščioniškos propagandos plėtrą. Ten irgi yra gana gerų gabalais teiginių. Bet ten užkoduotas nesipriešinimo ir palklusnumo siekis – kas yra pražūtinga pirmapradėm ir mažom grynom tautom. Priminsiu : „atsuk kitą žandą“.
Ten Jo mokyme yra užkoduota velnioniškų dalykų. Bet atskirais gabalais viskas gerai, ir visa europa nuo tų kodų kenčia. Tas mokymas ir buvo sukurtas griauti Romos imperijai. Dar apie paties krikšto kilmę būtų įdomu padiskutuoti. Bet komunizmui – NE. Kolchozui – NE. Socializmas? Tik ne sovietinis, kai gauja grobikų nepriminsiu kokios tautybės, teroru laiko visus savo valdžioje. O veikia rusų vardu. Kada tai supras pati Rusija?

5. Kemblys2008 11 21 19:08:40

„esminė teorinė marksistinės ideologijos klaida“ – visuomenė grindžiama ekonominiais žmonių tarpusavio santykiais t.y. lygiai taip pat kaip ir kapitalizme.

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

 • Tekstai
  šia tema
 • Eleras

  Eleras (LR-as) – dabartinė Lietuvos valdžia. Nors ir mėgina vadintis „Lietuvos Respublika“, Eleras akivaizdžiai nėra nei Lietuvos, nei respublika. Praktiškai tai – antikonstitucinė nusikaltėlių gauja „ant Lietuvos“.

 • Gražulizmas

  Gražulizmas siaurąja ir plačiąja prasme. Gražulizmas – nepagarba homoseksualams ar tiesiog kitokiems ir jos demonstravimas.

 • „Tremtinys“

  Tremtinys kabutėse – sąvoka.

 • Čigonai

  Čigonai – sąvoka. Čigonus aukština, romais juos vadinti verčia Europos Sąjungos valdininkija ir negerbiantieji savo tautos lietuviai.

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinėje žvaigždėje
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2020 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis