.

Diskusija: Jėzuitai – kruvinieji Lietuvos budeliai – vėl triumfuoja

42. Lietuvė 2019 01 22 21:15:34

Pirmiau reikia pačiam su jėzuitais pabendraut, sužinot jų ugdomas dorybes ir vertybes ir tik tada, kai pats esi tobulas žmogus ir viską žinai apie kitų žmonių daromus gerus darbus, gali apie juos kalbėt.

41. Stanislovas2018 10 03 20:05:04

Norėta visą praeitį užtušuoti, bet daug kas praslydo. Net ir iš Polocko, kur vienu laiku buvo jėzuitų centras, Europoje juos uždraudus.

40. Antanas2018 08 17 21:22:46

Vatikano istorijos bėgyje buvo du kartus atrodo sustabdyta Jėzuitų veikla bažnyčioje, kuri neatspindėjo Kristaus Evangelijos dvasios. Ji buvo laikoma kaip nusikalstama organizacija. Bet rašinio tekstas tai bjaurus. Na ir kiti straipsniai neobjektyvūs. Jei nepatinka neik, nesiklaupk, nesižegnok ir straipsniais neograuk.

39. Mon2018 04 12 14:43:19

Tai satanistai

38. Patriotas2018 01 22 20:24:10

Kas parašė šitą niekšišką pletkų lygio istoriją? Ar yra autorius???

37. Pasaulietis2018 01 22 19:53:45

Ne vienas istorijos tyrėjas rašo apie katalikų ir konkrečiai jėzuitų nusikalstamą veiklą. Tiesiog užkariautoje šalyje negalima peikti užkariautojo, o religija išvis nediskutuotina tema – visi kitaip galvojantys įvardijami bedieviais, kas labai smerktina Marijos žemėje. Nenuostabu, kiek piktų katalikų lieja tulžį ant autoriaus, nors turėtų būti atlaidūs :)
„Atsiėmė“ turtą? Ar kas iš Vatikano pinigų čia pastatė nekilnojamo turto? Gal dabar bažnyčias Pasaulyje stato už Vatikano lėšas?

36. Seb bankas2016 11 06 23:21:05

,,Žudę mus, deginę ant laužų“– nelabai daug apie istorija kaip matau zinai

35. Alfredas2016 10 28 22:42:21

Hitleris buvo žydas, tai ko verti žydai, jei jiems leido vaikščioti tik gatvėmis, lietuviai išvažinėja, vyksta žydų invazija, ar mes busime Žydų pretorija, ar išnyksime, kaip dingo Inkų ir Majų tautos. Prieš aukštinant žydų sektas, reikėtų pirmiausia broliai lietuviai pagalvoti. Žydus Marksą, Engelsą aukštino Leninas, o pats supjudė slavus: į baltus ir raudonus.Kiek slavų žūvo. 35–ių žydų nurodymu žūvo milijonas L I E T U V I Ų !!!!!!Plačiai žinote apie 1 iš jų N.Dušanskį.

34. vdsfvnds2015 11 25 18:40:16

tf debilas rase sias nesamones

33. Ruta2014 06 21 19:32:40

Aklumas yra isgydomas. Dieve, gelbek si zmogu, kuris niekina tavo tarnus.

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

 • Daugiau ta pačia tema
 • Katalikų bažnyčia sugriovė ir Lietuvos kariuomenę

  Begėdiškais katalikiškais ritualais ir patyčiomis iš lietuvių kapelionai išniekino pačią karinės tarnybos savo tautai ir šaliai idėją, galutinai sudergdami Lietuvos kariuomenę.

 • Vytautas Didysis Išgama

  Vytautas Didysis idealizuojamas nepaisant akivaizdaus jo antilietuviškumo. Mitas apie Vytauto didybę naudingas dabartiniam režimui, kadangi padeda išlaikyti po padu vis labiau plėšiamą ir naikinamą lietuvių tautą.

 • Kalėdojimas

  Kalėdojimas – sena mūsų tautos tradicija. Per daugelį šimtmečių iš lietuvių buvo išvesta nuolankių, nusižeminusių, bailių baudžiauninkų veislė. Klebonai kalėdoja ne šiaip sau, jie žino, ką daro.

 • Prokurorai sako, kad žudyti lietuvius nėra nusikaltimas

  Pagal prokuratūrą, Katalikų bažnyčios vardu jėzuitų ir Vilniaus universiteto vykdyti lietuviečių ir protestantų genocidai nėra nusikaltimai. Dėjo prokurorai ant Lietuvos ir lietuvių.

 • Komunijai irgi turi galioti Baudžiamasis kodeksas

  Dėl galimo nepilnamečių įtraukimo girtauti, galimų kanibalizmo elementų bei galimo mažamečių tvirkinimo Katalikų bažnyčios dalinamų komunijų metu kreipiuosi į Vilniaus apygardos teismą.

 • Raginimus žudyti teisėja vadina „tiesomis“?

  Akivaizdžiai BK 170 straipsnyje pateiktus nusikaltimų apibrėžimus atitinkančius raginimus žudyti kitaip mąstančius, jaučiančius ir tikinčius teisėja praktiškai vadina „tiesomis“. Juk tai – kruvinojo Jahvės (Dievo) priesakai.

 • Senatis neleidžia traukti Landsbergio baudžiamojon atsakomybėn

  Katalikų bažnyčia giriasi, kad 1991 m. rudenį Vytautas Landsbergis su kardinolu Vincentu Sladkevičiumi paaukojo Lietuvą „mergelei“ Marijai. Po 20 metų senatis nebeleidžia traukti kaltininkų baudžiamojon atsakomybėn.

 • Už genocidą reikia teisti Lietuvos katalikų bažnyčią

  Jei jau tiriami istoriniai nusikaltimai, Prokuratūra privalo tirti ir 16-18 a. Katalikų bažnyčios ir konkrečiai jėzuitų bei Vilniaus universiteto studentų vykdytus lietuviečių bei protestantų genocidus.

 • Lietuvos prokuratūra kaip Inkvizicijos agentūra

  Lietuvos prokuratūra nesugeba iškelti bylų dėl didžiausių nusikaltimų prieš Lietuvą. Užtat uoliai gina Katalikų bažnyčios interesus – lyg būtų ne Lietuvos valstybinės valdžios, o jau atkurtosios Inkvizicijos įstaiga.

 • Katalikų bažnyčia, komunija, vaikai ir alkoholis

  Katalikų vyskupų konferencija įsitikinusi, kad Baudžiamasis kodeksas jai negalioja. O gal nežino, kad vaikų įtraukimas girtauti Lietuvoje yra nusikaltimas?

 • Tekstai
  šia tema
 • Kunigas

  Kunigas – sąvoka. Kunigas – kilnus žmogus, vadas – žodis netinkamas vienos religijos šventikams vadinti. Ne kunigas, o šventikas, dvasininkas, žynys.

 • Kaip apginti lietuvybę nuo Katalikų bažnyčios?

  Daugelis katalikų patys piktinasi Katalikų bažnyčios nusikaltimais. Ką reikėtų daryti, kad Romos katalikų bažnyčia nebegalėtų griauti lietuvių tautos?

 • Katalikų netolerancija smaugė lietuvybę

  Katalikų bažnyčia atnešė į Lietuvą tamsą, pagiežą, neapykantą ir kitų tikėjimų persekiojimą. Šviesiausi lietuviai buvo priverčiami palikti Lietuvą. Persekiodama ne katalikus, Katalikų bažnyčia kiršino, skaldė ir naikino lietuvių tautą.

 • Ne katalikai Lietuvoje diskriminuojami

  Lietuvoje dominuojantys katalikai vėl sistemingai diskriminuoja kitus lietuvius, pastoviai juos įžeidinėdami ir žemindami tiek visuomeniniame ir kultūriniame, tiek politiniame lygmenyse.

 • Lietuvybė ir Katalikų bažnyčia istorijoje

  Katalikų bažnyčia ilgą laiką vykdė lietuvių tautos genocidą, buvo didžiausia istorijoje lietuvybės persekiotoja ir naikintoja. Vis dėlto, tarp katalikų dvasininkų pasitaikydavo ir vienas kitas Lietuvos patriotas.

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinėje žvaigždėje
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2020 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis