.

Diskusija: Jėzuitai – kruvinieji Lietuvos budeliai – vėl triumfuoja

14. Romualdas V.2011 05 26 13:20:36

Kai saulė leidžias jūros tolumoj, o rytą sveikinu ją kylant,–žinau gyvenimo prasmė,–mano darbuos,mažuos ir dideliuos, kuriais didžiuotis gali motina TĖVYNĖ..Čia LIETUVA –pagonių kraštas ir melstis turime pagoniškiems dievams, ne kryžiams, angelams ar auksu tviskančioms bažnyčioms.Čia mūsų senas bočių kraštas, –jame dievybę radom SAULĖJE, UGNY ir SAVYJE......P R A Š A U,tegul mane saulėlydį ugnis sudrąsko, o pelenus pagonys išbarsto pajury....R.V (Šiauliai)

13. Giedrius2011 05 21 21:02:11

Apie „kultūrą“ ir „išprusimą“ postringaujama tada, kai nėra ką pasakyti.
O reikėtų vadinti daiktus jų tikraisiais vardais. Šūdą – šūdu, išgamas – išgamomis.
Tai – viena didžiausių Lietuvos problemų – kaip kovoti su ilgasijoniais išgamomis, graužiančiais lietuvių tautą jau tiek amžių, kaip šūdo banga mus baigiančiais uždusinti. Kaip tai įmanoma, kad Lietuvoje uždrausti komunistai ir naciai, kenkę Lietuvai tiktai epizodiški, o šlykštynės jėzuitai, tiek amžių siekę sunaikinti lietuvių tikėjimą ir mūsų tautą kaip tokią, ne tik kad neuždrausti, bet dar ir remiami iš panašių išgamų sudarytos Lietuvos, atsiprašant, „Vyriausybės“.

12. Agnė2011 05 19 21:30:54

Negaliu, koks subjektyvus straipsnelis. Suprantu, kad čia išreiškiama savo nuomonė, bet panaudoti „epitetai“ patys už save kalba apie Jūsų kultūrą ir išprusimą.

11. Chikaga2011 03 01 16:46:53

o kad Teviske musu dalinama tai zydam tai jazuitam tai kitiem velniam tai taip jau visada buvo ner cia ko per dauk stebetis...

10. Chikaga2011 03 01 16:38:55

Taip jau yra ir bus, idomu butu pamatyti jiai butu surengta kampanija pries sias visas religijas.... tikriausiai kaip senais lakais butume uzmetyti akmenim ar sudeginti ant lauzo ituzusios tautos. Nes religija per pastaruosiu desimtmecius taip giliai isiskverbe i to vargano lietuvio vidu, kad jam daugiau nieko nebeliko, kaip tik kenteti nepritekliu, pazeminimus ir vis laukti vis verztis dirzus, o baznycioj kunigas suda pamala ir vel atrodo viskas lyg r nieko. Taip, kad pas ta vargana eilini zmogeli daugiau nieko nebelike kaip tikejismas. Bet deja, jie neskiria kas yra tikejimas ir kas religija. Todel ir yra taip. Paklausk i ka jis tiki, atsakys i Dieva. I koki Dieva? religini ne religini jai jis zino tik viena dieva kuris gyvena baznycioje. Paprasciausiai liaudis nesuvokia, neturi informacijos, noro ir net minties, knaisiotis. Kas yra aukstesnioji jega, kas yra dievas, koks jis religinis ar ne religinis. Kaip aukstesnioji jega veikia mus, kaip mes bendraujame su savo dievu, koks jis.....
O kas liecia visus ilgasijonius tai paties jie turetu pasikart uz padaryta skriauda zmonijai, bet deja to tikrai nebus... labai jau gilios saknys sios piktzaidzes. Dziaugiuosi, kad yra laisvu zmoniu kuriu religine liga nepalietus, kurie gali blaiviai mastyti ir nors siek tiek tam pasipriesinti.

9. Vidas2011 03 01 08:34:44

O kaip kunigai moko pensininkus balsuoti uz krikscioniu uztarejus koncervatorius.Tai akivaizdu kodel tokie savivaldu balsavimo rezultatai.Man jau protu nebesuvokiamas lietuviu bukumas ????

8. kaimiets2011 02 27 20:44:47

nauji laikai, bet principas tas pats – uzhipnotizuoti mases ir primesti joms savo valia. o tada minia daro tai, ko nori valdzia (tebunie tai kunigai, carai ar kubiliai – visu nagai i save riesti).
reikia lekt is tos europos, kol dar musu nesuvirskino.

7. Darius2011 02 27 20:30:43

Judaizmas ir Krikščionybė, žudė nekaltus žmones su kryžiumi kairėje ir kalaviju dešinėje. Jų aukomis tapo 2, 5–3 milijardai nekaltų žmonių. Ne dievas žudė, o popiežiai ir kunigai žudė.

6. Lietuvis2011 02 27 19:27:15

69696969696 –tam.

Deja istorija yra tokia. Ir ją reiktų žinoti tiems, kas ave laiko lietuviais.

Jezuitai buvo pakviest į Lietuvą kovai su protestantizmu.
Jezuitai atnešė į Lietuvą polonizacijos bangą.
Per polonizaciją netekome geros pusės Lietuvos.
Polonizacija tebevyksta Vilniaus krašte.
Kita vertus su jezuitais, Vilniaus universitetu į Lietuvą atėjo mokslas.
Jeigu Lietuvoje būtų nugalėjęs protestantizmas – Lietuva būtų likusi kitokia.
Kaip te bebūtų, bet lietuvybė, raštas sklido iš kryžiuočių žemės, kur rrleigija buvo protestantų, kur buvo pasitraukę Lietuvos to meto šviesuoliai.
Kodėl gi atėję į Lietuvą jezuitai nepasirūpino lietuvišku raštu, lietuviškomis mokyklomis ???
Kiek rūpi lietuvybė Vatikano dovanėlei Bačkiui.

Te kur religija tampa valstybine –Dievui vietos nėra.
O kaip būna kada religija susijuria valstybę, kurios valdovas pasiskelbia Dievo vietininku žemėje ????

Viduramžiais ant laužų degino tuos, kurie skaite Testamentus .....
Tikėti reikia Dievu, o ne klebonu, vyskupu paskirtu Vatikano, ar popiežiumi.
Na o kuo gi tiki mūsų bobutės ???
Kuo gi tiki Kubilius ???
Bradauskas...........
Visi gi jie katalikai Romos ..........
V

5. 696969696962011 02 27 18:09:17

snarglių sapaliones

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

 • Daugiau ta pačia tema
 • Katalikų bažnyčia sugriovė ir Lietuvos kariuomenę

  Begėdiškais katalikiškais ritualais ir patyčiomis iš lietuvių kapelionai išniekino pačią karinės tarnybos savo tautai ir šaliai idėją, galutinai sudergdami Lietuvos kariuomenę.

 • Vytautas Didysis Išgama

  Vytautas Didysis idealizuojamas nepaisant akivaizdaus jo antilietuviškumo. Mitas apie Vytauto didybę naudingas dabartiniam režimui, kadangi padeda išlaikyti po padu vis labiau plėšiamą ir naikinamą lietuvių tautą.

 • Kalėdojimas

  Kalėdojimas – sena mūsų tautos tradicija. Per daugelį šimtmečių iš lietuvių buvo išvesta nuolankių, nusižeminusių, bailių baudžiauninkų veislė. Klebonai kalėdoja ne šiaip sau, jie žino, ką daro.

 • Prokurorai sako, kad žudyti lietuvius nėra nusikaltimas

  Pagal prokuratūrą, Katalikų bažnyčios vardu jėzuitų ir Vilniaus universiteto vykdyti lietuviečių ir protestantų genocidai nėra nusikaltimai. Dėjo prokurorai ant Lietuvos ir lietuvių.

 • Komunijai irgi turi galioti Baudžiamasis kodeksas

  Dėl galimo nepilnamečių įtraukimo girtauti, galimų kanibalizmo elementų bei galimo mažamečių tvirkinimo Katalikų bažnyčios dalinamų komunijų metu kreipiuosi į Vilniaus apygardos teismą.

 • Raginimus žudyti teisėja vadina „tiesomis“?

  Akivaizdžiai BK 170 straipsnyje pateiktus nusikaltimų apibrėžimus atitinkančius raginimus žudyti kitaip mąstančius, jaučiančius ir tikinčius teisėja praktiškai vadina „tiesomis“. Juk tai – kruvinojo Jahvės (Dievo) priesakai.

 • Senatis neleidžia traukti Landsbergio baudžiamojon atsakomybėn

  Katalikų bažnyčia giriasi, kad 1991 m. rudenį Vytautas Landsbergis su kardinolu Vincentu Sladkevičiumi paaukojo Lietuvą „mergelei“ Marijai. Po 20 metų senatis nebeleidžia traukti kaltininkų baudžiamojon atsakomybėn.

 • Už genocidą reikia teisti Lietuvos katalikų bažnyčią

  Jei jau tiriami istoriniai nusikaltimai, Prokuratūra privalo tirti ir 16-18 a. Katalikų bažnyčios ir konkrečiai jėzuitų bei Vilniaus universiteto studentų vykdytus lietuviečių bei protestantų genocidus.

 • Lietuvos prokuratūra kaip Inkvizicijos agentūra

  Lietuvos prokuratūra nesugeba iškelti bylų dėl didžiausių nusikaltimų prieš Lietuvą. Užtat uoliai gina Katalikų bažnyčios interesus – lyg būtų ne Lietuvos valstybinės valdžios, o jau atkurtosios Inkvizicijos įstaiga.

 • Katalikų bažnyčia, komunija, vaikai ir alkoholis

  Katalikų vyskupų konferencija įsitikinusi, kad Baudžiamasis kodeksas jai negalioja. O gal nežino, kad vaikų įtraukimas girtauti Lietuvoje yra nusikaltimas?

 • Tekstai
  šia tema
 • Kunigas

  Kunigas – sąvoka. Kunigas – kilnus žmogus, vadas – žodis netinkamas vienos religijos šventikams vadinti. Ne kunigas, o šventikas, dvasininkas, žynys.

 • Kaip apginti lietuvybę nuo Katalikų bažnyčios?

  Daugelis katalikų patys piktinasi Katalikų bažnyčios nusikaltimais. Ką reikėtų daryti, kad Romos katalikų bažnyčia nebegalėtų griauti lietuvių tautos?

 • Katalikų netolerancija smaugė lietuvybę

  Katalikų bažnyčia atnešė į Lietuvą tamsą, pagiežą, neapykantą ir kitų tikėjimų persekiojimą. Šviesiausi lietuviai buvo priverčiami palikti Lietuvą. Persekiodama ne katalikus, Katalikų bažnyčia kiršino, skaldė ir naikino lietuvių tautą.

 • Ne katalikai Lietuvoje diskriminuojami

  Lietuvoje dominuojantys katalikai vėl sistemingai diskriminuoja kitus lietuvius, pastoviai juos įžeidinėdami ir žemindami tiek visuomeniniame ir kultūriniame, tiek politiniame lygmenyse.

 • Lietuvybė ir Katalikų bažnyčia istorijoje

  Katalikų bažnyčia ilgą laiką vykdė lietuvių tautos genocidą, buvo didžiausia istorijoje lietuvybės persekiotoja ir naikintoja. Vis dėlto, tarp katalikų dvasininkų pasitaikydavo ir vienas kitas Lietuvos patriotas.

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinėje žvaigždėje
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2020 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis