.

2018 m. lapkričio 21 d.

Vilniaus apygardos teismas kaip neteisės kloaka

Arūno Budrio vadovaujamas teismas dar įžūliau iš manęs tyčiojasi niekindamas mane ir žemindamas, spjaudamas į mano teises ir laisves.

Tęsinys, pradžia – Mėšlasauga kontratakuoja

Rytoj nuo ryto teks braukti į Naująją Vilnią psichiatrinei ekspertizei. :-)

Loreta Braždienė
išgarsėjo paversdama Vilniaus miesto apylinkės teismą saugia girtų vairuotojų užuovėja
Loreta Braždienė

Dabar Braždienė sėkmingai pritaiko savo patirtį Vilniaus apygardos teisme.

Galima tai suvokti kaip adrenalino išsiskyrimą stimuliuojantį įdomų :-) nuotykį. Vis dėlto, tokios neteisės apygardos teisme nesitikėjau.

Palaužiau galvą: kaip taip atsitiko, kad prieš 2 metus mano patirtos patyčios Vilniaus miesto apylinkės teisme pradėjo kartotis Vilniaus apygardos teisme? – ir viską supratau. Ir tada, ir dabar mane teisiančiam teismui vadovavo ta pati pirmininkė, Grybauskaitės numylėtinė Loreta Braždienė!

Teisėjas Arūnas Budrys tyčiojasi ir žemina mane be jokių skrupulų

Štai kaip atrodo man atsiųstas teismo šaukimas atvykti psichiatrinei ekspertizei.

Teisėjas Budrys įsakė man atvykti STACIONARINEI ekspertizei. Tai reiškia, kad mane guldys kelioms savaitėms į beprotnamį.

Argi ne maloni perspektyva? Reikia kaip reikiant susiruošti: susidėti drabužius, tualetinį popierių :-) ir pan. LR beprotnamiai garsėja ne tik savo psichiatrų nekompetencija, bet ir siaubingomis sąlygomis, o taip pat pacientams prievarta leidžiamomis sveikatą kaip mat sunaikinančiomis arklinėmis bandomųjų neuroleptikų dozėmis. Kaip jaustumėtės gavę tokį kvietimą?

Arūnas Budrys
įsitikinęs savo visišku nebaudžiamumu
Arūnas Budrys

Mūsų protėviai tokiais atvejais sakydavo: „Apvilk diedą suknele.…“

Išsigandęs dar kartą kruopščiai peržiūrėjau visus kitus popierius ir niekur neradau sprendimo pasiųsti mane į beprotnamį. Kol kas :-) man paskirta viso labo AMBULATORINĖ ekspertizė, kitaip sakant, mane kelias valandas terorizuos grupė psichiatrų Naujojoje Vilnioje.

Greičiausiai ponas Budrys taip savotiškai PAJUOKAVO. Tačiau man visai nejuokinga. Praktiškai Budrys iš manęs subtiliai IŠSITYČIOJO. Deja, gyvenu toje vienintelėje Europos valstybėje, kurioje teisėjai gali ramiai sau tyčiotis iš nuo jų priklausomų žmonių ir toliau ramiai sau dirbti teisėjais bei daryti karjerą.

Trys teisėjai gudriai apgavo mane ir man paskirtą advokatą

Jau daugiau kaip prieš mėnesį įdėjau į Lietuviais.lt savo laiškus įvairioms su teise susijusioms LR institucijoms. Vakar gavau atsakymą iš Teisėjų tarybos, kuriuo dabartinis Apeliacinio teismo pirmininkas tiesiai šviesiai pareiškė, kad nutartį pasityčioti iš manęs psichiatrų rankomis buvo galima skųsti Apeliaciniam teismui.

Tačiau nutartyje buvo kategoriškai parašyta: „NUTARTIS NESKUNDŽIAMA“. (Visą nutartį galima perskaityti čia)

Taigi mane teisiantys teisėjai tiesiog ciniškai mane apgavo, išsityčiojo iš mano procesinių teisių, mano ir man paskirto advokato teisinio neišprusimo. Be jokios abejonės, gyvename vienintelėje Europos valstybėje, kurioje teisėjai gali nieko nebijodami spjauti ant įstatymų, savo teisiamų žmonių ir jų teisių, begėdiškai apgaudinėti juos ir visaip tyčiotis.

Na o man belieka rašyti :-) eilinį skundą.

Giedrius Šarkanas

Lietuvos apeliaciniam teismui

SKUNDAS
2018-11-21
Vilnius

Mane šiuo metu teisiantis Vilniaus apygardos teismas yra priėmęs nutartį (1 priedas) skirti man psichiatrinę ekspertizę nenurodydamas tam visiškai jokio pagrindo. Aš ruošiausi nutartį skųsti, tačiau joje įrašyta: „Nutartis neskundžiama“. Pasitariau su teismo prievarta man paskirtu advokatu, ir šis pareiškė, kad jei jau parašyta, kad nutartis neskundžiama, tai jos skųsti tikrai negalima ir nėra prasmės.

Pasipiktinęs tuo, kreipiausi į daugelį LR su teise susijusių institucijų prašydamas viešai pasmerkti tarp LR teisėjų paplitusį būdą asmeniškai susidoroti su jiems nepatinkančiais žmonėmis skiriant jiems psichiatrines ekspertizes ir į teisėjų organizacijas prašydamas įvertinti ekspertizės man skyrimo aplinkybes. Vakar išsiėmiau iš pašto dėžutės Teisėjų tarybos atsakymą, pasirašytą p. Algimanto Valantino (2 priedas). Jame be kita ko yra ir tokia formuluotė:

Iš Jūsų skunde pateikiamos informacijos matyti, kad šiuo metu metu baudžiamoji byla nagrinėjama Vilniaus apygardos teisme, todėl, nesutikdamas su šio teismo priimamais procesiniais sprendimais (tarp jų – ir prašyme minima nutartimi dėl psichiatrinės ekspertizės paskyrimo), turite (turėjote) teisę juos skųsti Lietuvos apeliaciniam teismui Baudžiamojo proceso kodekse nustatyta tvarka...

Jei p. Valantinas nesuklydo, gaunasi, kad Arūno Budrio ir dar 2 teisėjų atstovaujamas Vilniaus apygardos teismas ne tik šiaip begėdiškai apgavo mane ir man paskirtą nepatyrusį advokatą, bet ir pažeidė visą eilę mano visuotinai pripažįstamų teisių.

Konkrečiai prašau:

1) Pripažinti, kad aš turėjau teisę skųsti minėtąją nutartį (1 priedas) – taigi buvau neteisėtai apgautas p.p. Budrio, Kotylienės ir Rimšelio.

2) Nuspręsti, kad ir dabar turiu teisę skųsti nutartį skirti man psichiatrinę ekspertizę, nes jei kokie nors apskundimo terminai ir praėjo, jie turi būti atstatyti, kadangi buvau begėdiškai apgautas Vilniaus apygardos teismo – kitaip sakant, prašau atstatyti minėtosios nutarties apskundimo terminus.

Giedrius Šarkanas

PRIEDAI: 1) Teisėjų kolegijos 2018-10-11 nutartis skirti man ambulatorinę psichiatrinę ekspertizę;

2) Algimanto Valantino pasirašytas 2018-11-14 Teisėjų tarybos atsakymas į mano prašymą.

Diskusija

3. po perkunais2018 12 06 14:11:43

Nesijaudink, pasitikrink ir ta pažyma galėsi didžiuodamasis prisegti prie kiekvieno dokumento. Po to galėsi teisėjo klausti: o kur jūsų, gerbiamasis, pažyma? Ta proga seniai netyčia sukūriau anekdotinę situaciją. Gydytoja jauna graži man sako: „nusirenkite“. Nusirengiau ir netyčia užsigalvojęs pasakiau: „o dabar jūs“. Ačių dievui, kad nesuprato bajerio.

2. Marius2018 11 22 17:26:57

Lietuva yra mėšlo krūva kuri vaizduoja iš savęs, neva, esanti teisinė valstybė. Valdžiažmogių pykčiui: aš jau laukiu rusų, šitokia mėšlo krūva žmonių labui turi būti sunaikinta.

1. B. Inokentijus2018 11 21 20:29:52

Gal susipainiojo teisėjai? Kad tik psichiatrai neapsiriktų...

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinėje žvaigždėje
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2020 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis