.

69Krikščionys net žodį Dievas pasiskolino iš pagonių. Gudrios žydų pinklės– krikščionybė, matyt juos ne veltui 2 kartus bandė išnaikinti.
(svečias)jonas2017-12-07 17:11:35
68Garbe lietuviams stabmeldziams pagonybes nesejams
(svečias)Pagonis2017-07-03 16:21:31
67DIEVAS ŽMOGŲ SUKŪRĖ TAM, KAD JIS BŪTŲ LAISVAS. JIS DAVĖ ŽMONĖMS LAISVĘ RINKTIS AR TIKĖTI JUO, AR NE. TAIP KAD PRAŠOM NEŠMEIŽTI TŲ, KURIE NĖRA KITOKIE KAIP VISI. DABAR KAIP JAUSTIS PAGONIMS, KAI JUOS TAIP APŠMEIŽIA? PABANDYKIT DABAR PABŪTI PAGONIU IR PASAKITYTI ŠIUOS KOMENTARUS. AR JUMS PATIKTŲ? AR JUMS PATKTŲ KAD JUS TAIP ŠMEIŽTŲ? TAIP KAD REIKALAUJU PRIPAŽINTI KAD BLOGAI PADARĖT. PRIPAŽINKITE KAD PAGONIMS NĖRA FAINAI KAI SKAITO TOKIUS KOMENTARUS/PASIŠAIPYMUS/ŠMEIŽ IMĄ IR T.T. PAGONIAI–TIKRAI NE KITOKIE ŽMONĖS. JIE YRA LYGIAI TOKIE PATYS KAIP IR KRIKŠČIONYS TIK KAD RELIGIJA/TIKĖJIMAS KITOKS. TAI KAIP JAUSTIS BUDISATMS, JUDĖJAMS? REIKALAUJU ATSIPRAŠYMO VISIEMS PAGONIMS NES KRIKŠČIONYS–DIEVO VAIKAI IR JIE NEGALI ŠAIPYTIS IŠ KITŲ NES DIEVAS DAVĖ JIEMS LAISVĘ RINKTIS. REIKALAUJU ATSIPRAŠYMO UŽ VISUS,
KRIKŠČIONIMS–KOMENTATORIAMS GĖDA RAŠYTOJA(AS)
(svečias)krikščioniams–komentato riams ...2017-03-27 21:42:51
66ateiste pagone ;) prajuokino..siaip gal nebutinai tai vien niekinamasis pavadinimas..gal kaip tik pasidiziavimo vertas kaip paskutiniems Europos pagonims.. ir keista kai giliau niekas nesigilina i zodzio pagonis kilme tik apsistoja prie to, kad tai reiske kazkoki kaimieti romeniskai..herbas musu jei ka irgi pagone vadinas slaviskai ;)
(svečias)pangonis2017-03-15 13:35:41
65Iš tiesų, kaip rašoma šiame straipsnyje, krikščionys ir iki šių dienų žemina ateistus, kas yra nebrandumo ir netolerantiškumo požymis. Aš esu pagonė, ateistė, ir man labai nesmagu girdėti iš krikščionių pašaipias kalbas, jog netkiu jų dievu. O tuo labiau kai tas besityčiojantis žmogus yra tikybos mokytoja, vienuolė.
Šiuo komemtaru norėjau tik pasakyt, jog katalikai yra labai netolerantiški žmonės, ir tai įrodė ne viena bažnyčios bemdruomenės narė, kurią minėjau, bet ir kiti katalikai besimokantys mano mokykloje
(svečias)Nuomonė2017-02-24 14:20:28
64Visiškas nesiorentavimas. Tai kas žudė, kas nešė kryžių per visą pasaulį ir per prievartą, smurtą vertė krikštytis? Ar ne katalikai? Tai kodėl suplakti krikščionys į vieną katilą? Kristus nieko nesmerkė, nieko nekaltino. Pagonys tai nusisukęs nuo gyvoji Dievo, atidavę save demoniškam gyvenimui žmonės. Tai ne vien lietuviai. Dievas sutvėrė žmogų, kad galėtų su juo bendrauti tiesiogiai be jokių tarpininkų. Pagonis nepripažįsta Dievo bet gamtą, pinigus, valdžią, bet ką tik ne Dievą tikrąjį kūrėją. Viskas kas nėra surišta su Gyvuoju Dievu yra stabai. Tai ir kryžius ir ikona ir visa kita. Stabas gali būti ir pats žmogus, jeigu save su reikšmina labai už Dievą. Dievas yra vienas, todėl nereikia plakti visų kitų dievukų ne kūrėjų į Jo sostą. Katalikybė irgi yra pagonizmas, nes visi žino bjaurus šitos religijos vaisius – prievartą, pedofiliją, smurtą... Krikščionis yra Kristaus pasekėjas savo gyvenimu. Tai ne religija, tai gyvenimo būdas. O Kristus yra žmonijos išgelbėtojas, nes savo paaukotu krauju Jis įgalino mus priartėti prie Gyvojo Kūrėjo. Nori atrasti Dievą? Labai paprasta. Šaukis per Kristų, o ne per medžius, kryžius, Mariją, stabus, Budas, jogas, kunigus ir t.t. Tai ir bus tavo išgelbėjimas, nes taip tu susitaikysi su Dievu ir pradėsi girdėti jo balsą dvasioje, nes Dievas yra Dvasia. Ir Jo balsas girdimas širdyje. Tai yra Dievo Dvasios balsas. Kviesk Kristaus Dvasią į savo širdį ir tada tau bus atverti Biblijos raštai, tada tavo vardas bus įrašytas į Gyvenimo knygą, tada tu tikrai gyvensi ir nebereikės pykti dėl visko kas ką pasakė, parašė ar įžeidė. Tau tai bus nebesvarbu, nes tu pažinsi tiesą iš paties Kūrėjo. Jis mano kelias, tiesa ir gyvenimas.
(svečias)Krikščionis2016-10-27 14:16:07
63Žodis – pagonis yra nelietuviškas, žeminantis. Jis mūsų kalboje turėtu būti nevartojamas.
(svečias)Nuomonė2016-09-04 19:58:17
62Kai nežino žmogus kas yra Dievas, tada viskas jam šventa. Perskaitykit Dievo įstatymą, tada suprasit kas yra kas...
(svečias)Krikščionis2016-07-23 12:46:04
61Ant Sinajaus kalno Dievas Mozei padavė dvi Sandaros akmens plokštes – 10 Die – vo įsakymų, parašytų Dievo pirštu. Mozė užtruko besikalbėdamas, o apačioje laukę žydai, net paties Dievo per Mozę vedami iš Egipto vergijos, iš aukso nusilidė aukso veršį, kuris juos toliau vestų ir pradėjo jį garbinti... Dievas: „Matau, kad ši tauta yra kieta– sprandė. Pasidarė sau dievą iš aukso!“ Žmonėms – būtinas tikėjimas į kažką, kaip politikoje... Visų tikėjimų – susikurti sau „Aukso veršiai“...
(svečias)Vyga2016-06-23 14:51:09
60Aš nematau, kad tekste būtų kas sumaišyta. Viskas pagrįsta tikrąja Istorija. Ir komuna, komunija lot.communio – bendrumas, bendra vakarienė, komunistas kilę iš Kristaus komunos pranc. commune < lot. communis – bendras, visuotinis. Ir kad pagonys sudievino gamtos reiškinius, tai visiškai nekenkia logikai ir realybei. Jokių kitokių dievų nėra ir Kristus nebuvo dievas, jis buvo paverstas dievu turtingųjų ir valdingųjų. Ir kryžiuočių ordinai pagonis privertė kardu paklusti krikščioniškiems dievams, kurie atnešė ir paleistuvavimo įvaizdį Kristaus atsiradime.
(svečias)Juozupukas2016-06-09 19:45:57
Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt
Vilties medis Rytinėje žvaigždėje
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinisdienoraštistekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2020 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

  pasisakymas – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis