.

79Tikra propaganda ir diskriminacuija.
(svečias)Gedkantas2018-08-27 17:20:07
78Tikri chamai
(svečias)loreta2018-08-11 12:26:24
77 Odė džiaugsmui

Džiaugsmas džiaugsmas Tave garbint, Dieve meilės ir garbės
Širdys kaip žiedai pražysta saulėj mūsų Viešpaties.
Šalink tamsius debesėlius liūdesio ir nevilties.
Sekdami džiaugsmingą šviesą žengiam iš tamsios nakties.

Tavo kūriniai su džiaugsmu gieda meilės Viešpačiui,
Žemė ir dangus, ir žvaigždės – šviesios meilės atspindžiai.
Kalnai ir pievos, miškai ir jūros, žydintys Tau pavasariai.
Dieve Tėve, mūs Kūrėjau, Tau dėkojam amžinai.

Tu atleidi mūsų kaltes, laimini mūsų dienas,
Tu šaltinis gyvo džiaugsmo ir ramybės atpildas.
Dieve Tėve, Kristau broli, Tavo meilės šeimoje
Išmokinki mus mylėti vienas kitą žemėje.

Mirtingieji prisijungiam prie pirmų žvaigždžių giesmės,
Dievo meilė mus apjungia himne meilės ir garbės.
Taip giedodami žygiuojam per gyvenimo audras
Su džiaugsmu į Tavo saulę Kristaus tiesa mus nuves.

(svečias)budintis 2018-07-06 16:01:32
76Esu laimingas pagonis.daug kas nekrikstu, velnio vaiku vadina.aciu seneliams ir tevams uz si anksciau man nesuprantama sprendima!
(svečias)Rolandas2018-05-18 01:31:55
75MALDA

O, dievai! O, protėvių neramios vėlės!
O, pagonių nemari dvasia!
Narsiai Lietuvą iš pelenų vis kėlėt,
Su tikra esybe Jos visa!

Tūkstančiai kryžeivių nešė naują dievą,
Ugnimi išdeginę alkas,
Privertė kardu mus melstis ir kas dieną,
Sukryžiuoti nuolankiai rankas!

Bet ir maldos sopulingosios apkarto,
Ir atšipo ašmenys kardų,
Neišsimeldėm išganymo, nė karto
Neišklausė Viešpats mūs maldų!

O, Lietuva! Per naujų vedlių malonę,
Tave vėl kryžiuoja Vakarai!
Neišnyks anų kryžeivių palikuonių,
Įbrėžti istorijoj vardai!

Neišnyks ir mūsų trubadūrų godos,
Kaip patogiai Lietuvą paarduot?!
Neišnyks prikaltas gėdos ženklas juodas ‒
Niekiniuos veikla paskęs, varduos!

O, dievai! O, protėvių neramios vėlės!
O, pagonių nemari dvasia!
Matote kaip šėlsta privatizmo dėlės,
Jų išparceliuota
LIETUVA
VISA
(svečias)Juozupukas2018-03-17 20:10:30
74Be to, jei aš būčiau koks nors dievas, sukūręs tokį kvailą ir nedorą žmogų ir už tad tie kvailiai „Homo sapiens“, turėtų mane garbinti ir dar būtų verčiami melstis(?), nežinia dėl ko, o patys gyvenime būtų didžiausi nusikaltėliai, žmogžudžiai, savižudžiai, prievartautojai, apgaudinėtojai ir t.t. ir t.t. tai aš tuoj pat išleisčiau iš savęs paskutinį orą, t. y. nusiorinčiau, tuo būdu parodydamas kad man tai šlykštu ir aš nesu vertas būti, kažkokia tai dievybe. Manau, kad jei dievulis, kuris ant debesėlio guli ir buvo, tai jis pats jau seniai save susinaikino.
(svečias)Juozupukas2018-03-17 19:15:55
73Iš tikrųjų Žemėje kaip ir Visatoje tėra tik vienas dievas – Jos dieviškoji didybė amžinoji Gamta ir su visa visačiausia Visata. Ir taškas. Išskyrus tai, jokios kitos dievybės nei šiame gyvenime, nei amžinųjų ganyklų plotuose nieko daugiau neegzistuoja, nors jūs su visomis „konfesijomis“, vieningu frontu aptriestunėte visą Galaktiką... Amen...
(svečias)Juozupukas2018-03-17 19:07:42
72Paaiskinimai Superiniai!
(svečias)Jonas2018-03-05 20:37:40
71
kas ta krikscionybe, tai pati didziausia mafija, kurios dievas auksas ir pinigainet ir ju maldoje yra zodziai /aukso skryne melskis uz mus/

(svečias)julius2018-02-19 19:44:55
70Nera ddesnes stabmeldystes uz krikscioniskaja. Baznycios, paveikslai ir t.t. Aplamai kas per tikejimas ta krikscionybe. Nei mate nei girdejo bet tiki. Dievas yra dvasia ir davai as tikesiu. Didesnio apsurdo ir buti negali. Ugnis, vanduo ir kt. i ka tiki pagonys bent jau realu.
(svečias)Aisha2017-12-19 12:00:01
Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt
Vilties medis Rytinėje žvaigždėje
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinisdienoraštistekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2019 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

  pasisakymas – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis