.

Milda – meilės deivė

Milda – meilės, laisvės ir susidraugavimo deivė, ypatingai nemėgstama davatkų.

Mildos ženklas
Mildos ženklas
Deivės Mildos ir nuoširdžios, laisvos ir bekompromisinės meilės ženklas.

Milda reiškia laisvę

Visų pirma, Milda nėra santuokos deivė. Ji globoja meilę tokią, kokia ji yra, visai nesvarbu, vedę žmonės ar ne.

Meilė yra laisva, žmonės įsimyli nepriklausomai nuo bet kokių tabu, tradicijų, prietarų, socialinių, kultūrinių ar kitokių skirtumų. Vedybos, sutartys, ceremonijos ir visi kiti ritualai Mildai yra trečiaeilės neįdomios smulkmenos.

Mildos ypač nemėgsta davatkos

Katalikų bažnyčia siekia kontroliuoti ir reguliuoti žmonių asmeninį gyvenimą.

Krikščionių dievas Jėzus Kristus aiškino, kad visų pirma žmonės turi mylėti jį patį. Dauguma katalikų žynių natūralią meilę tarp dviejų žmonių suvokia kaip kažką blogo, nuodėmingo ir toleruotino tiktai santuokoje, todėl reakcingieji katalikai laisvą meilę laiko nepadoriu dalyku, kurio reikia gėdytis.

Žmonėms, kuriems atsibodo vienatvė, tereikia užmiršti prietarus, draudimus bei davatkiškus įpročius, nustoti gėdytis savęs – savo išvaizdos, išsilavinimo, socialinės padėties ir, svarbiausia, savo jausmų bei paprašyti deivės pagalbos – ir Milda tikrai padės.

Tuo tarpu Milda sako, kad reikia mylėti žmones. Nereikia kreipti dėmesio į jokius suvaržymus, draudimus ar pagraudenimus, o tuo labiau – gėdytis savo meilės, kokia ji bebūtų. Milda išlaisvina iš davatkiškumo, ir todėl visko besigėdinantys krikščionys ir kitų pagiežingųjų religijų atstovai visada nemėgo ir bijojo lietuvių meilės deivės, stengdavosi netgi neminėti jos vardo.

Milda padeda susirasti draugą

Milda globoja vienišus žmones, kurie nori susirasti draugą ar gyvenimo partnerį.

Žmonėms, kuriems atsibodo vienatvė, tereikia užmiršti prietarus, draudimus bei davatkiškus įpročius, nustoti gėdytis savęs – savo išvaizdos, išsilavinimo, socialinės padėties ir, svarbiausia, savo jausmų bei paprašyti deivės pagalbos – ir Milda tikrai padės.

Gegužinė – Mildos diena, įsimylėjėlių ir susidraugavimo šventė

Mildos šventė švenčiama gegužės 13-ąją. Tai diena, skirta meilei ir laisvei, kada savo baimes bei prietarus užmiršta netgi beviltiški slunkiai ir šventeivos.

Mildos gegužinė – geriausia diena susipažinimui ir susidraugavimui, ją švenčiančius visus metus lydi ir globoja meilės deivė Milda.

2007-ųjų gruodis, Vilnius

dododogames  2014-09-23 18:13:23

lopai

dododogames  2014-09-23 18:12:31

lopai

Unti  2014-05-01 12:46:15

Mes švęsim Mildos dieną!

Milda  2014-02-07 19:21:48

Fina kai pati esi Milda ir suzinai tiek daug apie save :)

ky4Eba1u  2013-11-15 13:39:33

Grae7a e Paz!!ueria deiksar meu comnete1rio sobre este assunto c9 muito importante isto ue foi falado aui sobre contefados criste3os de ualidade disponedveis na internet pois vivemos na chamada gerae7e3o Y onde as pessoas e principalmente os adolescentes este3o passando cada vez mais boa parte da sua vida onlineEnte3o ne3o he1 como ne3o se preocupar com a ualidade do contefado e mais ainda do acesso destes contefados aos adolescentes Como foi citado aui a diste2ncia entre um contefado ue ne3o presta e ue vai apenas trazer desgrae7a e morte este1 apenas a um click de diste2ncia de um contefado ue edifica, alimenta e gera vida Cabe realmente a nf3s compartilharmos com as pessoas ue nos cercam esses veddeos, sites, blogs, podcasts ue realmente se3o comprometidos com o reino de Deus Vou comee7ar por aui uero compartilhar ue curto todos os ue aui je1 foram citados: irme3os.com, bibo talk, direto ao ponto ueria acrescentar tambe9m os sites: Voltemos ao evangelho, o tempora o mores, no baruinho e tem um outro site muito bom ue descobri a pouco tempo chamado Falando Nisso rsrss c9 isto, parabe9ns pelo site e ue Deus continue usando voceasUm abrae7oBruno

Daugiau


  pasisakymas – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt
Vilties medis Rytinėje žvaigždėje
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinisforumasdienoraštistekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2015 Giedrius Šarkanas        kontaktai