.

2008 m. sausio 11 d.

Katalikų bažnyčia – grandinės demokratijai

Katalikų bažnyčia suaugusi su Lietuvos politika į vieną junginį. Žyniai saugoja partijų valdžią, o politikai jiems dosniai atsilygina iš valstybės lėšų.

Lietuvos politikai Katalikų bažnyčios rankose

Vyriausiųjų Lietuvos katalikų žynių („hierarchų“) parama jau kuris laikas yra pagrindinis tiek politinių partijų, tiek atskirų politikų sėkmės garantas.

Po 1996 m. Seimo rinkimų buvo pastebėta, kad katalikų žyniai gali daryti didelę įtaką rinkimų rezultatams, apjuodindami nepatinkančius politikus ar netgi tiesiogiai liepdami savo parapijų katalikams balsuoti už vieną ar kitą partiją.

2004 m. buvo visiškai akivaizdu, kad Valdo Adamkaus pergalę prezidento rinkimuose nulėmė jei ne labai netikėtai ir įtartinai „pakibę“ Vyriausiosios rinkimų komisijos kompiuteriai, tai tikrai katalikų šventikai, iš savo sakyklų sutartinai dėję į šuns dienas Kazimierą Prunskienę.

Dabar tarp Lietuvos politikų populiari nuomonė, kad būtent Katalikų bažnyčia sprendžia kas laimės rinkimus.

Katalikų bažnyčia – pagrindinis valdžios ir politikos tęstinumo garantas

Valdantieji Lietuvos politikai turi būti dėkingi Katalikų bažnyčiai ne tik už savo išrinkimą, bet ir už valdžios išsaugojimą.

Lietuvos politika pilna skandalų. Daug rašoma apie akivaizdžius valdžios vyrų bei moterų grobstymus, korupciją ir išdavystes.

Lietuviai supranta, kad Lietuvos valdžia yra beviltiškai apsimelavusi, korumpuota, prasivogusi ir t.t., tačiau jie neprotestuoja, neina į gatves, nereikalauja patraukti atsakomybėn žmonių, be jokių skrupulų išdavinėjančių ir pardavinėjančių Lietuvą – kitaip sakant, demokratija Lietuvoje visiškai neveikia.

Akivaizdu, kad svarbiausią vaidmenį tramdant lietuvius vaidina Katalikų bažnyčia. Katalikų žyniai nepaliaujamai moko lietuvius susitaikyti su likimu ir nuolankiai paklusti valdžiai.

Tai nėra kažkas naujo. Šimtmečiais Katalikų bažnyčia mokė lietuvius būti klusniais valdančiųjų tarnais, galvoti ne apie politinę kovą, o apie atgailą, maldas ir, žinoma, kuo didesnes aukas katalikų žyniams.

Ir dabar, tarnaudama apynasriu demokratijai, Katalikų bažnyčia toliau tęsia savo tradicinį verslą – iš valdžios gauna pinigus bei kitokią paramą ir užtikrina Lietuvos katalikų susitaikymą ir paklusnumą.

Kiekvienas valdžioje esantis padugnė ir išdavikas gali jaustis saugiai ir toliau vogti iš Lietuvos tol, kol gerai sutaria su Katalikų hierarchais ir juos remia – lietuviai (bent jau tie, kurie save vadina katalikais) nepasiims šakių ir neis ieškoti teisingumo.

Atsidėkodami, politikai dar labiau didina Katalikų bažnyčios įtaką

Suvokdami savo priklausomybę nuo katalikų žynių, Lietuvos politikai dosniai jiems atsidėkoja.

Katalikų bažnyčiai perduodamas didelės apimties valstybės turtas, jie gauna dideles sumas iš valstybės biudžeto, nepalyginamai didesnes už simbolinę paramą kitoms religinėms bendruomenėms, – išmokas, kurios labai primena valdančiųjų partijų atsiskaitymus už agitaciją rinkimų metu.

Varžydamiesi kas labiau įtiks katalikų žynijai, Lietuvos politikai begėdiškai pažeidinėja Lietuvos konstitucijoje įtvirtintą ir visuotinai pripažįstamą valstybės ir religijų atskyrimo principą.

Svarbiausios katalikybės ritualinės datos paskelbtos valstybinėmis šventėmis, iš valstybės lėšų finansuojami renginiai, akiplėšiškai propaguojantys ir aukštinantys katalikybę, žyniai juodomis suknelėmis pradeda eiti vis daugiau pareigų Lietuvos valstybinėse įstaigose (kapelionai, „sielovadininkai“, psichologai ir pan.)

Katalikų bažnyčios ir partijų tandemas sunaikina demokratiją

Demokratijos esmė yra tame, kad esantiems valdžioje apsimelavus, apsivogus, išdavus juos išrinkusius žmones, šie viešais protestais ir demonstracijomis priverčia juos atsistatydinti ir teisėsaugos institucijos gali patraukti politikus atsakomybėn. Kitų rinkimų metu žmonės gali balsuoti už naujas politines jėgas.

Tačiau daugumą lietuvių už pavadėlių laiko katalikų žyniai, ragindami juos susitaikyti, nusižeminti ir neprotestuoti prieš Katalikų bažnyčią remiančius politikus, o taip pat nebalsuoti už naujas partijas, kurios, jei ateitų į valdžią, neremtų „hierarchų“ valstybės milijonais.

Todėl, kol Katalikų bažnyčia nevaržomai viešpatauja Lietuvoje, nėra ko tikėtis, kad kas nors pasikeis Lietuvos politikoje, kad dabartinius vagis ir išdavikus pakeis padorūs žmonės – juk tada įstatymai pradėtų galioti ir katalikų žyniams!

Diskusija

Gal turite ką pasakyti?

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

 • Daugiau ta pačia tema
 • Katalikų bažnyčia sugriovė ir Lietuvos kariuomenę

  Begėdiškais katalikiškais ritualais ir patyčiomis iš lietuvių kapelionai išniekino pačią karinės tarnybos savo tautai ir šaliai idėją, galutinai sudergdami Lietuvos kariuomenę.

 • Vytautas Didysis Išgama

  Vytautas Didysis idealizuojamas nepaisant akivaizdaus jo antilietuviškumo. Mitas apie Vytauto didybę naudingas dabartiniam režimui, kadangi padeda išlaikyti po padu vis labiau plėšiamą ir naikinamą lietuvių tautą.

 • Kalėdojimas

  Kalėdojimas – sena mūsų tautos tradicija. Per daugelį šimtmečių iš lietuvių buvo išvesta nuolankių, nusižeminusių, bailių baudžiauninkų veislė. Klebonai kalėdoja ne šiaip sau, jie žino, ką daro.

 • Prokurorai sako, kad žudyti lietuvius nėra nusikaltimas

  Pagal prokuratūrą, Katalikų bažnyčios vardu jėzuitų ir Vilniaus universiteto vykdyti lietuviečių ir protestantų genocidai nėra nusikaltimai. Dėjo prokurorai ant Lietuvos ir lietuvių.

 • Komunijai irgi turi galioti Baudžiamasis kodeksas

  Dėl galimo nepilnamečių įtraukimo girtauti, galimų kanibalizmo elementų bei galimo mažamečių tvirkinimo Katalikų bažnyčios dalinamų komunijų metu kreipiuosi į Vilniaus apygardos teismą.

 • Raginimus žudyti teisėja vadina „tiesomis“?

  Akivaizdžiai BK 170 straipsnyje pateiktus nusikaltimų apibrėžimus atitinkančius raginimus žudyti kitaip mąstančius, jaučiančius ir tikinčius teisėja praktiškai vadina „tiesomis“. Juk tai – kruvinojo Jahvės (Dievo) priesakai.

 • Senatis neleidžia traukti Landsbergio baudžiamojon atsakomybėn

  Katalikų bažnyčia giriasi, kad 1991 m. rudenį Vytautas Landsbergis su kardinolu Vincentu Sladkevičiumi paaukojo Lietuvą „mergelei“ Marijai. Po 20 metų senatis nebeleidžia traukti kaltininkų baudžiamojon atsakomybėn.

 • Už genocidą reikia teisti Lietuvos katalikų bažnyčią

  Jei jau tiriami istoriniai nusikaltimai, Prokuratūra privalo tirti ir 16-18 a. Katalikų bažnyčios ir konkrečiai jėzuitų bei Vilniaus universiteto studentų vykdytus lietuviečių bei protestantų genocidus.

 • Lietuvos prokuratūra kaip Inkvizicijos agentūra

  Lietuvos prokuratūra nesugeba iškelti bylų dėl didžiausių nusikaltimų prieš Lietuvą. Užtat uoliai gina Katalikų bažnyčios interesus – lyg būtų ne Lietuvos valstybinės valdžios, o jau atkurtosios Inkvizicijos įstaiga.

 • Katalikų bažnyčia, komunija, vaikai ir alkoholis

  Katalikų vyskupų konferencija įsitikinusi, kad Baudžiamasis kodeksas jai negalioja. O gal nežino, kad vaikų įtraukimas girtauti Lietuvoje yra nusikaltimas?

 • Tekstai
  šia tema
 • Kunigas

  Kunigas – sąvoka. Kunigas – kilnus žmogus, vadas – žodis netinkamas vienos religijos šventikams vadinti. Ne kunigas, o šventikas, dvasininkas, žynys.

 • Kaip apginti lietuvybę nuo Katalikų bažnyčios?

  Daugelis katalikų patys piktinasi Katalikų bažnyčios nusikaltimais. Ką reikėtų daryti, kad Romos katalikų bažnyčia nebegalėtų griauti lietuvių tautos?

 • Katalikų netolerancija smaugė lietuvybę

  Katalikų bažnyčia atnešė į Lietuvą tamsą, pagiežą, neapykantą ir kitų tikėjimų persekiojimą. Šviesiausi lietuviai buvo priverčiami palikti Lietuvą. Persekiodama ne katalikus, Katalikų bažnyčia kiršino, skaldė ir naikino lietuvių tautą.

 • Ne katalikai Lietuvoje diskriminuojami

  Lietuvoje dominuojantys katalikai vėl sistemingai diskriminuoja kitus lietuvius, pastoviai juos įžeidinėdami ir žemindami tiek visuomeniniame ir kultūriniame, tiek politiniame lygmenyse.

 • Lietuvybė ir Katalikų bažnyčia istorijoje

  Katalikų bažnyčia ilgą laiką vykdė lietuvių tautos genocidą, buvo didžiausia istorijoje lietuvybės persekiotoja ir naikintoja. Vis dėlto, tarp katalikų dvasininkų pasitaikydavo ir vienas kitas Lietuvos patriotas.

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2022 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis