.

2008 m. vasario 8 d.

Šūdvabalis, arba Donelaitis – Lietuvos politikams

„Vogdams, atimdams, klastuodams šelmis vis būsi. Tau niekados visi negelbės poteriai tavo, kad ir klūpodams, rankas susiėmęs, skaitysi.“ – visų laikų Lietuvos elitą perspėjo Kristijonas Donelaitis.

Neviltis apima žiūrint į tai, kas dedasi Lietuvos Vyriausybėje, ministerijose, Prezidentūroje ir ypač Seime.

Nori nenori, ant liežuvio sukasi tie paprasti lietuviški žodžiai, tiesiai šviesiai perduodantys reikalo esmę.

Išsakyti juos viešai ar susilaikyti?

Dabar tų pačių politikų bei valdininkų maitinama vadinamoji žiniasklaida moko mus būti nuolankiais ir „neburnoti“ – nedrįsti išsakyti to, ką galvojame.

O juk kažkada atsirasdavo lietuvių, kurie nebijojo, nesidrovėjo ir neklausdami leidimo sakė tai, ką reikėjo.

Jau 18 a. Kristijonas Donelaitis sudėjo į eiles tai, ką lietuviai visais laikais norėjo pasakyti savo vadinamajam „elitui“.

Pasaka apie šūdvabalį

Kristijonas Donelaitis
Kristijonas Donelaitis
Kristijonas Donelaitis mokėjo ir nebijojo pasakyti ką galvojo. Juk ne šiaip sau jį prisimename.
Kirminą juodąjį, kurs linksmas šūde gyvena
Ir besivoliodams tas smarves giria per mierą,
Tą kirminai kiti, darže darkydami žiedus,
Ypačiai grikvabalis, ansai neprietelius sodų,
Šūdvabalį, sakau, kaip girdit, kvietė į svodbą.
Nes darželiai visi ir visos pūstos vietelės
Judinos iš kapinių, saulelei budinant svietą.
Varnos ir varnai ir daug pažįstamų paukščių
Išlėkė ir dainas, kaip buvo mokinti, dainavo.
Štai ir šūdvabalis pradėjo šūde dainuoti
Ir atsitūpęs po tam papratusį ėdesį kramtė.
Bet visiems kirminams kaip smirdas gėdą padarė.
Tuo visi vabalai jį skaudžiai barti pradėjo:
„Smirde, netikėli, tu sterva, tu gi biaurėsti,
Kas tai? Ar dar vis, kaip pratęs, smarvėje lindai?
Štai jau kaip ilgai, daugiaus kaip tūkstantis metų,
Kaip, begėdi, tu jau tokioje bjaurybėje kyšai!
Eikš bent kartą pas mus, žiūrėk, kaip mes čia gyvenam
Ir atsitūpę gardžiai šakelių pumpurus valgom.
Ak, kad ben ir tu geresnį gautumbei protą
Ir kaip mūsų kaimyns darže išmoktumbei žaisti!
Eikš, neprieteliau, šen, pamesk tą savo biaurybę!
Gėdos juk gana padarei jau giminei mūsų.
Taigi ben kartą pas mus ant mūsų rodykis medžių.“
Bet jis su visais vabalais dar bartis pradėjo:
„Jūs iškadininkai, jūs vagys, jūs piktadėjai!
Ar nesibijotės žmonėms iškadą daryti?
O dar ir mane taip jau mokinate grieką?
Aš visados kol gyvs tokios neteisybės baisėjaus,
Iš mažų dienų dabojaus viežlybai elgtis.
Argi dabar turėčiau dar šelmystę varyti?“
Taip atsiliepęs ūmai į smarvę vėlei įlindo
Ir dar vis kasmets, kaip žinome, šūde gyvena.
    Tu netikęs žmogau, kaip tau ta pasaka rodos?
Kad kaip šūdvabalis ir tu tikt smarvėje lindai
Ir neviežlybai vis ant šelmystės dūmoji,
Ar nesigėdi, kad sviets tave vis šūde užspėja?
    Šūdvabaliai visi jau tam bjaurybėje gimė
Ir visos giminės bei tėvų paprotį laiko;
Nes jau taip jiems tėvs, moma ir močeka liepė.
Bet kas tau, žmogau, taipo pavelijo elgtis?
Vogdams, atimdams, klastuodams šelmis vis būsi.
Tau niekados visi negelbės poteriai tavo,
Kad ir klūpodams, rankas susiėmęs, skaitysi.
    Juk žinai, kad dviem negali paslūžyti ponam.
Dviem keliu vienąkart nei raits, nei pėsčias keliauji,
Taip negali dvigubai ir keikt, ir giesmes giedoti.
Taigi ben kartą pamesk tokį netikusį būdą.
Juk girdi, kaip kirmėlės vabalą juodąjį peikia
Ir padyvydamos tokį nešvankėlį bara.
    Rods negražu, kad šūdvabalis biaurybėje žaidžia,
Ir labai negražu, kirminai kad pūstyja žiedus.
Bet ir tau, žmogau, negražu, tu gėdą turėsi,
Kad kaip šūdvabalis ir tu vis smarvę mylėsi.

Atrodo, kad Donelaitis kiaurai matė, kas dėsis Lietuvoje, kokiame šūde kapstysis dabar Lietuvą plėšiantys ir išdavinėjantys Seimo nariai, ministrai, prezidentai ir panašūs veikėjai.

Juk šis poeto pamokymas yra iš esmės tai, ką patys norėtume pasakyti Lietuvos politikams, tiktai nedrįstame, bijodami, kad mus pavadins nekultūringais, komunistais ar Rusijos agentais, užsakys mus šmeižiantį straipsnį ar pan.

Galbūt šią istoriją apie šūdvabalį vertėtų dažniau priminti Lietuvos valdžiai? O gal kaip nors priversti dabartinius Lietuvos Seimo, Vyriausybės ir Prezidentūros šūdvabalius atmintinai išmokti tai, ką taip gražiai išdėstė Kristijonas Donelaitis?

Diskusija

14.  Janice ant to meet you! Click...2022 02 16 01:07:33

68ukskvv

13. Irena2015 02 06 04:36:05

Geras palyginimas, šaunuolis priminęs visiems šūdvabalio paskirtį.Reikėtų dažniau prisiminti šį klasiką, juolab, kad jam šiais metais sukaks 3oo metų.

12. Edas2013 05 13 22:03:05

Taip...... negalvojau kad pas mus tiek dvasios ubagų esama, ką ten ubagų, dvasios invalidų kuriuos reikia gyditi mokslu priverstinai, kad bent žinotų kas yra Kristijonas Donelaitis..... be to kur mes nueisime jei leidžiame tokius komentarus spauzdinti.... gal ir tinklapio administratoriai panašūs???

11. Kristijonas Donelaitis2011 05 29 17:43:14

Kirminą juodąjį, kurs linksmas šūde gyvena
Ir besivoliodams tas smarves giria per mierą,
Tą kirminai kiti, darže darkydami žiedus,
Ypačiai grikvabalis, ansai neprietelius sodų,
Šūdvabalį, sakau, kaip girdit, kvietė į svodbą.
Nes darželiai visi ir visos pūstos vietelės
Judinos iš kapinių, saulelei budinant svietą.
Varnos ir varnai ir daug pažįstamų paukščių
Išlėkė ir dainas, kaip buvo mokinti, dainavo.
Štai ir šūdvabalis pradėjo šūde dainuoti
Ir atsitūpęs po tam papratusį ėdesį kramtė.
Bet visiems kirminams kaip smirdas gėdą padarė.
Tuo visi vabalai jį skaudžiai barti pradėjo:
„Smirde, netikėli, tu sterva, tu gi biaurėsti,
Kas tai? Ar dar vis, kaip pratęs, smarvėje lindai?
Štai jau kaip ilgai, daugiaus kaip tūkstantis metų,
Kaip, begėdi, tu jau tokioje bjaurybėje kyšai!
Eikš bent kartą pas mus, žiūrėk, kaip mes čia gyvenam
Ir atsitūpę gardžiai šakelių pumpurus valgom.
Ak, kad ben ir tu geresnį gautumbei protą
Ir kaip mūsų kaimyns darže išmoktumbei žaisti!
Eikš, neprieteliau, šen, pamesk tą savo biaurybę!
Gėdos juk gana padarei jau giminei mūsų.
Taigi ben kartą pas mus ant mūsų rodykis medžių.“
Bet jis su visais vabalais dar bartis pradėjo:
„Jūs iškadininkai, jūs vagys, jūs piktadėjai!
Ar nesibijotės žmonėms iškadą daryti?
O dar ir mane taip jau mokinate grieką?
Aš visados kol gyvs tokios neteisybės baisėjaus,
Iš mažų dienų dabojaus viežlybai elgtis.
Argi dabar turėčiau dar šelmystę varyti?“
Taip atsiliepęs ūmai į smarvę vėlei įlindo
Ir dar vis kasmets, kaip žinome, šūde gyvena.
Tu netikęs žmogau, kaip tau ta pasaka rodos?
Kad kaip šūdvabalis ir tu tikt smarvėje lindai
Ir neviežlybai vis ant šelmystės dūmoji,
Ar nesigėdi, kad sviets tave vis šūde užspėja?
Šūdvabaliai visi jau tam bjaurybėje gimė
Ir visos giminės bei tėvų paprotį laiko;
Nes jau taip jiems tėvs, moma ir močeka liepė.
Bet kas tau, žmogau, taipo pavelijo elgtis?
Vogdams, atimdams, klastuodams šelmis vis būsi.
Tau niekados visi negelbės poteriai tavo,
Kad ir klūpodams, rankas susiėmęs, skaitysi.
Juk žinai, kad dviem negali paslūžyti ponam.
Dviem keliu vienąkart nei raits, nei pėsčias keliauji,
Taip negali dvigubai ir keikt, ir giesmes giedoti.
Taigi ben kartą pamesk tokį netikusį būdą.
Juk girdi, kaip kirmėlės vabalą juodąjį peikia
Ir padyvydamos tokį nešvankėlį bara.
Rods negražu, kad šūdvabalis biaurybėje žaidžia,
Ir labai negražu, kirminai kad pūstyja žiedus.
Bet ir tau, žmogau, negražu, tu gėdą turėsi,
Kad kaip šūdvabalis ir tu vis smarvę mylėsi.

10. artas2010 07 13 21:57:49

tautiečiai,
jei kam Kristijonas Donelaitis nesveikas atrodo, tai jums jau laikas gydytis, arba mokykloje iš naujo mokytis, Nes atrodo iš didelio rašto, išėjote iš krašto.
Jei kažko nesuprantate, geriau jau patylėkite – bent tam kartui sueisite už protingus.
Gerai kad mažai kas supranta mūsų protėvių rasų–sarmatų–lietuvių kalbą, mirčiau iš gėdos jei kas sužinotų, kad Lietuvoje dar tokių beraščių esama. Net užsienyje Donelaitis žinomas, o čia, jo gimtinėje... ech...

9. Egis2010 04 15 20:25:30

Ne visiem suprast :) meniskos sielos turi but siek tiek,kad tokia paliava is pirmo zvilgsnio atrodancia, sugebet perskaityt iki galo :)

8. ...2010 03 21 18:01:34

Cia Donelaitis kažkam beždžionė atrodo buvo ir pievas rašė, ar kaip suprast? Jei taip... Siaubas. Jokių vertybių, žmonės, neturit...

7. didas2010 02 02 21:22:00

Na Donelaitis, vaikyti, tau ne piemuo, tokios erudicijos dabar zmoniu jau nebuna, nebent buvo nebent tevas Stanislovas tegu ir vienuolis, bet kaip zmogus tai is tikro neeilinis

6. akva2009 09 28 12:35:33

nelabai supratau...

5. KEPASA2009 07 08 15:41:05

kad ji kur galas.. tokiu pievu prirasyt sugebet reikia man atrodo jis bezdzione kokstai buvo

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

 • Tekstai
  šia tema
 • Išgama

  Išgama – sąvoka. Išgama – turbūt geriausias trumpas lietuviškas pavadinimas Lietuvą išduodančiam politikui.

 • Karalius Mindaugas – niekšybės kultas? (1)

  Istorinis Lietuvos karalius Mindaugas yra garbinamas istorikų ir politikų. Tačiau istoriniai šaltiniai liudija, kad Lietuvos valstybės simboliu paskelbtas žmogus buvo bailys, klastingas žudikas ir išdavikas, išgama, karūną gavęs mainais į pusę Lietuvos.

 • Karalius Mindaugas – niekšybės kultas? (2)

  Margiris ir narsieji Pilėnų gynėjai užmiršti, užtai kiekviename žingsnyje mus persekioja lietuvybės ir moralės naikinimą išaukštinančio mito apie Mindaugą ir „krikštą“ atgarsiai. Netgi Eurovizija yra tapusi oficialia lietuviškumo naikinimo priemone.

 • Karalius Mindaugas – niekšybės kultas? (3)

  Išaukštinę Mindaugą su ciniškųjų istorikų pagalba, šiandieniniai Lietuvos valdovai mano pateisinę ir savo pačių niekšybes. Lietuvybė toliau žeminama, Lietuva pardavinėjama, ir taip pat kaip ir 13 a. Mindaugo nusikaltimai, tai vadinama „ėjimu į Europą“.

 • Pagonybė ir pagonys

  Pagonybė ir pagonys – sąvokos ir vartojimas. Žodžiai pagonys ir pagonybė buvo išgalvoti ir dar dabar yra vartojami krikščionių siekiant pažeminti kitų tikėjimų žmones.

 • Genocidas

  Genocidas – sąvoka ir trumpas komentaras

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2022 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis