.

2008 m. balandžio 1 d.

Lietuviai ir žydai Lietuvoje – beteisiai ir visagaliai

Faktiškai Lietuvoje žydai gali kiek nori tyčiotis iš lietuvių tautos, o jiems išdrįsę atsikirsti lietuviai rizikuoja būti pasodinti į kalėjimą.

Akivaizdu, kad Lietuvos valstybė, ypač jos tyrimo institucijos ir prokuratūra, o taip pat oficialusis vadinamasis elitas, atvirai diskriminuoja Lietuvoje gyvenančias tautas.

Kai kurios tautos yra atvirai šmeižiamos ir žeminamos – ypač rusai, neapykanta kuriems alsuoja pagrindinės lietuviškos masinės informacijos priemonės.

Atvirą priešiškumą Rusijai demonstravo visos paskutinio meto Lietuvos vyriausybės, ir patį rusiškumą neretai stengiamasi vaizduoti kaip kažką priešingo lietuviškumui ar netgi blogį patį savaime. Pavyzdžiui, Viktorui Uspaskichui tampant politiniu lyderiu, daugelis Lietuvos žurnalistų atvirai stebėjosi, kad tai įmanoma rusų tautybės žmogui.

Tačiau su žydais yra visiškai atvirkščiai. Stebint nuskambėjusius pastarojo meto politinius ir teisinius įvykius, susidaro įspūdis, kad Lietuvos valstybė laiko žydus išskirtine tauta (Hitleris panašiomis aplinkybėmis vartodavo terminą „antžmogiai“) ir suteikia jiems kur kas daugiau teisių nei pilkajai Lietuvos etninei daugumai – lietuviams.

Žydams leidžiama atvirai įžeidinėti lietuvius

Per paskutinius keliolika metų netruko precedentų, kai aukšto rango žydai atviru tekstu įžeidinėjo lietuvių tautą kaip tokią, viešai išvadindami ją „žudikų tauta“ ar „žydšaudžių tauta“.

Efraimas Zurovas
Efraimas Zurovas (Efraim Zuroff)
Vyzentalio fondo direktorius gali sau leisti kiek tik nori žeminti lietuvių tautą.

Labiausiai tokiais pareiškimais pagarsėjo Vyzentalio fondo direktorius Efraimas Zurovas, ne kartą demonstravęs savo tiesiog nacistinę asmeninę neapykantą ir panieką lietuvių tautai.

Panašiai užsirekomendavo ir buvęs Izraelio Kneseto pirmininkas Reuvenas Rivlinas, įžeidęs lietuvius oficialaus vizito metu.

Tačiau Lietuvos valstybė niekaip nereagavo į šių oficialių asmenų įžeidimus (formaliai ją įkūrusiai) lietuvių tautai.

Prastai maskuojamą, su paprastai protiškai atsilikusiems asmenims reiškiama užuojauta sumišusią panieką lietuviams savo straipsniuose yra ne kartą išreiškęs aktyvus Lietuvoje publicistas Leonidas Donskis – ir dar neteko girdėti apie bent kokį valdžios organų susirūpinimą, jau nekalbant apie kokius nors aktyvius veiksmus.

Patyčios iš lietuvių paliko gilų pėdsaką tautos sąmonėje

Žydų veikėjų įžeidinėjimai ir patyčios nelieka be atsako lietuvių širdyse.

Visais tais atvejais, kai Zurovas ir kiti įžeidinėjo lietuvius, o Lietuvos valstybė nuolankiai atsiprašinėjo tautos vardu, lietuvių širdyse kaupėsi nuoskauda.

Nors Vyzentalio fondo rasistai ir kiti panašūs veikėjai toli gražu neatstovauja visos žydų tautos, tačiau akivaizdu, kad jiems leidžiama žeminti lietuvius būtent dėl jų tautybės.

Todėl nuo Tarybų Sąjungos iširimo (kai žydams faktiškai buvo leista tyčiotis iš lietuvių) priešžydiškos nuotaikos Lietuvoje visą laiką augo.

Už atsikirtimą žydams gresia baudžiamoji atsakomybė

Savaime suprantama, kad lietuviams norisi kaip nors išlieti nuoskaudą, susikaupusią per pastovaus įžeidinėjimo dešimtmečius.

Tai yra natūralus žmogiškas poreikis – pasidalinti savo jausmais su nelaimės draugais. Išsisakius palengvėja, sumažėja agresija, polinkis į smurtą ir pan.

Tačiau Lietuvos valstybė neleidžia atsikirsti žydams! Bet kokie neigiami pasisakymai apie žydus faktiškai yra skelbiami nusikaltimu.

Galima tyčiotis iš rusų, baltarusių, musulmonų, žinoma – lietuvių, tačiau jokiu būdu ne iš žydų. Lietuvos žurnalistai, neretai begėdiškai besityčiojantys iš rusų, su siaubu kalba apie bet kokį nepagarbų atsiliepimą apie žydus.

Ir taip yra ne tik masinės informacijos priemonėse, bet visur – politikoje, kultūroje, visame visuomeniniame gyvenime.

Netgi šiaip dar ne galutinai suplėkę vadinamosios „Naujosios kairės“ jaunuoliai į savo manifestą įtraukė punktą apie savo priešiškumą antisemitizmui – ne tautinei ar kitokiai neapykantai – o būtent antisemitizmui. Tai reiškia, kad jie nepritaria neigiamam nusistatymui tik prieš vienintelę žydų tautą!

Paskutiniu metu pradėta persekioti už nepagarbius atsiliepimus apie žydus netgi interneto komentaruose. Ir, žinoma, tiktai už pasisakymus prieš žydus, o ne tūkstančiais skaičiuojamus pasityčiojimus iš lietuvių, rusų ir daugelio kitų tautų.

Lietuviai jaučiasi pažeminti prieš žydus visose srityse

Nors lyg tai gyvendami savo tautos valstybėje, lietuviai jaučiasi įkalinti zoologijos sodo narvuose, kai iš jų kiek nori gali tyčiotis kiekvienas žydas, o jie negali netgi atsikirsti – bijodami patirti lietuviškojo KGB sankcijas ar netgi pakliūti į tikrą kalėjimą.

Tačiau tai dar ne viskas. Kaip rodo ginčo dėl seniai pačių žydų parduotų kapinių eiga, faktiškai žydų tauta Lietuvoje naudojasi kur kas didesnėmis ne tik kultūrinėmis, bet ir turtinėmis ir netgi procesinėmis teisėmis nei lietuviai.

bus tęsiama

Diskusija

22. cioperis2018 03 22 10:08:53

Rusu tauta ko gero daugiausia nukentejo nuo zydu ir reiktu vadinti zydu bolsevikine imperija

21. Valentinas2016 12 31 09:42:50

Kiek man pasakojo tėvai, tai Lietuvoje 1940 metais rusijos okupantus su gėlėmis pasitiko žydai ir kiti kgb agentai.Todėl buvo aišku, kodėl po karo žydai kalbėjo Lietuvoje pagrinde rusiškai.

20. kestutis ceponis2014 10 11 01:04:48

mes turim gerbt zydus jie mums laisve iskovojo

19. Vaidotas2013 07 16 23:33:48

Tai vyksta labai paprastai–papirkinėjami valst „šūdagalviai“.pvz. Nelegalus e. zingerio įstojimas i deputato vieta nepriklausomybes kovos eigoje.tai matėsi momentas kaip striktelėjo paciam kampe iš kairės šalia mūsu valst. išdaviku kurie mumis ir pasinaudojo.o mes lietuvos žmonės važiavome juos ginti i vilniu kartu ir aš.tiesiog šlykštu toliau ir kalbėti.dar–komunistai tai ir buvo žydai,kur sklepuose nukankindavo lietuvius kartu ir mano seneli amžinatilsi.dėkui.lietuvi ai vienykimės ir visi pasaulio žmonės, nes mes visi dabar esam kaip holokauste.

18. Arvydas2011 10 24 20:31:35


Privalome padėti šio nepaprastai svarbaus reikalo pamatus šio Seimo kadencijos metu


DĖL KOMPENSACIJOS UŽ NKVD–KGB GENOCIDINIUS NUSIKALTIMUS 2011–05–03, Vilnius

Šiuo istoriniu laikotarpiu svarbiausias neatidėliotinas uždavinys yra teisiškai įvardinti totalitarinės bolševikinės Rusijos imperijos(CCCP) genocidinius nusikaltimus Lietuvoje (lygiagrečiai ir Ukrainoje).Lietuvoje Įstatymas Dėl okupacinės žalos atlyginimo(kompensacijos) įpareigoja teismo keliu įvardinti senaties termino neturinčius genocidinius nusikaltimus, nes nekaltumo prezumpcija taikoma visiems nusikaltimams:
1.Galimi keli teisinio bolševikinės Rusijos genocidinių nusikaltimų įvardijimo etapai. Pirmame etape Lietuvos(ir Ukrainos) teismai, pagal turimą sukauptą siaubingą faktinę medžiagą, sprendžia atskiro nusikaltimo, padaryto duotoje apylinkėje(teritorinis principas) specifiką, įvardina genocido požymius. Antrame etape Lietuvos teismas( kartu su Ukrainos teismu) įvardina tarptautinį tautų naikinimo pobūdį bolševikinėje Rusijoje, ĮVARDINA GENOCIDO FAKTĄ. Šiuos procesinius veiksmus turėtų koordinuoti speciali, Seimo politinių kalinių ir tremtinių frakcijos paskirta darbo grupė. Galimi ir kiti šios politinės valios realizacijos variantai, kuriuos gali pasiūlyti LR Seimo politinių kalinių ir tremtinių frakcija, jos paskirta darbo grupė;

2.Siaubingus genocidinius nusikaltimus organizavo ir vykdė ne abstraktus „komunizmas“, o totalitarinės, bolševikinės RUSIJOS imperijos NKVD–KGB struktūros(„RAUDONIEJI NACIAI“). Šie nusikaltimai iki šiol nėra įvardinti teisiškai. „Komunizmas“ yra paranojinės bolševikinės Rusijos imperijos nusikaltimų klastinga priedanga, masinių žudymų doktrina.
3.Bolševikinės Rusijos imperijos NKVD–KGB struktūrose tarnavo iki 50 proc., Kremliuje –80 proc. žydų tautybės „vadovų“. Šios struktūros organizavo ir vykdė genocidinius nusikaltimus Lietuvoje (nuo 1945 m. Lietuvoje sunaikino per milijoną lietuvių),Ukrainoje (11 milijonų ukrainiečių,turtingiausiose juodžemio srityse, numarino badu HOLODOMOR metu). Būtina prašyti holokaustą patyrusius žydus pagalbos teisiškai įvardinant bolševikinės Rusijos, „raudonųjų nacių „, genocidinius nusikaltimus. Šios nuostatos turėtų būti politikos, pritraukiant žydus, pamatas;

4.LIETUVIAI NIEKAD NEDALYVAVO JOKIOSE AKCIJOSE PRIEŠ ŽYDUS, įrodyta, kad tai NKVD–KGB ir NACIŲ specialios klastotės,t.y. jų pateikti sufabrikuoti dokumentai, nuotraukos sumontuotos, propogandos tikslams, represijoms, genocidiniams nusikaltimams pagrįsti (žiūr.internete Irena Tumavičiūtė „Lietuvių šmeištas..„).
Politinių kalinių ir tremtinių frakcija turėtų nedelsiant inicijuoti specialios darbo grupės įkūrimą. Įstatymas Dėl sovietinės okupacinės žalos atlyginimo įpareigoja Politinių kalinių ir tremtinių frakciją:
–sukurti koordinacinę darbo grupę paruošti medžiagą genocidinių nusikaltimų baudžiamosioms byloms Lietuvos apylinkės teismuose,
–koordinuoti apylinkės teismų darbą visoje Lietuvos teritorijoje,
–suderinti Genocido centro darbą baudžiamųjų bylų ruošimui.

Arvydas Damijonaitis, žydų gelbėtojos vaikaitis

17. arvydas damijonaitis2011 06 11 20:38:35

Zurofai vokiečių belaisvių stovyklose smagindavosi šaudydami vokiečius.Per diena prišaudydavo iki tūkstančio.Prūsija buvo paskandinta nekaltų 1, 5 milijono gyventojų krauju.„Nacių medžiotojai“yra priedanga sadistiniams zurofų keršto protrūkiams..Laikas baigti siautėti, informacija apie fanatikų sionistų nusikaltimus neturi būti slepiama.Arvydas Damijonaitis, žydų gelbėtojos vaikaitis.

16. Arvydas Damijonaitis2011 04 22 19:49:43

Svarbi informacija:žydų nedėkingumas lietuviams

Japonas Sugihara, tik gavęs Lietuvos Konsulato Vilniuje VIZAS žydams, galėjo padėti jiems išvykti.Todėl didžiausią dėkingumą šitoje Sugiharos labdaringoje akcijoje žydai turėtų pareikšti Lietuvos Konsulatui Vilniuje.Kodėl žydai dėkingi tik Sugiharai?Negraži, nedėkinga lietuviams istorija.Matomai šmeižti lietuvius pelningesnis biznis( iš žydų kančios pelnosi žydai, Norman Finkelstein)..ARVYDAS DAMIJONAITIS, žydų gelbėtojos vaikaitis

15. Arvydas Damijonaitis2011 04 22 07:32:55

INFORMACIJA: Jau įrodyta, kad lietuviai niekad nedalyvavo jokiose akcijose prieš žydus.ŠMEIŽIANČIĄ LIETUVIUS dezinformaciją platina, nuotraukas padirbinėjo, dokumentus klastojo NKVD–KGB ir naciai(žiūr.internete Irena Tumavičiūtė, ” Lietuvių šmeištas..” ).Bolševikinės Rusijos vadovybė Kremliuje, 80 proc., NKVD–50 proc.žydų tautybės ” vadovai” organizavo ir vykdė lietuvių, ukrainiečių(HOLODOMOR)genocidą, Katynės žudynes, ”tremtinių” žudynės…Arvydas Damijonaitis, žydų gelbėtojos vaikaitis

14. KsKsKs2011 03 03 12:20:19

Zydas tai parazitas, gyvenantis kitu saskaita

13. Vyciokas2011 02 09 14:38:50

Tai ir yra žydas. Žydų todėl ir nemėgsta nes jie tokie yra jie tau duoda,o mintyse jau galvoja kaip čia apiisti tave...
Tad galėjo dar ir pribaigti likusias blogio šaknis – ŽYDUS!

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

 • Tekstai
  šia tema
 • Eleras

  Eleras (LR-as) – dabartinė Lietuvos valdžia. Nors ir mėgina vadintis „Lietuvos Respublika“, Eleras akivaizdžiai nėra nei Lietuvos, nei respublika. Praktiškai tai – antikonstitucinė nusikaltėlių gauja „ant Lietuvos“.

 • Gražulizmas

  Gražulizmas siaurąja ir plačiąja prasme. Gražulizmas – nepagarba homoseksualams ar tiesiog kitokiems ir jos demonstravimas.

 • „Tremtinys“

  Tremtinys kabutėse – sąvoka.

 • Čigonai

  Čigonai – sąvoka. Čigonus aukština, romais juos vadinti verčia Europos Sąjungos valdininkija ir negerbiantieji savo tautos lietuviai.

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2022 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis