.

2008 m. gegužio 27 d.

Valstybinė šeimos koncepcija ir kruvinosios katalikybės atgimimas

Valstybinė šeimos koncepcija atspindi katalikišką religinį požiūrį į šeimą ir akivaizdžiai diskriminuoja religiškai bei kultūriškai. Bandymas ją įteisinti kaip oficialią – dar vienas ženklas, kad į Lietuvą grįžta kruvinasis jėzuitizmas.

Gegužės 15 d. Seime buvo svarstomas „Valstybinės šeimos politikos koncepcijos“ projektas ir buvo nuspręsta šeima laikyti tiktai santuoką įregistravusius vyrą ir moterį bei jų vaikus.

Sigitas Tamkevičius ragina priimti valstybinę šeimos koncepciją
Sigitas Tamkevičius
Katalikų hierarchas netveria jėga primesti savo viduramžišką davatkišką požiūrį į šeimą jau ir taip Katalikų bažnyčios nuniokotai lietuvių tautai.

Kadangi nuo oficialaus pripažinimo šeima priklausys valstybės skiriama parama, ši koncepcija akivaizdžiai diskriminuoja žmones pagal jų etinius, moralinius ir religinius įsitikinimus, o taip pat pažeidžia ne tik Lietuvos konstituciją, bet ir visą eilę Lietuvoje galiojančių tarptautinių konvencijų.

Greičiausiai (būtent dėl šių formalių priežasčių) koncepcija taip ir nebus galutinai priimta dabartiniu pavidalu – ir vis dėlto pats jos svarstymas bei su tuo susijęs triukšmas žiniasklaidoje eilinį kartą patvirtina akivaizdžią tendenciją – Lietuvoje atgimsta pačios šlykščiausios daugiausiai kraujo praliejusios religinės organizacijos žmonijos istorijoje – Romos katalikų bažnyčios – tradicijos.

Juodasukneliams žyniams jau nebeužtenka masturbuotis prie televizoriaus, tvatintis tarpusavyje ilgais žiemos vakarais ar mokyti amžinųjų tiesų simpatiškus vaikučius. (Apie katalikų „hierarchų“ meilę jaunimui JAV galima pasiskaityti internete; Lietuvoje panašia tema rašė Laima Lavastė, pavyzdžiui: „Kunigų nuodėmės – už tylos ir melo sienų“. – Lietuvos Rytas. – 2003 m. birželio 21 d.)

Savo iš kruvinųjų Viduramžių atsineštą celibato bei pagiežos visiems sveikiems žmonėms suformuotą požiūrį į gyvenimą, moralę bei teisę juodasijoniai vis begėdiškiau bando primesti visai lietuvių tautai, ir šiaip vis giliau brukamai į mėšlą paties įvairiausio plauko tautos padugnių, susispietusių Seime, Vyriausybėje bei Prezidentūroje.

Katalikų bažnyčia spekuliuoja nieko nereiškiančia statistika

Visuotinio gyventojų surašymo metu ne šiaip sau buvo klausinėjama apie religinę priklausomybę. Nors ir neaišku, kiek apklaustųjų patys atsakė į anketų klausimus, pagal oficialius apklausos duomenis maždaug keturi penktadaliai Lietuvos piliečių vadina save katalikais.

Katalikų ideologai pasigavo šį skaičių ir teigia, kad Lietuva yra katalikiška šalis ir todėl jos moralė bei teisė turi būti katalikiškos.

Atrodo, kad tai yra logiška, tačiau iš tikrųjų didelė dalis lietuvių vadina save katalikais tik todėl, kad juos kažkada apkrikštijo katalikų žynys, jiems atrodo, kad tikras lietuvis turi vadintis kataliku ir pan. Jie nesidomi Katalikų bažnyčios politika ir nepritaria daugumai jos dogmų: apie abortus, kontracepciją, santuoką ir t.t.

Daugelis lietuvių katalikų negerbia popiežiaus Jozefo Racingerio ar netgi atvirai reiškia pasišlykštėjimą juo, nemaža dalis nemėgsta ir savo negudriais pareiškimais pagarsėjusio Audrio Bačkio.

Kitaip sakant, Katalikų bažnyčios vadinamieji „hierarchai“ bando kalbėti visų Lietuvos katalikų vardu, nors iš tikrųjų tik labai maža pastarųjų dalis nuoširdžiai pritaria oficialiajai Vatikano politikai.

Politikai galėtų ir į užpakalį sulįsti juodasukneliams žyniams

Vis dėlto, tarp protu nepasižyminčiųjų Lietuvos politikų, taip įnikusių į kyšių ėmimą ir įvairų kitokį grobstymą, kad visiškai nebesuprantančių paprastų lietuvių, yra populiarus mitas, kad lietuviai besąlygiškai klauso Bačkio bei jo pavaldinių ir balsuoja taip, kaip šie liepia.

Todėl dauguma partijų bei atskirų politikų siekia bet kokia kaina įtikti „hierarchams“ ir tam tikslui yra pasirengę priiminėti pačius nesąmoningiausius, kvailiausius, netgi akivaizdžiai antikonstitucinius įstatymus.

O Katalikų bažnyčia tuo gudriai naudojasi, skatindama įtvirtinti įstatymuose pačius bukiausius ir kitų tikėjimų žmones įžeidžiančius katalikiškus prietarus bei kartu siekdama ir toliau palaikyti įspūdį, jog jos parama nulemia rinkimų rezultatus.

Valstybinė šeimos koncepcija – dar viena priemonė nepaklusniesiems įbauginti ir katalikų žynių valdžiai dar labiau sustiprinti

Katalikų vyskupai, žinoma, supranta, kad, net jei ir būtų priimta, dabartinės redakcijos valstybinė šeimos koncepcija ilgai neišliks – bus anuliuota jei ne Konstitucinio teismo sprendimu, tai Europos Žmogaus Teisių teismo sukurtu precedentu.

Ir vis dėlto, vyriausieji Lietuvos katalikų žyniai (pavyzdžiui, Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius) pabrėžia būtinumą primesti lietuvių tautai formalia santuoka pagrįstą šeimos koncepciją.

Tuo būdu jie eilinį kartą primena Katalikų bažnyčios paramos taip trokštantiems politikams būtinybę nuolankiai vykdyti „hierarchų“ valią ir gąsdina, kad kitu atveju jie nebus išrinkti rudenį įvyksiančiuose rinkimuose.

Bernardinai.lt griebėsi atviro spaudimo ir netgi šmeižto

Katalikų bažnyčios spaudimas Lietuvos politikams įgavo naujas, dar agresyvesnes formas, kai vienintelis šiokiu tokiu populiarumu besinaudojantis katalikiškas portalas Bernardinai.lt paskelbė prieš dabartinį šeimos koncepcijos projektą pasisakiusiųjų ir balsavusių Seimo narių sąrašą: „Rinkėjų dėmesiui: Seimo nariai, nepalaikę Valstybinės šeimos politikos koncepcijos projekto“.

Šiuo būdu Bernardinai.lt ne tik užakcentavo prieš dabartinės redakcijos Valstybinę šeimos koncepciją pasisakiusių Seimo narių nekatalikiškumą (nors dauguma jų save vadina katalikais!), bet ir pabrėžė, kad kiekvienas išdrįsęs pasisakyti prieš katalikiškus prietarus bus nubaustas kviečiant nebalsuoti už jį per rinkimus.

Tipiškai katalikiška ir tai, balsavę prieš šeimos koncepcijos projektą Seimo nariai buvo dar ir apšmeižti.

Bernardinai.lt nedvejodami griebėsi standartinių katalikiškų metodų tiesiog įžūliai meluodami savo patikliems skaitytojams: „Koncepcijos svarstymas bei balsavimas labai akivaizdžiai išryškino tuos parlamentarus, kurie pasisako prieš santuoką.“ – ir tai akivaizdus begėdiškas melas bei šmeižtas, kadangi nė vienas iš šių Seimo narių niekad nėra pasisakęs prieš santuoką kaip tokią.

Apibendrinant, rinkėjams skirtas straipsnis katalikiškosios propagandos skleidykla virstančiuose Bernardinuose.lt yra dar vienas laisvai mąstančių ir prieš juodasijonius nesilankstančių žmonių (tiek save vadinančių katalikais, tiek ne) bauginimo ir grūdimo po „hierarchų“ padu politikos pavyzdys.

Vėl grįžta kruvinieji jėzuitų laikai

Valstybinė šeimos koncepcija eilinį kartą parodo, kad į Lietuvą vėl grįžta nekatalikų persekiojimo tradicijos, ir tai, kaip ir prieš 500 metų, yra rimta grėsmė lietuvių tautai.

Reformacijos persekiojimo metu, degindami ir griaudami evangelikų šventyklas bei mokyklas, žudydami ar kitaip neduodami ramiai gyventi, katalikai išgujo iš šalies labiausiai išsilavinusius, šviesiausius lietuvius paversdami Lietuvą beviltiškai atsilikusia Europos provincija.

Dabar vis labiau įsisiautėjanti katalikybė dar kartą verčia palikti Lietuvą laisvos dvasios, tolerantiškus ir todėl viduramžiškuoju katalikiškuoju šovinizmu besišlykštinčius lietuvius.

Kaip ir 17-18 a., Lietuva vėl virsta visišku Europos ir pasaulio užkampiu, apgailėtinu davatkynu, iš kurio verčiami emigruoti visi, kurie dar galėtų grąžinti viltį sparčiai nykstančiai lietuvių tautai.

Nenorintys gyventi davatkyne turi puikią progą dar kartą apmąstyti savo katalikiškumą

Todėl dabar kiekvienas save kataliku vadinantis, tačiau pagiežingojo Jozefo Racingerio bei jo pavaldinių metodais nesižavintis lietuvis turi puikią progą pagalvoti – ar jam iš tikrųjų reikia tokios Lietuvos, kokią sau kuriasi vis gausėjančios juodasuknelių žynių govėdos?

Ar tikrai visi 80 nuošimčių save katalikais vadinančių lietuvių yra nuolankūs „hierarchų“ pastumdėliai, pasiryžę paaukoti Vatikanui savo tautą ir tėvynę?

Diskusija

13. darius2012 03 17 10:21:51

as durnas

12. Karolina2010 07 29 20:05:50

Iš didelio rašto išėjo iš krašto. Kodėl reikia čia per prievartą bažnyčią kišti? Juk santuoką galima sudaryti ir be Dievo palaimos, jei jos taip nesinori.

11. mize2010 05 24 11:23:09

zks mane uzpisa blt visi

10. grdg2010 05 24 11:17:35

lopas ;D

9. btrtrhtėhr2010 05 24 11:17:09

ėįykuęįhy

8. Jonas2009 10 11 17:11:03

Vargsas Donis, budamas pats nelaisveje, moko kitus apie laisve: „Tebūna Dievas gailestingas už tokius šmeižtus ir purvo drabstymus, autoriams, kurių protas siusiaurėjęs ir užtemęs, nes mat, „laisvę“ gindami nesupranta kas ji tokia iš tikųjų yra.“
Jeigu pas zmogu protas nera susiaurejes ir uztemes, ir jis yra laisvas ir atsakingas del savo zodziu, tai jis niekada nekalbes Dievo vardu. As nesu sutikes kataliko, kuris kalbetu savo vardu, o ne Dievo vardu. Faktiskai tai yra demonizmas. Kada masto ne pats zmogus, o Demonas, kuri jis vadina Dievu arba Kristumi. Demonu as vadinu, isivaizduojama kazkieno tai galia, kuri yra virs zmogaus ir reguliuoja to zmogaus gyvenima, todel jis isivaizduoja, kad tai vyksta su visais zmonemis. Faktiskai tai yra hipnoze. Vaikus, per baime arba suteikiant jiems skausma, galima uzhipnotizuoti panasiais Demonais arba Dievais.
Sitas reiskinys tikrai nera susijes su tikru tikejimu, kuris zmogui tikrai padeda. Bet kataliku vaikai, paprastai buna isprievartauti del tikejimo, todel daugelis is ju jaucia baime, kad negali patiketi i kai kuriuos tikrai anekdotinius kataliku teiginius. Paprasykite kataliko pamastyti, kaip jis mano pats, o ne Dievas, ir jus pamatysite prakaituojanti zmogu, kuris yra nepajegus atsaukti iteiktu jam komandu gasdinimo ar hipnozes metu.
Katalikybe yra vergu religija, todel jie ir skleidzia ta vergiska pasaulio ir Dievo supratima, nors pagal Kristaus mokyma, tai buvo religija, skirta islaisvinti zmones is vergijos. Bet isejo atvirksciai – katalikybe pavercia zmogu paklusniu ir nemastanciu vergu.

7. Audronaša2008 06 17 10:36:01

Ištaisykit mano klaidą, jei tokią darau sakydama: Net pats ganytojas iš Nazareto niekada nesakė, kad celibatas aukščiau visko.
Jei taip, kodėl celibatas tapo privalomas ne tik bažnyčios tarnams?

6. Donis2008 06 15 14:40:11

Šio straipsnio gimdytojai, ne kas kiti kaip pilni ciniškumo, neapykantos ir kvailystės žmonės. Suprantama kad statistika dėl katalikų kiekio Lietuvoje turi paklaidą, bet tai nereiškia kad buvimas kataliku, tai davatkiškumas, atsilikimas ir pan. Bažnyčia Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje skelbia ne savo, o Kristaus mokymą, ne ideologiją, o Evangeliją. Ginti šeimą, gyvybę ir santuoką yra ir bus Bažnyčios prioritetas. Dvasininkija nėra žyniai, bet Kristaus Evangeliją skelbiantys žmonės išgirdę Dievo kvietimą tarnauti. Suprantama, jie irgi tik žmonės, tad nenuostabu kad daro klaidų. Šventimai proto neprideda ir prigimties nekeičia,– tai tiesa, bet kito būdo kalbėti žmonėms Dievas nėra nurodęs, kaip per Bažnyčią. O noras gyventi nesilaikant jokių moralės normų, nepaisant jokių autoritetų, įteisinant gėjų ir lesbijiečių santuokas, auginant vaikus kas kaip nori ir kada nori, yra pažeidžiantys žmogaus orumą.
Siūlyčiau ne rėkti ant katalikų, kaip kriaugerių, homoseksualų ar pan., bet labaiu pažvelgti į savo širdį ir ataskyti sau kas yra šeima. Tebūna Dievas gailestingas už tokius šmeižtus ir purvo drabstymus, autoriams, kurių protas siusiaurėjęs ir užtemęs, nes mat, „laisvę“ gindami nesupranta kas ji tokia iš tikųjų yra.

5. Giedrius2008 06 06 23:08:55

Tave ir vėl apgavo:)

4. intro2008 06 05 23:28:19

Slykstu skaityt toki straipsni. Nusisnekama ir nejauciama. Turbut rases zmogus tiesiog neturejo kur islieti savo pykcio, tai pasirinko viena is garbingiausiu dalyku Lietuvoje – Baznycia.

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

 • Daugiau ta pačia tema
 • Katalikų bažnyčia sugriovė ir Lietuvos kariuomenę

  Begėdiškais katalikiškais ritualais ir patyčiomis iš lietuvių kapelionai išniekino pačią karinės tarnybos savo tautai ir šaliai idėją, galutinai sudergdami Lietuvos kariuomenę.

 • Vytautas Didysis Išgama

  Vytautas Didysis idealizuojamas nepaisant akivaizdaus jo antilietuviškumo. Mitas apie Vytauto didybę naudingas dabartiniam režimui, kadangi padeda išlaikyti po padu vis labiau plėšiamą ir naikinamą lietuvių tautą.

 • Kalėdojimas

  Kalėdojimas – sena mūsų tautos tradicija. Per daugelį šimtmečių iš lietuvių buvo išvesta nuolankių, nusižeminusių, bailių baudžiauninkų veislė. Klebonai kalėdoja ne šiaip sau, jie žino, ką daro.

 • Prokurorai sako, kad žudyti lietuvius nėra nusikaltimas

  Pagal prokuratūrą, Katalikų bažnyčios vardu jėzuitų ir Vilniaus universiteto vykdyti lietuviečių ir protestantų genocidai nėra nusikaltimai. Dėjo prokurorai ant Lietuvos ir lietuvių.

 • Komunijai irgi turi galioti Baudžiamasis kodeksas

  Dėl galimo nepilnamečių įtraukimo girtauti, galimų kanibalizmo elementų bei galimo mažamečių tvirkinimo Katalikų bažnyčios dalinamų komunijų metu kreipiuosi į Vilniaus apygardos teismą.

 • Raginimus žudyti teisėja vadina „tiesomis“?

  Akivaizdžiai BK 170 straipsnyje pateiktus nusikaltimų apibrėžimus atitinkančius raginimus žudyti kitaip mąstančius, jaučiančius ir tikinčius teisėja praktiškai vadina „tiesomis“. Juk tai – kruvinojo Jahvės (Dievo) priesakai.

 • Senatis neleidžia traukti Landsbergio baudžiamojon atsakomybėn

  Katalikų bažnyčia giriasi, kad 1991 m. rudenį Vytautas Landsbergis su kardinolu Vincentu Sladkevičiumi paaukojo Lietuvą „mergelei“ Marijai. Po 20 metų senatis nebeleidžia traukti kaltininkų baudžiamojon atsakomybėn.

 • Už genocidą reikia teisti Lietuvos katalikų bažnyčią

  Jei jau tiriami istoriniai nusikaltimai, Prokuratūra privalo tirti ir 16-18 a. Katalikų bažnyčios ir konkrečiai jėzuitų bei Vilniaus universiteto studentų vykdytus lietuviečių bei protestantų genocidus.

 • Lietuvos prokuratūra kaip Inkvizicijos agentūra

  Lietuvos prokuratūra nesugeba iškelti bylų dėl didžiausių nusikaltimų prieš Lietuvą. Užtat uoliai gina Katalikų bažnyčios interesus – lyg būtų ne Lietuvos valstybinės valdžios, o jau atkurtosios Inkvizicijos įstaiga.

 • Katalikų bažnyčia, komunija, vaikai ir alkoholis

  Katalikų vyskupų konferencija įsitikinusi, kad Baudžiamasis kodeksas jai negalioja. O gal nežino, kad vaikų įtraukimas girtauti Lietuvoje yra nusikaltimas?

 • Tekstai
  šia tema
 • Kunigas

  Kunigas – sąvoka. Kunigas – kilnus žmogus, vadas – žodis netinkamas vienos religijos šventikams vadinti. Ne kunigas, o šventikas, dvasininkas, žynys.

 • Kaip apginti lietuvybę nuo Katalikų bažnyčios?

  Daugelis katalikų patys piktinasi Katalikų bažnyčios nusikaltimais. Ką reikėtų daryti, kad Romos katalikų bažnyčia nebegalėtų griauti lietuvių tautos?

 • Katalikų netolerancija smaugė lietuvybę

  Katalikų bažnyčia atnešė į Lietuvą tamsą, pagiežą, neapykantą ir kitų tikėjimų persekiojimą. Šviesiausi lietuviai buvo priverčiami palikti Lietuvą. Persekiodama ne katalikus, Katalikų bažnyčia kiršino, skaldė ir naikino lietuvių tautą.

 • Ne katalikai Lietuvoje diskriminuojami

  Lietuvoje dominuojantys katalikai vėl sistemingai diskriminuoja kitus lietuvius, pastoviai juos įžeidinėdami ir žemindami tiek visuomeniniame ir kultūriniame, tiek politiniame lygmenyse.

 • Lietuvybė ir Katalikų bažnyčia istorijoje

  Katalikų bažnyčia ilgą laiką vykdė lietuvių tautos genocidą, buvo didžiausia istorijoje lietuvybės persekiotoja ir naikintoja. Vis dėlto, tarp katalikų dvasininkų pasitaikydavo ir vienas kitas Lietuvos patriotas.

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2023 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis