.

2008 m. spalio 17 d.

Rinkimų sąrašais baigtį nulėmė žiniasklaida

Žiniasklaida nusprendė kas laimės rinkimus daugiamandatėje apygardoje. Kam tada reikalingi rinkimai?

Prieš Seimo rinkimus visi tyrimai rodė rinkėjų nepasitenkinimą esamais politikais ir norą kažką iš pagrindų keisti. Atrodė, kad į valdžią turi ateiti naujos, radikalias permainas siūlančios partijos.

Tačiau taip neįvyko. Pagrindinės valdančios ir opozicinės partijos išlaikė savo pozicijas. Arūno Valinsko vadovaujama Tautos Prisikėlimo Partija – vieninteliai naujokai, pakeitę smulkius LSDP pastumdėlius.

Nei karingasis Frontas, nei Jaunoji Lietuva, nei Socialdemokratų Sąjunga, nei jokia kita smulkesnė partija nepriartėjo prie penkių nuošimčių ribos.

Galime daryti išvadą, kad ir šių Seimo rinkimų baigtį nulėmė žiniasklaidos kontrolė. Žiniasklaida, ir tik žiniasklaida nusprendė už kurias partijas balsuos lietuvių tauta.

Tėvynės Sąjunga – žiniasklaidos valdovai

Rinkiminę reklamą žiniasklaidoje pirkosi visos partijos, netrūko ir užsakomosios politinių oponentų kritikos. Tačiau nei vienas iš žiniasklaidos milžinų nepasiryžo rimčiau pakritikuoti konservatorių.

Tai labai rimtas rodiklis, kadangi pagrindo kritikai tikrai buvo. Būtent Tėvynės Sąjunga prastūmė Valstybinę šeimos koncepciją ir vos neuždraudė abortų.

Žiniasklaidos nuolankumo konservatoriams mastą geriausiai parodo tai, kad niekas netgi nepamėgino protestuoti prieš Tėvynės Sąjungos programoje numatytą valstybinę cenzūrą.

Lietuvos žurnalistai paprastai mūru stoja prieš bet kokį bandymą apriboti žiniasklaidos laisvę. Tačiau šį kartą visi jie tylėjo lyg į burną prisėmę, nors konservatoriai tiesiai šviesiai pareiškė cenzūruosią laidas pagal „originalumo“, „europietiškumo“ ir kitus kriterijus.

Tėvynės Sąjunga planuoja padaryti anglų kalbą privalomą valstybės tarnautojams, atvirai įžeidinėja vieno tėvo šeimas ir t.t., tačiau niekas nepasiryžo rimčiau papriekaištauti vis daugiau lietuvių tautą skaldančių padugnių vienijančiai partijai.

Netgi principingumu iš visos Lietuvos išsiskiriantis žurnalistas Artūras Račas uoliai pylė vandenį ant konservatorių malūno įrodinėdamas, kad katalikiškoji Lietuvos vyskupų konferencija ragina balsuoti už Tėvynės Sąjungą ir tik už ją.

Tokia visuotina žiniasklaidos kontrolė tiesiog pribloškia. Sunku netgi įsivaizduoti kiek reikia sumokėti norint sau pajungti visus Lietuvos redaktorius.

Socialdemokratų Partija privertė sau dirbti Lietuvos radiją ir televiziją bei regioninius laikraščius

Kaip neatrodytų keista, protingiausias LSDP vadovo Gedimino Kirkilo rinkiminis žingsnis buvo „Leo“ steigimas kartu su Maksimų valdovais.

Audrius Siaurusevičius
Audrius Siaurusevičius
Juk ne veltui LRT vadovas Audrius Siaurusevičius pergalę rinkimuose šventė kartu su LSDP lyderiais.

„Leo“ dar netapo savarankišku liūtu, jis visiškai priklausomas nuo Lietuvos vyriausybės paramos keliant elektros kainą ir saugant nuo įvairiausių priešininkų bei kritikų. Todėl maksimiečiai suinteresuoti, kad naujos elektrinės projektą prastūmę socialdemokratai ir toliau būtų valdžioje uoliai kraudami milijardus vadinamajam „Vilniaus dešimtukui“.

Todėl per šiuos rinkimus Maksimų valdovai visą savo įtaką panaudojo paremti Socialdemokratų Partijai. Kartu su savais resursais LSDP subūrė įspūdingą palaikančiųjų redaktorių būrį pajungdama daugelį regioninių laikraščių.

Žinoma, daugiausiai LSDP davė Lietuvos nacionalinio radijo ir relevizijos kontrolė. Juk ne veltui jos vadovas Audrius Siaurusevičius pergalę rinkimuose šventė kartu su Algirdu Brazausku ir kitais valdančiųjų lyderiais.

Tautos Prisikėlimo Partija – visiškas žiniasklaidos triumfas

Arūnas Valinskas ir jo rėmėjai (kalbama, kad nemažai prisidėjo ir maksimiečiai) dviračio neišrado. Prastumti į politiką televizijos ekranų „žvaigždes“ – jau sena Vakarų oligarchų tradicija.

Pavyzdžiui, populiarus aktorius Ronaldas Reiganas padėjo ilgam laikui į valdžią ateiti JAV Respublikonams. O neseniai Lenkijoje į Seimą sugužėjo populiaraus realybės šou dalyviai, savo populiariais veideliais prastumdami šiaip visai nepopuliarią partiją.

Verslininkams, planuojantiems pasiglemžti Rytų skirstomuosius tinklus, Lietuvos geležinkelius ir kitus dar neprivatizuotus valstybės strateginius objektus, visai nesvarbu kas sėdės Seime. Kuo kvailesni politikai, tuo klusniau jie vykdys įsakymus balsuodami už tai, kad jų rėmėjams būtų perduodamas Lietuvos turtas.

Aktoriai, dainininkai ir televizijos programų vedėjai su pačiu Valinsku priešaky – idealios marionetės apsukriems oligarchams. Juk kuo žmogus nekompetetingesnis – tuo mažesnė tikimybė, kad jis pasipriešins išduoti savo šalį liepiančiam rėmėjui.

Kitas perspektyvias partijas žiniasklaida paskandino užmarštyje

Norintys kažką keisti rinkėjai turėjo ir kitų alternatyvų. Frontas, Jaunoji Lietuva, Centro partija ir Socialdemokratų Sąjunga galėjo kažką pakeisti Lietuvos politikoje.

Tačiau žiniasklaida ne tik nekalbėjo apie šias partijas, bet netgi stengėsi jų neminėti. Skelbiant apklausų duomenis buvo akivaizdžiai ignoruojamas netgi visą laiką populiarėjęs Frontas, jau nekalbant apie Jaunąją Lietuvą ir kitus.

Siekdami sumenkinti valdžios partijų oponentus, gerai apmokami analitikai ir žurnalistai arba iš viso apie juos nekalbėdavo, arba pašiepiamai visus vadindavo „nykštukinėmis partijomis“ ar pan.

Specialiai nutylėdama ir subtiliai sumenkindama, žiniasklaida sudarė įspūdį, kad Frontas ir kiti yra visiškai beviltiškos partijos, už kurias neverta balsuoti – tiktai bus sugaištas laikas einant į balsavimo vietą.

Gal daugiamandatėje apygardoje reikėtų balsuoti žiniasklaidai?

Taigi žiniasklaida vienareiškmiškai nulėmė rinkimų sėkmę. Laimėjo tie, kurie susitarė su daugiausiai redaktorių, apmokėjo daugiausia apklausų, „analitinių“ ir pan. straipsnių. Į žiniasklaidą neprasibrovusios mažesnės partijos buvo pasmerktos pralaimėjimui.

Televizijos „žvaigždės“ nulėmė Tautos Prisikėlimo Partijos sėkmę. Visų Lietuvos moteriškių numylėtinis Radžis atnešė savo šeimininkams daugiau balsų nei kitų partijų programos ir politiniai principai.

Jei jau taip yra, tai gal būtų tikslingiau, jei daugiamandatėje apygardoje balsuotų redaktoriai ir žiniasklaidos savininkai?

Partijos suneštų pinigėlius, o tada televizijų, radijo stočių, laikraščių ir interneto portalų valdovai dalykiškai nuspręstų kas labiausiai nusipelno valdyti Lietuvą. Rezultatas būtų tas pats, o kiek laiko ir lėšų būtų sutaupyta!

Diskusija

7. 6C3vfsc92015 12 14 23:30:28

ham bam thank you, ma“am, my utnoiess are ansered!

6. PfnbFuDGKsm2015 12 14 12:43:29

hat a neat artclie. I had no inkling.

5. Perkūnėlis2008 11 03 20:24:55

Aš jau geriau padėkočiau Hitleriui, bet ne Stalinui, kad pristabdė, nors laikinai, totalinį kryptingą (nukreiptą prieš geriausius Tautos protus) organizatorių Kaganovičiaus, Berijos ir Dekanozovininkų genocidą. Leninas buvo bendrai architektas ir pradininkas kryptingo genocido. Kaip toje senoje išminties knygoje „geriausią iš gojų sunaikink“. Nors mano nei seneliai, nei tėvai nebuvo išvešti siberijon – pabėgo į kitą rajoną.
Vilniaus lenkynas, man kaip tautiškai nusistačiusiam, nebuvo vertas nei dešimtosios dalies tų aukų. Bet autoriaus siekimas tiesos yra pagirtinas, nebūtinai jo pozicija turi visiškai sutapti su mūsų. Deimantas tame, kad mus autorius skatina suabejoti, o nesekti, kaip gyvuliukai vedami į skerdyklą, kur veda korumpuota iki panagių vienpusė žiniasklaida, o ieškoti bent jau aukso vidurio, ar turėti besiskiriančią , savą nuomonę.

4. Giedrius2008 10 18 23:20:03

Į ką turėčiau atsakyti?
„jūs esate RUSAS.Propoguojate ateizmą, klastojate istoriją“.
Nematau argumentų kodėl, o be argumentų tai paprasčiausios blevyzgos žmogaus, negalinčio pakęsti kitokios nuomonės, nesutampančios su mokykloje įskiepyta pasaulėžiūra.
Tarp tų šeimų buvo ir mano seneliai, bet tai nereiškia, kad aš turiu paskęsti akloje neapykantoje dėl asmeninės skriaudos ir nepripažinti akivaizdžių Stalino nuopelnų Lietuvai.
Esu vilnietis ir labai vertinu tai, kad Vilnius priklauso Lietuvai. Stalino nusikaltimai – ne pagrindas paneigti jo geriems (bent jau Lietuvai ir lietuvių tautai) darbams.
O „Prancūzija,Belgija,Olandija,Vokieti ja“ buvo turtingos ir prieš karą, beje (ir Vokietija iki Hitlerio) ir demokratiškesnės už Lietuvą.

3. Linas2008 10 18 21:30:17

Laiškas temos autoriui.
Paskaitęs Tamstos „dienoraštį“,prisipažinsiu atvirai, net bloga pasidarė.Jūs ne lietuvis,jūs esate RUSAS.Propoguojate ateizmą, klastojate istoriją (suabejočiau ar išvis ją mokate, nes panašu, kad kuriate).Jūs be partijos? Stokite į „Frontą“ (girdėjau ten visus priima, svarbiausia tik mokėt gerai meluot:))
Jeigu jūs taip mylite Lietuvą,tai pasakykite,kur Sovietmečiu traukiniu išvyko 29923 šeimų(šaltinis lrytas 08/10/18, bet žinant, kad jūs viską neigiate, išskyrus „didijį staliną ir kitus sovietmėšlius“,tai leisiu ir suabejoti šiuo šaltiniu),gal į Sočį pailsėti,gal į kokią ekskursiją po „dižiąją tėvynę“ surengė?Atsakymą žinote pats.Jei jums sovietmečiu labai gerai buvo, tai kodėl turtingos šalys(Prancūzija,Belgija,Olandija,Vokieti ja)yra tokios turtingos?Juk 2 pasaulinis jas daug skaudžiau palietė,nei rusiją.Vokietija gi buvo visiškai sugriauta.Rusų kaimas ir dar dabar prasigėręs ir skurdus.Net Lietuvos turtingesnis.
Laukiu Jūsu negailestingo ir kandaus atsakymo.
Linas

2. ji2008 10 17 14:36:25

Labai aktuali tema siuo momentu. Idomu paskaityti situacijos apzvalga. Taip pat noreciau prisidedi su savo pastebejimu: manau rinkimu rezultatai parode kaip visgi dauguma rinkeju (net nevisai svarbu balsuojanciu ar ne) priima sprendima ar balsuot ir uz ka balsuot. Visgi didzioji dauguma remiasi ziniasklaidos pateikiama informacija, populistine informacija, kuri skirta smegenu plovimui. Bet labai mazas procentas zmoniu isigilina, pasveria ir argumentuotai priima sprendima. Gaila, kad yra tokia situacija, mazai zmoniu tikrai domisi politine situacija, daugelis tik pavirsutiniskai. Siaip tai Rusijos–Gruzijos konflikto metu pasisake politikai labai gerai isreiske (bent jau man) savo poziuri i Lietuva ir jos valdymo vizija. Jau vien is to buvo galima daryti sarasa uz ka galima balsuot ir kas sveikai masto bei mato situacija, o kas tera marionete kazkieko rankose.

1. Perkūnėlis2008 10 17 13:10:57

“Tėvynės Sąjunga – žiniasklaidos valdovai“ – manau nėra taip. Tie tik smulkūs kyšių išbadėję pastumdėliai. Jų psichologinis įvaizdis geriausiai atsispindi Kiplingo pasakoje „Mauglis“. Ten buvo toks šakalas (vardas iš T raidės –sakykim Talbatas). Tai jis visada subinę laižydavo Šarchanui – toks pats dryžuotas , kaip ir koncervų Šarkanas. Tik koncervų dar ir su daug (gal apie 60) žvaigždučių. Pažiūrėkim, kas labiausiai suinteresuoti Lietuvos įstūmimu į erosojuzą. Maksimos oligarchai net alaus ir miltelių davė nemokamai, kad tik įvyktų. Buvo referendumas pratęstas į dvi dienas – kas visiškai antikonstituciška. Taigi, mūsų šakalai viso labo tik šakalai laukiantys , kad nuo maitos jiems liks kas nors, kai raudonai dryžuotasis Šarchanas pasisotins. Bet įvykiai Serbijoje, Irake, Afganistane (pradedant Vietnamu) rodo, kad Šarchanas besotis. O mūsiškių šakalų liežuvis nuo rū ros laižymo jau dabar atšerpetojo. Bankų dabartiniai bankrotai Šarchano šalyje rodo, kad jie negaili net savų. Viską glemžiasi JP Morgan ir panašūs besočiai. Juk matosi, kad ta krizė dirbtinai sudaryta pralobimui. „Negana, kad aš turtingas. Būsiu laimingas, tik kai kaimynas nubiednės.„

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

  • Tekstai
    šia tema
  • Eleras

    Eleras (LR-as) – dabartinė Lietuvos valdžia. Nors ir mėgina vadintis „Lietuvos Respublika“, Eleras akivaizdžiai nėra nei Lietuvos, nei respublika. Praktiškai tai – antikonstitucinė nusikaltėlių gauja „ant Lietuvos“.

  • Gražulizmas

    Gražulizmas siaurąja ir plačiąja prasme. Gražulizmas – nepagarba homoseksualams ar tiesiog kitokiems ir jos demonstravimas.

  • „Tremtinys“

    Tremtinys kabutėse – sąvoka.

  • Čigonai

    Čigonai – sąvoka. Čigonus aukština, romais juos vadinti verčia Europos Sąjungos valdininkija ir negerbiantieji savo tautos lietuviai.

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2022 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis