.

2009 m. kovo 16 d.

Lito nuvertinimas – mokestis už valdžią

Lito nuvertinimas artėja ne tiek finansų krizės, kiek šiurpinančios Andriaus Kubiliaus vyriausybės ūkio politikos dėka.

Andrius Kubilius
Andrius Kubilius
Andriaus Kubiliaus vyriausybė tvirtai ir užtikrintai veda mus lito nuvertinimo link – sistemingai žlugdydama Lietuvos ūkį.

Kaip besistengtų Vyriausybė ir žiniasklaida, apie artėjantį lito nuvertinimą vis dažniau kalbama kaip apie neišvengiamą dalyką. Lietuviai puolė keisti litų į eurus nepaisydami netgi Lietuvos banko valdybos pirmininko pareiškimų.

Be abejo, dabartinė panika, kaip ir bet kokia kita, kažkam naudinga – visų pirma bankams ir kitoms finansinėms įstaigoms. Juk ne šiaip sau ją provokuoja netgi kai kurie politikai (tokie, kaip Kęstutis Glaveckas).

Jei litas bus nuvertintas, iš to kaip reikiant pasipelnys eksportuotojai ir visi tie, kurie yra skolinęsi litais. Greičiausiai būtent jie jau dabar subtiliai kursto lietuvių aistras.

Vis dėlto, pirkti eurus, dolerius ar kitas valiutas labiausiai skatina pagrįstas nerimas dėl Lietuvos ekonomikos ateities, kurį dar labiau sustiprina dabartinė Vyriausybė ir šiurpą kelianti jos ūkio politika.

Lito nuvertinimas nuskriaustų daugumą lietuvių

Jei litas būtų devalvuotas, už turimus litus būtų galima nusipirkti mažiau kitų valstybių pinigų – taigi ir importuotų prekių ar paslaugų. Kitaip sakant, visi turintys litų grynais ar banko sąskaitose prarastų didesnę ar mažesnę dalį savo pinigų perkamosios galios.

Ypač skaudžiai devalvavimas atsilieptų paėmusiems paskolas eurais.

Iš kitos pusės, nuvertintus litą, vargu ar būtų atitinkamai padidintos algos. Lito nuvertinimas staigiai sumažintų lietuvių realiąsias pajamas.

Ypač skaudžiai devalvavimas atsilieptų paėmusiems paskolas eurais. Jiems tektų paskirti palūkanoms dar didesnę savo pajamų dalį – juk tą pačią sumą eurais atitiktų daug didesnė suma litais.

Nuvertinus litą, dar didesnė dalis lietuvių verslininkų ir butus ar namus išsimokėtinai įsigijusių šeimų būtų priversti bankrutuoti.

Todėl daugeliui lito nuvertinimas taptų viso gyvenimo katastrofa.

Daliai lietuvių lito nuvertinimas būtų naudingas

Šiuo metu labai kenčia tie, kurie yra paėmę dideles paskolas litais – daugumos jų mokamos palūkanos smarkiai išaugo. Nuvertinus litą, skolininkų litais padėtis pagerėtų, ypač dirbančių užsienyje – jiems reikėtų mokėti mažiau eurais, svarais ar kita valiuta.

Yra pakankamai suinteresuotų lito nuvertinimu lietuvių. Tarp jų – ir visagaliai bankai, ir tokie Lietuvos verslo rykliai, kaip Bronislovas Lubys.

Už tą pačią sumą užsienio valiuta būtų galima nusipirkti daugiau litų, todėl visi tie, kurie turi įsipareigojimų litais, o pajamas gauna eurais, doleriais ar svarais, laukia lito nuvertinimo kaip naujametinio stebuklo.

Dėl tų pačių priežasčių lito nuvertinimas būtų naudingas bankams, kurie yra surinkę daug indėlių litais, o patys skolina eurais. Devalvavimas jiems atneštų milžiniškus pelnus.

Laukia lito nuvertinimo ir eksportuojantys ar užsieniečius aptarnaujantys verslininkai. Jų pajamos eurais išliktų tokios pačios, o gamybos kaštai smarkiai sumažėtų.

Taigi yra pakankamai suinteresuotų lito nuvertinimu lietuvių. Tarp jų – ir visagaliai bankai, ir tokie Lietuvos verslo rykliai, kaip Bronislovas Lubys.

Žinant Lubio ir bankų sugebėjimus įtikinėti Lietuvos politikus, lito nuvertinimas tampa visai apčiuopiama grėsme. Tuo labiau, kad devalvavimui daugėja ir racionalių priežasčių.

Blogėjant Lietuvos ūkio būklei, valstybei prireiks didelių pinigų sumų

Lietuva dar nepatyrė viso pasaulinės finansų krizės poveikio.

Nors jau nemažai Lietuvos įmonių sumažino gamybos apimtis ar galutinai sustabdė savo veiklą, tikėtina, kad greitai jų bus kur kas daugiau.

Kol kas nėra pagrįstų žinių, kad nors vienas Lietuvos bankas būtų atsidūręs ant bankroto ribos, tačiau jau rytoj ar poryt galime išgirsti ką nors negero.

Remdamiesi kaimyninių valstybių patirtimi, galime neabejoti, kad ūkio padėtis dar kurį laiką blogės. Jei iškiltų masinių bankrotų grėsmė, valstybė būtų priversta įsikišti ir gelbėti svarbiausias įmones. Tam reikėtų labai daug pinigų.

Iš kitos pusės, smunkant ūkiui, neišvengiamai nepavyks surinkti didelės valstybės biudžeto dalies. Jei pasitvirtins pesimistiškiausios prognozės, jau šių metų biudžeto deficitui finansuoti gali prireikti daugelio papildomų milijardų.

Taigi labai tikėtina, kad jau šių metų pabaigoje Vyriausybei staiga prireiks didelių sumų.

Lito nuvertinimas gali tapti priimtiniausia išimtimi biudžeto deficitui padengti

Atrodo, kad kiek pinigų prisireiktų – tiek galima pasiskolinti. Tačiau dabartinės krizės metu pasiskolinti nėra paprasta.

Palūkanos dabar neįprastai didelės – todėl didelių sumų skolinimasis finansų rinkose ateityje turėtų labai sunkių pasekmių Lietuvos ūkiui.

Tarptautinio Valiutos Fondo jau yra paprašę pagalbos daugelis šalių. Neaišku, kiek realu būtų greitai gauti didelę paskolą.

Negaudama reikiamos sumos, Vyriausybė gali būti priversta prispausdinti naujų pinigų. O kadangi visi litai privalo būti padengti užsienio valiuta ar kitais rezervais, jų nesant, neišvengiamai tektų sumažinti lito kursą.

Naivu būtų tikėtis išvengti lito nuvertinimo prašant pagalbos iš Europos Sąjungos. Kaip rodo Latvijos pavyzdys, ši greičiausiai tiesiai šviesiai pareikalautų devalvuoti šalies pinigus – kaip būtinos sąlygos paramai gauti.

Žlugdydama Lietuvos ūkį, Andriaus Kubiliaus vyriausybė užtikrintai artėja lito nuvertinimo link

Žinoma, lito nuvertinimas būtų ypač nepopuliarus žingsnis, ir nė viena partija nenorėtų tapti „tais, kurie nuvertino litą“.

Tuo metu, kai kitų šalių vyriausybės iš paskutiniųjų stengiasi palengvinti verslo sąlygas savo įmonėms, kuria milijardinius verslo gelbėjimo ir stimuliavimo fondus, Lietuvos vyriausybė kaip tik galėdama sunkina sąlygas vidutiniams ir smulkiems Lietuvos verslininkams.

Tačiau akivaizdu, kad dabar valdžioje susirinko visiški ekonomikos beraščiai. Tai, kaip buvo priimtas 2009 m. biudžetas ir pradėta mokesčių reforma, sudaro įspūdį, kad į valdžią atėjo pačių makroekonomikos pagrindų nesuprantanti paprasčiausių vagių gauja, pasiruošusi be skrupulų plėšti apsiginti negalinčius lietuvius.

Tuo metu, kai kitų šalių vyriausybės iš paskutiniųjų stengiasi palengvinti verslo sąlygas savo įmonėms, kuria milijardinius verslo gelbėjimo ir stimuliavimo fondus, Lietuvos vyriausybė kaip tik galėdama sunkina sąlygas vidutiniams ir smulkiems Lietuvos verslininkams.

Kitoms Europos Sąjungos narėms maldaujant Europos Komisijos leisti sumažinti pridėtinės vertės ir kitus mokesčius labiausiai kenčiančioms ūkio šakoms, Lietuvoje didinamas PVM mažinant pajamų mokestį. Tuo būdu, kitoms šalims žūtbūtinai stengiantis padidinti vidinę paklausą, Kubiliaus Vyriausybė užtikrintai ją mažina – mokesčių naštą nuo turtingiausiųjų ir daugiausiai taupančiųjų pečių perkeldama ant pačių neturtingiausiųjų.

Taigi dabartinė politika akivaizdžiai žlugdo Lietuvos ūkį. Nekyla abejonių, kad tokie valdžios veiksmai dar labiau sustiprins pražūtingą pasaulinės krizės poveikį Lietuvos ekonomikai.

Kuo sunkiau seksis verslui, tuo didesnių sumų reikės ūkiui gelbėti ir biudžeto deficitui lopyti. Sistemingai žlugdydama Lietuvos ekonomiką, dabartinė vyriausybė užtikrintai stumia šalį į tokią padėtį, kurioje lito nuvertinimui tiesiog nebus alternatyvų.

Akivaizdus valdžios nekompetentingumas ir nenuspėjamumas skatina šešėlinės ekonomikos augimą

Pagaliau, dabartinė Lietuvos vyriausybė akivaizdžiai parodė, kad iš jos galima laukti bet ko – šiandien gąsdina pasauline krize, jau rytoj postringauja, kad nieko tokio.

Šiandien padidins mokesčius, rytoj sumažins, poryt dar naujus įves. Lietuviai įsitikino, kad Kubiliaus vyriausybė visiškai nekompetetinga.

Tai reiškia, kad tauta nebepasitiki vyriausybe ir, žinoma, stengiasi nebemokėti mokesčių. Nauja mokesčių tvarka suprantama kaip beraščių ministrų sugalvotas beatodairiškas plėšimas – ir visi, kas gali, traukiasi į pogrindį.

Stiprėjant nekompetetingos ūkio politikos poveikiui, neišvengiamai auga šešėlinė ekonomika.

Litas tautai gali tapti mokesčiu už intrigantus ir pamaivas valdžioje

Taigi akivaizdu, kad į biudžetą bus surenkama gerokai mažiau mokesčių, nei planuota – tiek dėl krizės, tiek dėl blogo valdymo, tiek dėl jo išprovokuoto mokesčių vengimo. Lito nuvertinimui tikrai bus pagrindo.

Formaliu postūmiu lito nuvertinimui gali pasitarnauti oficialus Europos Komisijos ar Tarptautinio Valiutos Fondo patarimas.

Iš kitos pusės, prasidėjus kalboms apie lito nuvertinimą, aktyvėja juo suinteresuotų lobistų veikla. Bankai ir eksportuojantys verslininkai dažniausiai sugalvoja, kaip įtikinti politikus ginti jų interesus.

Formaliu postūmiu lito nuvertinimui gali pasitarnauti oficialus Europos Komisijos ar Tarptautinio Valiutos Fondo patarimas.

Lietuvoje sprendimui priimti paprastai užtenka, kad jį pasiūlytų užsieniečiai. Jei taip atsitiktų, visa atsakomybė už lito nuvertinimą ir jo pasekmes lietuviams tektų užsienio patarėjams – ministrai ir Seimo nariai vienbalsiai šauktų: „Čia ne mes sugalvojome, taip liepė Europos Sąjunga (Tarptautinis Valiutos Fondas)“.

Suvertus atsakomybę užsieniečiams, dingtų paskutinė kliūtis lito nuvertinimui – baimė prisiimti atsakomybę už nepopuliarų politinį sprendimą.

Todėl, nors kol kas nėra tvirto pagrindo teigti, kad litas tikrai bus devalvuotas, nuvertinimo tikimybė labai didelė.

Akivaizdu, kad jei jau taip atsitiks, tai bus pilnai užtarnautas mokestis tautai – už tai, kad Seime ir Vyriausybėje susirinko ekonomikos beraščiai: įvairiausio plauko abonentai, televizijos pamaivos ir intrigantai, į valdžią atėję tik dėl to, kad beatodairiškai padlaižiavo Katalikų bažnyčios hierarchams.

Diskusija

10. Bybis2019 09 16 17:46:09

kramtykit byby gaidzei krc . Za rodinu, za Rossiju

9. Baltas2012 10 10 17:39:31

krantas byby gali grauzt janki tu jibanas

8. lopas2011 03 02 13:48:37

tu kurva bybiagalvi su tavim sneku

7. bybis2011 03 02 13:47:53

bybi kaip sekasi

6. Zemaite2010 02 24 14:26:34

Kol Zemaiciai nepaims valdzios tol lietuva bus sudu lietuva, su pilnais suskiais valdancia ja. Zydus lauk, amerikonus lauk, lenkus lauk, suskius lauk is valdzios ir i lukiskes! Pasiliaka tik tikri pagonis su tikrais rusiais, kurie gerbia senoves proteviu paprocius!

5. g2009 10 06 16:43:43

kam lietuviams esant europoi kaip jie taip daro europos valdantieji lietuviski yst jie visi vagys ir dar nesedi vokietis be karo paeme visus

4. krantas2009 04 04 17:32:26

Tiktais demokratinėje valstybėje toksai puslapis gali egzistuoti, būtų mano valia, čia jus nekarksėtumete komunistų išperos

3. g3ks2009 03 21 12:53:46

kubilius zasinas kokio reta.tikiu kad ji nubaus dievas ir to linkiu!

2. Alvidas2009 03 17 15:39:50

Man tai nebegaila naivuolių, kurie vos ne kasmet balsavo už „nors ir nežmoniškus, bet kad kitoniškus“ kad tik už svetimus, kad tik ne už (pro)lietuviškus politikus. Kam , po velniais, reikėjo litą prie ko nors pririšti? Rinkoj būtų nusistovėjęs kursas ir daug aukštesniame lygyje, nei fiksuotasis. Ir devalvacija – globalistinių banditų darbas. Nes euras krinta net sparčiau (anksčiau pradėjo) nei litas. T.y., nors ir maža dalim, bet litas palaikė eurą. Tokia regimybė pradžioj būtų, kad šiek–tiek pakilo litas. Po to turėtų iš ko kristi – kai vėliau pasiektų krizė Lietuvą. Ir tų vertelgų valiutos keitimo patogumai–privalumai giedros sėsliems (nelinkusiems į ekspansiją) lietuviams nedaro.
Kai davarys mane „lausvosios“ rinkos apologetai visai į kampą – kausiuos, negailėdamas nei savęs , nei mūsų valdžios, kaip ir 1991 metais. Ir man valdžios mafijos bybiagalviai nenurodinės, kas yra mano priešai ir į kurią pusę šaudyt – aš per 20 metų pats galutinai sužinojau.

1. Leo2009 03 16 14:02:08

Ką čia bepridiskutuosi.

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

 • Tekstai
  šia tema
 • Eleras

  Eleras (LR-as) – dabartinė Lietuvos valdžia. Nors ir mėgina vadintis „Lietuvos Respublika“, Eleras akivaizdžiai nėra nei Lietuvos, nei respublika. Praktiškai tai – antikonstitucinė nusikaltėlių gauja „ant Lietuvos“.

 • Gražulizmas

  Gražulizmas siaurąja ir plačiąja prasme. Gražulizmas – nepagarba homoseksualams ar tiesiog kitokiems ir jos demonstravimas.

 • „Tremtinys“

  Tremtinys kabutėse – sąvoka.

 • Čigonai

  Čigonai – sąvoka. Čigonus aukština, romais juos vadinti verčia Europos Sąjungos valdininkija ir negerbiantieji savo tautos lietuviai.

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2022 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis