.

2009 m. gegužio 2 d.

Nekilnojamo turto mokestis ir tautos genocidas

Nekilnojamo turto mokesčio nebuvimas leidžia spekuliantams dirbtinai išpūsti būsto kainas – todėl, negalėdami įpirkti būsto tėvynėje, jauni lietuviai priverčiami palikti Lietuvą.

Jau daug metų tęsiasi nedrąsios kalbos apie poreikį įvesti nekilnojamo turto mokestį (NTM). Vėl ir vėl seimūnai vieningai priešinasi, vėl ir vėl visi bandymai apmokestinti turtingiausiuosius baigiasi aklavietėje.

Dauguma lietuvių nelaiko NTM įvedimo svarbiu politiniu klausimu. Lietuvos žiniasklaida neriasi iš kailio bandydama sudaryti įspūdį, kad nekilnojamo turto mokestis – kairiųjų (komunistų) išradimas, sunkiai suderinamas su tikruoju rinkos kapitalizmu.

Tuo tarpu nekilnojamo turto kainos Lietuvoje tiesiog kosminės. Paprasčiausi, visai neprabangūs butai kainuoja kur kas daugiau, nei panašiose šalyse.

Svarbiausia – didžioji dauguma lietuvių negali netgi svajoti apie nuosavą namą ar butą savo tėvynėje. Jaunos šeimos turi rinktis tarp nežmoniškai didelės paskolos būstui įsigyti ir darbo bei gyvenimo užsienyje.

Jauni lietuviai priverstos pasirinkti tarp amžinos vergijos bankui ir emigracijos. Vis dažniau pasirenkamas antrasis sprendimas. Neturėdamas perspektyvų normaliai gyventi Lietuvoje, jaunimas yra priverstas palikti tėvynę, dažniausiai – visam laikui.

Aukštos būsto kainos išveja lietuvius iš Lietuvos – naikina ir taip sparčiai nykstančią lietuvių tautą. Pagal paskutinio meto emigracijos tempus, šis tautos genocidas ne ką mažiau efektyvus už stalininius vežimus.

O juk nekilnojamo turto kainas užkėlė spekuliantai nekilnojamu turtu – ir tai buvo įmanoma visų pirma todėl, kad Lietuvoje nėra NTM. Vadinasi, atsakomybė už tautos nykimą tenka spekuliantams ir, žinoma, tiems, kurie jau tiek metų neleidžia įvesti nekilnojamo turto mokesčio.

Būto kainos užkeltos dirbtinai

Dar prieš kokius septynis metus nekilnojamo turto kainos nebuvo labai aukštos.

Kai jau pasidarė aišku, kad Lietuva greičiausiai įstos į Europos Sąjungą, daugelis įvairiausio pobūdžio verslininkų nusprendė investuoti į lietuvišką nekilnojamą turtą. Visus Lietuvos miestus užplūdo dalykiški berniukai, per kelis metus supirkę dešimtis tūkstančių butų visoje Lietuvoje.

Netgi šiais sunkiais laikais būsto kainos Lietuvoje sumažėjo labai nedaug, ir netgi tie, kurie daugelį metų taupė pinigus laukdami geresnių laikų, vis dar negali įpirkti net ir pačių kukliausių butų.

Praėjus keliems metams, augant dirbančiųjų užsienyje skaičiui, atsirado daugiau norinčiųjų įsigyti būstą Lietuvoje. Paklausa pradėjo smarkiai viršyti aktyvią pasiūlą, ir kainos pradėjo kilti svaiginančiais greičiais. Daugelio butų savininkai neskubėjo jų parduoti, sąmoningai augindami būsto kainas iki kosminių aukštumų.

Dabar padėtis pasikeitė, nekilnojamo turto kainos krenta visame pasaulyje, tačiau Lietuvos prekiautojai nekilnojamu turtų neskuba pardavinėti butų tikėdamiesi, kad sugebės išlaukti dar kelis metus, kol kainos (kaip jie tikisi) vėl užkils.

To pasekmėje netgi šiais sunkiais laikais būsto kainos Lietuvoje sumažėjo labai nedaug, ir netgi tie, kurie daugelį metų taupė pinigus laukdami geresnių laikų, vis dar negali įpirkti net ir pačių kukliausių butų.

Kaip ir anksčiau, darbščiausieji, pasiryžę sunkiai dirbdami susikurti geresnį gyvenimą lietuviai yra priversti emigruoti į civilizuotesnes Vakarų Europos ar Šiaurės Amerikos valstybes.

Nors truputį padori vyriausybė negalėtų susitaikyti su išpūstomis būsto kainomis

Spekuliantų nekilnojamu turtu negalima labai griežtai teisti. Jie bando užsikalti pinigų tegul ir nieko naujo nesukurdami, neatnešdami jokios naudos visuomenei, tegul ir prisidėdami prie tautos naikinimo, bet vis dėlto legaliai.

Atsakomybė už išpūstas būsto kainas tenka Vyriausybei. Šiuolaikinės vyriausybės turi pakankamai svertų nekilnojamo turto rinkai įtakoti. Su tokia padėtimi, kuri dabar susiklostė Lietuvos būsto rinkoje (kai lietuviai priverčiami visą gyvenimą beviltiškai vergauti bankams arba emigruoti), 21 a. gali susitaikyti tik tokie paskutiniai tautos išgamos, kokie paskutiniu metu susirenka Lietuvos Seime, Vyriausybėje ir Prezidentūroje.

Apčiuopiamas nekilnojamo turto mokestis – paprasta ir efektyvi priemonė prieš spekuliacinį kainų užkėlimą

Normalios šalies normali vyriausybė negali leisti spekuliantams išpūsti kainų tiek, kad jauni žmonės dėl to būtų priversti emigruoti. Kai kur, pavyzdžiui Baltarusijoje, verslininkai verčiami parduoti butus esamomis rinkos kainomis grasinant kitaip juos naconalizuoti ar pan.

Būtent nekilnojamo turto mokesčio nebuvimas iškreipia Lietuvos būsto rinką.

Lietuvos Vyriausybei visai nebūtina griebtis tokių drastiškų priemonių. Užtenka įvesti nekilnojamo turto mokestį antram ir kitiems turimiems būstams. Jei tik būtų įvestas apčiuopiamas NTM, spekuliantai nebegalėtų laikyti tuščių butų, metų metus laukdami, kol užkils kainos, ir būtų priversti išsiparduoti.

Išaugus pasiūlai, kainos kristų – ir ne tik sukčiai ar užsieniečiai, bet ir sąžiningai dirbančios lietuvių šeimos turėtų galimybę įsigyti nuosavą būstą neatiduodamos didesnės pusės viso gyvenimo pajamų lupikautojams.

Nekilnojamo turto mokestis ne iškraipytų, o sutvarkytų būsto rinką

Įvairaus plauko samdomi „ekonomikos specialistai“, Laisvos rinkos instituto vadinamieji „ekspertai“, laisvai perkama žiniasklaida ir pan., gerai apmokami tų pačių spekuliantų nekilnojamu turtu, neretai plyšauja, kad nekilnojamo turto mokestis, kaip ir bet koks kitas mokestis, „iškraipytų konkurenciją“, „sugriautų laisvą rinką“ ir pan. Kalbant apie nekilnojamo turto rinką, tai paprasčiausias begėdiškas užsakomasis melas.

Lietuvos būsto rinka būtent dabar yra iškreipta. Supirkę butus (taip pat gyvenamųjų namų statybai skirtus žemės sklypus) ir jų nepardavinėdami, kol neužkilo kainos, spekuliantai dirbtinai sumažina būstų pasiūlą. Kainos yra kur kas didesnės, nei jos būtų tikrai laisvoje rinkoje, apie kurią taip veidmainiškai maivosi televiziniai „ekspertai“.

Dabartinė būsto rinkos padėtis ekonomikos moksluose vadinama oligopoline piusiausvyra ir yra vienareikšmiškai laikoma rinkos iškreipimu. Pagal Europos Sąjungos, JAV ir kitas pagrindines 21 a. ekonomines ideologijas, valstybė privalo kovoti prieš oligopolinę rinkos pusiausvyrą, kaip ir bet kurią kitą kliūtį laisvam rinkos jėgų veikimui.

Neįvedant nekilnojamo turto mokesčio, vykdomas tautos genocidas

Taigi būtent nekilnojamo turto mokesčio nebuvimas iškreipia Lietuvos būsto rinką. Spekuliantai nekilnojamu turtu sparčiai lobsta lietuvių tautos ir ypač jaunų, pradedančių kurtis savo gyvenimą lietuvių šeimų sąskaita.

Tai akivaizdžiai prieštarauja Lietuvos konstitucijai, nedviprasmiškai reikalaujančiai Vyriausybės užtikrinti, kad Lietuvos ūkis tarnautų „bendrai tautos gerovei“ (46 str.).

Vis dėlto, konstitucijos, principai, įstatymai ir pan. yra niekas palyginus su tai, kad vis naujos lietuvių kartos verčiamos amžinai palikti Lietuvą. Akivaizdu, kad delsiant įvesti nekilnojamo turto mokestį yra vykdomas lietuvių tautos genocidas, keliantis ne mažesnę grėsmę grėsmę tautai nei Stalino represijos.

Be abejo, dabartiniai (kaip ir ankstesnieji) seimūnai bei ministrai turi savų motyvų. Daugelio jų artimi giminaičiai, rėmėjai ar net ir jie patys vienaip ar kitaip spekuliuoja nekilnojamu turtu.

Be abejo, nekilnojamo turto mokestis anksčiau ar vėliau bus įvestas. O kol kas tegalime bejėgiškai ir beviltiškai stebėti kaip šeimyniniai seimūnų, ministrų ir pan. tautos išgamų klanai begėdiškai lobsta vis labiau nukraujuojančios lietuvių tautos sąskaita.

Diskusija

13.  Tara is interested in your pr...2022 02 16 00:44:00

vrl0v

12.  Tara is interested in your pr...2022 02 16 00:43:56

f53kscy

11. 8lnLjKs2arV2015 12 19 10:57:20

Tu nous donne envie de la de9couvrir ta mer, moi aussi j“ai un sac e0 puce e7a tombe bien!Les creapes c“est pour cet apre8s–midi chez les voisins et ce soir e0 la masoin pour MrD ui lui est au boulot...

10. sKLKsL97S2015 12 14 12:53:24

C“est formidable cette ide9e de voygae car e7a permet de de9couvrir des endroits improbables comme ta Mer du Nord ! Vraiment, je crois u“il faut eatre comme toi, de le0–bas, pour l“appre9cier... Non, je plaisante bien sfbr. Bien ue j“habite pre8s de la Grande Bleue, je suis ne9e au bord de l“Oce9an et tu sais ce ui me manue ? les tempeates !!!! Je ne de9sespe8re pas de visiter un jour ton plat pays dont je ne connais ue Bruges ui m“a laisse9e un souvenir impe9rissable. Bonne journe9e et e0 mardi prochain ?

9. Pilietis2011 04 06 03:25:46

Nauji mokesčiai dar viena priemonė padidinti emigrantų skaičių. Iš pradžių bus 1lt po to 200lt iš pradžių kai kas mokės tik už garažą sodo namelį o vėliau už viską. Ir niekad nebudavo praeityje kitaip. Pažiurėkite į PVM buvo 5% po to 15%, po to gana ilgai 18% dabar 21%. Taigi autoriau straipsnio stenkites prašykite dar vieno jungo..:)

8. vitinis diedas2010 02 02 21:04:35

na ziurint kas i, ta, nekilnojamo turto sa, voka, i, eis, zemes mokesti, jau ir taip visi mokam, na ouz busta, tai manau, kad turetu, buti progresyvus mokestis – jei prabangiai –tai ir mokeciai prabangus . na o miska, apmokestinus greitai gyvensim kaip latviai : krumastepese

7. 2010 01 27 12:52:06

tai–po vieną–būtiną–išgyventi–neapmokęstinti...t aip pvm mokam...ir t.t.

6. Marius2010 01 18 12:00:00

Esu už nekilnojamojo turto mokestį. Toks mokestis buvo ir tarpukario Lietuvoje. Jis labai naudingas, nuo jo neįmanoma išsisukti – taip buvo net pabrėžiama. Šį mokestį mokėti privalėtų visi! Būtent visi, nes kitaip prasidės įvairiausios spekuliacijos perrašymai ant giminaičių ir t.t. Siūlau, kad mokesčio tarifas – 1 litas per metus už 1 kvadratinį metrą bendro ploto. Taip, bendro ploto, o ne gyvenamo, kad išvengtume spekuliacijų, nes kitaip žmonės anmus ims užrašyti kaip garažus. Tačiau Lietuvos politikais labai abejoju, kad ryžis įvesti, gi patys turi n nekilnojamo turto objektų: namas Vilniuje, vila kokiam nors Labanoro miške, butas Palangoje ir t.t. Varnas varnui akies nekerta...

5. Kaimietis2009 08 04 17:26:50

Jei ives toki mokesti,tuos pinigus vistieks pasidalins musu gerbiami valdzios atstovai.Tiek ir naudos bus o nukentes netik turinys daug turto,bet ir skustanti visuomenes dalis.Paiimkime kaime gyvenancius zmones ju trobesiai pagal siandieninius istatymus ir rinkos kainas gana brangus o ju pajamos zemiau skurdo ribos,padarykime mokesti isvarysime ir kaimo zmones i uzsieni tai tikras tautos genocidas

4. užkniso2009 06 24 22:44:47

Už NTM, pvz. nuo 200 m2

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

 • Tekstai
  šia tema
 • Eleras

  Eleras (LR-as) – dabartinė Lietuvos valdžia. Nors ir mėgina vadintis „Lietuvos Respublika“, Eleras akivaizdžiai nėra nei Lietuvos, nei respublika. Praktiškai tai – antikonstitucinė nusikaltėlių gauja „ant Lietuvos“.

 • Gražulizmas

  Gražulizmas siaurąja ir plačiąja prasme. Gražulizmas – nepagarba homoseksualams ar tiesiog kitokiems ir jos demonstravimas.

 • „Tremtinys“

  Tremtinys kabutėse – sąvoka.

 • Čigonai

  Čigonai – sąvoka. Čigonus aukština, romais juos vadinti verčia Europos Sąjungos valdininkija ir negerbiantieji savo tautos lietuviai.

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2022 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis