.

2011 m. vasario 26 d.

Jėzuitai – kruvinieji Lietuvos budeliai – vėl triumfuoja

Jėzuitai – istorinis klastos ir niekšybės simbolis, didžiausi lietuvių tautos budeliai, lietuvybės persekiotojai ir naikintojai – toliau griauna Lietuvos kultūrą.

„Švietimo ir mokslo ministerija sutinka, kad Lietuvos jėzuitų provincijai būtų perduotos sostinės Didžiojoje gatvėje esančios patalpos, kur šiuo metu įsikūrusi Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija.“ (Straipsnis delfi.lt)

Perkūno namas simbolizuoja Lietuvos likimą
Perkūno namas
Kažkada Perkūno name buvo garbinami Lietuvos dievai, o dabar čia karaliauja didžiausieji istoriniai lietuvybės niekintojai.
Dar ne taip seniai Lietuva buvo lietuvių tautos namai, o dabar čia karaliauja didžiausieji istoriniai lietuvybės priešai. Jie užgrobia viską, o mums belieka bėgti elgetomis iš šalies, kur mus ir vėl atvirai niekina.

Perskaičiau, ir rankos galutinai nusviro.

Lietuva giliausioje duobėje, o biurokratai privatizuoja dar kelias likusias mokyklas. Ir kam? Ko gero pačiai niekingiausiai, pačiai kruviniausiai, pačiai šūdiniausiai organizacijai visoje Europos istorijoje.

Lietuvių tautos kultūros objektai atiduodami kruviniausiems istoriniams jos persekiotojams ir naikintojams.

Jėzuitai – kruvinieji Europos budeliai

Jėzuitų ordinas buvo įkurtas 1540 m. Ignaco Lojolos, kartais vadinamo kruvinuoju Lojola dėl savo įsitikinimo, kad popiežiaus valia turi būti vykdoma bet kokiomis priemonėmis.

Tai buvo reakcija į neseniai prasidėjusią Reformaciją, ir jėzuitai nesvyruodami imdavosi pačių žiauriausiųjų priemonių susidorodami su evangelikais. Ten, kur buvo jų valia, laužai neužgesdavo nei dieną, nei naktį – tol, kol gyvi likdavo tiktai katalikai.

Savo niekšybių ir kruvinų nusikaltimų katalikybės vardan jėzuitai nemetė ir pasibaigus religiniams karams. Kankino ir žude, kol neištvėrė netgi ciniškasis Vatikanas.

1773 m., reaguodamas į visą Europą užliejusį pasipiktinimą ir pasišlykštėjimą, Romos popiežius Klementas 14-asis jėzuitų ordiną panaikino.

Jėzuitus išsaugojo Rusija. Jekaterina Didžioji neleido panaikinti ordino savo imperijos teritorijoje – netrukus jėzuitai atsikūrė ir Lenkijoje.

Jėzuitai – didžiausi lietuvybės priešai visoje Lietuvos istorijoje

Į Lietuvą jėzuitai atvyko 16 a. pabaigoje. Iš pradžių jie išvijo iš šalies lietuvių šviesuomenę.

Dauguma išsilavinusių, mokslus užsienyje baigusių lietuvių buvo evangelikai. Jie steigė mokyklas, skleidė Atgimimo ir humanizmo idėjas, naujausius mokslo pasiekimus.

Būtent prieš išsilavinusius evangelikus jėzuitai pradėjo savo kruvinąją kampaniją, organizuodami pogromus, masinius susidorojimus.

Nors oficialioji Lietuvos istorija ir nutyli, nėra paslaptis, kad taip liaupsinamasis jėzuitų įkurtasis Vilniaus universitetas pirmąjį šimtą metų tebuvo primityviosios katalikybės mokyklėlė bei religinės neapykantos kurstymo židinys.

Pagrindinė į universitetą surinktų katalikų jaunuolių funkcija buvo smurtinis susidorojimas su taikiais Vilniaus evangelikais. Jėzuitų vadovaujami katalikiškieji padugnės sugriovė daugumą evangelikų bažnyčių, sudegino paskutines mokyklas, kur buvo dėstoma lietuvių kalba.

Nors oficiali Lietuvos valdžia mėgina vaizduoti jėzuitų ordiną kultūros nešėjais (!), būtent jėzuitai 17 a. sunaikino Lietuvos šviesuomenę ir išvarė iš LDK išsilavinusius žmones. Būtent jėzuitai pavertė dar 16 a. klestėjusią Lietuvą apgailėtinu Europos kultūros užkampiu, neraštingų baudžiauninkų provincija.

Jėzuitai persekiojo už pačią lietuvybę

Iki atvykstant jėzuitams, daugelis lietuvių per daug nesislėpdami atlikinėjo apeigas Lietuvos dievams. Todėl jėzuitai nusprendė, kad LDK reikia sukatalikinti būtent sunaikinant pačią lietuvybę (lietuvių kalbą ir tapatybę).

Jėzuitai – vieninteliai istorijoje, tiesiai šviesiai bandę sunaikinti lietuvius kaip etninę tautą.

Jėzuitai tiesiog bandė sulenkinti lietuvius, ir didesnėje tuometinės LDK dalyje jiems tai pavyko. Jei ne Prūsija ir iš ten tuo metu sklidusi lietuvybės banga, lietuvybė būtų buvusi galutinai sunaikinta jau 17-ame amžiuje.

Išpažinusius lietuviškąjį tikėjimą jėzuitai degino. Deja, visą žudymo statistiką vedė patys jėzuitai, dabar ji ir toliau slepiama. Spėjama, kad paskutinė auka buvo lietuvis bajoras Kazimieras Liščinskis, už savo religines pažiūras sudegintas 1786 m.

Būtent jėzuitams, jų kruvinam persekiojimui turime būti „dėkingi“ už savo baimę pripažinti lietuviškus dievus, drebėjimą prieš valdžią ar net vis dar populiarų gyvulišką gėdijimąsi savo lietuviškumo.

Jėzuitizmas – niekšybės sinonimas

18 a. visa Europa taip pasišlykštėjo jėzuitais, kad žodis jėzuitizmas tapo klastos, veidmainiavimo, apgaulės simboliu. Ir dabar jėzuitai asocijuojami visu pirma su begėdiška kazuistika, akiplėšiška apgavyste.

Vis dėlto, nepaisant visų istorinių nusikaltimų, jėzuitai kaip niekur nieko steigia Lietuvoje savo mokyklas. Ko gali išmokyti vaikus istoriniai padugnės, pačios pačios ir taip kruvinos Europos krikščionybės atmatos?

Nepaisant istorinių jėzuitų nusikaltimų prieš žmoniškumą, Lietuvą, lietuvių tautą, jų vardu Lietuvoje vadinamos gatvės, gimnazijos, o dabar jiems norima atiduoti ir konservatoriją!

Per šūdą nebesimato Lietuvos

Turbūt ne veltui konservatoriją norima „grąžinti“ dabar, iš Lietuvos išvijus eilinį šimtą tūkstančių lietuvių. Lietuvių mažėja, o jų vietą užlieja istorinė išmatija, ilgasijoniai lietuvių tautos naikintojai.

Klausimas
Kurie iš jų buvo didesni lietuvių tautos priešai ir naikintojai?

Naciai

Jėzuitai

Ir tie, ir tie vienodi

O gal atvirkščiai? Gal tiesiog lietuviams Lietuvoje nebelieka vietos?

Lietuvos valdžios įstaigose, armijoje, valstybinėse mokyklose bei ligoninėse kaip prišikta katalikų kapelionų, visur, kur tik nepažvelgsi, kabo kruvino šlykštūno, nuogo išsikėtojusio ant kryžiaus, atvaizdai, tarsi rėkiantys per visą Lietuvą: „Lietuviams čia nėra vietos – Lietuvoje viešpatauja katalikai!“

Sekantis bus Universitetas?

Katalikijai siautėjant ir visaip remiant kruvinąją Lietuvos valdžią, apvagiami ir žeminami lietuviai paverčiami baudžiauninkais. Lietuvos Respublikoje, iš jų tyčiojamasi ne mažiau kaip tada, kai dar liepsnojo jėzuitų laužai.

Kaip ir prieš keturis šimtus metų, vienintelė išeitis – kuo greičiau pabėgti iš Lietuvos. Lietuvių tautos emigracijos (dabar vis dažniau vadinamos evakuacija) mastai visą laiką auga ir greičiausiai dar didės ateityje.

Kruvinajam Jėzui prisiekę Lietuvos ministrai, seimūnai, teisėjai ir kiti baigia sunaikinti Lietuvos švietimo sistemą – akivaizdu, kad laikui bėgant Lietuvoje studentų liks vis mažiau ir mažiau.

Matyt, nebedaug jau beliko ir iki tos dienos, kai kuris nors labai pamaldus švietimo ministras iškilmingai primins, kad atėjo laikas sugrąžinti įkūrėjams ir Vilniaus universitetą.

Istoriniai išgamos, du šimtus metus persekioję mūsų tautą tyčiodamiesi iš Lietuvos dievų ir juos garbinusių mūsų protėvių, žudę mus, deginę ant laužų, triumfuoja. Kas nepavyko tada, dabar atrodo kelių dešimtmečių reikalas.

Diskusija

47.  Nancy is interested in your p...2022 02 16 00:46:34

8nhbm6

46.  Nancy is interested in your p...2022 02 16 00:46:34

ylk7pt

45. Snoras2019 11 11 11:21:38

Paimkite paskola is musu tik cia rasite 0% palukanu

44. TAVO TĖVAS2019 06 18 12:51:20

Ponas, o pats kartais ne pagonis? Ar šiaip kažko pavartojai?

43. Tautietisss2019 02 20 19:52:39

Šakalai net taip nedaro!!!

42. Lietuvė 2019 01 22 21:15:34

Pirmiau reikia pačiam su jėzuitais pabendraut, sužinot jų ugdomas dorybes ir vertybes ir tik tada, kai pats esi tobulas žmogus ir viską žinai apie kitų žmonių daromus gerus darbus, gali apie juos kalbėt.

41. Stanislovas2018 10 03 20:05:04

Norėta visą praeitį užtušuoti, bet daug kas praslydo. Net ir iš Polocko, kur vienu laiku buvo jėzuitų centras, Europoje juos uždraudus.

40. Antanas2018 08 17 21:22:46

Vatikano istorijos bėgyje buvo du kartus atrodo sustabdyta Jėzuitų veikla bažnyčioje, kuri neatspindėjo Kristaus Evangelijos dvasios. Ji buvo laikoma kaip nusikalstama organizacija. Bet rašinio tekstas tai bjaurus. Na ir kiti straipsniai neobjektyvūs. Jei nepatinka neik, nesiklaupk, nesižegnok ir straipsniais neograuk.

39. Mon2018 04 12 14:43:19

Tai satanistai

38. Patriotas2018 01 22 20:24:10

Kas parašė šitą niekšišką pletkų lygio istoriją? Ar yra autorius???

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

 • Daugiau ta pačia tema
 • Katalikų bažnyčia sugriovė ir Lietuvos kariuomenę

  Begėdiškais katalikiškais ritualais ir patyčiomis iš lietuvių kapelionai išniekino pačią karinės tarnybos savo tautai ir šaliai idėją, galutinai sudergdami Lietuvos kariuomenę.

 • Vytautas Didysis Išgama

  Vytautas Didysis idealizuojamas nepaisant akivaizdaus jo antilietuviškumo. Mitas apie Vytauto didybę naudingas dabartiniam režimui, kadangi padeda išlaikyti po padu vis labiau plėšiamą ir naikinamą lietuvių tautą.

 • Kalėdojimas

  Kalėdojimas – sena mūsų tautos tradicija. Per daugelį šimtmečių iš lietuvių buvo išvesta nuolankių, nusižeminusių, bailių baudžiauninkų veislė. Klebonai kalėdoja ne šiaip sau, jie žino, ką daro.

 • Prokurorai sako, kad žudyti lietuvius nėra nusikaltimas

  Pagal prokuratūrą, Katalikų bažnyčios vardu jėzuitų ir Vilniaus universiteto vykdyti lietuviečių ir protestantų genocidai nėra nusikaltimai. Dėjo prokurorai ant Lietuvos ir lietuvių.

 • Komunijai irgi turi galioti Baudžiamasis kodeksas

  Dėl galimo nepilnamečių įtraukimo girtauti, galimų kanibalizmo elementų bei galimo mažamečių tvirkinimo Katalikų bažnyčios dalinamų komunijų metu kreipiuosi į Vilniaus apygardos teismą.

 • Raginimus žudyti teisėja vadina „tiesomis“?

  Akivaizdžiai BK 170 straipsnyje pateiktus nusikaltimų apibrėžimus atitinkančius raginimus žudyti kitaip mąstančius, jaučiančius ir tikinčius teisėja praktiškai vadina „tiesomis“. Juk tai – kruvinojo Jahvės (Dievo) priesakai.

 • Senatis neleidžia traukti Landsbergio baudžiamojon atsakomybėn

  Katalikų bažnyčia giriasi, kad 1991 m. rudenį Vytautas Landsbergis su kardinolu Vincentu Sladkevičiumi paaukojo Lietuvą „mergelei“ Marijai. Po 20 metų senatis nebeleidžia traukti kaltininkų baudžiamojon atsakomybėn.

 • Už genocidą reikia teisti Lietuvos katalikų bažnyčią

  Jei jau tiriami istoriniai nusikaltimai, Prokuratūra privalo tirti ir 16-18 a. Katalikų bažnyčios ir konkrečiai jėzuitų bei Vilniaus universiteto studentų vykdytus lietuviečių bei protestantų genocidus.

 • Lietuvos prokuratūra kaip Inkvizicijos agentūra

  Lietuvos prokuratūra nesugeba iškelti bylų dėl didžiausių nusikaltimų prieš Lietuvą. Užtat uoliai gina Katalikų bažnyčios interesus – lyg būtų ne Lietuvos valstybinės valdžios, o jau atkurtosios Inkvizicijos įstaiga.

 • Katalikų bažnyčia, komunija, vaikai ir alkoholis

  Katalikų vyskupų konferencija įsitikinusi, kad Baudžiamasis kodeksas jai negalioja. O gal nežino, kad vaikų įtraukimas girtauti Lietuvoje yra nusikaltimas?

 • Tekstai
  šia tema
 • Kunigas

  Kunigas – sąvoka. Kunigas – kilnus žmogus, vadas – žodis netinkamas vienos religijos šventikams vadinti. Ne kunigas, o šventikas, dvasininkas, žynys.

 • Kaip apginti lietuvybę nuo Katalikų bažnyčios?

  Daugelis katalikų patys piktinasi Katalikų bažnyčios nusikaltimais. Ką reikėtų daryti, kad Romos katalikų bažnyčia nebegalėtų griauti lietuvių tautos?

 • Katalikų netolerancija smaugė lietuvybę

  Katalikų bažnyčia atnešė į Lietuvą tamsą, pagiežą, neapykantą ir kitų tikėjimų persekiojimą. Šviesiausi lietuviai buvo priverčiami palikti Lietuvą. Persekiodama ne katalikus, Katalikų bažnyčia kiršino, skaldė ir naikino lietuvių tautą.

 • Ne katalikai Lietuvoje diskriminuojami

  Lietuvoje dominuojantys katalikai vėl sistemingai diskriminuoja kitus lietuvius, pastoviai juos įžeidinėdami ir žemindami tiek visuomeniniame ir kultūriniame, tiek politiniame lygmenyse.

 • Lietuvybė ir Katalikų bažnyčia istorijoje

  Katalikų bažnyčia ilgą laiką vykdė lietuvių tautos genocidą, buvo didžiausia istorijoje lietuvybės persekiotoja ir naikintoja. Vis dėlto, tarp katalikų dvasininkų pasitaikydavo ir vienas kitas Lietuvos patriotas.

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2022 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis