.

2011 m. liepos 20 d.

Golovatovas, Austrija, teisingumas ir šūdo patriotų renesanas

Akivaizdu, kad austrai priėmė teisingą sprendimą neišduodami Lietuvai Michailo Golovatovo.

Megztosios beretės triumfuoja. Austrijai atsisakius išduoti Michailą Golovatovą, vadovavusį tarybinių specialiųjų pajėgų būriui „Alfa“, 1991 m. sausio 13-ąją šturmavusiam Vilniaus televizijos bokštą, netikėtai vėl atsirado proga paklykauti įvairiausio plauko šūdo patriotams.

Lietuvius jau seniai verčia vemti menkystos seimūnai, perkami – parduodami interneto portalai bei jų puspročiai žurnalistai, ministrai, oficialieji istorikai ir pan. iš televizijos ekranų pastoviai užknisančios tautos atmatos.

Tačiau dabar išgamos vėl aukštumoje. Juk per klyksmus ape Sausio 13-ąją pralietą kraują, austrų parsidavėliškumą bei, kaip visada, begalinę Rusijos klastą lietuviai gali nors trumpam pamiršti išvogtą šalies ūkį, mirštančią tautą ir, svarbiausia, pačių klyksnių menkystiškumą.

Pasižiūrėjus televizijos laidų, paskaičius komentarų internete, gali susidaryti įspūdis, kad visa tauta solidariai puolė į isteriją ir ko gero ruošiasi skelbti Austrijai karą. Tačiau tai – apgaulė.

Pakankamai didelė dalis lietuvių toli gražu nesmerkia Austrijos, tiesiog jie nepatenka į perkamų – parduodamų Lietuvos žurnalistų kameras, jų komentarai be perstojo trinami apgailėtinuose Lietuvos interneto portaluose (delfi.lt ir pan.).

Įsigilinus į Golovatovo vaidmenį prie televizijos bokšto, o tuo labiau – į dabartinę padėtį Lietuvos teisėsaugoje bei ligšiolinę Sausio 13-osios bylos tyrimo eigą, darosi akivaizdu, kad austrai priėmė vienintelį tiek morališkai, tiek teisingumo prasme korektišką sprendimą.

Naujas megztųjų berečių lyderis?

Garsiausiai girdimas klyksnys Austrijos krizėje – Vladimiras Laučius. Nesusiklosčius asmeninei karjerai, prie viešumos jau įpratusiam vidutinybei norisi populiarumo bet kokia kaina.

Vladimiras Laučius
Vladimiras Laučius
Naujajai Lietuvos isterikų žvaigždei taip tiktų megzta beretė!

Paleidus Golovatovą, Laučius sumaniausiai iš visos politinės šūduomenės pasinaudojo bekylančia isterijos banga ir ją lydinčia aklos minios nebaudžiamumo atmosfera.

Viešai išvadinęs Austriją „maža šūdina šalimi“ (little shitty country), nevykėlis Vladimiras pateko ir į tarptautinės žiniasklaidos dėmesio centrą.

Eilinį kartą paeksplotavęs jau seniai atsibodusias „rusai skriaudžia Lietuvą“ bei „neparsiduosime už dujas“ žurnalistines klišes, Laučius nesunkiai rado kelią į klyksmų, mitingų, žvakių deginimo ir pan. masinės isterijos išraiškų išsiilgusias megztųjų berečių, naujų privilegijų gobšiai siekiančių tremtinių ir kitokių šūdo patriotų širdis.

Laučiui jau nebesvarbu, kad tokiu būdu jis galutinai save pasilaidojo kaip intelektualų žurnalistą – galbūt dabar stebime kaip iškyla vėl atgimstančio megztųjų berečių fronto vadas?

Vien stebėdamas Laučių ir jo pavyzdžiu pasekusius kitus tautinius isterikus, nori nenori turi pritarti austrų sprendimui – sunku patikėti, kad tokioje šalyje, kaip dabartinė Lietuvos Respublika įmanomas teisingas ir bešališkas teismas.

Dar sunkiau suprasti kuo kaltinamas Michailas Golovatovas.

„Alfa“ būrys atrodo kur kas padoriau už dabartinius Nato skerdikus

1991 m. keliolikos lietuvių žūtis atrodė kaip kažkas siaubingo. Tačiau paskutinių 20 metų įvykiai privertė pažiūrėti visiškai kitaip.

Sudalyvaudama Irako okupacijoje, kai buvo išžudyta virš milijono irakiečių, dar milijonai buvo išvyti iš šalies, Lietuva prarado moralinę teisę piktintis ne tik 1991 m., bet ir 1940-41 m. bei pokario įvykiais, nes visiškai akivaizdu, kad Stalinas pasielgė su Lietuva ir lietuvių tauta kur kas žmoniškiau ir padoriau nei JAV vadinamoji „koalicija“ (kurioje buvo ir Lietuva) su Iraku ir irakiečiais.

Nato suniokota Jugoslavija, vėliau jankių ir jų parankinių žvėriškumai Irake pakeitė požiūrį į tai, kas turi būti vienareikšmiškai pasmerkta kaip nusikaltimas, o kas ne.

Dabar vos ne kas savaitę Nato smogikai išžudo dešimtis taikių civilių Afganistane, šalia jankių ir kitų kruviniausiųjų pasaulio valstybių dalyvauja ir okupantai LR uniformomis.

Nato karys ką tik sumedžiojo afganistanietį berniuką
Jankių kareivis prie ką tik nužudyto afganistaniečio berniuko kūno
Televizijos bokštą šturmavusiems „Alfos“ kariškiams slėptis telieka prieš šauniuosius Nato karžygius.

Lietuvai ne tik kad pritariant, bet ir siunčiant karius į kruviniausius pasaulio nusikaltimus, viešas piktinimasis Sausio 13-osios įvykiais tampa erzinančia patetika.

Sudalyvaudama Irako okupacijoje, kai buvo išžudyta virš milijono irakiečių, dar milijonai buvo išvyti iš šalies, Lietuva prarado moralinę teisę piktintis ne tik 1991 m., bet ir 1940-41 m. bei pokario įvykiais, nes visiškai akivaizdu, kad Stalinas pasielgė su Lietuva ir lietuvių tauta kur kas žmoniškiau ir padoriau nei JAV vadinamoji „koalicija“ (kurioje buvo ir Lietuva) su Iraku ir irakiečiais.

Kaip dar galėjo reaguoti austrai į LR prašymą išduoti žmogų, kaltinamą prieš 20 metų dalyvavusį įvykyje, kokie dabar reguliariai vyksta Nato okupuotame Afganistane? Lietuvos pareigūnai turėtų tik džiaugtis, kad jiems atvirai neparodė sulenktos rankos.

Kuo kaltinamas Golovatovas?

Mano nuomone, Michailui Golovatovui reikėtų iškilmingai įteikti Sausio 13-osios medalį už išsaugotas lietuvių gyvybes.

Įsivaizduokime, kas tada dėjosi Vilniuje. Golovatovas, pavyzdingas karjeros karininkas gavo įsakymą užimti Vilniaus televizijos bokštą.

Michailas Golovatovas
Michailas Golovatovas
Man atrodo, kad Sausio 13-ąją Michailas Golovatovas asmeniškai padarė viską, ką galėjo, kad žūtų kuo mažiau lietuvių.

(Jūs galite nekęsti TSRS, bjaurėtis ja, laikyti nusikaltėliais kaip nusprendė seimūnai, tačiau negalima nepripažinti, kad savo laiku tai buvo didinga valstybė, atsilaikiusi prieš daugybę agresijų ir bent jau paskutinius keliasdešimt metų sugebėjusi užtikrinti savo piliečiams kur kas didesnį saugumą bei teisingumą už LR. Milijonai tarybinių piliečių buvo lojalūs TSRS, gyveno ir nedvejodami aukodavo savo gyvybes jos vardan.)

Taigi Golovatovas su „Alfa“ būriu atvyksta prie bokšto, ir čia jį pasitinka minia jo ginti susirinkusių lietuvių. Jis galėjo įsakyti važiuoti per minią nesustojant, tačiau taip nepadarė. Jei būtų nusprendęs kitaip, aukų būtų buvę šimtai.

Nuo aplinkinių namų stogų Golovatovo karius pradėjo apšaudyti. Vėlgi, kitas karininkas jo vietoje galėjo nuspręsti atsišaudyti į aplinkinius namus, o gal ir į prie bokšto susirinkusią minią. „Alfa“ kariai šaudė tiktai trasuojančiomis kulkomis virš minios. Taigi Golovatovas vėl išsaugojo šimtus lietuvių gyvybių.

Minia pradėjo stumti priekinius po tankų ratais. Ne taip svarbu, kokia dalis lietuvių buvo girti, kodėl užpakaliniai pradėjo stumti priekinius į mirtį, kiek buvo tokių, kurie norėjo ta proga pasekti Kalantos pavyzdžiu – aukų tokioje spūstyje buvo mažiau netgi nei 2010 m. Diuseldorfo muzikos festivalyje.

Kas būtų buvę, jei Golovatovo vietoje būtų buvęs tipiškas Nato karininkas? Kaip parodė Irako bei Afganistano okupacijos, panašiose situacijose atsidūrę bailumu pagarsėję Nato skerdikai pradeda atsišaudyti į visas puses, dešimtis šienaudami niekuo dėtus civilius.

Taigi pagal tai, kas įvyko tąją sausio 13-ąją, panašu, kad Golovatovas pavyzdingai atliko savo, kaip TSRS karininko pareigas, nepasidavė panikai, ir ko gero PALYGINTI nedidelis aukų skaičius – būtent Golovatovo asmeninis nuopelnas.

Mano įsitikinimu, už savo humanišką elgesį 1991 m. sausio 13 d. Michailas Golovatovas nusipelno aukšto Lietuvos valstybinio apdovanojimo.

Kodėl persekiojamas būtent Golovatovas?

Apie Sausio 13-osios tragediją Romualdo Ozolo žodžiais: „Žinota ir apie planuojamus nakties įvykius. Tad ir žmonės pašaukti tyčia. Organizatoriai puikiai žinojo, kad amerikonus vienas argumentas teveikia – nekariaujančiųjų užmušimas. Štai ir buvo mesti po tankais beginkliai žmonės." (Aušros raudoniai, 199 p.)

Ozolas buvo Sąjūdyje antras žmogus po Landsbergio ir tikrai žino kas tuo metu vyko. Neturiu jokio pagrindo juo netikėti. Tačiau kodėl į tai nekreipia dėmesio Lietuvos prokurorai?

Juk faktiškai Ozolas netiesiogiai kaltina Sąjūdžio vadovybę ar konkrečiai Landsbergį specialiai suorganizavus lietuvių žūtį, kadangi to reikėjo JAV. (Teko girdėti kalbant, kad CŽV ir pan. kruvinų tarnybų rezidentai nuo pat pradžių įsitrynė prie Sąjūdžio mokydami jo vadovus visokiausių kruvinų niekšybių.)

Klausimas
Kuris iš jų Jūsų nuomone kaltesnis dėl Sausio 13-osios aukų žūties?

Michailas Golovatovas
Michailas Golovatovas dabar

Vytautas Landsbergis
Vytautas Landsbergis

Abu vienodai kalti

Abu nekalti

Taigi kodėl žmones į mirtį kvietęs Vytautas Landsbergis nefigūruoja pagrindiniu įtariamuoju Sausio 13-osios byloje kaip galimas lietuvių žūties organizatorius ir užsakovas? Kodėl už vieno vienintelio žmogaus nužudymo užsakymą Borisą Dekanidzę sušaudė, o Landsbergiui netgi įtarimai nepareiškiami dėl 14 lietuvių mirties?

Vytauto Petekvičiaus žodžiais: „Ant Landsbergio ir A.Butkevičiaus sąžinės guli Sausio 13-osios aukos, nes vienam sumanius, o kitam įsakius, kelios dešimtys pasieniečių buvo perrengti ir įleisti į televizijos bokštą. Tai jie šaudė į minią iš viršaus." (Durnių laivas)

Pagaliau pats Audrius Butkevičius 2000 m. laikraščiui duotame interviu prisipažino planavęs lietuvių žudynes. Daugiau apie Sausio 13-osios įvykius – Kruvinoji Sausio 13-osios paslaptis.

Jeigu tuometiniai Sąjūdžio lyderiai pripažįsta, kad būtent Landsbergis ir jo parankiniai suorganizavo Sausio 13-osios tragediją, o šiųjų niekas net sutrukdyti nedrįsta, kokią teisę LR valdininkai turi persekioti Michailą Golovatovą?

Kaip padorūs žmonės galėjo išduoti Golovatovą Lietuvos teisėsaugai, kai laisvėje vaikšto Landsbergis ir Butkevičius? Nepripratę prie LR viešpataujančių melo ir neteisingumo, austrai neturėjo jokios alternatyvos Golovatovo paleidimui.

Lietuvos teisėsauga – visos Europos anekdotų ir pasityčiojimų objektas

Lietuviai jau seniai nusivylė prokuratūra ir teismais. Pats žodis „teisėsauga“ vis labiau siejamas su korupcija.

Ir Europos mastu Lietuvos teisėsauga asocijuojama su Afrikos lygio teisingumo samprata. Ir tai ne tik dėl Boriso Dekanidzės sušaudymo remiantis abejotino patikimumo liudininkais bei tuomet Konstitucinio teismo pirmininko Egidijaus Kūrio svaičiojimų apie „Konstitucijos Dvasią“, tapusių viso pasaulio pajuokos objektu.

Siekdami įtikti valdžiai bei minios isterikai, afrikinio tipo Lietuvos teisės kūrėjai bei vykdytojai spjauna į tarptautinę teisinę praktiką skelbdami genocidu Stalino laikais vykdytus trėmimus, pasibaigus visiems senaties terminams susidorodami su pokario metais sužvėrėjusius banditus likvidavusiais TSRS pareigūnais.

Tuo tarpu pedofilai Lietuvoje jaučiasi saugiai, ypač jei vilki juodus sijonus. Su katalikų šventikais susijusios bylos taip ir nepasiekia teismo – ką jau bekalbėti apie Kedžio bylą, kai abu pagrindiniai liudininkai sutartinai „pasimirė“, o paslaptingasis „dėdė Aidas“ ko gero ir toliau ramiai sau lanko vaikučius.

Pagaliau ir pačioje Sausio 13-osios byloje juk taip ir nebuvo ištirta kaip žuvo kiekviena auka, kaip tarp jų atsirado lengvojo automobilio suvažinėtas žmogus, kas nušovė žuvusįjį nuo Pirmojo pasaulinio karo laikų šovinio ir t.t.

Akivaizdu, kad Sausio 13-osios tragedija buvo ne tiriama, o iš anksto nuspręsta – buvo paskelbta, kad visas aukas nužudė rusai, ir pradėta iš anksto nuspręstų kaltųjų medžioklė visiškai nesiaiškinant Landsbergio ir jo parankinių vaidmens.

Suprasdami kokio lygio yra lietuviškoji teisėsauga, austrai tikrai negalėjo perduoti Golovatovo Lietuvai.

Tegu sau šūdo patriotai šėlsta

Taigi aš puikiai suprantu austrus ir neabejoju, kad jų vietoje Golovatovą būtų paleidęs kiekvienas padorus žmogus, nors kažkiek susipažinęs su Lietuvos istorija, teisėsauga bei ligšoline Sausio 13-osios bylos tyrimo eiga.

Aš, kaip ir, manau, kiekvienas besistengiantis padoriu išlikti žmogus, norėčiau, kad triumfuotų teisingumas, kad būtų nubausti tie, kurie iš tikrųjų suplanavo Sausio 13-osios tragediją, kad būtų reabilituoti neteisingai apkaltintieji. Tačiau kaip jau 20 metų LR gyvenantis lietuvis suprantu, kad to tikėtis gali tik paskutinis kvailys, visiškai nesuprantantis, kas vyksta Lietuvoje.

Dėl tų pačių priežasčių esu įsitikinęs, kad jei austrai nebūtų laiku susigriebę, Lietuvos teisėsaugai „tvarkantis“ su Golovatovu, Lietuvos santykiai su Rusija būtų dar labiau pašliję, Lietuvos ūkis būtų dar labiau nukentėjęs ir galiausiai iš Lietuvos būtų emigravęs dar koks šimtas tūkstančių lietuvių.

Taigi Austrija išgelbėjo Lietuvą nuo dar vienos krizės, ir už tai aš jai tikrai labai labai dėkingas.

Tačiau, matyt, senstu, nes matau, kaip kelių tautos šiukšlių kurstomos vėl renkasi megztosios beretės, jau nusenę rusų kraujo ištroškę isterikai, vaiposi, degina žvakes, spygauja kažką, o man jau beveik nusispjaut.

Diskusija

39. Giedrius2011 09 02 20:37:02

Labai liūdna, kad visi mąstantys lietuviai išvažiuoja. Telieka dvasios vargšai, kurie nesugeba ne tik logiškai mąstyti, bet ir nors kiek konstruktyviai diskutuoti.
Jie gali papurkštauti „gėda“, „bomžas“ ir pan. vaikų darželio lygio apsivardžiavimais, iškirpti pusę sakinio tuo pakeisdami jo prasmę, pav. Dalia iš „naujų privilegijų gobšiai siekiančių tremtinių ir kitokių šūdo patriotų“ kaip mat padarė „tremtinių ir visokio kito šudo patriotus“.
Tokios primityvios gudrybės – faktiškai viskas ką jie sugeba. Pašūkauti, padeginti žvakutes, pagiedoti rankomis susikibę ir pan.
Tokie žmonės nieko negali pakeisti. Jie nemoka nei mąstyti, nei priimti konstruktyvių sprendimų, nei tuo labiau padaryti ką nors konstruktyvaus. Jie gali tik sužlugdyti pastangas tų, kurie dar ką nors bando.
Tai ir yra pagrindinė Lietuvos tragedija. Lietuviai, kurie dar galėtų ką nors padaryti, galutinai nusivilia aplinkui staugiančiais šūdo patriotais ir išvažiuoja.
Ir telieka viską Lietuvoje nustelbiantis piktas, beviltiškas šūdo patriotų staugimas.

38. Dalia2011 09 02 12:29:25

tremtinių ir visokio kito šudo patriotus???

Žinot, jūs LABAI žemai kritote mano akyse, LABAI ŽEMAI :(
Jūs –tikrai ne LIETUVIS. Jūs PATS ir esate tas šudas– čia jūsų žodis, ne mano :(
Jūs–Šustausko lygio :(

37. Matantis ir aprašantis2011 08 31 13:34:37

Autoriau gerbiu, jau galvojau, kad esu beveik vienas su savo pamastymais apie šitą M. Golovatov isteriją. ://kamatautairaprasau.blogas.lt/eilinis– nukvakimas–si–syki–tarpt autiniu–mastu–245.html

36. bakteri2011 08 19 14:35:56

Visai kvankt straipsnis, demagogijos ir propagandiniai pezalai

35. Bakte2011 08 17 00:51:00

tvarkyk savo galva,lietuvi.

34. Stasys2011 08 12 12:35:23

Būti teisėju – tai nereiškia dirbti darbą ir gauti už ji atlyginimą tai darbas už kurį neįmanoma užmokėti, nes jis gali būti dirbamas tik turint tam pašaukimą ir sugebėjimus. Teiėjai dirbantys už atlyginimą visada sengsis gauti jo kuo daugiau ir teisingumas tam nekliudys, todėl nevertinsiu paminėtų asmenų ir jų poelgių, tačiu turiu sutikti su autoriaus nuomone, kad Austrija teisi neatidavusi Golovatovo Lietuviškai temidei, nes ji ne tik kad akla bet ir besmegenė ir nepadori.

33. SIGIS2011 08 10 16:49:22

Ir koks idiotas parašė tą straipsnį...

32. Giedrius2011 08 08 23:22:01

Taip, Svajūnai, tu jau kartą esi išvertęs kailį, kaip ir Grybauskaitė. Tik nesugebi prisipažinti, nori jaustis teisiu ir teisingu.
Užuojauta:)

31. Svajunas2011 08 05 00:25:13

Na as vaikysteje buvau spaliukas, po to pionierius, tuo metu mums tai atrode normalu ir teisinga. Veliau atejo sajudis, laisva Lietuva, aisku man atsivere akys kas as ir kur as gyvenu. Tai as isvertes kaili? O Grybukas... Man atrodo ji kazka daro, o ne vien sedi soste. Giedriau, tu subingalvis. Garbes zodis, reto bukumo zmogus.

30. Giedrius2011 07 29 19:02:26

Tai todėl, kad juos jau vieną kartą apgavo. Kažkada jie darė karjeras komjaunime, TSKP ar pan. (pav. Grybauskaitė), o po to jie skubiai išvertė kailį ir tapo lojaliomis sąjūdiečiams beretėmis.
Dar kartą prisipažinti, kad tave ir vėl išdūrė, yra ypač nemalonu, ir tam gali ryžtis tik didelės dvasios žmonės.
Tuo tarpu šūdo patriotai to nesugeba. Jie lieka ištikimi Sąjūdžio laikų melui ir tai isteriškai neapykantos rusams ideologijai, kokia buvo anojo kailio vertimo metu.
Nors per tuos 20 m. Lietuvoje ir pasaulyje įvyko tiek, kad akivaizdu, jog tada juos eilinį kartą ciniškai apgavo, jie nesugeba to pripažinti, kiša galvas į smėlį, degina žvakes, trypia kojomis prieš tuos, kurie išdrįsta pasakyti, kad karalius ir vėl nuogas.
Tokią bestuburę minią, valdoma iš televizijos ekranų, interneto portalų bei pamokslų sakyklų, aš ir vadinu šūdo patriotais.
Jie įsivaizduoja save lojaliais piliečiais, patriotais, naudingais savo tėvynei, tačiau iš tikrųjų tai – tik avių banda, padedanti Lietuvoje valdantiems išgamoms išlikti valdžioje.

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

 • Tekstai
  šia tema
 • Eleras

  Eleras (LR-as) – dabartinė Lietuvos valdžia. Nors ir mėgina vadintis „Lietuvos Respublika“, Eleras akivaizdžiai nėra nei Lietuvos, nei respublika. Praktiškai tai – antikonstitucinė nusikaltėlių gauja „ant Lietuvos“.

 • Gražulizmas

  Gražulizmas siaurąja ir plačiąja prasme. Gražulizmas – nepagarba homoseksualams ar tiesiog kitokiems ir jos demonstravimas.

 • „Tremtinys“

  Tremtinys kabutėse – sąvoka.

 • Čigonai

  Čigonai – sąvoka. Čigonus aukština, romais juos vadinti verčia Europos Sąjungos valdininkija ir negerbiantieji savo tautos lietuviai.

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2023 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis