.

2011 m. lapkričio 20 d.

Tremtiniai - laidojant Lietuvą

Tremtiniai darė didžiulį neigiamą poveikį lietuvių tautai ir valstybei nuo pat nepriklausomybės atkūrimo. Agresyviosios tremtinių organizacijos ir toliau stumia Lietuvą į dugną.

Taigi agresyvieji tremtiniai žlugdo Lietuvą trukdydami jai palaikyti normalius santykius su Rusija, pagrindine Europos žaliavų tiekėja ir potencialia sąjungininke prieš vis priešiškėjančią Lenkiją.

Vis dėlto, ir tai dar nėra pagrindinė tremtinių kulto Lietuvai daroma žala. Agresyviųjų tremtinių logika – neapykanta ir kerštas bet kokia kaina viskam, kas susiję su Tarybų Sąjunga – tapo ko gero didžiausiu Lietuvos prakeikimu nuo pat Sąjūdžio laikų.

Juk faktiškai gyvename tremtinių diktatūros sąlygomis. Bet kuris išverstagerklis tremtinys gali sutrypti bet kokį konstruktyvų politinį pasiūlymą kaukdamas, kad pastarasis „tarnauja Rusijos interesams“, kad jo autorius – „rusų agentas“, ar pan.

Pirmaisiais nepriklausomybės metais ne tik tremtiniai buvo išaukštinti (nors ne vienas iš jų nebuvo dėl Lietuvos nė pirštelio pajudinęs per visą savo gyvenimą). Kerštas už praeities skriaudas, „teisingumo“ atstatymas pasidarė visą Lietuvos politiką apsprendžiančiais imperatyvais.

Todėl pastaruosius 20 metų Lietuvos politiką dažniausiai nulemdavo ne lietuvių tautos, kaip dabar ir čia gyvenančios žmonių grupės, gerovės siekimas, o saujelės agresyvių isterikų ambicijos. Pasekmes šiandien matome visose gyvenimo srityse.

Tai, kad Lietuva tapo beviltiškai atsilikusia provincija, iš kurios masiškai bėga jauni gabūs žmonės, kad penktadalis tautos jau emigravo, o dar tiek pat svajoja netrukus pasekti jų pavyzdžiu, totalus nusivylimas vis labiau pūvančia Lietuvos Respublika bei jos impotentiškomis institucijomis – nemaža dalimi yra ir isteriškųjų tremtinių nuopelnas.

„Neprileisim Ivano prie vamzdžio“

Man asmeniškai pirmą kartą su agresyviaisiais tremtiniais teko susidurti praeito šimtmečio pabaigoje. Datos jau nebeprisimenu, netgi tikslių metų, tačiau kitkas man įstrigo į atmintį visam gyvenimui. Tuo metu aktyviai bendravau su tuometiniais socialdemokratais ir kiek galėdamas stengiausi prisidėti prie pasipriešinimo būsimam „Mažeikių naftos“ atidavimui JAV kompanijai Viljams.

Žinoma, ne tremtiniai nusprendė naftos perdirbimo įmonės likimą, tačiau teisinant šį, mano nuomone, šiurpų nusikaltimą prieš lietuvių tautą ir Lietuvos valstybę, vyravo logika, kurią mums Sąjūdžio laikais primetė keršto ištroškę tremtiniai.

Vieno naftos įmonės privatizavimui skirto Seimo renginio metu į tribūną išėjo pagrindinis to meto konservatorių tremtinys ir kokias dešimt minučių kalbėjo apie (!) jo kaime NKVD įvykdytas žudynes ir po to ten tvyrojusį enkavėdistų degintų lavonų kvapą.

Iš pradžių visiškai pasimečiau. Gal ir baisu buvo, tačiau koks gali būti ryšys tarp „Mažeikių naftos“ ir prieš 50 metų įvykdytų nusikaltimų? Po to supratau, kad tremtinys norėjo pasakyti, jog reikia atiduoti „Mažeikių naftą“ Viljamsui, nes kitaip ji atiteks lietuvius žudžiusiems rusams – pagrindinė alternatyva liūdnos šlovės JAV bendrovei tuo metu buvo Rusijos kompanija „Lukoil“.

Akivaizdu, kad pagrindinis oficialus „Mažeikių naftos“ likimą nulėmęs argumentas tada buvo garsusis Vinco Babiliaus „neprileisime Ivano prie vamzdžio“. Faktiškai Valdas Adamkus su Vytautu Landsbergiu leido JAV pavogti iš Lietuvos milijardus remdamiesi vienu vieninteliu viešu motyvu – Rusijai reikia atkeršyti, Rusija – amžinas Lietuvos priešas.

Žinoma, ne tremtiniai nusprendė naftos perdirbimo įmonės likimą, tačiau teisinant šį, mano nuomone, šiurpų nusikaltimą prieš lietuvių tautą ir Lietuvos valstybę, vyravo logika, kurią mums Sąjūdžio laikais primetė keršto ištroškę tremtiniai.

Nuo tada pradėjau laikyti diskusijos apie „Mažeikių naftą“ metu apie deginamos žmogienos kvapą pasakojusį tremtinį tiesiog konservatoriams tarnaujančiu psichiniu ligoniu, nieko daugiau nematančiu ir nesuprantančiu be aklos neapykantos rusams – ir tik neseniai supratau, kad jis tiesiog (taip, kaip sugebėjo) atidirbinėjo už savo narystę Seime ir kitas privilegijas.

Tremtinių isterija leido Adamkui paversti Lietuvą nuolankia JAV subinlaiže

Jei kam teko skaityti Valdo Adamkaus prisiminimus apie savo prezidentavimą, turbūt sunku buvo neatkreipti dėmesio į jo mąstymo apie Lietuvos politiką pobūdį. Adamkus visiškai nesuko galvos apie lietuvius ir jų problemas – jam rūpėjo faktiškai tik JAV gerovė.

Ir iš tikrųjų, jei pažvelgsime į Adamkaus prezidentystę, pamatysime, kad visą tą laiką Lietuvos užsienio politika buvo pajungta ne lietuvių tautos, o JAV, interesams.

Bet kas, drįsęs pasipriešinti Adamkaus planams, būtų buvęs pasmerktas tapti agresyviųjų tremtinių agresijos auka. Kartu su baime pritraukti Lietuvoje karaliaujančių Nato lyderių specialiųjų tarnybų dėmesį, tremtinių kultas leido Adamkui paversti Lietuvą bevaliu žaisliuku JAV rankose.

Antrojo Adamkaus prezidentavimo metu pagrindinė užsienio politikos kampanija buvo Gruzijos gynimas nuo Rusijos. Tai buvo vienintelis dalykas, dėl kurio Lietuvos Vyriausybė drįso atvirai priešintis Europos Sąjungai.

Tuo tarpu Ignalinos atominė elektrinė, galėjusi aprūpinti Lietuvą elektra dar ne vieną dešimtį metų, buvo nuolankiai uždaryta. Nebuvo išdrįsta pasipriešinti Europos Sąjungai dėl gyvybiškai svarbaus tautos intereso, beveik tuo pat metu įžūliai draskantis dėl tolimos svetimos šalies gerovės.

Ilgai negalėjau suprasti, kodėl tauta taip ir nepakilo prieš Lietuvą begėdiškai išnaudojusį sujankėjusį išgamą – kol nesuvokiau, kad Adamkus sumaniai pasinaudojo būtent tremtinių isterija.

Juk faktiškai gyvename tremtinių diktatūros sąlygomis. Bet kuris išverstagerklis tremtinys gali sutrypti bet kokį konstruktyvų politinį pasiūlymą tiesiog kaukdamas, kad pastarasis „tarnauja Rusijos interesams“, kad jo autorius – „rusų agentas“, ar pan.

Bet kas, drįsęs pasipriešinti Adamkaus planams, būtų buvęs pasmerktas tapti agresyviųjų tremtinių agresijos auka. Kartu su baime pritraukti Lietuvoje karaliaujančių Nato lyderių specialiųjų tarnybų dėmesį, tremtinių kultas leido Adamkui paversti Lietuvą bevaliu žaisliuku JAV rankose.

Už tai, kad Lietuvoje nevykdoma racionali, lietuvių tautos gerovei kelti skirta politika, kad nevyksta racionali politinė diskusija, kad daugelis politinių sprendimų, ypač užsienio politikoje, priimami vadovaujantis isteriškais keršto, „integracijos,“ „vakarietiškųjų vertybių“ ir pan. argumentais, nemaža dalis atsakomybės tenka gerklingiesiems tremtiniams ir jų organizacijoms.

Lietuvos teisė pajungta tremtinių kerštui

Dar Sąjūdžio laikais atkutę tremtiniai pradėjo galvoti kaip geriau atkeršyti prie jų ištrėmimo prisidėjusiems tarybiniams valdininkams. Teisiškai tai buvo neįmanoma – nuo Stalino laikų buvo praėję daug daugiau laiko, nei patys ilgiausi įmanomi senaties terminai.

Ir tada buvo sugalvota vadinamoji „dviejų genocidų“ teorija – kad Tarybų Sąjunga Lietuvoje vykdė genocidą – pagal dabartines teisines tradicijas genocidui senaties terminas netaikomas.

Visa tai kainavo. Beprasmiškiems projektams, skirtiems patenkinti Rusijos priešų reikalavimus, iššvaistyta didesnė dalis tarybiniais laikais sukurto lietuvių tautos turto.

Tačiau akivaizdu, kad tarybų valdžia LIETUVOJE nevykdė jokio genocido. Sąjūdžio vadeivų užsakymu Lietuvos teisė buvo begėdiškai iškraipyta tremtinių keršto troškimui patenkinti.

Dabar, kai Lietuvos teisėjai nuteisinėja aštuoniasdešimtmečius stribus, jie toliau pažeidinėja Lietuvos pripažintas tarptautinės teisės normas bei teisiamųjų pagrindines teises.

Ką dabar matome Lietuvoje: visiškas daugumai priklausančių seimūnų, ministrų, aukštų valdininkų bei teisėjų, naciams tarnavusių žudikų, ir kt. nebaudžiamumas, bendras teisėsaugos neefektyvumas, teisėjų ir prokurorų ciniškumas, visuotinis teisinis nihilizmas, – visa tai prieš 20 metų prasidėjo kaip tremtinių keršto išraiška.

Per tremtinius Lietuvoje nebelieka vietos lietuviams

Nuo Sąjūdžio laikų praėjo jau virš 20 metų. Visą tą laiką Lietuvos vyriausybės nuolankiai tarnavo tremtinių kaprizams. Ne tik mokėjo dosnias kompensacijas ir išmokas, vežė iš Sibiro kaulus bei statė lietuvių kilmės rusams butus. Kaip tik galėdamos keršijo Rusijai, tuo tikslu lindo į užpakalį JAV ir kitoms Nato lyderėms, leido vakariečiams išvogti Lietuvos įmones.

Visa tai kainavo. Beprasmiškiems projektams, skirtiems patenkinti Rusijos priešų reikalavimus, iššvaistyta didesnė dalis tarybiniais laikais sukurto lietuvių tautos turto. Siekiant grąžinti tremtiniams jų kažkada turėtą žemę bei išmokėti įvairiausias kompensacijas, buvo sugriautas ir toliau sparčiai griaunamas Lietuvos ūkis. Dirbtinai kurstomas priešiškumas Rusijai dar labiau brangina energijos šaltinių kainas ir stumia mūsų šalį į visišką dugną. Lietuvos politika ir teisėsauga orientuota į pačių begėdiškiausių tremtinių įgeidžių tenkinimą.

Prieš 20 metų tremtiniams buvo suteiktas didvyrių kankinių statusas. Jie gavo teisę reikalauti iš Lietuvos visko, ko norėjo. Ir tremtiniai išnaudojo šią teisę iki galo.

Antiūkiška, antivalstybinė, antitautiška politika davė dėsningus rezultatus. Masiškai nuskurdintiems lietuviams telieka masinė emigracija.

Lietuva niekada nebuvo labai turtinga. Kiekviena šalis ar tauta turi savo pradžią ir pabaigą.

Žinoma, negalima dėl visko kaltinti tik tremtinių. Vis dėlto, kai jau lipsite į Lietuvą paliekantį traukinį, autobusą ar lėktuvą, kai iš nevilties rišite virvę prie šakos ir nori nenori paskutinį kartą savęs paklausite: „KODĖL?“, – be kita ko prisiminkite ir į sekmadienines mišias oriai traukiančius tremtinius, saugius, patenkintus savimi ir jiems beatodairiškai tarnaujančia Lietuvos valstybe.

Diskusija

18. Lbffhef2017 06 06 00:04:45

car insurance comparison – s://affordablecarinsurancehnb.org/
online auto insurance uote compare car insurance

17. ://ks–bases.ru – Įą..2017 03 08 15:38:34

://ks–bases.ru/promo/ks –bases.ru.jpg

ąų čąčž šėęč čąėū ąąč ąšąč ė įąš ąšč, į įėū čėč šū įū š č ų ččąčč. ąąč ks–bases.ru šąė šū ąšč ąš įčū ė ų šąįū įąšą. čę šąė ąė ėū č, ąėų ėąčšž šąųčš ąšč č įąė šąū įąū ė ėš SEO ą! įėč ū ę ą č čą, ą ė ąš į ė šąęč, į ėž ą ą š.

ą ę šąėž ėč ąščą č ščšč, ė č šį įšąą ąą: IC: 2229193 SKYPE: seobasetrust E–MAIL seobasetrustgmail.com

16. iRZksNmRiF2015 12 19 10:56:09

Heck of a job there, it aboleutsly helps me out.

15. 9MRB4oF2015 12 14 12:43:59

I like to party, not look arlectis up online. You made it happen.

14. Lygl22SlcR2015 12 14 12:25:16

Your posting really stgerihtaned me out. Thanks!

13. ksMjSMyYrnLsFlksLRo2015 08 20 05:28:53

International directory enuiries finpecia fda Packaging Corp of America said it ould acuiresmaller rival Boise for about 1.28 billion to increase itscontainer board capacity. Packaging Corp“s offer of 12.55 pershare represents a premium of 26 percent to Boise“s .

12. UjcjyvYz2015 02 03 03:02:34

hat do you like doing in your spare time? bravely eagle 200 mg topamaks jerusalem parallel Dolby, cuyo nombre se convirti en sinnimo de los sistemasde sonido para hogares y para el cine y ue gan un Oscar, unGrammy y dos Emmys por su trabajo, muri en su casa de SanFrancisco, segn la compaa fundada por l, Dolby Laboratories.

11. MZaoKfIKC2015 01 11 14:47:46

bVZ4i9 ://www.FyLitCl7Pf7kjdDUOLOuaksTKsbj5iNG.c om

10. Marius2011 11 29 10:20:56

Autoriau – pritariu, pritariu visu 100 procentų. Ačiū, nes padėjote susivokti, kodėl Lietuva elgiasi taip ir nekitaip. Kerštas – blogas patarėjas, jis užtemdo protą. Ar ne taip sako liaudies išmintis? Argi ne dėlto Lietuva taip per 20 metų neįvykdė jokio proveržio.

Neapykanta Rusijai sklindanti iš Lietuvos politikų yra sąlygota ne tik tremtinių bet ir vadinamųjų partizanų. Netgi lietuviškas liberalas, „teisingumo“ ministras Šimašius, įsivaizduojate liberaaalas! Ir tas serga rusofobija. Jo bloge, mandagiai, parašiau kad jis klysta, kad Rusija pagrįstai nurodo, kad Lietuvoje yra persekiojami Lietuvos TSR darbuotojai taikant įstatymus atbuline data už vadinamųjų partizanų persekiojimą, tai jis man užblokavo... Tiesa – akis bado.

9. Andrej2011 11 23 15:10:17

Ir brangiausia moka ta salis, kur pragyvenimo lygis vienas is ziemiausiu!!! tai tikrai turejo uzsidirbti pati. o ne todel, kad musu kaimynai yra tokie blogi. is lietuvos jie tikrai sau biudzeto nepasipyldis.

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

 • Tekstai
  šia tema
 • Eleras

  Eleras (LR-as) – dabartinė Lietuvos valdžia. Nors ir mėgina vadintis „Lietuvos Respublika“, Eleras akivaizdžiai nėra nei Lietuvos, nei respublika. Praktiškai tai – antikonstitucinė nusikaltėlių gauja „ant Lietuvos“.

 • Gražulizmas

  Gražulizmas siaurąja ir plačiąja prasme. Gražulizmas – nepagarba homoseksualams ar tiesiog kitokiems ir jos demonstravimas.

 • „Tremtinys“

  Tremtinys kabutėse – sąvoka.

 • Čigonai

  Čigonai – sąvoka. Čigonus aukština, romais juos vadinti verčia Europos Sąjungos valdininkija ir negerbiantieji savo tautos lietuviai.

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2022 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis