.

2012 m. balandžio 5 d.

Nacionalizmas ir Europos Sąjunga

Europos Sąjunga tapo didžiausia grėsme lietuvių tautai ir valstybei. Todėl nacionalizmas verčia mus suvokti ES kaip tautos priešą.

Narystė Europos Sąjungoje paprastai siejama su „europietiškumu“ kaip jungiančiąja tapatybe; nacionalizmą ES vadovai dažnai vaizduoja kaip antieuropiškumą, iracionalų priešiškumą kitokiems, visiems žalingą saviizoliaciją.

Kekšiška Hitlerio įpėdinės šypsena nieko gero nežada lietuvių tautai.
Angela Merkelienė
Hitleris nors neslėpė savo ketinimų, tuo tarpu Angela Merkelienė savo panieką tokioms tautoms, kaip mes užmaskuoja begėdiškomis blevyzgomis apie solidarumą, demokratiją ir Europą.

Tai tėra gudrus triukas. Nacionalizmas nereiškia emocinio priešiškumo kitoms tautoms, panašiai kaip meilė motinai nereiškia priešiškumo kitoms moterims.

Aš gimiau ir gyvenu Europoje, jos kultūrinėje erdvėje, gimiau ir esu europietis visai nepriklausomai nuo to ar Lietuva yra ES narė. Europietiškumas yra mano tapatybės dalis, pilnai suderinama su nacionalizmu. Tiesiog kaip nacionalistas, aš VISŲ PIRMA LIETUVIS, o tik po to europietis.

Mano nacionalizmas reiškia, kad jei tenka rinktis tarp Lietuvos Europos, Europos Sąjungos, žmonijos ir pan. interesų, aš visada pasirenku Lietuvos interesus. Jei kyla konfliktas tarp lietuvių, žmonijos, europiečių ir pan. tikslų, man, kaip nacionalistui, svarbiausi lietuvių tautos tikslai, lygiai taip kaip mano šeimos interesai man svarbesni už kaimynų interesus.

Nors ES valdininkai ir jų kolegos Lietuvoje bando įteigti, kad priešiškumą Europos Sąjungai sukelia akla ksenofobija, neapykanta kitokiems bei nacionalistinis šovinizmas, dabar jau visiškai nebeliko abejonių, kad (bent jau Lietuvoje) suvokimas ES kaip lietuvių tautos priešo yra absoliučiai racionalus.

Todėl, kaip nacionalistas, labai laukiu, kad Europos Sąjunga kuo greičiau subyrėtų. Tai akivaizdžiai priešiška ir žalinga mūsų tautai bei valstybei organizacija, jau dešimt metų negailestingai varanti mus į ožio ragą.

Po dešimties metų „Europoje“ nebereikia nė nacionalizmo. Ir neišsilavinusiam gvėrai turi būti akivaizdu, kad narystė Europos Sąjungoje daro didžiulę žalą lietuvių tautai ir valstybei, pradeda grėsti jas visiškai sunaikinti kaip tokias.

ES standartai žlugdo Lietuvos ekonomiką

Kuo esi neturtingesnis, tuo tau sunkiau konkuruoti. Kaip mažai varganai šaliai, Lietuvai sunku pritraukti kapitalą ir varžytis su didelėmis, dažnai savo šalių vyriausybių slaptai remiamomis Vakarų Europos įmonėmis.

Visos greitai išaugusios pasaulio šalys ilgą laiką saugojo savo gamintojus ir tik vėliau palaipsniui panaikino savo rinkų apsaugos priemones. Lietuva yra ekonominėje erdvėje, kurioje saugojami faktiškai tik turtingųjų valstybių gamintojų interesai. Todėl ekonomiškai esame pasmerkti.

Didžiausia našta Lietuvos ūkiui yra aukščiausi pasaulyje ES ekologiniai standartai. Juos įvedinėjant dažniausiai blevyzgojama apie gamtos apsaugą, globalinį atšilimą ir pan., tačiau esmė yra jų kainoje.

Nė viena pasaulio šalis neatsisakytų pačių aukščiausių gamtosaugos tikslų vien tik iš tuščio užsispyrimo. Nacionalizmas tikrai nėra nusistatymas prieš švaresnę aplinką. Tiesiog ekologiškų prekių bei paslaugų gamyba reikalauja specialių brangių technologijų, didesnių kapitalo bei darbo sąnaudų. O tai gali sau leisti tik labai turtingos šalys.

Daug uždirbantys vokiečiai, prancūzai, skandinavai ar britai dar prieš keliasdešimt metų nesilaikė tokių griežtų gamtosaugos reikalavimų, kokius mums paskutiniu metu primetinėja – jie tiesiog tam dar neturėjo lėšų. Dabar jie jau pasiekė pakankamą gerovės lygį ir sukūrė reikalingas technologijas.

Tokios šalys kaip Lietuva atsilieka nuo Vakarų Europos daugelį dešimtmečių ir todėl tiesiog (bent jau kol kas) negali sau leisti skirti didelių sumų gamtosaugos labui.

Tačiau tokios šalys kaip Lietuva atsilieka nuo Vakarų Europos daugelį dešimtmečių ir todėl tiesiog (bent jau kol kas) negali sau leisti skirti didelių sumų gamtosaugos labui. Todėl Europos Sąjungos standartų prievartinis įgyvendinimas tampa tikra tragedija Lietuvos ūkiui.

Be galo brangūs degalai, elektros energija (Europos Sąjunga privertė uždaryti Ignalinos atominę elektrinę, kadangi pastaroji formaliai neatitiko ES standartų), šiukšlių išvežimas, vanduo, mėsa, bananai, kiaušiniai – kai viskas susideda, dvigubai ar trigubai didesnės pirmo būtinumo prekių kainos paverčia didžiąją dalį lietuvių visiškais skurdžiais, vos besuduriančiais galą su galu.

Daug kartų daugiau už lietuvius uždirbantiems Briuselio valdininkams bei ES dominuojančioms tautoms ant to triskart nusispjaut, tačiau aš, kaip nacionalistas, negaliu susitaikyti su tuo, kad dėl vištų gerovės mano tautiečiai pasmerkiami žeminančiam nepritekliui.

Vis dėlto, netgi ne vis aštrėjantis lietuvių skurdas svarbiausia. Kai jau nieko nebeįperkame, mūsų verslininkai nebegali Lietuvoje parduoti savo produkcijos. Tampa be galo sunku pradėti nuosavą verslą, nes beveik neįmanoma iš karto orientuotis tik į užsienio pirkėjus.

Kitaip sakant, mūsų ūkis žlunga vokiečių, prancūzų, lenkų ir pan. džiaugsmui – nesivystant ar bankrutuojant lietuviškam verslui, esame priversti pirkti jų prekes.

Pavyzdžiui, gražiai skambanti ES direktyva, reikalaujanti kad dyzeliniai automobiliai atitiktų tokius taršos standartus, kokių sau neleidžia netgi JAV, privers lietuvius pirkti naujus (ar bent naujesnius) automobilius – kelti Vokietijos, Prancūzijos ir kitų mašinų gamintojų ekonomikas. Išleidžiant daugiau pinigų automobiliams, lietuviškoms prekėms liks dar mažiau lėšų ir dar dalis lietuviškų įmonių bus priverstos bankrutuoti.

Būdami ES sudėtyje, esame pasmerkti ūkio degradavimui, verslo nykimui ir darbo vietų praradimui.

Panašiai yra ir žemės ūkyje. Vėlgi ES gynėjai gali pasakyti: „tai kas, kad lietuvių ūkininkai gauna kelis kartus mažesnę paramą, nei vokiečiai ir daugelis kitų tautų ūkininkų – vis tiek jie gauna dideles sumas ir klesti palyginus su kitais lietuviais“.

Tačiau toks įspūdis yra apgaulingas – įsigaliojant vis naujiems be galo brangiems standartams tvartams ir mėšlidėms, reikalavimams vos ne apartamentų karvėms, kiaulėms, vištoms ir pan., dabartinių išmokų nebeužtenka, ir lietuviams nelieka nieko kito, tik išskersti savo bandas ir palikti žemės ūkį dideliam daug didesnę paramą gaunančiųjų prancūzų, vokiečių, lenkų ir pan. džiaugsmui.

Konkreti padėtis su metais gali kažkiek keistis, tačiau svarbiausia tai, kad Europos Sąjungos ekonominė erdvė sukurta ir funkcionuoja taip, kad Vokietija, Prancūzija bei kitos pirmaujančios ekonomikos turėtų kuo didesnį pranašumą prieš silpnesniąsias šalis. Būdami ES sudėtyje, esame pasmerkti ūkio degradavimui, verslo nykimui ir darbo vietų praradimui.

Dabartinis lietuvių kraustymasis į turtingesnes šalis yra natūrali narystės ES pasekmė!

Pagal Europos Sąjungoje vyraujančią logiką nesvarbu kad lietuviškas verslas žlunga, jeigu iš to pelnosi turtingųjų ES šalių gamintojai. O man, kaip nacionalistui, tai visiškai nepriimtina – man svarbiausia mano tautos gerovė ir aš niekada nesusitaikysiu su ES ir Lietuvos vyriausybės vykdomu Lietuvos ūkio aukojimu Vokietijos ar Prancūzijos klestėjimo labui.

Europos Sąjunga sukurta vogti žmonėms iš neturtingų tautų

Ko gero pagrindinis vidinės ES rinkos principas – laisvas darbo jėgos judėjimas. Tai reiškia, kad ekonominis efektyvumas pasiekiamas darbo jėgai migruojant ten, kur yra kapitalo ir kitų gamybos veiksnių.

Vadinasi, nors apie tai viešai nekalbama, emigracija iš skurdesnių šalių į turtingesnes yra vienas pagrindinių ekonominės ES politikos tikslų. Dabartinis lietuvių kraustymasis į turtingesnes šalis yra natūrali narystės ES pasekmė!

Emigracija nėra tik Lietuvos problema. Geriausi darbuotojai emigruoja iš visos Vidurio Europos. Tiesiog esame viena skurdžiausių ir mažiausių šalių, todėl dabartiniai emigracijos tempai žada netolimą visišką mūsų tautos kaip tokios pabaigą.

Migracija ir nacionalizmas iš principo nėra nesuderinami. Išvažiavimas keliems metams į kitą šalį nereiškia nustojimo būti lietuviu. Praradimas įvyksta, kai lietuvių vaikai pradeda kasdien kalbėti kita kalba, tampa kitos tautos atstovais ir tuo būdu nustoja būti lietuviais.

Būdami ES, esame pasmerkti kiekvienais metais prarasti didesnę ar mažesnę savo tautiečių dalį – tol, kol visiškai išnyksim.

Tuo tarpu Europos Sąjungos politika skatina visišką darbuotojų integraciją į jų darbo vietos šalį: atvykėliams netgi suteikiama teisė balsuoti vietinės valdžios rinkimuose. Europos Sąjunga skatina ne tiktai išvažiavimą kitur dirbti, bet ir nutautėjimą.

Iš kitos pusės, emigruojančių lietuvių niekas nepakeičia. Čia atvyksta dirbti dažniausiai ne europiečiai, ir tik vienetai iš jų nusprendžia tapti lietuviais. Vėlgi dėl to, kad esame maža neturtinga šalis, tik retas imasi mokytis lietuvių kalbos.

Mano nacionalizmas neleidžia skirstyti lietuvių į čia „nuo amžių gyvenusius“ ir neseniai atvykusius. Tačiau dabartiniu momentu tai beveik nieko nekeičia. Būdami ES, esame pasmerkti kiekvienais metais prarasti didesnę ar mažesnę savo tautiečių dalį – tol, kol visiškai išnyksim. Tiesiog Europos Sąjunga tam ir sukurta.

Narystės ES pasekmės daug prastesnės, nei buvo žadama

Stojant į Europos Sąjungą, Lietuvos politikai sutartinai tvirtino, kad nuostoliai dėl priešlaikinio Ignalinos atominės elektrinės uždarymo bus vieni niekai palyginus su narystės privalumais. Dabar jau akivaizdu, kad taip nėra.

Šiurpiai išaugusios elektros kainos jau prislėgė lietuvių pečius, o galutiniam uždarymui prireiks dar ne vieno milijardo iš Lietuvos kišenės.

Europos Sąjunga nepildo daugelio savo pažadų. Buvo užtikrinta, kad Lietuvos ūkininkai tik iš pradžių gaus daug mažesnes išmokas už vokiečius, prancūzus ir pan., o po įstojimo jos bus palaipsniui sulygintos, tačiau dabar matosi, kad tai buvo tiesiog begėdiškas melas.

Žemės ūkyje kaip buvome, taip ir likome trečiarūše ES tauta. Aš pats nesu žemdirbys, tačiau kaip nacionalistas negaliu ramiai žiūrėti kaip žeminami mano tautiečiai, kaip vakarų europiečiai šaltakraujiškai apgaudinėja Lietuvą.

Tas pats vyksta ir su struktūrinių fondų parama. Nors ją ruošiamasi kelti Vidurio Europos šalims, Lietuvai skirtas lėšas ruošiamasi smarkiai mažinti.

Tik prasidedant 2008 m. ekonominei krizei, buvo prašoma Europos Sąjungos pagalbos – tačiau Lietuvai, kaip ir kitoms Baltijos šalims, buvo parodytas vidurinis pirštas. Dabar mus verčia remti daug kartų už mus turtingesnę Graikiją.

Panašių pavyzdžių pilna. Bet kokiu atveju, akivaizdu viena: nors sukandus dantis ir buvo uždaryta atominė elektrinė, įgyvendinamos pačios žalingiausios ES direktyvos, mazochistiškai žlugdomas Lietuvos verslas, mums duoti pažadai nevykdomi, ir kuo toliau, tuo įžūliau vokiečiai, prancūzai, lenkai ir pan. iš mūsų tyčiojasi bei mus išnaudoja.

Lietuvos Vyriausybė, Seimas bei Prezidentūra, partijos ir pan. jau su tuo susitaikė. Aš, kaip nacionalistas, niekada su tuo nesusitaikysiu. Nacionalizmas reiškia nepasiduoti ir niekada neišduoti savo tautos, kad ir kaip būtų baisu ar norėtųsi saugiai įlįsti į kokį pelningą užpakalį.

Pats buvimas Europos Sąjungos ekonominėje erdvėje pražūtingas lietuvių tautai

Viską susumavus, darosi akivaizdu, kad ES bendroji rinka sistemingai žlugdo Lietuvos ekonomiką. Neturtinga šalis negali išsilaikyti priešiškoje erdvėje, kai visa reguliuojanti teisė yra skirta turtingųjų valstybių interesams įtvirtinti ir padėti joms apiplėšti skurdesniąsias.

Todėl Lietuvos ūkis ir toliau menks, o lietuviai bus ir toliau priversti emigruoti. Europos Sąjunga buvo sukurta kaip turtingųjų valstybių įrankis apiplėšti skurdesniosioms. Neįsivaizduoju kaip tai galėtų pasikeisti.

Juk Europos Sąjungą faktiškai netrukdamos valdo tautos, dar visai neseniai viešpatavusios visame pasaulyje ir ilgus amžius vogusios iš šimtų į mus panašių tautų. Juk Europa Naujaisiais laikais iškilo kaip pasaulio centras tik dėka to, kad dabartiniai mūsų bendrasąjungiečiai apiplėšė kažkada Amerikose gyvenusias tautas (ir daugelį jų sunaikino kaip tokias).

Mano nacionalizmas reiškia, kad lietuvių tautos interesai man svarbesni ir už Vokietijos, ir už Prancūzijos, ir už Lenkijos, ir už Britanijos, ir už Briuselio valdininkų interesus. Jeigu Europos Sąjunga būtų naudinga Lietuvai, aš būčiau karštas jos gerbėjas. Dabar, kai ES akivaizdžiai naikina mano tautą, ji yra mano priešas.

Nors Vokietija, Prancūzija, Britanija, Olandija ir pan. jau persikando viena kitai gerkles dviejuose pasauliniuose karuose, prarado šimtmečiais išnaudotas kolonijas, išsilaužė kažkada visą pasaulį plėšusius dantis ir jau ilgus dešimtmečius nuolankiai laižo padus JAV, dabartinė jų politika rodo, kad, nepaisant visų tų pompastiškų blevyzgų apie demokratiją bei žmogaus teises, jos dar neprarado ryžto apvogti vieną kitą savo kaimyną. Ir ne tik Afrikoje, kaip Libiją.

Ignalinos atominei elektrinei uždaryti skirtų milijardų likimas pademonstravo, kad ir iš Lietuvos yra ir bus vagiama be jokių skrupulų. Akivaizdu, kad ateityje mūsų tautai šviečiasi dalia, panaši į ištikusiąją dabartinių mūsų bendraeuropiečių malonei atsidavusius prūsus, jotvingius, lietuvninkus, kašubus, sorbus, sileziečius, burgundus, bretonus ir dešimtis, jei ne šimtus kitų kažkada Europoje gyvenusių tautų. Juk kuo toliau, tuo labiau Europos Sąjunga primena mūsų kažkada vos nesunaikinusią Žečpospolitą, kur irgi buvome antrarūšė tauta.

Todėl, kaip nacionalistas, labai laukiu, kad Europos Sąjunga kuo greičiau subyrėtų. Tai akivaizdžiai priešiška ir žalinga mūsų tautai bei valstybei organizacija, jau dešimt metų negailestingai varanti mus į ožio ragą.

Mano nacionalizmas reiškia, kad lietuvių tautos interesai man svarbesni ir už Vokietijos, ir už Prancūzijos, ir už Lenkijos, ir už Britanijos, ir už Briuselio valdininkų interesus. Jeigu Europos Sąjunga būtų naudinga Lietuvai, aš būčiau karštas jos gerbėjas. Dabar, kai ES akivaizdžiai naikina mano tautą, ji yra mano priešas.

Tik prasidedant 2008 m. ekonominei krizei, buvo prašoma Europos Sąjungos pagalbos – tačiau Lietuvai, kaip ir kitoms Baltijos šalims, buvo parodytas vidurinis pirštas. Dabar mus verčia remti daug kartų už mus turtingesnę Graikiją.

Kol kas dievai vis išgelbėdavo mus pačiu paskutiniu momentu. 18 a. pabaigoje Rusija okupavo Žečpospolitą ir neleido mūsų galutinai sulenkinti. Praeitame amžiuje Stalinas atidavė Vilnių ir Klaipėdą.

Gal ir dabar, mus ir mūsų kaimynus beplėšdamos, vėl susiries Vokietija, Prancūzija ir Britanija? Prieš šimtmetį jų sukeltas karas atnešė mums nepriklausomybę, prieš 70 metų – grąžino Vilnių.

Nes, tiesą sakant, šiuo metu patys nieko iš esmės pakeisti nebegalime. Akivaizdu, kad jei sugalvotume triukšmingai trauktis iš ES, dabartiniai „sąjungininkai“ negailestingai su mumis susidorotų.

Žinoma, Lietuvos vyriausybė galėtų nemažai nuveikti pristabdant tautos nykimą. tačiau kol kas būtent ji vis smarkiau stumia mus į vis gilesnę prarają, tarsi pagrindinis Seimo, Vyriausybės bei Prezidentūros tikslas būtų visiškas lietuvių tautos sunaikinimas.

bus tęsiama

Diskusija

8. Baltas2012 10 10 16:07:20

mums senai reikejo sukurti baltijos saliu tiek ekonomine tiek karine sajunga ir atsisukt i didziaja rytu kaimyne rusija ir det skersa ant europos sajungos. lietuva kaip valstybe ateities nelabai turi....kaip ir savo laisves...juk mes esam priklausomi europos sajungai :)

7. perkun2012 07 25 10:36:00

Prieš tai buvę komentarai (nuo 6) – serbiški, bet beveik galima suprasti vien rusiškai. Įdomu, ar serbai tikrai skaito šį puslapį, ar tik pachuliganavoja?
Reiktų mums nuolat pabrėžti : nacionalistai (tautininkai)– tai ne šovinistai, ne fašistai, ne nacistai. Ir ne antirasistai – po saule visoms gentims, tautoms, visoms rasėms vietos užteks ir dar daug liks. Visi Praamžiui–Kūrėjui įdomūs, jeigu jau Jis anuos sukūrė ar davė galimybę susikurti.

6. perkun2012 07 25 10:24:11

Yra ir teigiamų dalykų (pigūs skudurynai), bet jie seniai paskendo blogyje. Reikia žiūrėt (seniai reikėjo) ne iš asmeninio medžioklės bokštelio, bet iš didesnio atstumo – genties ar visos Tautos mastu.
Įsivaizduokime, kad mes remiame europą – įkuriam struktūrinius fondus, specialiu tikslu – keisti jų nusistovėjusią struktūrą. Kolūkių, auginančių kanapes steigimui po milijardą kas met. Prie tų kolūkių prostitučių rengimui (nuo darželinio) amžiaus GENDER pagrindais ir metodikomis steigti mokyklėles, ruošti dėstytojus. Taip aš suprantu paramą nusistovėjusios struktūros keitimui. Tai kaip parama tos šalies teroristams metodikomis, ginklais ir sprogmenimis.

5. Aurimas2012 04 10 12:02:39

Laba diena būtu gerai kad Mes išstotume iš ES tai yra atsijungtumėm nuo okupantu.

4. Giedrius2012 04 09 20:36:58

Būtent.
Aš tik kabutes kitaip sudėčiau: išmarins „humaniškai“. :))
Svarbiausia kad formaliai negali pykti. Jų tokia ideologija: nesvarbu kaip Lietuvai – kad tik visai „Europai“ būtų geriau.
Tiktai kad iš tikrųjų nėra tokios „Europos“ ir nėra tokių „europiečių“ (išskyrus pačius Briuselio valdininkais). Išvažiuoja lietuviai ir tampa anglais, vokiečiais, ispanais.
Ir netikiu aš, kad liko lietuvių Lietuvoje 3 milijonai. Užtenka pažiūrėti į britų ar airių imigracijos statistiką, ir viskas pasidaro aišku – kodėl Grybauskytė taip putojosi ir kodėl surašymo rezultatų neskelbia.

3. Juozas2012 04 09 10:36:30

Tikėkimės, kad ES tikrai pati žlugs, nes tikrų Lietuvių, kurie galėtų kovoti už savo laisvę, savo Tėvynę likusi gal maža saujelė. O tokių, kurie dėl Lietuvos, tuo pačiu dėl savo vaikų ir anūkų ateities būtų pasiryžę paaukoti savo gyvybę ko gero rastume tik vienetus.
O mūsų valdžia tiesiog vykdo „nurodymus“. Reikia gi išvalyti žemes ES turtingiesiems. Dauguma išvažiuos, pensininkus „išmarins“ humaniškai. Ir liks Lietuvos žemelė visokioms danų kiaulėms.

2. IG2012 04 05 21:37:32

Skaitom, suprantam, žinom, kad tiesa, bet tikėti nesinori

1. Leo2012 04 05 11:34:28

Tai tie „sąjungininkai“ dar vis gali rasti, ką iš mūsų išplėšti? Jau ir taip nustekenti esam mūsų pačių valdžiažmogių

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

 • Tekstai
  šia tema
 • Eleras

  Eleras (LR-as) – dabartinė Lietuvos valdžia. Nors ir mėgina vadintis „Lietuvos Respublika“, Eleras akivaizdžiai nėra nei Lietuvos, nei respublika. Praktiškai tai – antikonstitucinė nusikaltėlių gauja „ant Lietuvos“.

 • Gražulizmas

  Gražulizmas siaurąja ir plačiąja prasme. Gražulizmas – nepagarba homoseksualams ar tiesiog kitokiems ir jos demonstravimas.

 • „Tremtinys“

  Tremtinys kabutėse – sąvoka.

 • Čigonai

  Čigonai – sąvoka. Čigonus aukština, romais juos vadinti verčia Europos Sąjungos valdininkija ir negerbiantieji savo tautos lietuviai.

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2022 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis