.

2012 m. rugpjūčio 5 d.

Katalikų šeimos politika dar labiau blogina demografinę padėtį

Katalikiškoji šeimos politika: abortų draudimas, homoseksualų diskriminavimas, santuokos privilegijavimas, – ne didina, o mažina lietuvių skaičių.

Tęsinys, pradžia – Dievų ženklas

Valdant konservatoriams, ypač suintensyvėjo valdančiojo režimo bandymai primesti lietuvių tautai reakcingąją katalikiškąją moralę. Vėl kalbėta apie abortų uždraudimą, priimta viduramžiška „Šeimos koncepcija“ su tikslu priversti žmones formaliai tuoktis ir akivaizdžiai diskriminuojanti ne „tikrus“ katalikus – tiesa, ją šiaip ne taip atmetė Konstitucinis teismas.

Nors aišku, kad pagrindinis tokių bandymų tikslas yra primesti tautai ir valstybei katalikų „hierarchų“ valią, dažnai dangstomasi tvirtinimais, kad jei įstatymai vers gyventi pagal katalikų moralę, lietuviai turės daugiau vaikų, ir tautos nykimas sulėtės.

Man nekelia abejonių, kad tai yra absoliutus absurdas – kvailystė arba (greičiausiai) ciniškas melas. Ne tik konkretus kišimasis į asmeninį lietuvių gyvenimą, švietimą bei šeimą, bet netgi rimtas dar didesnio katalikiškosios moralės primetimo svarstymas ardo, NAIKINA mūsų tautą ir vis tvirčiau stumia išnykimo link.

Netgi abortų uždraudimas nepadidintų gimstamumo

Kol kas abortai Lietuvoje neuždrausti, tačiau atėjus į valdžią grynai idėjiniams katalikams (pav. Tvarka ir teisingumas, konservatoriai ir dar kas nors panašaus), gali atsitikti bet kas. Todėl abortų uždraudimo tema vis dar aktuali.

Katalikų advokatai sako: nebus abortų – bus daugiau vaikų. Tačiau tokiu argumentu gali patikėti tik visiškai vaizduotės neturintys žmonės.

Pilstukas uždraustas, tačiau jo pardavimai auga ne procentais, o kartais. Nelegalūs abortai buvo daromi net tarybiniais laikais, dabar tai – šimtąkart paprasčiau. Pagaliau, jei tabletėmis gydytis jau per vėlu, tikrai apsisprendusiai moteriai tereikia pasirinkti į KURIĄ šalį pasivažinėti.

Abortų uždraudimas nebūtų realus draudimas – jis tik pakeltų jų kainą ir todėl sumažintų jų skaičių labai nežymiai – nutraukti nėštumo nebegalėtų tiktai pačios neturtingiausios moterys, kurioms nelauktas vaikas greičiausiai galutinai sugriautų gyvenimą.

Iš kitos pusės, uždraudus abortus, moterys pradėtų daug labiau saugotis, ir dar labiau sumažėtų netikėtų vaikų, kurie vis dėlto gimsta – juk ne viena, kad ir anksčiau planavusi abortą („jei jau taip atsitiks“), paskutiniu momentu persigalvoja.

Todėl labai tikėtina, kad abortų uždraudimas ne tik nepadidintų, bet iš tikrųjų dar labiau sumažintų gimstamumą.

Teisių pripažinimas homoseksualams pablogintų demografinę padėtį? – begėdiška apgavystė!

Kartais katalikiški politikai kalba apie gimstamumą ir siekdami išlaikyti homoseksualų teisių apribojimus. Vėlgi, logika panaši: „jei neleisime jiems demonstruotis visuomenėje, tuoktis tarpusavyje, įsivaikinti – jie sudarys heteroseksualias santuokas, gimdys vaikus...“. Tai dar didesnė apgaulė, nei abortų atveju.

Neabejotinai daugelis jų nuspręstų auginti vaikus, dirbtų Lietuvos labui ir, kas žino – gal neslepianti savo lesbietiškumo lietuvė kada nors taptų seimūne, ministre ar netgi prezidente?

Tarybų Sąjungoje homoseksualizmą buvo galima REALIAI uždrausti. Vargšai gėjai ir lesbietės tiesiog neturėjo nei kur bėgti, nei kaip pasipriešinti. Reikėjo rinktis tarp gyvenimo (bent jau lytine prasme) pogrindyje ir paklusimo valdžiai išduodant savo prigimtį ir pasirinkimą.

Tuo tarpu dabar gėjai tiesiog išvažiuoja į tas šalis, kuriose jų nežemina. Man atrodo, kad NĖ VIENAS mano gyvenime sutiktas savo orietntacijos neslėpęs gėjus nebegyvena savo tėvynėje. Kitaip sakant, šiais laikais netgi rūsčioji Katalikų bažnyčia negali priversti homoseksualo gyventi taip, kaip jis ar ji nenori.

Tuo tarpu akivaizdu, kad įteisinus visas homoseksualų TEISES, tame tarpe ir santuokas bei įvaikinimą, demografinė padėtis SMARKIAI pagerėtų.

Visų pirma, Lietuvoje yra ir neišvengiamai bus daug vienišų moterų – kurioms tiesiog statistiškai neužtenka vyrų. Nemanau, kad „Vyno kelio“ tipo serialai įtikintų lietuves viliotis Lietuvon gruzinus ar kitus darbdavių širdims artimus krikščionis darbininkus.

Galėdamos gyventi vienalytėje santuokoje, nuspręstų pasilikti ir auginti tėvynėje vaikus ne vienas tūkstantis lietuvaičių – ir ne tik tos, kurioms nesvetimas homoseksualumas. Juk šeimoje gyventi kur kas lengviau.

Šios moterys, dabar pasmerktos rinktis tarp vienatvės ir emigracijos, gautų saugumą, suteikiamą artimo žmogaus, kurio nereikia slėpti nuo dabar Katalikų bažnyčios visaip kurstomų kaimynų akių. Neabejotinai daugelis jų nuspręstų auginti vaikus, dirbtų Lietuvos labui ir, kas žino – gal neslepianti savo lesbietiškumo lietuvė kada nors taptų seimūne, ministre ar netgi prezidente?

Tas pats galioja ir gėjams. Juk suteikus jiems visas teises, ir tūkstančiai lietuvių gėjų liktų čia, įsivaikintų vaikus – kartu liktų šimtai mažųjų lietuvių, kurie dabar tiesiog eksportuojami kaip gyva prekė, kurios neišgalime auginti patys.

Bendrai tariant, būtent suteikimas homoseksualams visų teisių pagerintų demografinę padėtį, o ne jų keikimas ir diskriminavimas.

Katalikiškoji šeimos koncepcija išmušė lietuvius iš vėžių

Kai jau minėjau, ir dabar gyvenantys santuokose turi nemažų pranašumų – jiems lengviau tvarkyti dokumentus, gauti paskolas, paveldėti ir pan. Bandymai dar kažkaip privilegijuoti santuokines šeimas dar labiau gąsdina jaunimą.

Todėl net ir atšaukus katalikiškąją „Šeimos koncepciją“, liko slogus įspūdis, kad nesame saugūs. Kartu su visomis kitomis gyvenimo tėvynėje perspektyvomis, tai dar vienas argumentas vis dėlto palikti Lietuvą.

Kad ir ką apie juos begalvotų katalikiškieji politikai, jaunieji lietuvaičiai sugeba išsiaiškinti, kiek jų tautiečių palaiko Seimą, Vyriausybę bei Teismus, laiko Lietuvą demokratiška ir tiki šviesia jos ateitimi.

Bandymai manipuliuoti oficialia valstybės šeimos samprata – tai mėginimas PRIVERSTI jaunuosius lietuvius elgtis taip, kaip nori nusenę Katalikų bažnyčios „hierarchai“, – asmeninis įžeidimas beveik kiekvienam normaliam jaunuoliui, norinčiam pačiam spręsti kada, kur, su kuo ir kaip jis gyvens.

Todėl net ir atšaukus katalikiškąją „Šeimos koncepciją“, liko slogus įspūdis, kad nesame saugūs. Kartu su visomis kitomis gyvenimo tėvynėje perspektyvomis, tai dar vienas argumentas vis dėlto palikti Lietuvą. Jei „hierarchams“ vakar nepasisekė, tai nereiškia, kad nepavyks rytoj.

Akivaizdu, kad jei „Šeimos koncepcija“ vis dėlto nebūtų atmesta kaip nekonstitucinė, jau būtume papildomai praradę ne vieną tūkstantį tautiečių. Užtatat dalis tų, kuriems viskas vienodai, siekdami didesnių pašalpų, būtų nuėję šliūbo ir dar šiek tiek papildę „hierarchų“ iždus.

Jau pats politinis siekimas primesti katalikišką moralę žudo tautą

Nesant galimybės uždrausti emigraciją, dauguma draudimų, ribojimų bei diskriminavimo tiesiog baigiasi nukentėjusios tautos dalies pabėgimu ten, kur jos neskriaudžia. Taigi visa Katalikų bažnyčios šeimos politika, kaip ir bet kuri diskriminuojanti politika šiais laikais, automatiškai priartina tautos išnykimą.

Vis stiprėjanti visiško beteisiškumo, buvimo beteisiais valdžios žaisliukais atmosfera veja iš Lietuvos ir tuos, kurie dar prieš metus apie tai nė nepagalvodavo.

Vienintelis dalykas, kurio realiai siekiama tokia kaina – tai tiesiog kuo didesnis Katalikų bažnyčios dominavimas visuomenėje ir valstybėje. Na gal dar pasipelno Gėjų lygos ir Petro Gražulio „kooperatyvas“. Lyga gauna dar daugiau pinigėlių iš ES gynybai nuo savo (mano giliu įsitikinimu) numylėtinio, o Gražulis – tūkstančius katalikų balsų užtikrintai pergalei rinkimuose.

Blogiausia, kad mums be galo kenkia pats politinis šūkavimas apie galimybę primesti naujus suvaržymus. Ir ne tik tuo, kad suteikia pagrindo užsipuldinėti Lietuvą krūvai rėksnių iš Šiaurės ar Vakarų Europos.

Visi tie „hierarchų“ bei seimūnų demaršai sukuria baimės atmosferą. Mes nežinome, kas laukia rytoj, kokius dar idiotiškus įstatymus priims Seime susirinkę pusgalviai, įpratę skirti visą savo dėmesį siekiui dar daugiau pasipelnyti iš nykstančios tautos kraujo.

Būtent tai privedė iki visiško moralinio dabartinio režimo bankroto. Vis stiprėjanti visiško beteisiškumo, buvimo beteisiais valdžios žaisliukais atmosfera veja iš Lietuvos ir tuos, kurie dar prieš metus apie tai nė nepagalvodavo.

Negalime leisti „hierarchams“ galutinai mūsų sunaikinti

Todėl nevalia nesipriešinti didėjančiam Katalikų bažnyčios skverbimuisi į politiką bei valdžią – jis žudo tautą stumdamas emigruoti katalikiškosios moralės nepripažįstančius lietuvius.

Kai kur (pavyzdžiui, armijoje) prieinama iki to, kad lietuviams neleidžiama nedalyvauti katalikiškose apeigose, žeminančiose ne tik laisvamanius, bet ir daugelio tikėjimų atstovus.

Katalikų šventikai įsiskverbė į daugelį valdžios įstaigų – Bačkis dalyvauja seimūnų priesaikos metu, daugelis oficialių renginių baigiasi mišiomis, įvairaus plauko dvasininkai dalyvauja vos ne kiekvienoje valstybės formuojamoje komisijoje.

Katalikų kapelionai visiškai užgožė armiją, kalėjimus ir policiją, skverbiasi į aukštojo mokslo įstaigas, sukurdami nedavatkoms nepakeliamą psichologinę atmosferą.

Kai kur (pavyzdžiui, armijoje) prieinama iki to, kad lietuviams neleidžiama nedalyvauti katalikiškose apeigose, žeminančiose ne tik laisvamanius, bet ir daugelio tikėjimų atstovus.

Pasitaiko, kad susidūrę su prievarta klaupstytis prieš kapelionus (šie turi karininkų laipsnius ir gali kiek nori tyčiotis iš žemesnio rango kariškių), pasišlykšti netgi tie, kurie anksčiau save laikė katalikais. O kur dar (kai kur faktiškai privaloma) katalikybė (tikyba) mokyklose!

Deja, Lietuvoje išliko ir tvirtėja man organišką pasišlykštėjimą kelianti viduramžiška katalikybės atmaina, siekianti primesti savo moralę visai visuomenei visomis įmanomomis priemonėmis. Jiems niekada nebus gana.

Todėl visiškai nėra vilčių išgelbėti tautą nepažabojus Katalikų bažnyčios. Kol jie valdžioje, mūsų mažės su kiekviena diena. Saujelė goduolių sunaikins mūsų tautą kaip tai daro į lizdą patekęs gegužiukas.

Jis didelis ir storas, mes maži. Jis mėto mus, išstumia iš lizdo po vieną, po kelis. Mes dar galime pasipriešinti, mūsų dar daug. Kol kas.

Diskusija

5.  Sophie ant to meet you! Click...2022 02 16 00:59:20

z4kkszpy

4. LvTAGyaJPkksVBRkspp2015 08 12 20:04:26

5UPJt ://www.FyLitCl7Pf7kjdDUOLOuaksTKsbj5iNG.co m

3. 2–am2012 09 27 12:33:50

Tikrai yra homoseksualumo atveju gamtoje, bet nėra vaikų tokiose santykiuose. Mano manymu, negalima homoseksualioms poroms isivaikinti, nes tai irgi gali pažeisti vaikų psichiką nuo pat mažens. Visur turi būti ribos. Neturiu nieko prieš gėjus, bet tas teisių lygybių reikalavimas nueina iki absurdo, kad jau heteroseksualai pradeda jaustis diskriminuojami. Kam reikia tų gėjų paradų? Esi gėjus – na ir didžiuokis tuo, bet neskelbk to visa gerkle ir neversk kitų tapti gėjais. Išvis, viskas, kas liečia lytinius santykius turi būti paties žmogaus reikalas ir jo visiškai nebūtina viešinti, čia tiesiog elementari žmogaus kultūra.

2. Vidai2012 09 18 14:11:43

Nekišk čia gamtos, jai normaliai pasidomėtum, gamtoje yra PILNA atvejų, dėl gyvūnų homoseksulaus elgesio.

1. vidas2012 08 10 14:35:00

Cia visiskas apsurdas leisti gejams isivaikinti vaikus.Kuo kaltas tas vaikas, kad jagyventi su gejais.Manau jam paugejus beliktu tik nusizudyti, negu tokia geda kesti.Cia yra nenormalu, tai priestarauja gamtai.Kur matei, kad briedis su briedziu....ar panasiai.As ne uz katalikus, bet ir ne uz gejus.Na o abortu uzdraust negalima.Tai moters pasirinkimo laisve.Gal ja isprievartavo, gal ji zino, kad to vaiko neistengs uzauginti, isleisti i mokslus ir panasiai, gal ji bijo paveldimu genetisku ligu, ir tai jos pasirinkimas, o ne kokio viskupo, ar kvailo politikieriaus, kuris negaledamas kazko protingo ir gero sugalvoti, griebiasi sios abortu uzdraudimo temos.

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

 • Daugiau ta pačia tema
 • Katalikų bažnyčia sugriovė ir Lietuvos kariuomenę

  Begėdiškais katalikiškais ritualais ir patyčiomis iš lietuvių kapelionai išniekino pačią karinės tarnybos savo tautai ir šaliai idėją, galutinai sudergdami Lietuvos kariuomenę.

 • Vytautas Didysis Išgama

  Vytautas Didysis idealizuojamas nepaisant akivaizdaus jo antilietuviškumo. Mitas apie Vytauto didybę naudingas dabartiniam režimui, kadangi padeda išlaikyti po padu vis labiau plėšiamą ir naikinamą lietuvių tautą.

 • Kalėdojimas

  Kalėdojimas – sena mūsų tautos tradicija. Per daugelį šimtmečių iš lietuvių buvo išvesta nuolankių, nusižeminusių, bailių baudžiauninkų veislė. Klebonai kalėdoja ne šiaip sau, jie žino, ką daro.

 • Prokurorai sako, kad žudyti lietuvius nėra nusikaltimas

  Pagal prokuratūrą, Katalikų bažnyčios vardu jėzuitų ir Vilniaus universiteto vykdyti lietuviečių ir protestantų genocidai nėra nusikaltimai. Dėjo prokurorai ant Lietuvos ir lietuvių.

 • Komunijai irgi turi galioti Baudžiamasis kodeksas

  Dėl galimo nepilnamečių įtraukimo girtauti, galimų kanibalizmo elementų bei galimo mažamečių tvirkinimo Katalikų bažnyčios dalinamų komunijų metu kreipiuosi į Vilniaus apygardos teismą.

 • Raginimus žudyti teisėja vadina „tiesomis“?

  Akivaizdžiai BK 170 straipsnyje pateiktus nusikaltimų apibrėžimus atitinkančius raginimus žudyti kitaip mąstančius, jaučiančius ir tikinčius teisėja praktiškai vadina „tiesomis“. Juk tai – kruvinojo Jahvės (Dievo) priesakai.

 • Senatis neleidžia traukti Landsbergio baudžiamojon atsakomybėn

  Katalikų bažnyčia giriasi, kad 1991 m. rudenį Vytautas Landsbergis su kardinolu Vincentu Sladkevičiumi paaukojo Lietuvą „mergelei“ Marijai. Po 20 metų senatis nebeleidžia traukti kaltininkų baudžiamojon atsakomybėn.

 • Už genocidą reikia teisti Lietuvos katalikų bažnyčią

  Jei jau tiriami istoriniai nusikaltimai, Prokuratūra privalo tirti ir 16-18 a. Katalikų bažnyčios ir konkrečiai jėzuitų bei Vilniaus universiteto studentų vykdytus lietuviečių bei protestantų genocidus.

 • Lietuvos prokuratūra kaip Inkvizicijos agentūra

  Lietuvos prokuratūra nesugeba iškelti bylų dėl didžiausių nusikaltimų prieš Lietuvą. Užtat uoliai gina Katalikų bažnyčios interesus – lyg būtų ne Lietuvos valstybinės valdžios, o jau atkurtosios Inkvizicijos įstaiga.

 • Katalikų bažnyčia, komunija, vaikai ir alkoholis

  Katalikų vyskupų konferencija įsitikinusi, kad Baudžiamasis kodeksas jai negalioja. O gal nežino, kad vaikų įtraukimas girtauti Lietuvoje yra nusikaltimas?

 • Tekstai
  šia tema
 • Kunigas

  Kunigas – sąvoka. Kunigas – kilnus žmogus, vadas – žodis netinkamas vienos religijos šventikams vadinti. Ne kunigas, o šventikas, dvasininkas, žynys.

 • Kaip apginti lietuvybę nuo Katalikų bažnyčios?

  Daugelis katalikų patys piktinasi Katalikų bažnyčios nusikaltimais. Ką reikėtų daryti, kad Romos katalikų bažnyčia nebegalėtų griauti lietuvių tautos?

 • Katalikų netolerancija smaugė lietuvybę

  Katalikų bažnyčia atnešė į Lietuvą tamsą, pagiežą, neapykantą ir kitų tikėjimų persekiojimą. Šviesiausi lietuviai buvo priverčiami palikti Lietuvą. Persekiodama ne katalikus, Katalikų bažnyčia kiršino, skaldė ir naikino lietuvių tautą.

 • Ne katalikai Lietuvoje diskriminuojami

  Lietuvoje dominuojantys katalikai vėl sistemingai diskriminuoja kitus lietuvius, pastoviai juos įžeidinėdami ir žemindami tiek visuomeniniame ir kultūriniame, tiek politiniame lygmenyse.

 • Lietuvybė ir Katalikų bažnyčia istorijoje

  Katalikų bažnyčia ilgą laiką vykdė lietuvių tautos genocidą, buvo didžiausia istorijoje lietuvybės persekiotoja ir naikintoja. Vis dėlto, tarp katalikų dvasininkų pasitaikydavo ir vienas kitas Lietuvos patriotas.

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2022 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis