.

2012 m. rugpjūčio 24 d.

Paksą teisinantį prokuratūros nutarimą – į teismą

Prokurorai nenori pripažinti, kad Rolandas Paksas pažeidė Baudžiamąjį kodeksą. Nesinori pradėti tyrimą prieš partijos lyderį?

Prieš beveik jau mėnesį kreipiausi į prokuratūrą prašydamas pradėti ikiteisminius tyrimus dėl progresinius mokesčius siūlančio Rolando Pakso straipsnio bei už diferencijuotą turto mokestį ironiškai agitavusio interneto komentatoriaus.

Tiesiog absurdiškasis dabartinis Lietuvos Baudžiamasis kodeksas tai įvardina kaip nusikaltimą, o nėra geresnio būdo kovoti su režimu kaip įrodant jo absurdiškumą. Žinoma, aš viešai atsiprašiau Rolando Pakso bei komentaro autoriaus.:-) Nemanau, kad dėl mano veiksmų jiems grėstų kas nors rimto.

Neseniai patyriau dar vieną staigmeną. Neigiamo prokuratūros atsakymo laukiau, tačiau tokių argumentų, kaip prokuroro pateiktieji, švelniai tariant, nesitikėjau. Susidarė įspūdis, kad atsakymą man rašė visai ne teisininkas. :-)

Prokuratūra nenori vykdyti tyrimo dėl Pakso veiklos dėl jo politinio statuso

Dabar – ištrauka iš mano šios dienos kreipimosi į teismą su prašymu įpareigoti prokuratūrą vis dėlto pradėti tyrimą. Būtent minėtojo prokuratūros atsakymo nemokšiškumas paskatino mane toliau spausti prokurorus, šiaip jau negailestingai persekiojančius nemokančius apsiginti ar šiaip žioplus interneto komentatorius.

Minėtąjį Rolando Pakso straipsnį („R.Paksas. Pažadai ir tikrovė: kaip mes tapome Europos lyderiais„) Darius Burbulys komentuoja taip: „Iš minėtosios medžiagos matyti, kad R.Paksas minimame straipsnyje išdėstė savo poziciją dėl susidariusios padėties Lietuvoje bei galimybes, kurios autoriaus nuomone, padėtų išspręsti šalyje kilusias problemas. Pažymėtina, kad straipsnį autorius rašė kaip europarlamentaras, partijos „Tvarka ir teisingumas“ pirmininkas, t.y. politinės jėgos, kuri ketina dalyvauti artėjančiose rinkimuose į LR Seimą, atstovas. Tame pačiame straipsnyje autorius paaiškina termino «populizmas» reikšmę, jog tai yra «politinių ir ekonominių idėjų propagavimas liaudžiai patinkančiais šūkiais, taip siekiant visuomenės paramos kovoje dėl valdžios». Todėl, atsižvelgiant į straipsnio patalpinimo aplinkybes, jame išdėstyti teiginiai ir turėtų būti vertintini kaip rinkiminės kovos dalis, o ne siekis diskriminuoti tam tikrą žmonių grupę.“

Tokia D.Burbulio argumentacija mane tiesiog pribloškė. Prokuroras atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimo nusikaltimo todėl, kad potencialus įtariamasis – europarlamentaras bei partijos vadovas, jo idėjos – „populizmas“ „liaudžiai“, o pats Baudžiamojo kodekso reikalavimų nesilaikantis straipsnis – rinkimų agitacijos dalis!

Žinoma, minėtasis straipsnis (greičiausiai užsakomasis) skirtas prasidedančiai rinkiminei kampanijai, tikėtina, kad jis rašytas ne paties R.Pakso, tačiau mano įsitikinimu tai turėtų ne sumažinti, o padidinti R.Pakso atsakomybę. Skirtingai nuo spontaniškų interneto komentarų, tai – gerai apgalvoto, tikslingo ir todėl (jei bus pripažintas nusikalstamu) – daug pavojingesnio viešo agitavimo, sistemingo kurstymo diskriminuoti dėl socialinės padėties dalis.

Tai, kad R.Paksas yra europarlamentaras, suteikia jam imunitetą nuo teisminio persekiojimo, tačiau nesuteikia jam teisės vykdyti veikas, Baudžiamojo Kodekso kvalifikuojamas nusikalstamomis. Taip pat neteko girdėti, kad nusikalstamos veikos būtų leidžiamos rinkimų kampanijos metu ar kaip D.Burbulio minėtas „kovoje dėl valdžios“ naudojamas „liaudžiai“ skirtas „populizmas“.

Mano nuomone, D.Burbulio argumentai turėjo būtent PASKATINTI prokuratūrą pradėti tyrimą dėl minėtojo R.Pakso straipsnio. Tačiau net jeigu ir aš, kaip ne teisininkas, klystu, neigiamas prokuratūros atsakymas nesuderinamas su (kartu sudėjus) jau aptartais dabartine teismų baudimo pagal 170 BK straipsnį net už komentarus internete praktika ir Konstitucijos 29 straipsniu bei jo Konstitucinio teismo išaiškinimu, konstatuojančiu asmenų lygiateisiškumą visose teisminio proceso stadijose, neteikiant privilegijų netgi europarlamentarams bei partijų vadovams.

Taigi prokuroras Darius Burbulys tiesiog pagrindė savo nenorą pradėti tyrimą Pakso politiniu statusu. Argi ne žema? Teisinio išsilavinimo neturintiems įbaugintiems tautiečiams keliamos bylos už karštakošiškus, kartais visiškai nekaltai skambančius komentarus, o įvairiausiais imunitetais bei privilegijomis ir taip jau aptekusiam Paksui prokuroras gina teisę ne tik kad mulkinti lietuvius „kovoje dėl valdžios“, bet, tai darant, dar ir nesiskaityti su Baudžiamuoju kodeksu!

Nesu teisininkas, neturiu teisinio išsilavinimo, tačiau vis gilėjantis Lietuvos teisinės sistemos beviltiškumas tiesiog užmuša. Kur bedursi – iš visur byra kirmėlės.

Toliau – (beveik) pilnas mano kreipimosi į teismą tekstas. Prašau teisėjo laikytis lygiateisiškumo prieš įstatymą principo ir įpareigoti prokuratūrą pradėti tyrimą dėl šių galimų 170-jo Baudžiamojo kodekso straipsnio pažeidimų, už kuriuos teismai jau nuteisė ne vieną dešimtį apsiginti nemokėjusių tautiečių. Jei nesidomite teisinėmis problemomis, geriau neskaitykite – gali būti nuobodu. :-)

Kreipimasis į teismą

Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo
Ikiteisminio tyrimo teisėjui

PRAŠYMAS
2012-08-24
Vilnius

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 170 straipsnio 2 dalyje numatoma:

Tas, kas viešai tyčiojosi, niekino, skatino neapykantą ar kurstė diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.


2012 m. liepos 26 d. kreipiausi į Generalinę Prokuratūrą, prašydamas pradėti tyrimą dėl galimo 170 LR BK straipsnio 2 dalies pažeidimo parašant interneto komentarą – interneto portale www.delfi.lt paskelbtam Rūtos Bilkštytės 2011 m. gruodžio 19 dienos straipsniui „Apmokestinsim prabangą ar nekilnojamąjį turtą?“

Anonimo (pasirašiusio „oligarchu“) komentaro tekstas:

„siūlau vieno būsto neapmokestinti, o apmokestinti sekančius būstus. Turiu namą ir 1,5 ha Vilniaus m ribose. Name yra garažas, žiemos sodas, garažas 6 automobiliams, du baseinai, masinio vertinimo būdu namas įvertintas 8 mln litų (be žemės kainos) Man to vieno būsto užtenka. Kas turi du ar daugiau būstų, tuos ir reikia apmokestinti. Visame pasaulyje, kiek girdėjau, pirmas būstas yra neapmokestinamas “


Tą pačią dieną kreipiausi į Generalinę Prokuratūrą ir su prašymu pradėti tyrimą dėl galimo 170 LR BK straipsnio 2 dalies pažeidimo interneto portale www.delfi.lt 2012 m. gegužės 22 d. paskelbtu Rolando Pakso straipsniu „R.Paksas. Pažadai ir tikrovė: kaip mes tapome Europos lyderiais„.

Šiame straipsnyje R.Paksas ragino įvesti progresinius mokesčius („progresiniai mokesčiai Lietuvoje pagaliau turi virsti tikrove.“).


Noriu pastebėti, kad ir „oligarchas“, ir R.Paksas tiesiogiai kurstė diskriminuoti dėl socialinės padėties. Neįmanoma labiau ko nors kurstyti, nei tiesiogiai siūlant tai daryti: „Kas turi du ar daugiau būstų, tuos ir reikia apmokestinti“ („oligarchas“,); „įvedus šiuos mokesčius, tas, kas uždirba daugiau, privalės ir daugiau atiduoti bendram labui“ (R.Paksas). Taigi padarymas veikos, LR BK 170 straipsnio 2 dalies tiesiogiai kvalifikuojamos nusikalstama, akivaizdus.


Abu šiuos mano prašymus 2012 m. liepos 31 d. Generalinė prokuratūra perdavė Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus miesto apylinkės prokuratūrai, o pastaroji nutarė jų netenkinti.


Rašydamas „oligarcho“ pasirašytą komentarą, Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros Antrojo skyriaus prokuroras Darius Burbulys argumentavo: „Vertinant aukščiau minėtą komentarą, kurį pasirašė asmuo pasivadinęs slapyvardžiu „oligarchas“, derėtų atkreipti dėmesį į tai, kad jis patalpintas internetiniame naujienų portale www.delfi.lt, kurio veiklos principai ir esmė savo forma truputį skiriasi nuo tradicinės žiniasklaidos. Internetinių straipsnių komentavimo būdas leidžia tuojau pat kiekvienam asmeniui pareikšti savo nuomonę. Dažnai komentarai būna nebrandūs, parašyti asmenų neįsigilinusių į straipsnio esmę, dažnai rašomi tik tam, kad rašyti. Daugeliu atveju tai yra neigiamo komentavimo pasekmės. Tačiau teigiamas komentavimo sistemos privalumas yra tas, kad sudaro sąlygas kiekvienam tuojau pat, be išankstinės registracijos ir cenzūros parašyti komentarą. Be to, leidžia parašyti komentarą asmeniui, kuris niekada neišdrįstų to padaryti viešai – per televiziją, auditorijoje ar kt. Todėl vertinant tokius komentarus baudžiamosios teisės aspektu būtina įvertinti, kokių tikslų siekė asmenys rašydami tokius komentarus. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 170 str. apriboja teisę skleisti informaciją, tačiau neuždraudžia žmogaus teisės į saviraiškos laisvę. Asmuo pagal minėtą teisės normą gali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybės tik tuomet, jei jis turėjo nusikalstamą tikslą – siekė tyčiotis, niekinti, skatinti diskriminuoti ar net fiziškai susidoroti su tam tikra žmonių grupe, t.y. šis nusikaltimas gali būti padaromas tik tiesiogine tyčia. Kadangi komentaro autorius pasivadinęs slapyvardžiu «oligarchas» tiesiog išdėstė savo nuomonę dėl galimų pasikeitimų valstybės mokesčių sistemoje, tokių išvadų daryti nėra pagrindo.“

Noriu pastebėti, kad visiškai sutinku su bendra prokuroro D.Burbulio nuomone apie interneto komentarus. Netgi daugiau, manau, kad taikyti LR BK 170 straipsnį už komentarus internete yra neadekvatu ir neteisinga, manau, kad dabartinė Lietuvos teisėsaugos praktika šioje srityje greičiausiai pažeidžia pagrindines Konstitucijoje bei įvairiose konvencijose įtvirtintas žmogaus teises ir laisves.

Tačiau kol kas Lietuvos teismai pilnu tempu baudžia už LR BK 170 straipsnio pažeidimą interneto komentarais. Pavyzdžiui, Utenos rajono apylinkės teismas byloje nr.: 1-82-455/201, 1 Kauno miesto apylinkės teismas byloje nr.: 1-2867-311/2011, Telšių rajono apylinkės teismas byloje nr.: 1-92-344/2012 bei Šiaulių miesto apylinkės teismas byloje nr. 1-291-899/2012 priėmė baudžiamuosius įsakymus sumokėti atitinkamas baudas būtent už komentarus internete. (Pavyzdžius paėmiau iš Lietuvos teismų informacinės sistemos viešos sprendimų paieškos. Sprendžiant iš žiniasklaidos, panašių teismų sprendimų jau buvo daug daugiau.) Vadinasi, prokuratūros gali įrodinėti ir įrodo subjektyviojo nusikaltimo elemento egzistavimą interneto komentaruose.

Tuo tarpu D.Burbulys nepateikia jokių įrodymų, kad LR BK 170 straipsnio draudžiamas „oligarcho“ kurstymas diskriminuoti dėl socialinės padėties NEBUVO padarytas tiesiogine tyčia. Jo žodžiai: „pasivadinęs slapyvardžiu «oligarchas» tiesiog išdėstė savo nuomonę dėl galimų pasikeitimų valstybės mokesčių sistemoje“, – tėra subjektyvi prokuroro nuomonė, beje, „oligarchas“ netgi nevartojo tokių žodžių, kaip „manau“ ar „mano nuomone“. Tokius pačius, kaip minėtasis D.Burbulio, ar panašius vertinimus galima išsakyti ir apie daugumą komentarų, kurių išsigandę ir viskuo prisipažinę autoriai jau nubausti baudžiamaisiais įsakymais. Kitaip sakant, akivaizdu, kad D.Burbulys, neįvykdęs ikiteisminio tyrimo, negalėjo nustatyti tiesioginės tyčios nebuvimo (jei atmesime mažai tikėtiną galimybę, kad gerb. prokuroras pats surašė „oligarcho“ slapyvardžiu parašytą komentarą).

Noriu pastebėti, kad Konstitucijos 29 straipsnyje yra įtvirtinta: „Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.“ LR Konstitucinis teismas yra nustatęs, kad „konstitucinio asmenų lygybės principo turi būti laikomasi ir leidžiant įstatymus, ir juos taikant; konstitucinis asmenų lygybės įstatymui principas reiškia žmogaus prigimtinę teisę būti traktuojamam vienodai su kitais bei įpareigoja vienodus faktus vertinti vienodai ir draudžia iš esmės tokius pat faktus savavališkai vertinti skirtingai“. (LR Konstitucinio teismo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Notariato įstatymo 23 straipsnio 3 dalies (2003 m. sausio 23 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, 2010 m. kovo 22 d.) Akivaizdu, kad prokuratūros atsisakymas pradėti teisminį tyrimą dėl „oligarcho“ komentaro, iš anksto teigiant tiesioginės tyčios nebuvimą, yra atrankinis asmenų traktavimas, suteikiant „oligarchui“ privilegijas, kurių negavo jau nuteisti už interneto komentarus asmenys.


Minėtąjį Rolando Pakso straipsnį („R.Paksas. Pažadai ir tikrovė: kaip mes tapome Europos lyderiais„) Darius Burbulys komentuoja taip: „Iš minėtosios medžiagos matyti, kad R.Paksas minimame straipsnyje išdėstė savo poziciją dėl susidariusios padėties Lietuvoje bei galimybes, kurios autoriaus nuomone, padėtų išspręsti šalyje kilusias problemas. Pažymėtina, kad straipsnį autorius rašė kaip europarlamentaras, partijos „Tvarka ir teisingumas“ pirmininkas, t.y. politinės jėgos, kuri ketina dalyvauti artėjančiose rinkimuose į LR Seimą, atstovas. Tame pačiame straipsnyje autorius paaiškina termino «populizmas» reikšmę, jog tai yra «politinių ir ekonominių idėjų propagavimas liaudžiai patinkančiais šūkiais, taip siekiant visuomenės paramos kovoje dėl valdžios». Todėl, atsižvelgiant į straipsnio patalpinimo aplinkybes, jame išdėstyti teiginiai ir turėtų būti vertintini kaip rinkiminės kovos dalis, o ne siekis diskriminuoti tam tikrą žmonių grupę.“

Tokia D.Burbulio argumentacija mane tiesiog pribloškė. Prokuroras atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimo nusikaltimo todėl, kad potencialus įtariamasis – europarlamentaras bei partijos vadovas, jo idėjos – „populizmas“ „liaudžiai“, o pats Baudžiamojo kodekso reikalavimų nesilaikantis straipsnis – rinkimų agitacijos dalis!

Žinoma, minėtasis straipsnis (greičiausiai užsakomasis) skirtas prasidedančiai rinkiminei kampanijai, tikėtina, kad jis rašytas ne paties R.Pakso, tačiau mano įsitikinimu tai turėtų ne sumažinti, o padidinti R.Pakso atsakomybę. Skirtingai nuo spontaniškų interneto komentarų, tai – gerai apgalvoto, tikslingo ir todėl (jei bus pripažintas nusikalstamu) – daug pavojingesnio viešo agitavimo, sistemingo kurstymo diskriminuoti dėl socialinės padėties dalis.

Tai, kad R.Paksas yra europarlamentaras, suteikia jam imunitetą nuo teisminio persekiojimo, tačiau nesuteikia jam teisės vykdyti veikas, Baudžiamojo Kodekso kvalifikuojamas nusikalstamomis. Taip pat neteko girdėti, kad nusikalstamos veikos būtų leidžiamos rinkimų kampanijos metu ar kaip D.Burbulio minėtas „kovoje dėl valdžios“ naudojamas „liaudžiai“ skirtas „populizmas“.

Mano nuomone, D.Burbulio argumentai turėjo būtent PASKATINTI prokuratūrą pradėti tyrimą dėl minėtojo R.Pakso straipsnio. Tačiau net jeigu ir aš, kaip ne teisininkas, klystu, neigiamas prokuratūros atsakymas nesuderinamas su (kartu sudėjus) jau aptartais dabartine teismų baudimo pagal 170 BK straipsnį net už komentarus internete praktika ir Konstitucijos 29 straipsniu bei jo Konstitucinio teismo išaiškinimu, konstatuojančiu asmenų lygiateisiškumą visose teisminio proceso stadijose, neteikiant privilegijų netgi europarlamentarams bei partijų vadovams.


Pats grįsdamas savo neigiamą atsakymą į prašymus pradėti ikiteisminius tyrimus ne teisiniais argumentais ar teisminiais precedentais, o savo asmenine nuomone ir originaliomis politinėmis-teisinėmis pažiūromis, gerb. prokuroras Darius Burbulys mano argumentus vadina „subjektyvia nuomone ir samprotavimais“.

„Atkreiptinas dėmesys, jog remiantis vien pareiškėjo subjektyvia nuomone ir samprotavimais, R.Pakso, aukščiau minėtą komentarą parašiusio asmens pasivadinusio slapyvardžiu „oligarchas“ ar kitų asmenų atžvilgiu pradėti teisminį tyrimą ir taikyti jiems procesines prievartos priemones nėra pagrindo, nes tokių priemonių taikymas, nesant objektyvių duomenų, kad asmuo padarė nusikalstamą veiką, reikštų nereikalingą proceso dalyvių laiko švaistymą, o tam tikrais atvejais tai galėtų būti vertinama kaip neleistinas žmogaus teisių suvaržymas.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, konstatuotina, kad šiuo atveju nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių, todėl ikiteisminio tyrimo pradėti nėra pagrindo.“

Norėčiau priminti, kad LR BK 170 straipsnio 2 dalis vienareikšmiškai draudžia kurstymą diskriminuoti dėl socialinės padėties („<...> kurstė diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl <...> socialinės padėties <...>“). LR Lygių galimybių įstatymo 2 straipsnio 6 dalyje yra apibrėžta socialinės padėties sąvoka: „Socialinė padėtis – fizinio asmens įgytas išsilavinimas, kvalifikacija ar mokymasis ir studijos mokslo ir studijų sistemai priklausančiose įstaigose, turima nuosavybė, gaunamos pajamos, teisės aktuose nustatytos valstybės paramos poreikis ir (arba) kiti su asmens finansine (ekonomine) padėtimi susiję veiksniai“. Kaip jau minėjau anksčiau, akivaizdu, kad „oligarchu“ pasirašęs asmuo ragino diskriminuoti dėl turimo turto (turėjimo 2 ar daugiau būstų), o R.Paksas – dėl gaunamų pajamų (uždirbimo daugiau).


Taigi mano minėtuosius prašymus dėl „oligarchu“ pasivadinusio asmens bei Rolando Pakso atmetusi prokuratūra nė vienu atveju nepateikė įtikinamų argumentų, kad nebuvo nei (mano nuomone – akivaizdaus) objektyviojo, nei subjektyviojo galimos nusikalstamos veikos aspektų. Pagal paties D.Burbulio cituotus BPK 168 straipsnio 1 dalį bei 3 straipsnio 1 dalies 1 punktą, prokuroras ar ikiteisminio tyrimo pareigūnas, gavęs prašymą, gali atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą tik tuo atveju, kai nurodyti duomenys apie nusikalstamą veiką yra akivaizdžiai neteisingi arba jei nepadaryta veika turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Kadangi prokuroras nepagrindė nė vieno iš galimų motyvų atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, jo neigiamas sprendimas laikytinas nepagrįstu ir todėl keistinu.

Todėl

Prašau Ikiteisminio tyrimo teisėjo, vadovaujantis Baudžiamojo proceso kodekso 168 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Teismų praktiką bausti už LR BK 170 straipsnio pažeidimą rašant interneto komentarus bei laikantis teisingumo principo bei Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtinto asmenų lygiateisiškumo visose teisminio proceso stadijose principo, atšaukti Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 2012 m. rugpjūčio 7 dienos nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminius tyrimus mano prašymuose išdėstytų aplinkybių pagrindu. Prašau įpareigoti Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūrą pradėti ikiteisminius tyrimus dėl šiuose mano prašymuose nurodytų galimai įvykdytų nusikalstamų veikų.

Norėčiau dar pastebėti – kad ir kaip absurdiškai beskambėtų Baudžiamojo kodekso 170 straipsnis, faktiškai draudžiantis agituoti (kurstyti) net už tai, kas dabar įtvirtinta įstatymuose (pavyzdžiui, kad vyrai išeitų į pensiją vėliau už moteris), vis dėlto tai yra įstatymas, o pagal Konstitucijos 118 straipsnį prokurorai privalo vadovautis tik įstatymais.

Kad ir kokia šokiruojanti būtų dabartinė baudimo pagal LR BK 170 straipsnio 2 dalį už interneto komentarus Lietuvos teismų praktika, vis dėlto ji egzistuoja, ir mano nuomone prokuratūra bei atskiri teismai privalo ja vadovautis.

Diskusija

Gal turite ką pasakyti?

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2022 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis