.

2012 m. rugpjūčio 29 d.

Seimo rinkimai 2012 – boikotuoju ir kviečiu prisijungti

Užsiregistruodami ir įmesdami tuščią rinkimų biuletenį, tik suteikiame dabartiniam seimūnų režimui dar daugiau legitimumo, regimojo teisėtumo. Kažką pakeisti galime tik visiškai nedalyvaudami – BOIKOTUODAMI Seimo rinkimus.

Jau rašiau, kodėl dabar Lietuvoje rinkimai tėra tautos dalyvavimo valdyme iliuzija. Tai nulemia rinkimų teisė: reikalavimai partijų narių skaičiui, parašams, brangiai kainuojanti reklama (negalėjimas nemokamai reklamuotis gatvėse, kas buvo galima dar prieš keliolika metų) bei penkių procentų barjeras partiniams sąrašams.

Todėl viskas, ką realiai galime padaryti nesiimdami prievartos – tai sugriauti dabartinio vagių režimo legitimumą NEIDAMI BALSUOTI, VISIŠKAI BOIKOTUODAMI RINKIMUS.

Brangiai kainuojantys rinkimai paverčia politinius postus iš tikrųjų prieinamais tik labai turtingiems žmonėms, kaip to visą laiką siekė ir pasiekė dabar valdžioje bei vadinamojoje opozicijoje vieną kitą keičiančios partijomis išdidžiai besivadinančios vagių grupuotės.

Todėl ką nors iš tikrųjų Lietuvoje pakeisti galima ne balsuojant už vieną ar kitą naują politiką, judėjimą ar partiją, o tiktai visiškai BOIKOTUOJANT rinkimus.

Keli padorūs žmonės Seime nieko nepakeis

Atrodo, kad vis tiek gerai nueiti ir nubalsuoti už pažįstamą ar šiaip žinomą padorų žmogų – ir sąžinė rami, ir yra tikimybė, kad, jei išrinks, ką nors gero Seime nuveiks. Deja, tai tik iliuzija.

Linas Karalius –
apkaltos auka
Linas Karalius

Panašu, kad, koks beatrodytų sugedęs, Linas Karalius vis dėlto buvo vienas iš padoriausių savo kadencijos seimūnų ir tiesiog negalėjo ramiai žiūrėti, kaip jo kolegos vagia ir išdavinėja Lietuvą.

Už tai teko sumokėti. Bet kokiu atveju, Karaliaus likimas – įžūlus seimūnų priminimas visiems, kas laukia tokių, kurie nenori ar neleidžia kitiems ramiai vogti.

Visų pirma, padorūs žmonės Lietuvoje paprastai neturi pinigų reklamai, ir apie juos žinančių lietuvių skaičiaus neužtenka jų išrinkimui į Seimą. Sąžiningiesiems atiduotus balsus vėliau pasidalina didesnėmis lėšomis disponavusios ir penkių procentų barjerą įveikusios vagių partijos. Todėl į Seimą kadencija po kadencijos patenka tik po kelis tikrai padorius tautiečius.

Tačiau ką gali padaryti du, penki ar netgi dešimt sąžiningų seimūnų daugiau kaip dešimt kartų už juos didesnės vagių gaujos apsuptyje? Jų balsai tiesiog pradingsta tarp Lietuvą užgožusių didžiųjų vagių partijų staugimo, tampa nereikšminga statistika.

Pagaliau, jei kuris nors iš tų kelių padoriųjų seimūnų atkakliai nenori užmerkti akių prieš begėdiškus daugumos nusikaltimus bei išdavystes, visada išlieka apkaltos galimybė. Paskutinis ryškus pavyzdys – Lino Karaliaus, sprendžiant pagal viską, buvusio vienu padoriausiųjų paskutinio Seimo narių, apkalta ir pašalinimas iš Seimo.

Kvailiausia – nebalsuojant ateiti į rinkimus ir taip juos legitimuoti

Dabartinės valdžios vagys-partiečiai ragina pasipiktinusius Lietuvos režimu ir nusprendusius nebalsuoti rinkimuose tautiečius ateiti, užsiregistruoti, o po to įmesti tuščią biuletenį.

Akivaizdu, kad tai – idiotiškiausias būdas išreikšti savo protestą. Ateinant, tačiau nebalsuojant už nieką, parodoma, kad tiesiog nėra tinkamo kandidato – tačiau tuo pačiu metu išreiškiamas pritarimas pačiai dabartinei rinkimų teisei ir jos dėka klestinčiam tautą naikinančiam režimui.

Vagims valdžioje svarbu tik – KIEK LIETUVIŲ DALYVAVO. Kuo daugiau – tuo jų režimas legitimesnis (regimai teisingesnis ir daugiau palaikomas tiek vidine prasme, tiek užsienio stebėtojų akyse). Niekas rimtai neskaičiuoja ir nemini kiek buvo negaliojusių biuletenių – svarbus tik dalyvavusiųjų skaičius.

Taigi tie lengvatikiai, kurie užsiregistruoja rinkimų apylinkėse, o po to įmeta tuščius biuletenius arba juos išsineša, iš tikrųjų yra patys tikriausi ir patikimiausi dabartinės kleptokratijos rėmėjai – juk faktiškai jie nuolankiai balsuoja už tuos, kurie valdžioje – už Lietuvą smaugiantį režimą kaip tokį!

Klausimas
Kuris apibūdinimas geriausiai tinka daugumai Lietuvos politikų: Seimo nariams, ministrams, prezidento patarėjams ir pan.?

Tautos žiedas

Tautos atstovai

Tautos padugnės

Tautos išmatos

Turima omenyje DAUGUMA – atskiri politikai gali iš esmės skirtis nuo daugumos.

Kviečiu visus nepatenkintuosius tuo, kas vyksta Lietuvoje, IŠ VISO NEITI BALSUOTI

Seimas po Seimo, vagių partijos stumia mus į dugną. Jei 2000 m. Seimo kadencija (faktiškai) pavogė Vakarų skirstomuosius tinklus, o praeita (2004 m.) išsivogė Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą, tai dabartinė uždarė Ignalinos atominę elektrinę ir įstūmė mūsų šalį į žiaurų ekonomikos nuosmukį, per keturis savo plėšimo metus išvydama iš Lietuvos maždaug kas dešimtą lietuvį.

Akivaizdu, kad jei ne tokie patys, tai panašūs Seimo partiečių nusikaltimai prieš Lietuvą tęsis ir po šiųmetinių rinkimų. Rinkimų teisė faktiškai nepasikeitė, ir tauta tiesiog ir vėl neturi veiksmingos (žinančių ir sugebančių, o ne šiaip gerų, drąsių ar populiarių žmonių) alternatyvos dabartinėms vagių gaujoms.

Todėl viskas, ką realiai galime padaryti nesiimdami prievartos – tai sugriauti dabartinio vagių režimo legitimumą NEIDAMI BALSUOTI, VISIŠKAI BOIKOTUODAMI RINKIMUS. Jei neskaitysime perversmo ar revoliucijos, tik atsisakydami dalyvauti akivaizdžiai neteisinguose rinkimuose, galime priversti valdžią suteikti mums daugiau teisių.

Todėl aš, nors ir asmeniškai pažįstu vieną kitą pasitikėjimo vertą kandidatą, šiemet tikrai neisiu balsuoti. Kviečiu ir visus tuos tautiečius, kurie jau beveik 20 metų nepasitiki Seimu, vieną kartą baigti jį legitimuoti ir suteikinėti Seimui teisėtumo iliuziją – nustojant dalyvauti beviltišką tautos triedimą vis labiau primenančiuose Seimo rinkimuose.

Diskusija

9. Baltas2012 10 10 14:58:55

jai norit kad lietuva atsigautu nuo tu vagiu gaujos, reiktu ginklu uzgrobti visas institucijas, tokias kaip seimas vyriausybe, prezidentura nes kitaip niekada niekas nepasiekeis :) o tai padaryti butu paprasciausia su kariuomenes pagalba :D bet tai manau neimanoma nes ir ten pilna vagiu kuriuos valdo valdancioji dauguma. gaila, kad lietuvis lietuviui priesas...

8. Manifestas2012 09 15 22:08:15

Stiprių vadovų valdžioje reikalingumas yra melas. Intelektualiniai autoritetai ir politiniai herojai yra atstumiantys. Titulai, pareigos, rangai, postai– kelia juoką. Politikai, politologai, įžymybės yra tokie patys, kaip mes, tik užsiima niekine veikla. Mums nusibodo kova dėl organizacijų, socialinių grupių ir vyriausybės kontrolės. Mes atsisakom prašyti Valstybės leidimo kontroliuoti tuos, kas mums prieštarauja. Jie turi tokią teisę. Vietoj to mes pasisakome už laisvę. Dėl pačios savo esmės Valstybė yra prieš laisvę. Pasinaudokite savo teise pasakyti Sistemai :GANA! Atsisakykite balsuoti. Tada pasakykit savo draugams, kodėl.

7. OldShatterhand2012 09 05 23:43:38

As taip elgiausi 20 metu, taciau dabar priejau nuomones, kad reikia eiti, tik nebalsuot uz sistemines partijas, o nepatinkancius reitinguot. O tai niekas nepasikeis

6. Leo2012 09 05 20:01:00

Na jau ne. Va jei būtų Poilsio partija:))

5. Giedrius2012 08 30 18:28:40

MARIUI – PILNAI sutinku su VISAIS argumentais.
Visiškai nesu Lino Karaliaus gerbėjas ir niekada jo nemėgau. Visai negiriau jo ir šiame straipsnyje.
Norėjau tik pasakyti, kad KOKS BEBŪTŲ LINAS KARALIUS, vis dėlto jis atrodo BUVĘS VIENU PADORIAUSIŲJŲ TARP savo kadencijos SEIMŪNŲ.
Ir man atrodo, kad Lietuvos GALAS jau čia pat. Vis tik neįsivaizduoju, ką DAR būtų galima padaryti. Biuletenių plėšymas nepadės. Tik pasiekę dalyvavusių rinkimuose dalį mažesnę nei trečdalis, galime ginčyti valdžios legitimumą ar netgi legalumą, keisti rinkimų ir kitą dabartinių vagių suformuotą konstitucinę bei administracinę teisę.
Nemanau, kad revoliucija dabar Lietuvoje būtų įmanoma, todėl kito realaus kelio tiesiog nematau.
Kaip tauta, jau nusiritome iki to, kad neberealu priversti reikšmingą skaičių lietuvių ką nors DARYTI. Mėginu kviesti tautiečius nors ko nors NEDARYTI savo tautos ir šalies labui.

4. Marius2012 08 30 11:07:54

Netilpo, tad pratęsiu:
Rinkimų boikotas būtų prasmingas. Tačiau su viena sąlygą: turi niekas neateiti, arba atėję visiškai nebalsuoti už vienmandatininkus ar sugadintų biuletenius, tam kad nebūtų išrinkti trys penktadaliai seimo – to ko reikalauja 55 konstitucijos straipsnis. Tačiau to nebus, vis tie kažkas ateis balsuoti. Nėra minimalios ribos kurios nepasiekius rinkimai būtų anuliuoti. Tikėtina, kad ateis pagyvenę žmonės, kurie išsirinks kitą nevykėlį Kubilių, t.y. žmogų kuris nurėžė dirbančiam pensininkui pensiją už tai kad šis dar dirba... Man regis, kad Lietuvai galas, niekas nepasikeis, tęsis tas pati imitacinė demokratija, vaizduojamoji politika – galas be pabaigos.

3. Marius2012 08 30 10:50:57

Autoriau, su jūsų samprotavimais dėl rinkimų šiame straipsnyje sutinku, bet tik nedarykite iš šito nevykėlio Lino Karaliaus šventojo. Nes jis – melagis išvažiavo neva slaugyti sergančio tėvo, o realybėje bastėsi po Tailandą ir kitas pietryčių Azijos šalis. Ir vadinti jį padoriu na niekaip nepasiverčia liežuvis, nes kur tik L. Karalius prieina ten skandalai: pasibaigus vasaros sezonui paliko išmatų duobę pajūry, jo baras, jo veikla vėl neapsieina be triukšmo. Net labai trumpai pabūvęs seimūnų, ką tas L. Karalius sugebėjo nuvekti, ogi išrūpino finansavimą su jo motina susijusiai kažkokiai VšĮ ar panašiai – kažkokiam sveikatinimo projektui kuris tevertas (kaip ir dauguma dabartinių projektų, akcijų–atrakcijų) išmetimui į šiukšliadėžę. Net etilo alkoholio formulės vaikins nežino, o lindo su lekcija apie alkoholio žalą...
Rinkimų boiokotas būtų prasmingas. Tačiau su viena sąlygą: turi niekas neateiti, arab atėjusieje nebalsuoti už vienmandatininkus, sunaikinti biuletenius, ...

2. Leo2012 08 29 09:56:46

Mes su broliu tai tikrai neisim balsuot

1. Aleksas2012 08 29 09:20:19

Dabartinis režimas Lietuvoje sukūrė tokius įstatimus, kad mes, paprasti piliečiai esam tikra tuščia vieta. Balsuosim mes ar ne––niekam nerūpi, rinkėjų gali išvys nebūti––jie balsuos patys už save, ir to pakaks. Rinkimai įvyks––toks įstatimas.Dar geriau, jei niekas neateis, kiekvienas iš kandidatų balsuos už save be jokių pašalinių problemų. Nuversti legaliai šią valdžia negalima.Jie apsidraudė. Pamirškit. Viskas teisėta. Teisėtumo ribas nustatė jie patys. Mes galim balsuoti tik „už“.Arba bėgti.

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

 • Tekstai
  šia tema
 • Eleras

  Eleras (LR-as) – dabartinė Lietuvos valdžia. Nors ir mėgina vadintis „Lietuvos Respublika“, Eleras akivaizdžiai nėra nei Lietuvos, nei respublika. Praktiškai tai – antikonstitucinė nusikaltėlių gauja „ant Lietuvos“.

 • Gražulizmas

  Gražulizmas siaurąja ir plačiąja prasme. Gražulizmas – nepagarba homoseksualams ar tiesiog kitokiems ir jos demonstravimas.

 • „Tremtinys“

  Tremtinys kabutėse – sąvoka.

 • Čigonai

  Čigonai – sąvoka. Čigonus aukština, romais juos vadinti verčia Europos Sąjungos valdininkija ir negerbiantieji savo tautos lietuviai.

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2022 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis