.

2012 m. rugsėjo 5 d.

Jei organai prisikabino dėl komentaro internete

Jei prokuratūra su policija Jums iškėlė baudžiamąją bylą dėl interneto komentaro, nepasiduokite ir neskubėkite visko prisipažinti bei su viskuo sutikti. Ramiai įvertinkite savo galimybes, pasinaudokite patarimais.

Kaip iškilmingai:-) pažadėjau, bandau padėti žmonėms, vienokių ar kitokių organų persekiojamiems dėl komentarų internete pagal 170-ąjį Baudžiamojo kodekso straipsnį.

Paprastai tokios bylos baigiasi vienodai: išsigandę pareigūnų komentatoriai, svajodami apie ramią galvą ir kuo lengvesnę bausmę, skubiai dėl visko prisipažįsta, sutinka su visais įtarimais, kaltinimais bei baudžiamuoju įsakymu ir, daug laiko nepraėjus, gauna teistumą, moka baudą, o policija bei prokuratūra pasideda lengvą pliusiuką savo ataskaitose už greitai ir sėkmingai išnagrinėtą bylą.

Tačiau ar verta taip elgtis? Juk akivaizdu, kad 170-asis Baudžiamojo kodekso straipsnis – absurdiškas, prigimtines žmogaus teises varžantis paliegusios mus engti įpratusių seimūnų fantazijos vaisius.

Nereikia užmiršti, kad komentaro žodžiai gali turėti kartais net dešimtis skirtingų reikšmių, kad iš pirmo žvilgsnio akivaizdus grasinimas susidoroti gali būti interpretuojamas kaip ironiška metafora.
Nepatingėkite paieškoti kuo storesnio lietuvių kalbos žodyno ir logiškai pagalvoti, ar nėra galimas kitoks, nei organų inkriminuojamas komentaro aiškinimas.

Paprastai prokuratūra tiria komentarus, susijusius su piktinimusi privilegijomis tokių grupių, kaip čigonai, gėjai, katalikai ar žydai. Kaip matosi iš prokurorų atsakymų į paskutinio meto mano prašymus, neprivilegijuotų žmonių skriaudėjų jie persekioti neskuba.

Todėl visiems, kuriems pareiškiami įtarimai dėl interneto komentarų, siūlau prieš atsiduodant organų malonei gerai pagalvoti, galbūt pasitarti su teisininkais.

Nereikia skubėti viskuo prisipažinti

Neslėpsiu, kad įtarimų pareiškimo procedūra (dėl komentaro internete) iš pradžių sukrėtė ir mane. Tada, prieš pusantro mėnesio neturėjau faktiškai jokios bendravimo su organais kaip jų persekiojimo objektas patirties, o pirmas kartas padaro neeilinį įspūdį ne tik meilėje.:-)

Dauguma žmonių yra gyvenime ko nors prisidirbę – viršiję greitį, užmiršę susimokėti ar pan. ir nori nenori beveik visi kažkiek (nors pasąmonėje) bijo nemalonumų per valdiškus namus. Aš, pavyzdžiui, maniau, kad prie manęs tada prisikabins dėl net Goglėje užblokuoto straipsnio apie Sausio 13-ąją.

Sužinojus, kad esi kaltinamas tik:-) dėl interneto komentaro, ateina palengvėjimas, norisi su viskuo sutikti – kad tik jie greičiau atsikabintų! Nors taip elgtis jėzuitai mūsų protėvius baudžiauninkus dresiravo šimtmečiais, praktikoje tai nebūtinai teisingas impulsas.

Aš dar kartą primygtinai siūlau visų pirma viską gerai apgalvoti. Juk galima atidėti galutinį sprendimą argumentuojant kad ir ketinimu pasitarti su advokatu – net jei iš tikrųjų to daryti neketinate. Prisipažinti ir su viskuo sutikti niekada nevėlu.

Nebūtina leistis apklausiamam

Jei jau tapote įtariamuoju (buvo oficialiai pareikšti įtarimai), turite PILNĄ teisę atsisakyti būti apklaustas. Nereikia užmiršti, kad pagal Konstituciją negalite būti priverstas liudyti prieš save ar (!) savo artimuosius.

Atrodo, kad nėra ko bijoti apklausos, tačiau praktikoje dažnai viskas vyksta kitaip, nei tikėtasi. Aš sutikau būti apklaustas dalinai impulsyviai, dalinai iš smalsumo, tačiau nesu tikras, kad pasielgiau teisingai – teko greitai spręsti moralines dilemas, pavyzdžiui, ar įtraukti į tai man artimus asmenis, kurių reputacijai ar karjerai galėjo pakenkti sąsajos su baudžiamąja byla.

Neapsigaukite dėl prisipažinimo

Apklausos metu labiausiai mane sukrėtusi detalė buvo ne pats įtarimas (jau seniai tikėjausi kokios nors kiaulystės iš Katalikų bažnyčios atstovų) ir netgi ne pats komentaro tekstas (mano supratimu – visiškai neatitinkantis 170-ojo Baudžiamojo kodekso straipsnio apibrėžimo), o klausimas, ar aš prisipažįstu jį parašęs, tiksliau jo formuluotė.

Man buvo pasiūlyta pasirinkti ar aš prisipažįstu, dalinai prisipažįstu arba neprisipažįstu padaręs „NUSIKALSTAMĄ VEIKĄ“. (Veika – teisinis terminas, reiškiantis veikimą arba neveikimą – pavyzdžiui mirštančio negelbėjimą.) Tai reiškia, kad man „siuvamo“:-) komentaro paskelbimas iš anksto buvo pavadintas nusikalstama veika, nors teisiškai tai padaryti gali TIK teismas!

Kitaip sakant, policijos tyrėja nesilaikė nekaltumo prezumpcijos. Kadangi ji greičiausiai vadovavosi Baudžiamojo proceso kodeksu, galima daryti išvadą, kad baudžiamasis procesas Lietuvoje (galimai:-)) antikonstitucinis ir prieštarauja ne vienai tarptautinei žmogaus teisių konvencijai!

Įsivaizduoju jau ko gero šimtus panašiomis sąlygomis viskuo prisipažinusių tautiečių – juk perskaičius tokią formuluotę, neturint jokio teisinio išsilavinimo ir nesugebant greitai gaudytis situacijoje, atrodo, kad jau neginčijamai padarei nusikaltimą.

Tai akivaizdžiai nešvarus triukas, kuriuo siekiama įbauginti, psichologiškai sugniuždyti įtariamąjį, taip priverčiant jį kuo greičiau prisipažinti net jei jis ir nekaltas – didžiam tyrėjų bei prokurorų džiaugsmui ir kuo mažesnėms tyrimo sąnaudoms.

Nepasiduokite tokiai įžūliai apgaulei. Tai, kad Jūsų komentaras iš tikrųjų baustinas pagal Baudžiamąjį kodeksą, reikia įrodyti teisme. Prisipažindami, psichologiškai pasiduodate, nes juk prisipažįstate ne tik parašęs komentarą, bet ir padaręs nusikalstamą veiką. Aš, pavyzdžiui, tiesiog parašiau tiesą – kad neprisimenu, jog būčiau parašęs man inkriminuojamą komentarą.

Organai turi įrodyti, kad asmeniškai Jūs paskelbėte komentarą

Jei vis dėlto nepasidavėte pirmam impulsui prisipažinti padaręs nusikalstamą veiką ir su viskuo sutikti, gerai apgalvokite, ar prokuratūra gali įrodyti, jog padarėte vadinamąjį baudžiamąjį nusižengimą. Toks įrodymas susideda iš dviejų dalių: tai, kad komentaras iš tikrųjų pažeidžia 170-ąjį straipsnį ir tai, kad jį parašėte būtent Jūs.

Tyrėjai turi įrodyti, kad tas komentaras parašytas iš Jūsų kompiuterio – jei to liudijimo nėra Jūsų kompiuteryje, šis tiesiog dingo ar buvo kaip reikiant performatuotas arba pakeistas jo kietasis diskas, o pas jus tuo metu buvo senas bevielio ryšio modemas...

Kita vertus, juk Jūsų kompiuteriu galėjo pasinaudoti koks nors kitas asmuo. Jei, pavyzdžiui, neprisimenate parašęs Jums inkriminuojamą komentarą, o kas nors kitas (pavyzdžiui, brolis, geras draugas ar pan.) kartais irgi rašo komentarus iš to paties kompiuterio, kartais naudodamasis tokiu pačiu slapyvardžiu, ir, tai pripažindamas, irgi neprisimena, ar kartais nėra parašęs to komentaro, nuteisdamas Jus, teisėjas gali kliautis tik savo asmeninėmis simpatijomis ar gal dar intuicija.

Reikia įrodyti, kad komentaras yra draudžiamas Baudžiamojo kodekso

Nors matant pareigūno jums pakištą lapą su klausimu, ar prisipažįstate padaręs nusikalstamą veiką, atrodo, kad jau viskas – už nuodėmę teks atsakyti, visai nebūtinai taip ir yra. Labai geras pavyzdys – jau minėtas komentaras, dėl kurio man dabar pareikšti įtarimai. Nors, gyvenant Lietuvoje, gali atsitikti, kad dėl jo mane vis dėlto nuteis, šis komentaras – akivaizdus pavyzdys, kad prokurorų nuomone „nusikalstama veika“ visai gali tokia ir nebūti. Nors jei būčiau jį parašęs ir viskuo prisipažinęs, tai šiandien jau greičiausiai skaityčiau baudžiamąjį įsakymą ir sukčiau galvą kaip sumokėti baudą.:-)

Nereikia užmiršti, kad komentaro žodžiai gali turėti kartais net dešimtis skirtingų reikšmių, kad iš pirmo žvilgsnio akivaizdus grasinimas susidoroti gali būti interpretuojamas kaip ironiška metafora.

Juk esame lietuviai, išsaugojome savo tiek šimtmečių persekiotų protėvių kalbą ir tikėjimą. Nors mūsų religijos pakantumas kitų žmonių pažiūroms kartą jau vos nepasibaigė mūsų kaip tautos sunaikinimu, negalime nusileisti iki Tolerantiško Jaunimo Sąjungos, Katalikų bažnyčios ir panašių organizacijų, bandančių vaidinti nukentėjusiuosius ir susidoroti su kitaip mąstančiais policijos rankomis, lygio.

Nepatingėkite paieškoti kuo storesnio lietuvių kalbos žodyno ir logiškai pagalvoti, ar nėra galimas kitoks, nei organų inkriminuojamas komentaro aiškinimas.

Bandydamas padėti į bėdą papuolusiems tautiečiams, (galbūt ir sau:-)), kreipiausi į Generalinę prokuratūrą su formaliais prašymais pradėti baudžiamąsias bylas dėl įvairių 170-ojo Baudžiamojo kodekso straipsnio pažeidimų. Primenu, kad iš anksto atsiprašiau komentarų ir straipsnio autorių.:-)

Prokurorų atsakymai pranoko visus mano lūkesčius

Jau esu pristatęs kai kuriuos prokuratūrų (Generalinė prokuratūra persiuntė mano prašymus Vilniaus, Klaipėdos bei Šiaulių miestų apylinkių prokuratūroms) nutarimus atsisakyti kelti baudžiamąsias bylas dėl mano pareiškimuose nurodytų aplinkybių.

Vilnietis mano didžiam pasitenkinimui kiek galėdamas gynė komentatorių teisę greitai išreikšti savo tegul ir ne visai nuosaikias nuomones interneto komentaruose, o Rolando Pakso „kurstymą“ įvesti progresinius mokesčius teisino jo, kaip europarlamentaro bei partijos lyderio, privilegijomis.

Klaipėdietė aistringai gynė siūlymo įvesti priverstinę eutanaziją teisėtumą, o teisę diskriminuoti pagal lytį grindė mažai ką bendro su teise turinčiomis istorinėmis analogijomis.

Neseniai iš Šiaulių gavau neigiamą atsakymą į dar keturis savo prašymus. Prokuroras išaiškino kabučių bei gudrių žodelių naudojimo subtilybes, leidžiančias (tai mano nuomone seka iš jo argumentų) nebaudžiamai tyčiotis iš nepatinkančių religinių grupių.

Šiaulietis prokuroras išradingai teisino tyčiojimąsi iš „pagonių“ ir netgi siūlymą surengti masinį sektų genocidą. Šio straipsnio pabaigoje – Šiaulių prokuratūros atsakymas bei mano (taip ir nepaduotas) skundas dėl jo ikiteisminio tyrimo teisėjui.

Prokurorų ir teisėjų argumentavimas naudotinas teismuose

Pagal mano paskutiniu metu daug kartų cituotą 29-ąjį Konstitucijos straipsnį, prieš įstatymą visi lygūs. Nors tai skamba naiviai utopiškai ir nedaug ką turi bendro su realiu Lietuvos gyvenimu, lygiateisiškumo principą galima sėkmingai naudoti teisme.

Pagal Konstitucinį Teismą, „konstitucinio asmenų lygybės principo turi būti laikomasi ir leidžiant įstatymus, ir juos taikant; konstitucinis asmenų lygybės įstatymui principas reiškia žmogaus prigimtinę teisę būti traktuojamam vienodai su kitais bei įpareigoja vienodus faktus vertinti vienodai ir draudžia iš esmės tokius pat faktus savavališkai vertinti skirtingai“.

Taigi, gaunasi, kad jeigu įrodysite, kad už „iš esmės tokį patį“ komentarą prokuratūra jau yra atsisakiusi kelti baudžiamąją bylą, faktiškai kartu įrodysite jei ne savo komentaro nekaltumą, tai bent bylos prieš jus iškėlimo neteisėtumą. Jei Jums naudingas argumentas jau buvo pavartotas panašioje byloje, vadinasi jis galioja ir jūsiškei.

Tokiu būdu galima naudoti ir prokuratūros argumentavimą. Juk jei visi lygūs, tada tai, ką nors vienas prokuroras įrodinėjo nors vienoje byloje, turi galioti ir visose kitose.

Žinoma, konkretus teisėjas gali ignoruoti apeliavimą į precedentus kitose bylose, tačiau aukštesnių instancijų teismams taip elgtis rizikinga, nes pagaliau juk yra dar ir teisinės diskriminacijos netoleruojantis Strasbūro žmogaus teisių teismas.

Kviečiu naudotis prokurorų pateiktais precedentais ir nepasiduoti

Taigi per paskutinius pusantro mėnesio publikavau arba įvairiomis formomis citavau prokurorų nutarimuose nepradėti ikiteisminių tyrimų naudotą argumentaciją. Vienas pagrindinių mano tikslų buvo – surinkti ir viešai paskelbti paprastai net ir teisininkams sunkiai prieinamus prokuratūros atstovų naudojamų argumentų pavyzdžius.

Galbūt kai kurie iš jų galėtų padėti apsiginti nuo kaltinimų vienaip ar kitaip pažeidus 170-ąjį Baudžiamojo kodekso straipsnį.

Beje, Vilniaus bei Klaipėdos atvejais aš kreipiausi į ikiteisminio tyrimo teisėjus – su viltimi, kad jų sprendimuose bus dar daugiau argumentų. Teismų sprendimai turi privalomo precedento galią. Atsakymus būtinai paskelbsiu, jei juose bus dėmesio vertos medžiagos.

Bet kokiu atveju, mano kreipimaisi į prokuratūrą dėl kartais absurdiškų 170-ojo straipsnio pažeidimų jau davė konkrečių vaisių. Jei galų gale pavyks įtikinti nors vieną tautietį, kad neverta bailiai pasiduoti nuolankiai priimant baudžiamąjį įsakymą, mano (ne toks ir lengvas, beje, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio:-)) darbas nebus nuėjęs veltui.

Juk negalime vėl ir vėl duotis įbauginami, įtikinami, kad esame potencialūs niekingi nusikaltėliai, kuriems privalu atlikti išpažintį, atgailauti pripažįstant savo dažnai akivaizdžiai absurdiškas „kaltes“. Šiuo kažkada jėzuitų mums įmuštu refleksu nusižeminti prieš valdžią įvairūs mūsų tautą žaginantys išgamos jau naudojasi ne vieną šimtą metų. Laikas baigti.

Šiaulių prokuratūros atsakymas į keturis mano prašymus

Neišsiųstas skundas teismui dėl šio Šiaulių prokuratūros nutarimo

Kaip ne kartą pabrėžiau, kreipdamasis į prokuratūrą dėl komentarų bei straipsnių, nesiekiau, kad jų autoriai iš tikrųjų turėtų nemalonumų. Norėjau tiesiog išprovokuoti prokurorus ir teismus pateikti argumentus, kurių pagalba būtų galima teisiškai įrodyti 170-ojo Baudžiamojo kodekso straipsnio ir visos Lietuvos teismų praktikos bausti už komentarus internete absurdiškumą.

Kai kreipiausi į Vilniaus teismą dėl „Oligarcho“ komentaro bei Pakso straipsnio ir į Klaipėdos teismą dėl „Stalino“ vardu pasirašyto komentaro, buvo aišku, kad galimiems „nusikaltėliams“ iš tikrųjų niekas negresia. Tiesą sakant, kreiptis į teismus paskatino labai jau varganas, kartais absurdiškas prokurorų argumentavimas.

Ne kaip atrodo ir Šiaulių prokuratūros nutarime pateikti argumentai, tiesiog gundantys juos ginčyti. Tačiau šiuo atveju vis dėlto egzistuoja reali grėsmė, kad teisėjas nuspręs įpareigoti prokuratūrą pradėti baudžiamąsias bylas.

Todėl, nors iš azarto jau parašiau skundą Šiaulių teismui, vis dėlto nusprendžiau jo neteikti. Pagrindinis kreipimųsi į prokuratūrą tikslas pasiektas – prokuroras oficialiai pateikė (tegul ir labai primityvius) komentarų nekaltumą įrodinėjančius argumentus, kuriuos jau galima vartoti kaip precedentus ginčijant prokuratūros veiksmus kitose bylose. Jei teismas nuspręstų atšaukti šiauliečio prokuroro nutarimą, tai sumenkintų jo argumentacijos statusą.

Man, kaip lietuviečiui, nedera piktintis aktyviojo „Klausimo“ pasišaipymais iš „pagonių“, nepatenkinto gėjaus paburbėjimu ar tuo labiau pasidavusiojo tautinės žiniaspaudos propagandai apie „sektų“ žiaurumus „Siaubo“ replika.

Juk esame lietuviai, išsaugojome savo tiek šimtmečių persekiotų protėvių kalbą ir tikėjimą. Nors mūsų religijos pakantumas kitų žmonių pažiūroms kartą jau vos nepasibaigė mūsų kaip tautos sunaikinimu, negalime nusileisti iki Tolerantiško Jaunimo Sąjungos, Katalikų bažnyčios ir panašių organizacijų, bandančių vaidinti nukentėjusiuosius ir susidoroti su kitaip mąstančiais policijos rankomis, lygio.

Šiaulių miesto apylinkės teismo
Ikiteisminio tyrimo teisėjui

SKUNDAS
2222-09-05
Vilnius

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 170 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatoma:

2. Tas, kas viešai tyčiojosi, niekino, skatino neapykantą ar kurstė diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

3. Tas, kas viešai kurstė smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų arba finansavo ar kitaip materialiai rėmė tokią veiklą, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.


2012 m. liepos 26 d. kreipiausi į Generalinę Prokuratūrą, prašydamas pradėti tyrimus dėl galimų 170 LR BK straipsnio 2 bei 3 dalies pažeidimų – straipsnyje ir parašant interneto komentarus.

Šiuos mano prašymus 2012 m. liepos 31 d. Generalinė prokuratūra perdavė Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių miesto apylinkės prokuratūrai.

Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių miesto prokuratūra 2012 m. rugpjūčio 27 d. nusprendė mano 2012 m. liepos 26 d. prašymų netenkinti. Prašau įvertinti šį Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros nutarimą ir atskirus jį priėmusio prokuroro Lino Vitkaus argumentus.


1. Dėl Tautvydo Lukaševičiaus 2012 m. gegužio 12 d. straipsnio „Vakarų ekspreso“ internetinėje versijoje „Ar jaunimas žino kuo tikėti?“

T.Lukaševičiaus straipsnio sakinyje: „Pokalbininkas pasiūlė geriau pasidomėti neva tikrai „nusikaltėliškais“ judėjimais – muistais, mormonais.“, – mano nuomone yra tyčiojamasi iš religinių grupių (muistų bei mormonų) dėl jų tikėjimo, jos niekinamos.

Prokuroro nuomone, pavartotos kabutės bei žodelis „neva“ buvo žurnalisto pavartoti „saugikliai“, kuriais jis atsiribojo nuo P.Sabaliausko žodžių, ir to pakanka atsisakymui pradėti ikiteisminį tyrimą.

Su tokiu argumentavimu iš dalies galėčiau sutikti, tačiau juk tai nepanaikina BK 170 straipsnio 2 dalyje nurodytos veikos – viešo tyčiojimosi iš žmonių grupės bei jų niekinimo dėl jų tikėjimo – buvimo. Jei žurnalistas ir iš tikrųjų tinkamai „atsiribojo“ nuo P.Sabaliausko žodžių, tai pats P.Sabaliauskas vis dėlto liko už juos atsakingas. Manau, kad interviu žurnalistui yra viešas kalbėjimas ir patenka į pagal BK 170 straipsnį baudžiamų veikų ratą. Taigi, mano nuomone, L.Vitkus nepagrindė savo atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą pagal mano prašyme pateiktas aplinkybes.

Norėčiau pastebėti, kad jeigu „saugikliai“ apsaugo žurnalistą, o jo pašnekovas taip pat nėra atsakingas už savo žodžius, tokiu atveju nuomonės atpasakojimo forma galima vykdyti visas BK 170 straipsnio draudžiamas veikas.

2. Dėl „Klausimas“ pasirašiusio anonimo komentarų 2011 m. gruodžio 24 dienos Mindaugo Jackevičiaus straipsniui www.delfi.lt „Pagonys Kalėdas švenčia degindami blukį ir susitikdami su vėlėmis“

klausimas, 2011-12-25 14:03

Eik tik didingas purvinas ir tamsus kaimieti :) drasus jus tik kai bambalinio i liulia prisipilat, tuomet vienas paskui kita lakstote su kuokomis, visais kitais gyvenimo etapais esat tik pilvais sliauziojantys vergai, kurie patys sau nepriklauso. :)


klausimas, 2011-12-25 13:46

:) Aha, "pagaunys" :) ką gali pagauti besmegeniai purvini kaimiečiai? Nebent rimbo kirtį, kai ponas varo dirbti ;) O ir dabar ką purvini tamsūs kaimiečiai (pagonys) sukuria? Pažiūrėkite į paminklūs kuriuos stato pagonys buvusiems Lietuvos valdovams. Vien ko vertas paminklas Vytautui neseniai atidengtas Kaune. Pagaunys :) Eikite karvių melžti ir kiaulių šerti, pagaunys ...


Klausimas, 2011-12-25 13:26

Dar keistesnis šių žmonių pasididžiavimas "aš pagonis" :) Pagonis lotynų kalba reiškia "purvinas tamsus kaimietis". Kas kartą sakydamas "aš pagonis" žmogus rodo savo bukumą iš tiesų sakydamas - "AŠ PURVINAS TAMSUS KAIMIETIS" ;)


Klausimas, 2011-12-25 12:26

O pavadinimas baltu romuvieciai čia kas sugalvojo? Na gerai žodį baltai sugalvojo vokiečių kalbininkas prieš porą šimtų metų, t.y. šis žodis nėra prigimtinis tai naujadaras, dirbtinas apibūdinimas. O romuva čia nuo žodžio romas (čigonas)? Tai išeitų baltų romuva išvertus į normalią kalbą - dirbtiniai čigonai? Pagonyvs visada pasižymėjo gan progresuojančiu bukumu. Duoti savo religijai dirbtiną kažkokio vokiečio sukurtą pavadinimą pridėjus nuorodą, kad jie čigonai (romai) :) Idijotai


Prieš padarydamas išvadą, kad šiais komentarais nebuvo įvykdyta BK 170 straipsnio draudžiama veika, prokuroras juos interpretavo taip: „Kaip matyti, komentarų autorius, remdamasis vertimais, nurodydamas žodžių reikšmes bei pateikdamas savo argumentus, savaip traktuoja, kas yra pagonis, baltų romuviečiai. Komentatoriui rūpi netinkamas terminų parinkimas, o ne su tikėjimu susiję dalykai. Šiame kontekste komentatorius, pasitelkdamas ironiją, kritikuoja šiuos terminus ir deklaruoja kaip netinkamus pirmykštei lietuvių religijai apibūdinti, tik per šią prizmę kritikuoja ir šių judėjimų veiksmus“.

Mano nuomone, tokiais teiginiais, kaip „:) Aha, "pagaunys" :) ką gali pagauti besmegeniai purvini kaimiečiai? Nebent rimbo kirtį, kai ponas varo dirbti ;)“ arba „Eik tik didingas purvinas ir tamsus kaimieti :) drasus jus tik kai bambalinio i liulia prisipilat, tuomet vienas paskui kita lakstote su kuokomis, visais kitais gyvenimo etapais esat tik pilvais sliauziojantys vergai, kurie patys sau nepriklauso. :)“, o ypač tiesioginiu tvirtinimu: „Pagonyvs visada pasižymėjo gan progresuojančiu bukumu“, yra niekinama, tyčiojamasi iš žmonių grupės (pirmu atveju – ir iš jai priklausančio asmens) dėl jų (jo) tikėjimo.

Beje, nors mano giliu įsitikinimu teisti pagal BK 170 straipsnį už interneto komentarus yra absurdiška, tačiau pagal Lietuvoje nusistovėjusią teismų praktiką tai daroma pilnu tempu. Kaip galima spręsti iš žiniasklaidos (kaip ne teisininkas, nežinau, kaip galėčiau surasti formalius šios bylos dokumentus), Panevėžio miesto apylinkės teismas pagal BK 170 straipsnį jau yra nubaudęs bauda vien tik už lenkų pavadinimą „tūpa tauta“ (šaltinis: straipsnis delfi.lt „Nuteistas panevėžietis, internete lenkus išvadinęs „tūpa“ tauta“). Tuo tarpu „Klausimas“ savo komentaruose netgi neapsiribojo vien „progresuojančiu bukumu“, naudodamas ir tokius apibūdinimus, kaip „pilvais šliaužiojantys vergai“ bei „besmegeniai purvini kaimiečiai“. Žinant apie minėtąjį Panevėžio miesto apylinkės teismo nuosprendį ir netgi nepradedant ikiteisminio tyrimo dėl „Klausimo“ komentarų, akivaizdžiai būtų pažeistas Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintas asmenų lygiateisiškumo principas.

Noriu priminti, jog LR Konstitucinis teismas yra nustatęs, kad „konstitucinio asmenų lygybės principo turi būti laikomasi ir leidžiant įstatymus, ir juos taikant; konstitucinis asmenų lygybės įstatymui principas reiškia žmogaus prigimtinę teisę būti traktuojamam vienodai su kitais bei įpareigoja vienodus faktus vertinti vienodai ir draudžia iš esmės tokius pat faktus savavališkai vertinti skirtingai“. (LR Konstitucinio teismo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Notariato įstatymo 23 straipsnio 3 dalies (2003 m. sausio 23 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, 2010 m. kovo 22 d.)

Ypač keistai man skambėjo prokuroro argumentavimas, kad „komentatorius, pasitelkdamas ironiją, kritikuoja šiuos terminus ir deklaruoja kaip netinkamus pirmykštei lietuvių religijai apibūdinti, tik per šią prizmę kritikuoja ir šių judėjimų veiksmus“. Nesuprantu, kuo toks pateisinimas skiriasi nuo klasikinio nacių advokatų argumentavimo, kad Holokaustą vykdžiusiems nacionalsocialistams buvo svarbiausia apsaugoti žydus nuo jų kaimynų smurto, o visa kita buvo daroma tik per šią prizmę.

3. Dėl „Aquel“ pasirašyto komentaro portale www.gayline.lt paskelbtam Vytauto Valentinavičiaus 2012 m. liepos 8 dienos straipsniui «Koncerte „Velnio akmuo” nepageidaujama ir homoseksualų atributika»

Komentarą: „Tai kad visas "pagonybės" judėjimas Lietuvoj yra neonacių irštva. Todėl nieko keista.“, – Linas Vitkus aiškina kaip tik nesusipratimą dėl iš tikrųjų panašios „pagonybės“ ir neonacių simbolikos. Tačiau neaišku, iš kur prokuroras tai sužinojo neatlikdamas ikiteisminio tyrimo (jei atmesime mažai tikėtiną galimybę, kad gerb. L.Vitkus pats rašinėja komentarus pasirašydamas „Aquel“). Iš kitos pusės, tai „pagonybė“ komentare visai netapatinama su neonaciais, o tvirtinama, kad „pagonybės“ judėjimas yra neonacių atrama („irštva“).

Mano nuomone, susiejant su Lietuvoje draudžiamu, laikomu nusikalstamu judėjimu, siekiama pasityčioti, žmonių grupė yra niekinama dėl savo (politeistinio) tikėjimo, tuo kur kas labiau įžeidžiant nei pavadinant tautą „tūpa“, už ką, kaip jau minėjau, Panevėžio miesto apylinkės teismas priėmė baudžiamąjį įsakymą.

4. Dėl „siaubas“ pasirašyto komentaro www.balsas.lt paskelbto Nijolės Dirmienės 2011 m. liepos 24 dienos straipsniui „Ritualinės žmogžudystės, sektos ir judėjimai Lietuvoje“

Vėlgi komentarą: „Galetu surengi masini genocida visokios sektom ir guputiem,kol dar visiskai jaunimas nepsieke dugno“, – prokuroras traktuoja kaip BK 170 straipsniui neprieštaraujantį raginimą. „Šiuo atveju pažymėtina, kad straipsnyje „Ritualinės žmogžudystės, sektos ir judėjimai Lietuvoje“ pasakojama apie žiaurų elgesį tam tikruose sektose ir judėjimuose. Minėtasis komentaras yra natūrali reakcija į tai. Komentaru raginama užkirsti kelią tokių sektų ir judėjimų veiklai. Komentare yra išreikštas noras naikinti (t.y. pasirūpinti, kad nebebūtų) žiauriu elgesiu pasižyminčias sektas ir grupuotes kaip tam tikras struktūras, o ne siekiama pakenkti šioms grupėms priklausantiems žmonėms. Be to, komentaro autorius nenurodo konkrečių sektų ir grupuočių, o BK 170 str. 3 d. to reikalauja. Nurodyta, kad atsakomybė kyla, be kita ko, už kurstymą susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu...“

Tačiau „visokios sektos ir grupuotės“ reiškia netradicinius religijas bei tikėjimus, taip aiškiai apibrėžiant grupę, su kuria siūloma susidoroti. Mano nuomone, tai pakankamas apibrėžimas BK 170 straipsnio taikymui. Kokiu pagrindu (kaip pats neparašęs komentaro) prokuroras nusprendė, kad komentatoriaus „masinis genocidas“ yra siūlymas uždrausti būtent „žiauriu elgesiu pasižyminčias sektas ir grupuotes kaip tam tikras struktūras“? Kodėl kitais panašiais atvejais Prokuratūra nusprendė pradėti tyrimus, o šituo – ne?

Paskutiniu metu man susidaro įspūdis, kad už BK 170 straipsnio pažeidimą yra persekiojami tik išreiškiantieji nepasitenkinimą kai kuriomis dabar Lietuvoje faktiškai privilegijuotomis (valstybės mastu aktyviai ginamos jų teisės bei privilegijos) grupėmis, tokiomis, kaip žydai, čigonai, gėjai, katalikai ir pan., o raginimai diskriminuoti neįtakingas grupes („pagonis“, „sektas“ ir pan.) ar susidoroti su jų atstovais paprastai lieka nenubausti. Spręsdamas pagal aplinkui girdimus atsiliepimus, interneto komentarus bei viešai skelbiamus pasitikėjimo teisėsaugos organais reitingus, spėju, kad prie panašių išvadų prieina ir didelė dalis mano tautiečių.


Todėl

Prašau Ikiteisminio tyrimo teisėjo, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Teismų praktiką bausti už LR BK 170 straipsnio pažeidimą rašant interneto komentarus ir laikantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtinto asmenų lygiateisiškumo visose teisminio proceso stadijose principo, peržiūrėti Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros 2012 m. rugpjūčio 27 dienos nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą mano prašymuose išdėstytų aplinkybių pagrindu ir įvertinti prokuratūros nutarimo pagrįstumą bei prokuroro Lino Vitkaus argumentus, kuriais buvo grindžiamas šis nutarimas.

Diskusija

18. Atas2021 03 21 22:32:54

Labai protingos mintys šito autoriaus, ir labai gaila kad lietuviška mafija jį užmūrijo keletui mėnesių kalėjie

17. Jordan Retro for sale2015 07 30 07:38:41

He failed to comply.
Jordan Retro for sale ://www.arhicks.com/03/

16. FOMIkUPG2015 06 10 08:17:15

Could you ask her to call me? ://www.ebdesignerslancaster.co.uk/joomla–ba ckup–restore.html eriacta erfahrungen In Asia today, South Korea“s Kospi indeks fell 0.5% to 1, 866.36. Hong Kong“s Hang Seng indeks added 0.04% at 21, 312.38. China“s Shanghai composite indeks rose 0.3% to 2, 065.72. Japan“s Nikkei 225 indeks rose 0.64% to 14, 599.12.

15. ksJMAJEtSs2015 04 14 02:25:11

I believe that you are rong,

14. ZDJBPsmacyrBFdSuMH2015 04 13 10:32:05

Kres86 hy is everything so difficult?,

13. DEPpSbIC2015 04 12 00:21:21

And ho much?,

12. GCuFVVOrhkzNKlnO2015 04 10 23:00:55

And ho much?,

11. GCuFVVOrhkzNKlnO2015 04 10 23:00:44

And ho much?,

10. sAEfcZjf2015 04 10 04:29:01

I believe that it is not so,

9. IOKiEsptjvz2015 04 09 07:54:23

I“m sure it ill interest many,

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2023 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis