.

2012 m. rugsėjo 12 d.

Sveikinu su tautine Drąsos diena!

Rugsėjo 12-ąją nepamirškime uždegti žvakutės ir pakelti taurės prisimindami tuos, kurie neišsigando ir padėjo savo galvas gindami mūsų šalį ir tautą.

Jau beveik prieš 750 metų kunigaikštis Treniota surado savyje jėgų ir, svarbiausia, drąsos pabaigti gėdingą, pražūtingą šaliai ir jos žmonėms Mindaugo valdymą. Nors buvo jau per vėlu Didžiajam prūsų sukilimui išgelbėti, Lietuva, lietuvybė ir lietuviškasis tikėjimas gavo dar vieną laisvės šimtmetį, be kurio dabar jau greičiausiai nebeegzistuotume.

Patriotas turi būti visada pasiruošęs apginti savo šalį nuo savo vyriausybės.

Todėl rugsėjo 12-oji visiems laikams išliks neeiline metų diena, kaip diena, kurią drąsusis kunigaikštis (po metų žuvęs nuo išgamos karaliaus pakalikų rankos) nepabijojo rizikuoti savo gyvybe lietuvių tautos ir valstybės išgelbėjimo vardan.

Šią dieną kiekvienam lietuviui privalu prisiminti tiek narsųjį Treniotą, tiek visus kitus savo protėvius, paaukojusius savo gyvybes Lietuvos ir visų lietuvių labui, iki paskutinio kraujo lašo gynusius juos tiek nuo išorės priešų, tiek nuo „savos“ valdžios išgamų.

Kiekvieną tautietį kviečiu tautinę Drąsos dieną uždegti žvakutę ir pakelti taurę galvas vardan Lietuvos padėjusiems karžygiams atminti. Tiek legendose įamžintiesiems, kaip Treniotai, Margiriui ar Gražinai, tiek tūkstančiams kitų, dar prisimenamų ar jau užmirštų lietuvių ir ne lietuvių, kažkada savo gyvybės kaina apgynusių mūsų šalį ir tautą ne tik nuo okupantų, parsidavėlių bei pedofilų, bet ir nuo išsigimėlių valdžiažmogių.

Diskusija

Gal turite ką pasakyti?

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

 • Tekstai
  šia tema
 • Išgama

  Išgama – sąvoka. Išgama – turbūt geriausias trumpas lietuviškas pavadinimas Lietuvą išduodančiam politikui.

 • Karalius Mindaugas – niekšybės kultas? (1)

  Istorinis Lietuvos karalius Mindaugas yra garbinamas istorikų ir politikų. Tačiau istoriniai šaltiniai liudija, kad Lietuvos valstybės simboliu paskelbtas žmogus buvo bailys, klastingas žudikas ir išdavikas, išgama, karūną gavęs mainais į pusę Lietuvos.

 • Karalius Mindaugas – niekšybės kultas? (2)

  Margiris ir narsieji Pilėnų gynėjai užmiršti, užtai kiekviename žingsnyje mus persekioja lietuvybės ir moralės naikinimą išaukštinančio mito apie Mindaugą ir „krikštą“ atgarsiai. Netgi Eurovizija yra tapusi oficialia lietuviškumo naikinimo priemone.

 • Karalius Mindaugas – niekšybės kultas? (3)

  Išaukštinę Mindaugą su ciniškųjų istorikų pagalba, šiandieniniai Lietuvos valdovai mano pateisinę ir savo pačių niekšybes. Lietuvybė toliau žeminama, Lietuva pardavinėjama, ir taip pat kaip ir 13 a. Mindaugo nusikaltimai, tai vadinama „ėjimu į Europą“.

 • Pagonybė ir pagonys

  Pagonybė ir pagonys – sąvokos ir vartojimas. Žodžiai pagonys ir pagonybė buvo išgalvoti ir dar dabar yra vartojami krikščionių siekiant pažeminti kitų tikėjimų žmones.

 • Genocidas

  Genocidas – sąvoka ir trumpas komentaras

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2022 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis