.

2012 m. rugsėjo 20 d.

Išgamos vėl kviečia balsuoti

Palyginus su Lietuvos vagių režimu, Baltarusijos diktatūra atrodo tobulai savo žmonėms dirbančia valdžia. Tik boikotuodami rinkimus, galime išmušti pagrindą iš po kojų lyg niekur nieko besigiriantiems Lietuvos duobkasiams.

Paskutiniu metu ant kiekvieno kampo priklijuota vieno skaisčiaveidžio ministro portretų. Žinoma, padailintų, pakoreguotų – kad ir mielo žmogaus, savimi pasitikinčio vadovo įspūdis susidarytų, ir jaunosioms rinkėjoms hormonai sunerimtų.

Kol dar nesusiorganizavome, parodyti, ką manome apie dabartinį vagių režimą, galime tik NEIDAMI BALSUOTI. Kito kelio kažkaip paveikti jau 20 metų mus apvaginėjančias gaujas tiesiog nėra.

Nieko čia naujo, nuotrauką pasigražinti kiekvienas gali su paprasčiausios programėlės pagalba. Tačiau viena detalė mane tiesiog vimdo – šalia dailaus veidelio puikuojasi užrašas, giriantis ministro nuopelnus – mat išaugo krovinių srautas Klaipėdos uoste.

Toks įžūlumas peržengia visas ribas. Per keturis savo valdymo metus dabartinė Vyriausybė panardino Lietuvą į visišką šūdą. Siaubingai smuko ekonomika, išaugo nedarbas, emigracija galutinai smaugia vis labiau savo valstybe nusiviliančią tautą. O ministras giriasi patenkintas krovinių srautu ir, žinoma, kviečia vėl balsuoti, rinkti dar vieną panašią vyriausybę.

Blogesnės valdžios tiesiog būti negali

Nusprendžiau įdomumo dėlei palyginti 15-osios Lietuvos Vyriausybės pasiekimus su tikrai negero dėdės – kaimyninio diktatoriaus Aleksandro Lukašenkos autoritarinio valdymo rezultatais. Juk tautinė žiniaspauda vos ne kiekvieną dieną tyčiojasi iš Baltarusijos prezidento – sunku ir sugalvoti geresnį blogos valdžios pavyzdį.

Iki ko priveda europines vertybes ignoruojančio ir Briuselio komisijų bei tarybų išmintingų patarimų neklausančio diktatoriaus siautėjimas, galima spręsti iš šios lentelės. Jos šaltiniai – Pasaulio Banko duomenys apie pasaulio valstybių BVP ir nacionalines pajamas, taip pat Lietuvos bei Baltarusijos žiniasklaida.


Paskutinės, 15-osios Lietuvos Vyriausybės, o taip pat Aleksandro Lukašenkos pasiekimai 2009-2012 m.

–––LietuvaBaltarusija
BVP 2008 m.47,3 mlrd. $60,7 mlrd. $
BVP 2011 m.42,7 mlrd. $55,1 mlrd. $
BVP pokytis 2008–2011 m. -9,7%(4,6 mlrd. $) -9,2% (5,6 mlrd. $)
Vid. realiosios pajamos 2008 m. 19 060 $12 280 $
Vid. realiosios pajamos 2011 m. 19 690 $14 560 $
Realiųjų pajamų pokytis 2008-2011 m.+2,7% (630 $) +18,5% (2280 $)
2009 m. emigravo1.1% (34,7 tūkst.)0,09% (7,6 tūkst)
2010 m. emigravo2.7% (83,2 tūkst.)0.08% ( 6,7 tūkst.)
2011 m. emigravo1.7% (53,9 tūkst.)0.09% (7,6 tūkst.)
2009-2011 m. emigravo5,5% (171,8 tūkst.)0,26% (21,9 tūkst.)
2009-2012 m. emigravo ( maždaug)7.1% ( 225 tūkst.)0,35% (30 tūkst.)

Kaip nebūtų keista, akivaizdu, jog Lukašenkos diktatūra buvo kur kas mažiau žalinga Baltarusijai ir jos tautai, nei dabartinė vadinamoji demokratija – Lietuvai ir lietuviams. Vis tik tai, kad, įsibėgėjant krizei, nuožmusis diktatorius autoritariškai nėrėsi iš kailio, visais įmanomais būdais stengdamasis išsaugoti savo šalies gamybinius pajėgumus ir darbo vietas bei kuo pigiau pasiskolinti iš TVF, kai tuo pačiu metu tautos teisėtai išrinkti Lietuvos seimūnai ir ministrai demokratiškai per vieną naktį ilgiems metams prispaudė Lietuvos ekonomiką, o Vyriausybė išdidžiai atsisakė TVF pagalbos ir skolinosi milžiniškas sumas iš privačių draugiškos šalies bankų už beveik tris kartus didesnius procentus, nei autoritarinis režimas, nepraėjo be pasekmių.

Iš lentelėje pateiktų rodiklių, tik bruto BVP europietiškas vertybes puoselėjančioje Lietuvoje mažėjo nors ir daugiau, bet panašiai, kaip diktatoriaus prezidento begėdiškai išnaudojamoje Baltarusijoje.

Realiosios pajamos nuo 2008 m. iki 2011 m. Lietuvoje teišaugo mažiau, nei 3 procentais, kai tuo pačiu metu Baltarusijoje – beveik 20 procentų.

Ką jau kalbėti apie nedarbą, kuris Baltarusijoje labai mažas (todėl jau kuris laikas į Baltarusiją imigruoja kur kas daugiau darbuotojų, nei emigruoja iš jos). Valdant dabartinei Vyriausybei, Lietuvoje nedarbas nuo beveik 6 procentų pakilo iki daugiau, nei 13 procentų.

Be jokios abejonės, didžiausias Lietuvos Vyriausybės pasiekimas – jau įprasta tampanti masinė lietuvių emigracija. 2009-2011 m. Lietuvą paliko apie 5,5 procento jos gyventojų, matomai per visą 15-osios Vyriausybės viešpatavimo laiką bus daugiau, nei 7 procentai. Žinoma, tai tik oficiali statistika; iš tikrųjų turbūt jau galima drąsiai teigti, kad ši Vyriausybė bus išvariusi iš tėvynės maždaug kas dešimtą lietuvį.

Kol eisime balsuoti, suįžūlėję vagys ir toliau iš mūsų tyčiosis

Taigi akivaizdu, jog kad ir koks negeras bebūtų kaimyninis diktatorius, jo diktatūra – kur kas mažesnis blogis už dabartinę Lietuvos kleptokratiją. Kaip jau esu rašęs, seiminės partijos veikia vagių gaujų principu, o Lietuvos rinkimų teisė faktiškai teleidžia mums nuspręsti, kurios iš jų bus valdžioje, o kurios – opozicijoje, kitaip sakant, kurios galės vogti daugiau, o kurios mažiau.

Kol neturtingų žmonių partijoms visaip trukdoma steigtis, neleidžiama nei nemokamai ar bent pigiai reklamuotis gatvėse, nei organizuoti taikių viešų susiėjimų, mūsų balsavimas teatliks loterijos rato vaidmenį nešvariuose seiminių vagių žaidimuose.

Kol dar nesusiorganizavome, parodyti, ką manome apie dabartinį vagių režimą, galime tik NEIDAMI BALSUOTI. Kito kelio kažkaip paveikti jau 20 metų mus apvaginėjančias gaujas tiesiog nėra. Juk su neklusniaisiais susidoroti pasiruošusių policijos ir panašių struktūrų darbuotojų Lietuvoje santykinai kur kas daugiau, nei kaimyninėse diktatūrose.

Neturime kito būdo nors kažkiek aptramdyti įžūlumui mūsų šalį prie išlikimo ribos privedusių išgamų, lyg niekur nieko besigiriančių prekių srauto padidėjimu Klaipėdos uoste.

Diskusija

13. Arvydas Damijonaitis2013 11 07 21:03:12

Informacija strybų, lietuvšaudžių giminaičiams:
Klaidina „draugams“ skirtas terminas „komunistai“: 1.„Komunizmas“ yra totalitarinių, atsilikusių šalių (pvz. Rusijos imperija) smegenų plovimui skirta doktrina. Daugeliu atveju – „komunizmas“, “klasių kovos“ priedangoje, buvo siaubingų masinių žudymų doktrina. 2.„Keturių komunarų“, juos dar galima įvardinti kaip to laikotarpio Rusijos valstybinius TERORISTUS, istorija yra lašas tūkstančio Kremliaus agentų jūroje, tuo metu veikusių Lietuvoje.3.NKVD–KGB propagandiniai triukai nulėmė keturių teisėtai sušaudytų teroristų kanonizavimą. „Keturi komunarai“– Kremliaus valdomi žudikai, genocido vykdytojai, turėjo tapti keturiais „šventaisiais“, tikslu vykdyti neregėtas savo žiaurumu lietuvių tautos naikinimo akcijas.4.Tolimesnė raudonojo teroro istorija, masiniai lietuvių žudymai, kuriuos organizavo ir vykdė taip vadinami „komunarai“, leidžia teigti, kad sušaudyti jie buvo pelnytai. 5.Bolševikinės Rusijos imperijos spectarnybos – ...

12. Giedrius2012 09 30 16:24:06

O tokios tuščios frazės, kaip „imkimės darbo“ ar „skatinti meilę“ jau prieš 10 metų atgyveno ir įgriso lietuviams iki gyvo kaulo. Kai Lietuva taip sparčiai nyksta, blevyzgoti ramiai apie meilę tėvynei ir vėl klusniai eiti balsuoti už geriausius iš blogiausių pritinka nebent moterims:))

11. Giedrius2012 09 30 16:19:59

Aš galiu suprasti, kad lietuviai eidavo balsuoti tarybiniais laikais. Sistema buvo tokia, kokia buvo, tačiau dabar akivaizdu, kad deputatais tapdavo padorūs žmonės, per beveik 50 metų padarę Lietuvai tikrai labai daug gero.
Dabar akivaizdu, kad nepriklausomai nuo tavo balso LR vyriausybę sudarys vagys. Viskas, ko gali tikėtis – kad jei ministras prisivogs per metus daugiau kaip šimtą milijonų, gal netgi turės atsistatydinti ir užleisti vietą kitam vagiui.
Po 20 metų naivaus bukumo, dabar eiti balsuoti, „kad ir iš blogiausio galėtum išrinkti kažką geresnio“ atrodo ypač kvaila. Kas iš to, kad išrinks tą vagį, kurio veidelis dailiausias ar kuris moka apsiverkti iš nuoširdumo bemeluodamas prieš kamerą?
O Baltarusijoje dauguma baltarusių nuoširdžiai palaiko Lukašenką, ir jiems neįdomu, kaip jį vadina ES vagys, akivaizdžiai norintys išvogti Baltarusiją ir priartėti prie Rusijos išteklių, nuo kurių juos jau kartą išmėžė Putinas.
O tokios tuščios frazės, ka...

10. Neringa2012 09 29 00:46:54

skatink meilę savo Tėvynės – Lietuvos piliečiams

9. Neringa2012 09 29 00:44:06

Sakoma istorija yra mūsų mokytoja. O istorijoje žinoma kaip diktatoriai mėgėjai savo skaičiukus pakoreguoti, nežinia kas ten viduje pas juos darosi. Kažin ar žmogus pas juos tokiame pasaulyje gali jaustis žmogumi. Lietuvoje aš bent jau jaučiuosi. O nepagalvojote jog nenueidami balsuoti padarysite taip jog patys vagys save išsirinks. Ar pensininkai už penkis litukus ar šašlykų porcija nueis ir prabalsuos. Pilietis yra valdžia ir savo tautos valdytojas, jis tik parenka žmones kurie padės jo tautai. Tereikia domėtis ir KAIP TIK EITI BALSUOTI. Ir dar kartą pakartosiu EITI BALSUOTI! kad ir iš blogiausio galėtum išrinkti kažką geresnio. Oj lietuviai linkę mes dejuoti, malti liežuvėliu, nesilaikom gero liaudiško pasakymo, kad visur gerai, bet namie geriausia. Kai pamilsime savo Lietuvėlę, gal kitaip bus. Imkimės darbo, o ne liežuvavimo. Straipsnio autoriau labai jau nematau tavo straipsnyje optimizmo, nėra čia taip blogai, būk geras nenuteikinėki visuomenės didesnei emigracijai, ska...

8. Giedrius2012 09 28 16:54:27

Tęsinyje paaiškinsiu, kaip tai įsivaizduoju. Viltis miršta paskutinė:)

7. Lonzo2012 09 24 15:04:02

Labai gera izvalga sitame straipsnyje. Bendrai mintis yra gera, bet truksta visgi duomenu kokios galimos to pasiekmes ir ar tai tikrai padetu isspresti problema. Deja, neturiu gyliu ziniu situo klausimu. Bet pasekmes nera aiskios is sito straipsnio kas butu nebalsuojant ir kuom tai galetu pagerinti padeti.

6. po perkunais2012 09 23 21:16:00

Jei jungtis, tai nebent su latviais, kol dar šie nesurūsėjo visai. Bet savarankiškumas – tai viltis ateičiai. Prisijungus – tai garantuota mirtis tautiškumui.

5. Giedrius2012 09 21 15:45:41

O aš manau, kad prijungimas prie Lenkijos reikštų galutinį lietuvių tautos sunaikinimą. Lenkai išnaikino savo šalyje dešimtis kažkada ten gyvenančių tautų ir toliau agresyviai naikina likučius po karo prijungtose teritorijose. Jie juk sugebėjo suorganizuoti faktiškai lietuvių valymą „nepriklausomos“ Lietuvos teritorijoje – sulenkindami vietinius neapsisprendusius Šalčininkų ir Vilniaus rajonuose, uždarinėdami lietuviškas mokyklas ir visokiais būdais skatindami ten gyvenusius lietuvius sulenkėti arba išvažiuoti.
Manau, kad geriau jau prie Šiaurės Korėjos jungtis, nei prie Lenkijos – būtų kur kas daugiau šansų išlikti kaip tautai.:)

4. Marius2012 09 21 15:28:20

Analizė patiko. Skaičiai kaip sakoma nemeluoja. Tas Lietuvoje paplitęs niekinantis požiūris į artimiausią kaimyną yra be pagrindo.
Kęstučiui: žinai aš neprieštaručiau prijungimui. Didesnė valstybė – mažiau nepotizmo.

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

 • Tekstai
  šia tema
 • Eleras

  Eleras (LR-as) – dabartinė Lietuvos valdžia. Nors ir mėgina vadintis „Lietuvos Respublika“, Eleras akivaizdžiai nėra nei Lietuvos, nei respublika. Praktiškai tai – antikonstitucinė nusikaltėlių gauja „ant Lietuvos“.

 • Gražulizmas

  Gražulizmas siaurąja ir plačiąja prasme. Gražulizmas – nepagarba homoseksualams ar tiesiog kitokiems ir jos demonstravimas.

 • „Tremtinys“

  Tremtinys kabutėse – sąvoka.

 • Čigonai

  Čigonai – sąvoka. Čigonus aukština, romais juos vadinti verčia Europos Sąjungos valdininkija ir negerbiantieji savo tautos lietuviai.

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2022 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis