.

2012 m. gruodžio 13 d.

Lietuvą – lietuviams!

Jei nenorime likti beteisiais gyvuliais savo tėvų šalyje ir gėdingai išnykti visų niekinami ir žeminami, išdrįskime bent tvirtai pasakyti: Lietuvą – lietuviams! Taip, kad išgirstų.

Jau ne kartą rašiau apie keistą faktą, jog priimama visa eilė baudžiamųjų įsakymų, kuriais baudžiamoji atsakomybė taikoma už visiškai nekaltus komentarus internete, kuriais piktinamasi lenkais, čigonais, gėjais ir pan., tačiau Lietuvos vadinamoji „teisėsauga“ visiškai nereaguoja į tiesioginį patį begėdiškiausią tyčiojimąsi iš lietuvių ar lietuviečių.

Iš kitos pusės, jau kuris laikas pastebiu, kad Lietuvoje gyvenantys kitataučiai, ypač rusai ir lenkai nebesimoko lietuvių kalbos, o net ir ją mokėdami, demonstratyviai nekalba lietuviškai – ramia sąžine versdami mus, lietuvius, savo šalyje bendrauti kitomis kalbomis.

Iki šiol visa tai suvokiau daugiau kaip moralinį korupcijoje ir subinlaižiavime didesnėms Europos Sąjungos šalims paskendusios Lietuvos valstybės žlugimą, kai valdžios organai lenda į užpakalį kiekvienam iš lietuvių besityčiojančiam užsieniečiui (kaip, pavyzdžiui, Efraimui Zurovui) ir dalina milijonus iš valstybės biudžeto mus niekinantiesiems, kad šie galėtų toliau mus žeminti už iš mūsų tautos nugvelbtus pinigus.

Tačiau neseniai supratau, kad viskas kur kas rimčiau, kad moralinio ir politinio lietuvių tautos žeminimo ir niekinimo tradicija vadinamojoje „Lietuvos Respublikoje“ jau įtvirtinta ir įstatymuose. Ir vėl, kaip ir mūsų protėviai baudžiauninkai LDK, tapome trečiarūše, pažeminta tauta, beteisėmis policijos, prokurorų ir teisėjų aukomis, kitų tautų paniekos objektu.

Prokuratūra ir teismai triumfuoja prieš lietuvius

Besidomintys tuo, kas vyksta Lietuvos teisėsaugoje, turbūt pastebėjo, jog prokurorai ir teismai giriasi nuteisiantys vis daugiau lietuvių. Pavyzdžiui, Generalinis prokuroras Darius Valys – D.Valys gina reformą: prokurorai dirba 40 proc. efektyviau“.

Kaip tai galėjo atsitikti? Juk Lietuvos prokurorų kompetencija kaip buvo, taip ir liko apgailėtiname lygyje. Jei kas nors sekė paskutinių kelių mėnesių mano dienoraštį, galėjo atkreipti dėmesį į mano pateiktus pasibaisėtino prokurorų loginio ir teisinio neraštingumo pavyzdžius.

Manau, kad prokuratūros skaičių ir procentų paaiškinimas akivaizdus. Prokurorai ar policija tiesiog pasirenka ypatingai pažeidžiamam socialiniam sluoksniui priklausančias aukas, prigąsdina jas ir po to štampuoja baudžiamuosius įsakymus, kurių lietuviai nedrįsta skųsti aukštesnėms instancijoms, nuolankiai susitaikydami su 300-700 litų dydžio baudomis.

Jau rašiau apie tai, kaip Baudžiamasis kodeksas leidžia „nusikalstamų veikų atskleidimo“ planus vykdantiems prokurorams bei teisėjams nuteisti žmogų faktiškai už bet ką, o Baudžiamojo proceso kodekso 188 straipsnis įgalina pareigūnus tyčiotis iš įtariamųjų.

Iš mūsų tautos atimtos pagrindinės žmonių teisės

Visada buvau įsitikinęs, kad įtariamieji ir kaltinamieji baudžiamosiose bylose turi teisę į valstybės apmokamą advokatą – juk tai garantuoja tiek Lietuvos konstitucija, tiek Europos žmogaus teisių konvencija.

Tačiau neseniai, beskaitinėdamas LR kodeksus, supratau, kad skaudžiai klydau. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 12 straipsnyje nustatyta, kad daugumoje atvejų advokatas apmokamas faktiškai tik ypač neturtingiems lietuviams ir tiems, kurių bylose gynėjo dalyvavimas būtinas pagal Baudžiamojo proceso kodekso 51 straipsnį.

O šio straipsnio 3 dalyje tiesiai šviesiai parašyta, kad gynėjo dalyvavimas būtinas „nagrinėjant nemokančių proceso kalbos asmenų bylas“.

Taigi nemokantiesiems lietuvių kalbos gynėjas suteikiamas nemokamai, o iš mūsų viena pagrindinių žmogaus teisių – teisė į gynėją – faktiškai atimta. Juk advokato paslaugos kainuoja tūkstančius, o tuo tarpu daugiau, kaip trys ketvirtadaliai lietuvių šeimų negali sau leisti netgi 830 litų neplanuotų išlaidų (šaltinis: „Pasiturinčiai Lietuvoje gyvena tik 23,6 tūkst. šeimų“).

„Teisėsauga“ šaltakraujiškai naudojasi mūsų beteisiškumu

Taigi visiškai akivaizdu, kokiu būdu prokuratūra ir teismai pradėjo nuteisinėti konvejeriniu būdu – ir kodėl būtent lietuvius. Jie išsirenka iš mūsų tarpo tokius, kurie nebūtų tokie vargšai, kad jiems priklausytų nemokamas gynėjas (mėnesio pajamos didesnės, nei 550 litų), tačiau iš kitos pusės, tūkstančiai litų advokatui jiems būtų dideli pinigai.

Tokie neaišku kuo apkaltinti lietuviai atsiduria prieš dilemą: ar skolintis iš greitųjų kreditų bendrovės ko gero ne vieną mėnesinį atlyginimą siekiančias sumas advokatui, ar tiesiog susitaikyti su maždaug 500 litų bauda. Kiek galiu spręsti iš mano perskaitytų teismų nutarčių, dauguma tautiečių racionaliai pasiduoda, prisipažįsta viską, ką padarė ir ko nepadarė, ir nuolankiai moka baudas.

Triumfuoja ir baudžiamuosius įsakymus štampuojantys teisėjai. Beteisiai su viskuo susitaikę lietuviai nuolankiai moka pinigėlius, o juos dar papildomai gąsdina prie teismų nutarčių pridėdami perspėjimus, kad jei skųsis, aukštesnis teismas gali ir padidinti bausmę.

O teisėjai gali ramiai nuteisinėti lietuvius, nebijodami, kad aukštesnieji teismai panaikins absurdiškus nuosprendžius.

Kitataučiai turi pilną teisę niekinti mūsų tautą ir ignoruoti mūsų kalbą

Taigi Baudžiamojo proceso kodeksas suteikia privilegijas nemokantiesiems lietuvių kalbos ar bent jau taip teigiantiems. Jei Lietuvoje gyvenantis lenkas, rusas ar baltarusis mokės lietuvių kalbą ir kalbės lietuviškai, jis praras iš mokančiųjų lietuvių kalbą atimtas teises.

Todėl mokytis kalbėti lietuviškai Lietuvoje neapsimoka – išmokęs valstybinę kalbą kitatautis praranda savo privilegijuotą poziciją ir savo teisėmis susilygina su pusiau žmonių statusą turinčiais lietuviais.

Dar daugiau, kol žmogus nemoka lietuvių kalbos, jis gali jaustis ramiai – prokurorai prie jo nesikabinės dėl neaišku ko. Išmokęs kalbą, jis taptų potencialia lengvą grobį medžiojančios teisėsaugos auka.

Todėl savaime suprantama, kad daug metų Lietuvoje gyvenantys ir netgi lietuvių kalbą gerai mokantys lenkai ir rusai juokiasi mums į akis ir šneka savo kalbomis.

Juk jie mato, kad Lietuvos prokurorai ir teisėjai bijo ir pakrutinti ne lietuvius – juk šiuos gina ne tik LR įstatymai ir kodeksai, bet ir įvairios sutartys bei konvencijos, jau nekalbant apie tarptautines organizacijas ar tokias valstybes, kaip Lenkija ar Izraelis.

Prisiminkime Gintaro Beresnevičiaus mirtį policijos bagažinėje. Koks skandalas būtų kilęs, jei jo vietoje būtų buvęs žydas, lenkas ar čigonas! O Gintaras buvo viso labo lietuvis ir dar drįso teigiamai vertinti ar netgi propaguoti tradicinius lietuvių kultūrą ir tikėjimą.

Mes apsimetinėjame, kad nepastebime, kaip niekina mus ir patį lietuviškąjį tautiškumą, tačiau kitataučiams to daryti nėra tikslo, ir jie ramia sąžine deda ant mūsų ir mūsų kalbos – taip, kaip to užsitarnaujame.

Formaliai sudarome daugumą vadinamojoje „Lietuvos Respublikoje“, tačiau susitaikome su savo gyvulišku statusu, tyčiojimusi iš mūsų ir mūsų kalbos. Nesame verti pagarbos. Mūsų kalbą verta ne mokytis, o kuo greičiau užmiršti.

Negaliu susitaikyti su gyvuliška savo tautos dalia

Neteko girdėti, kad nors vienas tautietis, teisininkas ar ne, būtų protestavęs prieš Baudžiamojo proceso kodekse įtvirtintą lietuvių diskriminavimą.

Tačiau aš, kaip nacionalistas, niekada su tuo nesusitaikysiu. Kol kas mėginsiu ginti mūsų teises teismuose.

Iš pradžių nesiruošiau naudotis advokato paslaugomis man iškeltoje byloje. Žaisti katę ir pelę su policija tam tikra prasme visai linksma – kol neatsibosta. :-)

Tačiau sužinojęs, kad esame šitaip žeminančiai diskriminuojami, specialiai (žinodamas, kad mane, kaip lietuvį, neišvengiamai pasiųs ant trijų raidžių) kreipiausi į prokurorę prašydamas man skirti valstybės lėšomis apmokamą gynėją nepriklausomai nuo mano turto pajamų ir valstybinės kalbos mokėjimo – nors greičiausiai, jei norėčiau, galėčiau gauti nemokamą advokatą pagal savivaldybių programą.

Prokuratūros atsisakymą skundžiau (pagal baudžiamojo proceso reikalavimus) vyriausiajam prokurorui ir, žinoma, vėl gavau neigiamą atsakymą, kurio tekstas pateiktas žemiau. Kam įdomu, pamėginkite suskaičiuoti prokuroro padarytas gramatines klaidas. :-)

Prokuroro nutarimo tekstas

Skundas Vilniaus 1 apylinkės teismui

O dabar kreipiuosi į teismą. Dėl viso šito mūsų, lietuvių, pažeminimo tikrai esu labai piktas :-) ir nesustosiu prieš nieką. Jei reikės (kuo neabejoju, spręsdamas pagal ligšiolinę savo bendravimo su LR teismais patirtį) – rašysiu į Europos žmogaus teisių teismą ar ir dar ką nors darysiu.

Būtų smagu, jei mano pavyzdžiu pasektų ir daugiau prokurorų persekiojamų tautiečių.

Giedrius Šarkanas

Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo
ikiteisminio tyrimo teisėjui

SKUNDAS
2012-12-13
Vilnius

2012 m. lapkričio 5 d. kreipiausi į prokurorę Audronę Nastulevičienę, prašydamas skirti man valstybės lėšomis apmokamą gynėją byloje Nr. 10-2-00200-12, kurioje šiuo metu atlieku įtariamojo vaidmenį.

2012 m. lapkričio 19 d. susipažinau su Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros prokuroro T.Uldukio nutarimu neskirti man valstybės lėšomis apmokamo gynėjo. Šį nutarimą, kaip buvo nurodyta, skundžiau 5 skyriaus vyriausiajam prokurorui. 2012 m gruodžio 10 d. susipažinau su vyriausiojo prokuroro Arūno Žemrietos nutarimu atmesti šį mano skundą (nutarimo kopija – priedas Nr. 1).

Noriu pastebėti, kad nesu teisininkas ir todėl negaliu tinkamai atstovauti savo interesų kaip įtariamasis. Galiu sau pakenkti dėl savo procesinių teisių ir galimybių nežinojimo bei negalėjimo jų realizuoti be gynėjo pagalbos. Taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad man nebuvo leista susipažinti su tyrimo medžiaga (teismo nutarties kopija – priedas Nr. 2). Be to, noriu pastebėti, kad esu įtariamas padaręs tai, už ką nėra numatyta atsakomybė galiojančiame Baudžiamajame kodekse.

Norėčiau turėti gynėją, kuris tinkamai mane atstovautų ir pasiektų, kad būtų baigtas mano nuomone absurdiškas ikiteisminis tyrimas, kuriuo mano nuomone tiesiog siekiama įbauginti dabartiniu nevaržomu Katalikų bažnyčios siautėjimu pasipiktinusius lietuvius. Mano žiniomis, Lietuvos policija 2012 m. spalio 6 d. prie Nacionalinio dramos teatro vykusio katalikų protesto metu negynė į spektaklį taikiai ėjusių žiūrovų nuo katalikų mėtytų kiaušinių ir kitokio fizinio smurto. (šaltinis: www.delfi.lt – N.Vasiliauskaitė. „Na taip, įstatymai pažeidinėjami. Tai ką?“) Todėl atrodo naivu tikėtis objektyvaus Katalikų bažnyčios atstovui spaudžiant vykdomo tyrimo rezultatų.

Iki šiol aš geranoriškai bendradarbiavau su policija ir, nepaisydamas ciniško mano teisių pažeidimo ir patirto pažeminimo, savo noru 2 kartus sutikau duoti parodymus, raštu atsisakydamas pasinaudoti savo teise į gynėją. Tačiau patyręs šiurpinantį policijos ir teismų abejingumą Katalikų bažnyčios ar jos vardu vykdomiems galimiems nusikaltimams ir išgirdęs iš tardytojos, kad tyrimas gali tęstis tol, kol pasibaigs senaties terminas, pakeičiau savo nuomonę – teisę tai padaryti man garantuoja Baudžiamojo proceso kodekso 52 straipsnio 3 dalis.

Tačiau neturiu atliekamų lėšų gynėjui pasamdyti. Noriu pastebėti, kad pagal Statistikos departamento duomenis, tik maždaug ketvirtadalis Lietuvos namų ūkių gali sau leisti be vargo apmokėti netikėtas 830 litų dydžio išlaidas. (Šaltinis: www.delfi.lt – „Pasiturinčiai Lietuvoje gyvena tik 23,6 tūkst. šeimų“.) Tuo tarpu tiek Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos 6 straipsnio 3 dalies c punkte, tiek Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 6 dalyje yra garantuota mano teisė turėti advokatą nuo pirmosios apklausos momento.

Noriu taip pat priminti, kad pagal Baudžiamojo kodekso 51 straipsnio 3 dalį nemokantiesiems lietuvių kalbos gynėjo dalyvavimas privalomas ir todėl pagal Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 12 straipsnio 1 dalį lietuvių kalbos nemokančių asmenų gynėjai apmokami valstybės lėšomis. Tuo tarpu tiek Konstitucijos 29 straipsnis, tiek Europos žmogaus teisių konvencijos 14 straipsnis draudžia diskriminuoti kalbos pagrindu. Dėl to nesuteikimas man Konstitucijos bei Konvencijos garantuojamo valstybės lėšomis apmokamo gynėjo todėl, kad moku lietuvių kalbą, taip pat pažeidžia ir mano prigimtinę teisę nebūti diskriminuojamam dėl kalbos.

Todėl, atsižvelgiant į tai, kas pasakyta, ir vadovaujantis Konstitucijos preambule, 6, 7, 29, 30 ir 31 straipsniais, Baudžiamojo proceso kodekso 51 straipsnio 3 dalimi ir Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, o taip pat Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos 6 bei 14 straipsniais, prašau patenkinti mano prašymą skirti man valstybės lėšomis apmokamą gynėją ikiteisminiame tyrime Nr. 10-2-00200-12, nepriklausomai nuo mano turto, pajamų ir mokamų kalbų.

Giedrius Šarkanas

Lietuvą – lietuviams

Kažkada dėl šio šūkio buvo kilęs didelis triukšmas. Kiek suprantu, didelė dalis save vadinančiųjų tautininkais tada jo atsisakė, bijodami prarasti Europos Sąjungos fondų finansavimą savo programoms, ir persiorientavo į kovą su homoseksualais.

Dėl mūsų instinktyvaus noro būti gerbiamiems savo šalyje mus jau ne kartą gėdino – kaip gyvulius, pasišovusius įgyti žmonių teises ir bukai nesuprantančius, kad LTSR, kurioje niekas nedrįsdavo mūsų diskriminuoti, žeminti, tyčiotis iš mūsų tautos, jau nebėra ir niekada nebebus.

Iki šiol niekada taip nesakydavau, tačiau dabar matau, jog jei nenorime būti ir toliau niekinami ir ujami savo tėvų žemėje, tyliai dvėsti policijos bagažinėse – turime nepasiduoti iš mūsų besityčiojantiems ir liepiantiems gėdytis savo tautiškumo kitataučiams ir jiems padlaižiaujantiems mūsų pačių tautos išgamoms.

Kaip susigrąžinti Lietuvą – neaišku. Seime – šviežia krūva tautos šūdo, jau akivaizdžiai planuojanti, kaip spjaus į referendumo dėl atominės elektrinės statybos rezultatus ir įteisins lenkų kalbą lietuviškuose pasuose. Kaip tą šūdą išmėžti, kol kas dar nesugalvojome.

Bet kokiu atveju, jei dar galutinai nepasidavėme, nesusitaikėme su beteisių gyvulių dalia, dar kažkuo tikime, bandome sustabdyti vis greitėjantį mūsų tautos ir šalies riedėjimą į bedugnę, nepabijokime nors dar kartą garsiai pasakyti: Lietuvą – lietuviams!

Diskusija

46. VrZ3NPygV2016 05 15 02:36:32

Full of salient points. Don“t stop beviileng or riting!

45. fucEAbkHd12015 12 20 18:40:53

Your posting really stegaihtenrd me out. Thanks!

44. PT3ZCL5vn2015 12 14 11:56:29

That“s a smart anser to a difiucflt uestion.

43. eprrerep2015 05 22 22:11:05

Very nice site!

42. eprrerep2015 05 22 22:10:36

Very nice site! cheap goods ://aiksopey2.com/svtt/4.html

41. eprrerep2015 05 22 22:10:09

Very nice site! cheap goods

40. eprrerep2015 05 22 21:50:15

Very nice site!

39. eprrerep2015 05 22 21:50:10

Very nice site! cheap goods ://aiksopey2.com/svtt/4.html

38. eprrerep2015 05 22 21:49:47

Very nice site! cheap goods

37. eprrerep2015 05 22 16:31:46

Very nice site!

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2023 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis