.

2013 m. kovo 30 d.

„Kantas“, „Valdovų rūmai“ ir gestapas

Slapyvardžiu „Kantas“ pasirašinėjusio tinklaraštininko suėmimas ir tyrimo dėl grobstymo statant „Valdovų rūmus“ nutraukimas – veiksmai, puikiai charakterizuojantys Lietuvos Respublikos prokuratūrą.

Neseniai sužinojau, kad suimtas valdžią kritikavęs slapyvardžiu „Kantas“ pasirašinėjęs interneto tinklaraštininkas ir sustabdytas tyrimas dėl už vadinamųjų „Valdovų rūmų“ statybą ir eksponatų įsigijimą sumokėtų sveiku protu nesuvokiamų sumų.

Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad tai niekuo nesusiję įvykiai. Tačiau geriau pagalvojus – juk tai dvi to paties medalio pusės.

„Kantas“ išreikšdavo tai, ką jaučia daugelis lietuvių

„Kanto“ logotipas
„Kanto“ logotipas

Mano nuomone, ši simbolika neblogai atskleidžia tai, ką dabar jaučia lietuvių tauta.

Kažkada patys sugriovę LTSR, dabar lietuviai pagaliau supranta, kokią šūdo krūvą užsivertė ant savo pečių.

Ir bėga kuo toliau – arba nuo tikrovės į virtualybę, arba tiesiog galutinai evakuojasi iš kruvinu pūliniu ant tautos sprando pavirtusios Lietuvos Respublikos.

Kiek sužinojau iš delfi.lt, „Kantas“ „kaltinamas dėl grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimo, įžeidimo, kurstymo prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę, viešo pritarimo tarptautiniams nusikaltimams, SSRS ar nacistinės Vokietijos nusikaltimams Lietuvos Respublikai ar jos gyventojams, jų neigimo ar šiurkštaus menkinimo, nepagarbos teismui.“

Betgi kiek suprantu dabartines tautos nuotaikas iš kasdien girdimo pasipiktinusių lietuvių murmėjimo – absoliuti dauguma tautiečių visai neliūdėtų, jei kas nors susemtų seimūnus į maišą ir...; Seimo rinkimų metu buvo viešai žadama susidoroti su gėjais; Lietuvoje uždrausta Komunistų partija, nors visi kaltinimai jai nublanksta prieš bent jau istorinius Katalikų bažnyčios nusikaltimus; Lietuvos kariškiai dalyvavo ir dalyvauja tarptautiniuose nusikaltimuose Irake ir Afganistane; matomai dauguma lietuvių nuoširdžiai ilgisi tarybinių laikų, o nemaža dalis likusiųjų – Hitlerio valdymo...

Taigi, sprendžiant iš žiniaspaudos komentarų (nesu nieko skaitęs iš taip pagarsėjusio tinklaraščio), „Kantas“ rašė tai, ką greičiausiai jaučia, tačiau nedrįsta pasakyti, absoliuti dauguma lietuvių. Ypač krenta į akis kaltinimas „Kantui“ „nepagarba teismui“ – juk apie 70 procentų Lietuvos gyventojų nepasitiki teismais, tad peršasi išvada, kad ir jų švelniai tariant „negerbia“.

Prokuratūra skubiai užraukė tyrimą dėl galimai pavogtų dešimčių milijonų statant „Valdovų rūmus“

Kaip galima spręsti iš įvairiausių audito įstaigų ataskaitų, yra pagrindo manyti, jog statant „Valdovų rūmus“, buvo išgrobstytos milžiniškos pinigų sumos.

Tačiau su šiomis statybomis susijusios pagrindinės Lietuvos partijos, ypač dabar viešpataujantys vadinamieji socialdemokratai – juk „Valdovų rūmai“ laikomi būtent Algirdo Brazausko kūdikiu. Jeigu teisme būtų įrodyta, kad tie dešimtys milijonų tikrai buvo pavogti, faktiškai žmonės negalėtų nepagalvoti, kad per „Valdovų rūmus“ socialdemokratai vogė valstybės pinigus.

„Valdovų rūmai“ – LR valdovų įžūlumo ir paniekos lietuvių tautai simbolis
Valdovų rūmai

Neabejoju, kad prie dabartinės valdžios lėktų iš savo aukštos kėdutės bet kuris prokuroras, išdrįsęs rimtai patikrinti Algirdo Brazausko gyvenimo projekto sąskaitas.

Todėl aš asmeniškai neabejoju, kad prokurorai kuo skubiau (kaip pastebėjo „Respublika“, faktiškai nieko netyrę) nutraukė tyrimą būtent tam, kad nuslėptų galimus dabar viešpataujančios Seimo partijos nusikaltimus.

Neįžeidinėkime gestapo

Vis dažniau tenka išgirsti besipiktinančius lietuvius, lyginančius LR prokuratūrą su gestapu dėl prokurorų negailestingo susidorojimo su Vyriausybės politikai nepritariančiais tautiečiais. Jokiu būdu negaliu su tuo sutikti.

Iš vienos pusės, tiesa – gestapas irgi susidorodavo su protestavusiais prieš Hitlerio režimą. Tačiau gestapininkai elgėsi taip, kaip juos įpareigojo tuo metu galiojusi III Reicho teisė. Lietuvos gi prokuratūra begėdiškai pažeidinėja Lietuvos Konstituciją ir pagrindines žmogaus teisių konvencijas, kurias Lietuvos Respublika, skirtingai nuo Hitlerio Vokietijos, yra pasirašiusi.

Iš kitos pusės, gestapas neužraukinėdavo bylų prieš didžiausiuosius savo šalies vagis ar užsienio žvalgybas, kaip kad daro Lietuvos prokuratūra. Užtenka prisiminti „Mažeikių naftos“ ir „Vakarų skirstomųjų tinklų“ privatizavimus, jau nekalbant apie CŽV kalėjimus, žmogaus teisių prasme sulyginusius Lietuvą su Vidurio Afrikos šalimis.

Todėl neįžeidinėkime gestapo. Kokie jie ten bebuvo, nekorektiška lyginti gestapininkus su tautos įbauginimo bei vagių ir išdavikų apsaugos nuo bet kokio teisingumo agentūra seniai patapusia LR prokuratūra.

„Kanto“ sulaikymas – eilinis botagas tautai po nosimi

Nors, kaip jau minėjau, nesu skaitęs „Kanto“ tinklaraščio, kiek galiu spręsti iš komentarų, jis su žodžiais nesiskaitydavo. Neabejoju, kad daug kam iš vis labiau nudavatkėjančių tautiečių tai nepatiko.

Taip bus jums visiems, kurie nedrebėsite ir nuolankiai nečiulpsite mums, dedantiesiems ant jūsų teisių ir visos jūsų tautos!

Tačiau aštrūs žodžiai – viskas, kas beliko mums, lietuviams. Mes nesame savo šalies šeimininkai, negalime nieko pakeisti. Mes vis dar bijome pažvelgti tiesai į akis, o savo nuomonę esame išmokyti išreikšti tyliai, negirdint pašaliniams.

Lietuvos Respublikos valdžia daro viską, kad ir toliau išliktume bailiais niurzgliais, galinčiais pasiryžti nebent anoniminę zajavą policijai parašyti. Ir šis žiniaspaudos visaip išreklamuotas „Kanto“ suėmimas – ne kas kita, kaip eilinis ką tik galimos daugiamilijoninės vagystės tyrimą nutraukusios prokuratūros mums po nosimi pakištas botagas – taip bus jums visiems, jei nedrebėsite ir nuolankiai nečiulpsite mums, dedantiesiems ant jūsų teisių ir visos jūsų tautos!

Diskusija

3. Rugys2013 04 13 17:21:12

Didelis džiaugsmas kad uždarė KANTO puslapį...Neapsimetinėkim, tai tikra komuniagų ir sovietikų propaganda...

2. sim2013 04 01 22:41:43

tiesa pasakius nebejuokinga – usa jau tapo policine, o LT dar tik pakeliui, bet tai, zinomo, nepaguoda

1. Kaimietis2013 03 31 13:34:34

Anglosaksų okupacija, apie ką retas išdrįsta rašyti ir komentuoti...

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2021 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis