.

2014 m. kovo 14 d.

Katalikų bažnyčia sugriovė ir Lietuvos kariuomenę

Begėdiškais katalikiškais ritualais ir patyčiomis iš lietuvių kapelionai išniekino pačią karinės tarnybos savo tautai ir šaliai idėją, galutinai sudergdami Lietuvos kariuomenę.

Kur bežiūrėsi Lietuvoje – Katalikų bažnyčia visur yra įspaudusi savo kanopą. Tiek šimtmečių naikinusi lietuvybę ir lietuvių kalbą, ji nenurims, kol galutinai neištrins mūsų tautos iš žmonijos atminties.

Laisvamaniškoji Estija ir evangeliškoji Latvija mus lenkia vos ne visose gyvenimo srityse, išskyrus, žinoma, savižudybes – katalikai nuo seno garsėja savo pasipūtimu, pagieža ir šiaip sugebėjimu išguiti iš šio pasaulio silpnesnius už save.

Ką beblevyzgotų šiukšlės valdžioje ir žiniaspaudoje, dabartinė katalikų kapelionų sudergta LR „kariuomenė“ nėra tautos ar valstybės pilnavertės ginkluotosios pajėgos, o tiesiog – apgailėtina katalikiškosios niekšybės skleidykla, į kurią niekada neis save gerbiantys žmonės, galbūt išskyrus pačius aršiausiuosius katalikus.

Vienuolio Veronikos dabar skaičiuojamos šimtais, o žiniaspaudai parašius apie patyčių neištvėrusio keliolikmečio lietuvio gėjaus drastišką sprendimą, pasipila iš džiaugsmo savo kailyje netveriančių katalikų pergalės klyksmai.

O man tenka nuleisti rankas. LR vadinamoji teisėsauga gina katalikiškąją niekšybę visose jos formose – tiek klebonų nusikaltimus, tiek begėdišką smurto kurstymą, tiek cinišką Konstitucijos išniekinimą. Tiek prokuratūra, tiek teismai, tiek policija patys taip persisunkę ciniška katalikybe, kad teisinėmis priemonėmis su katalikiškaisiais nusikaltėliais kovoti nėra prasmės.

Katalikų bažnyčia jau seniai galutinai sudergė Lietuvos ginkluotąsias pajėgas

Esu jau labai daug rašęs apie įvairiausius būdus, kuriais katalikai griauna ir naikina Lietuvą. Tai dar ne viskas – būtent begėdiškosios katalikybės dėka jau faktiškai nebeliko lietuviškos kariuomenės.

LK vyriausiasis kapelionas pulkininkas leitenantas Rimas Venckus
vyriausiasis kapelionas

Paskutiniu metu, Krymui jungiantis prie Rusijos, vos ne visi etatiniai niektauškiai su pačia Grybauskaite priešakyje pradėjo blevyzgoti apie „tėvynės gynimą“, poreikį stiprinti armiją, grąžinti šauktinius ir pan.

Tačiau juk Lietuvos ginkluotosios pajėgos kaip tokios praktiškai jau seniai nebeegzistuoja – jas faktiškai sunaikino katalikų kapelionai.

Prieš kokius 20 metų lietuviai dar gana mielai eidavo į privalomąją karo tarnybą. Tačiau ten jie susidurdavo su pačia begėdiškiausia katalikiškąja niekšybe – juos versdavo dalyvauti mišiose ir pan., klūpėti prieš kapelionus, kryžius ir kitokias šlykštybes.

Man asmeniškai teko klausytis liudininkų pasakojimų, kaip kapelionas liepdavo klauptis į mišias suvarytiems kareiviams ir kaip pasišlykštėjusiems šauktiniams tekdavo nori-nenori dalyvauti jiems atgrasiuose ritualuose – kapelionai turi karininkų laipsnius ir gali įsakyti kareiviams prieš juos žemintis.

Todėl tarnavimas LR kariuomenėje tapo vienareikšmiškai gėdinga prievole. Tuo metu, kai šauktinių kariuomenė buvo panaikinta, į privalomąją tarnybą bepavykdavo surinkti labai nedaug lietuvių – matomai tarnauti eidavo jau tik patys paprasčiausieji vaikinai, bijoję ar nesugebėję gauti atitinkamos medicininės pažymos ar kaip nors kitaip nusimuilinti.

Sunku įsivaizduoti, kas per žmonės galėtų eiti į faktiškai katalikiškojo išsityčiojimo įrankiu tapusią vadinamąją LR „kariuomenę“

Kapelionija LR „armijoje“ pristatoma kaip „kariško dvasingumo“ pagrindas. „Kapelionai karius ir jų šeimų narius nuolat ruošia sakramentams - krikštui, sutvirtinimui, atgailai ir eucharistijai. Čia [...] formuojasi tai, ką bendrai galėtume įvardinti karišku dvasingumu.“ Kas begali būti šlykščiau ne aršiam katalikui?

Niekas negalėtų manęs priversti tarnauti katalikų kapelionais užterštoje LR „kariuomenėje“ – mano tikėjimas neleidžia man turėti nieko bendro su struktūra, kurioje turėčiau dalyvauti išsigimėliškose apeigose bei vykdyti katalikiškųjų iškrypėlių (kokie kažkada persekiojo bei žudė mano tikėjimo brolius ir seseris) įsakymus. Nemanau, kad esu toks vienintelis :-) Lietuvoje.

Klausimas
Ar, gavęs šaukimą, eitumėte tarnauti į LR armiją, kur tektų dalyvauti katalikiškose apeigose ir vykdyti katalikų kapelionų įsakymus? (kilus karui ar pan.)

Taip, esu katalikas

Taip, nors ir nesu katalikas

Nežinau

Ne, nes nesu katalikas

Ne, nors ir esu katalikas

Neičiau dėl kitų priežasčių

Sunku įsivaizduoti, kas per žmogus nekatalikas galėtų eiti į LR kariuomenę, kurioje be perstojo vykdomi daugumą nekatalikų vimdamtys iškrypėliškieji katalikiškieji ritualai, o jis pats negali gyventi pagal savo sąžinę ir tikėjimą.

Klausimas
Kiek susirinktų lietuvių, jei LR paskelbtų visuotinę mobilizaciją?

Iki 500

500 – 2 tūkst.

2-5 tūkst.

5-10 tūkst.

Daugiau, kaip 10 tūkst.

Be kita ko, manau, kad ir daugumai save laikančiųjų katalikais nepriimtinos priverstinės mišios, įsakymai klauptis, čiulpti lavoną simbolizuojančius vaflius ir panašios vemti verčiančios šlykštybės. Kiek galiu spręsti iš seniau tarnavusiųjų atsiliepimų, ir nemaža dalis šauktinių katalikų bjaurėdavosi tuo, ką išdarinėjo armijos kapelionai.

Todėl manau, kad net jei ir iš tikrųjų Lietuvai iškiltų grėsmė ir būtų oficialiai pradėta visuotinė mobilizacija, į reguliariąją kariuomenę atvyktų tik labai maža dalis lietuvių – pagrinde tie, kuriems patinka čiulpti iš kapelionų rankų.

Ką beblevyzgotų šiukšlės valdžioje ir žiniaspaudoje, dabartinė katalikų kapelionų sudergta LR „kariuomenė“ nėra tautos ar valstybės pilnavertės ginkluotosios pajėgos, o tiesiog – apgailėtina katalikiškosios niekšybės skleidykla, į kurią niekada neis save gerbiantys žmonės, galbūt išskyrus pačius aršiausiuosius katalikus.

Gal jau tikrai paskutinis :-) kreipimasis į teismą dėl katalikiškosios niekšybės?

Taip jau susiklostė, kad armija Lietuvai faktiškai nereikalinga. Nei nuo Lenkijos, nei nuo Baltarusijos, jau nekalbant apie Rusiją, prasmės rimtai gintis ginklu nėra, o Latvija mūsų greičiausiai nepuls – nors matomai net ir Estija užimtų Lietuvą per kokias porą valandų – jei tik :-) panorėtų.

Todėl negalėčiau pasakyti, kad, sunaikindama LR kariuomenę, Katalikų bažnyčia būtų padariusi didelę žalą. Dabartinės armijos parodijos pilnai užtenka jos vadinamosioms „misijoms“ – po kruvinų NATO nusikaltimų likusiam mėšlui valyti ir lietuviams pagąsdinti – kad bijotų sukilti :-) prieš juos naikinančią vagių gaują.

Kitas dalykas – lenkiškosios karalystės Lietuvoje. Jau pusantrų metų naiviai krušuosi po katalikiškąja niekšybe persisunkusius LR prokuratūrą ir teismus. Atsibodo juodai. Gal jau paskutinis:-) kartas?

Giedrius Šarkanas

Vilniaus apygardos teismui
per Vilniaus miesto apylinkės teismą

Pareiškėjas
Giedrius Šarkanas

Atsakovas
Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra
Rinktinės g. 5A, LT-01515 Vilnius
kodas 288603320

APELIACINIS SKUNDAS
civilinėje byloje Nr. 2-830-599/2014
2014-03-14
Vilnius

2013 m. balandžio 30 d. kreipiausi į Generalinę prokuratūrą, be kita ko prašydamas:

Vykdant Prokuratūros įstatymo 19 straipsnyje nurodytas prievoles, imtis veiksmų, kad būtų panaikintas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimas paskelbti Kristaus Karaliaus intronizacijos aktą, o taip pat analogiškas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas.

Spalio pradžioje gavau Vilniaus apygardos prokuratūros viešojo intereso gynimo prokuroro Rolando Kruopio nutarimą atsisakyti tenkinti mano prašymą ginti viešąjį interesą. Šį nutarimą skundžiau Generalinei prokuratūrai

LR Generalinės Prokuratūros viešojo intereso gynimo prokurorės Deimantės Nikitinienės 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimą atmesti mano skundą skundžiau Vilniaus miesto apylinkės teismui, kuris 2014 m. kovo 7d. mano skundą atmetė. Prašau panaikinti šį sprendimą ir mano prašymą tenkinti.Prokurorė Nikitinienė pateikė iš esmės 2 argumentus – kad minėtieji savivaldybių intronizacijos aktai nepažeidžia viešojo intereso, ir kad prokurorai turi teisę patys nuspręsti, kada jiems ginti viešąjį interesą, o kada ne. Nesutinku nė su vienu iš šių argumentų; savo kontrargumentus pateikiau skunde Vilniaus apygardos teismui.

Teisėja Erika Stočkienė atmetė mano skundą, faktiškai remdamasi prokuratūros argumentacija. O aš dar kartą norėčiau remtis Egidijaus Kūrio argumentais, pateiktais jo straipsnyje “Rekst & Co: Konstitucijos negerbimo tradicija.“ (priedas Nr.2) Norėčiau atkreipti dėmesį, kad nors daug kartų pabrėžiau Kūrio, kaip teisės eksperto, vertinimus, nei prokurorai, nei teisėja į juos neatkreipė dėmesio – susidarė įspūdis, kad Egidijus Kūris LR prokuratūroje ir teismuose laikomas tuščia vieta. Aš taip nemanau – esu įsitikinęs, kad tiek prokurorai, tiek teismai neturėtų ignoruoti buvusio Konstitucinio Teismo pirmininko bei dabartinio EŽTT teisėjo vertinimų.

Kristaus Karaliaus intronizavimo aktų Vilniaus bei Šalčininkų rajonuose galiojimas akivaizdžiai grubiai pažeidžia viešąjį interesą

Visiškai nesutinku su teisėjos palaikytu prokurorės tvirtinimu, kad intronizavimo aktai nepažeidžia viešojo intereso. Visų pirma, Egidijus Kūris Kristaus Karaliaus intronizavimą Vilniaus rajone faktiškai pavadino valstybės ir Konstitucijos negerbimu („Valstybės ir Konstitucijos negerbimo tradiciją“ – priedas Nr.2, 2p.). Jau pats Konstituciją išniekinančio (akivaizdžiai pažeidžiančio visą eilę jos straipsnių, tame tarpe svarbiausiuosius pirmuosius penkis) akto egzistavimas akivaizdžiai ir įžūliai pažeidžia ne tik Konstitucijos 7 straipsnį, bet ir vieną svarbiausiųjų konstitucinių principų – teisinės valstybės principą. Mano giliu įsitikinimu, pats akivaizdus grubus Konstitucijos pažeidinėjimas pažeidžia viešąjį interesą nepriklausomai nuo to, ar jo sukeliamos teisinės, politinės bei moralinės pasekmės yra akivaizdžios, ar ne.

Kūrio žodžiais:

Bet nejuokinga. Nes Kristaus karalystė ne iš šio pasaulio, o Vilniaus rajonas – pasaulietinis konstruktas. Intronizacija – "politinis aktas, išorinėmis iškilmėmis vainikuojantis katalikiškos valstybinės santvarkos kūrimo darbą" (čia iš Šv. Pijaus X kunigų brolijos tinklalapio, Rekst & Co). Katalikiškos valstybinės santvarkos Vilniaus rajone negali būti vien dėl to, kad pagal Konstituciją mūsų Valstybė ne tik PASAULIETINĖ, bet ir NEDALIJAMA į jokius valstybinius darinius.

Dabar Lietuvos teritorijoje egzistuoja 2 religiniai valstybiniai dariniai, katalikiškos valstybinės santvarkos – taigi Lietuvos Respublika tikrai nėra demokratinė respublika, kaip turėtų būti pagal Konstituciją. Akivaizdu, kad tokia Lietuvos valstybę ir Konstituciją išniekinanti padėtis šiurkščiai pažeidžia viešąjį interesą. Asmeniškai neteko sutikti netgi nė vieno kataliko, kuris nesišlykštėtų lenkiškuose rajonuose faktiškai įvykdytais perversmais – tai, kad LR prokuratūra ir teismai neįžvelgia čia viešojo intereso intereso pažeidimo, mane visiškai išmuša iš vėžių.

Tačiau netgi jei (akivaizdžiai melagingai) teigsime, kad visus katalikus džiugina Kristaus Karaliaus intronizavimas, ženklią Lietuvos visuomenės dalį sudaro nekatalikai, kuriems lenkiškai katalikiškų santvarkų paskelbimas tikrai nėra sveikintinas dalykas. Nors be manęs, Kūrio ir intronizavimo aktus Vyriausybės atstovui savivaldybėms nesėkmingai skundusių tautininkų, daugiau garsių protestų nesigirdi, tai nereiškia, kad nėra pasipiktinusių – lietuviai tiesiog visiškai nusivylę Konstituciją galutinai pamynusiomis valstybės institucijomis ir nemato prasmės tuščiai gaišti laiką protestuodami prieš viskam abejingus valdininkus ar prokurorus.

Iš kitos pusės, visiems žinoma, kad Konstituciją išniekinusiuose rajonuose nuolat auga nepagarba ir kitiems LR teisės aktams bei teismų sprendimams. Valstybinės kalbos įstatymas ten faktiškai nebegalioja, ir nėra kuo stebėtis – matosi, kad Šalčininkų bei Vilniaus rajonuose gyvenantys lenkai jaučiasi nebe Lietuvos Respublikos piliečiais, o tiesioginiais Kristaus Karaliaus pavaldiniais, kenčiančiais nuo laikinos kitataučių okupacijos. Jau nekalbant apie valstybės saugumą bei teritorinį vientisumą, visiškai akivaizdu, kad dabartinis teisinis chaosas Šalčininkų bei Vilniaus rajonuose ardo valstybės teisinius bei moralinius pagrindus ir griauna jos autoritetą – taigi GRUBIAI pažeidžia viešąjį interesą.

Prokuratūra negali atsisakyti ginti viešojo intereso, kai tai yra numatyta Prokuratūros įstatymo 19 straipsnyje

Man visiškai absurdiškai skamba faktinis prokuratūros tvirtinimas, kad prokurorai turi teismų nekontroliuojamą diskreciją nuspręsti, ginti jiems viešąjį interesą ar ne.

Konstitucijos 118 straipsnyje be kita ko nustatyta:

Prokuroras įstatymo nustatytais atvejais gina asmens, visuomenės ir valstybės teises bei teisėtus interesus.

Prokuroras, vykdydamas savo funkcijas, yra nepriklausomas ir klauso tik įstatymo.

Šias 2 eilutes prokuratūra traktuoja kaip prokuratūrai suteiktą „baltą kortą“, suteikiančią prokurorams išimtines teises bei privilegijas ir išvaduojančią juos nuo bet kokios teisminės kontrolės, išskyrus procedūrinę. Tačiau juk tai absurdiška. Negali būti, kad Konstitucijoje prokuratūra buvo apibrėžta kaip niekieno nekontroliuojamas UAB-as, galintis persekioti niekuo nekaltus savo priešus ir saugoti nuo teisingumo akivaizdžius nusikaltėlius savo draugus, giminaičius, kulto šventikus ir pan.

Manau, kad LR prokuratūra ir teismai klaidingai interpretuoja Konstitucijos 118 straipsnį, ir pagal Konstituciją prokuratūra neturi teisės atsisakyti ginti viešąjį interesą pagal Prokuratūros įstatymo 19 straipsnį, jei teismas konstatavo, kad jis pažeistas. Mano nuomone, būtent klaidingas 118 Konstitucijos straipsnio interpretavimas privedė iki to, kad LR prokuratūra praktiškai pavirto nusikalstama organizacija, nebaudžiamai dangstančia visiškai akivaizdžias nusikalstamas veikas (be kita ko, galimus kankinimus, teisėjų likvidavimo ir netgi masinių žudynių planus) bei visaip persekiojančia tuos kelis įžūlius piliečius, kurie nebijo ištraukti prokurorų darbelių į dienos šviesą. Mano nuomone, 118 Konstitucijos straipsnį reikia interpretuoti kaip draudžiantį trukdyti prokurorui jo aktyvioje veikloje, tačiau leidžiantį teismui (jį įpareigojantį) priversti prokurorus pradėti ikiteisminius tyrimus ar ginti viešąjį interesą tada, kai akivaizdu, jog įvykdyta nusikalstama veika ar pažeistas viešasis interesas. Prašau vadovautis 110 Konstitucijos straipsniu ir kreiptis į Konstitucinį teismą su prašymu tiksliau išaiškinti 118 Konstitucijos straipsnio prasmę.

Norėčiau dar pastebėti, kad, kaip ne kartą pabrėžė pati prokuratūra, pagal VAT suformuotą praktiką neturiu teisės pats ginti viešąjį interesą LR administraciniuose teismuose, kadangi, kaip paprastai teigia administraciniai teismai, mano asmeninės teisės šiuo atveju „nėra pažeistos.“ Pagal dabartines LR teismų praktikas, viskas, ką aš, lietuvis, galiu padaryti siekdamas, kad Konstitucija nebūtų niekinama – versti ginti viešąjį interesą prokuratūrą.

Todėl, remdamasis tuo, ką surašiau čia ir savo prašymuose prokuratūrai bei Vilniaus miesto apylinkės teismui, Konstitucijos preambule, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 27 ir 118 straipsniais, Prokuratūros įstatymo 19 straipsniu, Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 20 d. nutartimi (skundo Nr. 1S-227-318/2013) bei Egidijaus Kūrio vertinimu (priedas Nr.2), prašau panaikinti Vilniaus apylinkės teismo sprendimą netenkinti mano skundo (priedas Nr.1) bei LR Generalinės Prokuratūros viešojo intereso gynimo prokurorės Deimantės Nikitinienės 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimą netenkinti mano prašymo ginti viešąjį interesą. Konkrečiai prašau:

1. Pripažinti, kad Kristaus Karaliaus intronizavimo aktų Vilniaus bei Šalčininkų rajonuose galiojimas (jų nepanaikinimas) pažeidžia viešąjį interesą dėl to, kad šie aktai akivaizdžiai grubiai pažeidžia Konstituciją ir įžeidžia tiek Kristaus Karaliaus nemėgstančius, tiek demokratinės respublikos konstitucinę santvarką branginančius Lietuvos Respublikos piliečius. Jei neužtenka Kūrio ir mano argumentų, prašau vadovautis Konstitucijos 110 straipsniu ir kreiptis į Konstitucinį Teismą prašant nustatyti, ar minėtieji aktai nepažeidžia Konstitucijos preambulės (teisinės valstybės principo) ir 1, 2, 3, 4, 5 bei 27 straipsnių.

2. Pripažinti, kad pagal Konstitucijos 118 straipsnį bei Prokuratūros įstatymo 19 straipsnį prokuratūra negali atsisakyti vykdyti prašymo ginti viešąjį interesą, jei teismas nustato, kad šis yra pažeistas, nors prokurorai ir manytų kitaip. Jei tai prieštarautų kokiems nors teisės aktams, prašau vadovautis Konstitucijos 110 straipsniu ir kreiptis į Konstitucinį Teismą prašant nustatyti, ar šie aktai neprieštarauja Konstitucijos 118 straipsniui.

3. Panaikinti prokuratūros sprendimą atsisakyti vykdyti mano prašymą siekti, kad Vilniaus bei Šalčininkų rajonų savivaldybių tarybų sprendimai paskelbti Kristaus Karaliaus intronizavimo aktus būtų panaikinti.

Giedrius Šarkanas

PRIDEDAMA:

1) Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjos Erikos Stočkienės 2014 m. kovo 7d. sprendimo atsisakyti tenkinti mano skundą tekstas;

2) Egidijaus Kūrio 2009 m. liepos 6 d. straipsnio „Veide“: Rekst & Co: Konstitucijos negerbimo tradicija, tekstas.

Diskusija

104.  Kelly liked you! Click Here: ...2022 02 16 00:47:57

ks0zzftc

103.  Kelly liked you! Click Here: ...2022 02 16 00:47:56

eey0dm1

102. aDm1fMa93N52017 03 18 10:20:06

Ho could any of this be better stated? It conudl“t.

101. YzfdYErCPSOafc2015 10 28 01:30:27

I“d like to transfer some money to this account gen clozapine registration &lduo;And after all, &rduo; she says, &lduo;not many people are pro–suicide.&rduo;

100. RKHTGKsnsOUoH2015 10 27 23:30:20

Special Delivery para ue es furacin pomada „e don“t ekspect leaks of unreleased films online or damage to our IT systems ill cause a significant loss, „ Kazuhiko Takeda, vice president of Sony“s corporate planning department, told reporters

99. hGgzurBIAETEkG2015 10 27 03:50:06

here are you from? anafranil 10mg dolorgiet But if your investments lose money, you ould have been better off applying that cash to your mortgage.

98. vYLpcdZDfjPfvk2015 10 26 20:19:17

I“m in a band astelin generic euivalent henever I rite about the ekschange rate, I receive a barrage of &#ks201c;you don&#ks2019;t understand&#ks201d; emails

97. CcSJbsHI2015 10 26 07:32:12

Could I make an appointment to see ? ponstel dosage Secretary of State John Kerry said on Friday, but the battle ould falter if it becomes consumed by sectarian division or Islamophobia.

96. aiKgksiGks2015 10 25 23:09:22

I“ve just started at procyclidine 5 mg tablets Louis County prosecutor&rsuo;s office has promised to give it an early arning of the decision.

95. jSUKGbJvlnTudj2015 10 25 18:56:55

I can“t hear you very ell generic name of nizoral tablet Before March, Clinton averaged 8, 325 media mentions a day, according to The Gage Group

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

 • Daugiau ta pačia tema
 • Vytautas Didysis Išgama

  Vytautas Didysis idealizuojamas nepaisant akivaizdaus jo antilietuviškumo. Mitas apie Vytauto didybę naudingas dabartiniam režimui, kadangi padeda išlaikyti po padu vis labiau plėšiamą ir naikinamą lietuvių tautą.

 • Kalėdojimas

  Kalėdojimas – sena mūsų tautos tradicija. Per daugelį šimtmečių iš lietuvių buvo išvesta nuolankių, nusižeminusių, bailių baudžiauninkų veislė. Klebonai kalėdoja ne šiaip sau, jie žino, ką daro.

 • Prokurorai sako, kad žudyti lietuvius nėra nusikaltimas

  Pagal prokuratūrą, Katalikų bažnyčios vardu jėzuitų ir Vilniaus universiteto vykdyti lietuviečių ir protestantų genocidai nėra nusikaltimai. Dėjo prokurorai ant Lietuvos ir lietuvių.

 • Komunijai irgi turi galioti Baudžiamasis kodeksas

  Dėl galimo nepilnamečių įtraukimo girtauti, galimų kanibalizmo elementų bei galimo mažamečių tvirkinimo Katalikų bažnyčios dalinamų komunijų metu kreipiuosi į Vilniaus apygardos teismą.

 • Raginimus žudyti teisėja vadina „tiesomis“?

  Akivaizdžiai BK 170 straipsnyje pateiktus nusikaltimų apibrėžimus atitinkančius raginimus žudyti kitaip mąstančius, jaučiančius ir tikinčius teisėja praktiškai vadina „tiesomis“. Juk tai – kruvinojo Jahvės (Dievo) priesakai.

 • Senatis neleidžia traukti Landsbergio baudžiamojon atsakomybėn

  Katalikų bažnyčia giriasi, kad 1991 m. rudenį Vytautas Landsbergis su kardinolu Vincentu Sladkevičiumi paaukojo Lietuvą „mergelei“ Marijai. Po 20 metų senatis nebeleidžia traukti kaltininkų baudžiamojon atsakomybėn.

 • Už genocidą reikia teisti Lietuvos katalikų bažnyčią

  Jei jau tiriami istoriniai nusikaltimai, Prokuratūra privalo tirti ir 16-18 a. Katalikų bažnyčios ir konkrečiai jėzuitų bei Vilniaus universiteto studentų vykdytus lietuviečių bei protestantų genocidus.

 • Lietuvos prokuratūra kaip Inkvizicijos agentūra

  Lietuvos prokuratūra nesugeba iškelti bylų dėl didžiausių nusikaltimų prieš Lietuvą. Užtat uoliai gina Katalikų bažnyčios interesus – lyg būtų ne Lietuvos valstybinės valdžios, o jau atkurtosios Inkvizicijos įstaiga.

 • Katalikų bažnyčia, komunija, vaikai ir alkoholis

  Katalikų vyskupų konferencija įsitikinusi, kad Baudžiamasis kodeksas jai negalioja. O gal nežino, kad vaikų įtraukimas girtauti Lietuvoje yra nusikaltimas?

 • Bandymas pasipriešinti ne katalikų diskriminavimui

  Kreipimaisi į Lygių galimybių Kontrolierę dėl diskriminavimo švenčiant valstybines šventes, apmokestinant už automobilio stovėjimą bei duodant priesaiką.

 • Tekstai
  šia tema
 • Kunigas

  Kunigas – sąvoka. Kunigas – kilnus žmogus, vadas – žodis netinkamas vienos religijos šventikams vadinti. Ne kunigas, o šventikas, dvasininkas, žynys.

 • Kaip apginti lietuvybę nuo Katalikų bažnyčios?

  Daugelis katalikų patys piktinasi Katalikų bažnyčios nusikaltimais. Ką reikėtų daryti, kad Romos katalikų bažnyčia nebegalėtų griauti lietuvių tautos?

 • Katalikų netolerancija smaugė lietuvybę

  Katalikų bažnyčia atnešė į Lietuvą tamsą, pagiežą, neapykantą ir kitų tikėjimų persekiojimą. Šviesiausi lietuviai buvo priverčiami palikti Lietuvą. Persekiodama ne katalikus, Katalikų bažnyčia kiršino, skaldė ir naikino lietuvių tautą.

 • Ne katalikai Lietuvoje diskriminuojami

  Lietuvoje dominuojantys katalikai vėl sistemingai diskriminuoja kitus lietuvius, pastoviai juos įžeidinėdami ir žemindami tiek visuomeniniame ir kultūriniame, tiek politiniame lygmenyse.

 • Lietuvybė ir Katalikų bažnyčia istorijoje

  Katalikų bažnyčia ilgą laiką vykdė lietuvių tautos genocidą, buvo didžiausia istorijoje lietuvybės persekiotoja ir naikintoja. Vis dėlto, tarp katalikų dvasininkų pasitaikydavo ir vienas kitas Lietuvos patriotas.

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2023 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis