.

2014 m. balandžio 8 d.

Informacinis karas prieš lietuvių tautą

LR vyriausybė jau daug metų kariauja melo ir propagandos informacinį karą prieš mūsų tautą. Rusijos grėsme mus gąsdina, kad nesipriešintume galutiniam išsityčiojimui iš mūsų kalbos ir rašto.

Oficialieji žurnalistai bei vadinamieji „politologai“ jau įprato bauginti žmones Rusijos „informaciniu karu“ prieš Lietuvą. Faktiškai bet kuri Rusijos žiniasklaidos perduodama Lietuvos Respublikos (LR) vyriausybės (Seimo, Vyriausybės bei Prezidento) politikos neatitinkanti nuomonė nedelsiant skelbiama „Lietuvai priešiška propaganda“.

Rusijos televizijos kanalai, pristatantys Rusijos vyriausybės bei žurnalistų požiūrius ir pagrindinių įvykių interpretacijas, uždraudinėjami kaltinant juos „karo propaganda“, „informacijos iškraipymais“ ir pan.

Aš asmeniškai viešai pasižadu, kad, jei bus įteisinti nelietuviški rašmenys lietuviškuose dokumentuose ar/ir lenkiški gatvių pavadinimai, viešai paskelbsiu LR vyriausybę lietuvių tautos PRIEŠU NUMERIS VIENAS ir imsiuosi VISŲ įmanomų priemonių lietuvių tautai ginti. Tikrai viešai kreipsiuosi į Rusijos prezidentą su prašymu gelbėti lietuvybę ir ginti žmogaus teises Lietuvoje VISAIS galimais būdais. Tiesiog tiek nusiritome, kad, jei norime išlikti kaip tauta ir mūsų vardu kol kas dar besivadinančio žemės gabalėlio šeimininkai, kito kelio nebeturime.

Tačiau juk mes nemanome, kad turime teisę sužinoti tik LR vyriausybės (beje, akivaizdžiai jau daug metų mus sistemingai naikinančios – iš Lietuvos išvytas jau kas ketvirtas lietuvis) suformuotą vieningą požiūrį į tai, kas vyksta tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje.

Siekis neleisti mums, lietuviams, sužinoti kitokios informacijos, nei specialiai runkeliams paruošta oficialioji ir neoficialioji režimo propaganda, sudaro pagrįstą įspūdį, kad mus apgaudinėja ir kvailina visai ne Rusija, o pati LR vyriausybė.

Kad sužinosime Rusijos požiūrį, valdžia bijo ne be pagrindo

Režimo baimė, kad alternatyvūs informacijos šaltiniai iš užsienio nesumažintų valstybinės propagandos efektyvumo, patraukė mano dėmesį, kai praeitais metais buvo faktiškai uždraustas „Pirmojo Baltijos Kanalo“ retransliavimas.

Kiek suprantu (nesu matęs garsiosios PBK laidos), Rusijos televizijai pristačius rusų kareivių liudijimus apie lemtingosios 1991 m sausio 13 d. įvykius, objektyviam žiūrovui neturėjo likti jokių abejonių dėl to, kas iš tikrųjų prieš 23 metus suorganizavo keliolikos lietuvių mirtis prie Vilniaus televizijos bokšto – mano nuomone, ir be to nors truputį savarankiškai mąstantis žmogus turėtų neišvengiamai padaryti loginę išvadą, kad Sausio 13 tragedija greičiausiai buvo didžiųjų Sąjūdžio išsigimėlių Vytauto Landsbergio ir Audriaus Butkevičiaus suplanuotas nusikaltimas.

Vis dėlto, ne visi lietuviai sugeba ar tiesiog netingi patys mąstyti; nemaža jų dalis tiesiog perima tai, ką išgirsta ar pamato per televizorių, kaip gryną pinigą – todėl bet kokie LR oficialiosios propagandos neatitinkantys liudijimai ir ypač nepalankūs FAKTAI kelia režimui pavojų, kad gali nebepavykti apkvailinti netgi pačių patikliausiųjų.

Todėl, kai tik LR vyriausybė pamato, kad Rusijos (ar Baltarusijos) kanaluose skelbiama informacija gali sutrikdyti manipuliavimą tautos nuomone, ji tuos kanalus uždraudžia.

LR vyriausybė traktuoja lietuvius kaip visiškus pusgalvius, kuriuos nesunku visiškai apkvailinti – kad nesipriešintų kad ir pačiam begėdiškiausiam Lietuvos apiplėšinėjimui ir naikinimui

Vadinamojo LR valdžios „elito“ (aš juos paprastai vadinu „tautos atmatomis“ arba tiesiog „šūduomene“ :-)) požiūris į mus galutinai paaiškėjo, kai buvo stojama į Europos Sąjungą. Agitacinės kampanijos prieš referendumą dėl stojimo į ES metu beveik visi Lietuvos informacijos kanalai pasirašė sutartis su LR Vyriausybe, kuriomis už didžiulį atlygį įsipareigojo ne tiktai skelbti prosąjunginę propagandą, bet ir nepublikuoti „NEIGIAMOS INFORMACIJOS ARBA INFORMACIJOS, GALINČIOS FORMUOTI NEIGIAMĄ SKAITYTOJŲ POŽIŪRĮ APIE EUROPOS SĄJUNGĄ IR LIETUVOS INTEGRACIJĄ Į JĄ“. Taigi LR vyriausybė tada suorganizavo milžinišką tautos apgavystės kampaniją – pasamdydama praktiškai visą Lietuvos žiniaspaudą, kad šioji už didelius pinigus tiesiogiai DEZINFORMUOTŲ tada dar ja pasitikėjusius lietuvius.

LR vyriausybei dirbančių žurnalistų ir politologų akimis, Rusija kariauja prieš juos informacinį karą – viešindama su LR valdžios politika ir propaganda nesiderinančius faktus bei nuomones ir tuo būdu neleisdama politologams galutinai apkvailinti ir įbauginti lietuvių tautos.

Ši tautos kvailinimo akcija valdžiai ypač apsimokėjo. Lietuvai įstojus į ES, dauguma begėdiškai melavusiųjų apie narystės ES privalumus ar kitaip agitavusiųjų gavo ypač gerai apmokamus postus Briuselyje, galimybes vogti dešimtimis milijonų iš įvairiausių sąjunginių fondų, didžiulius valstybinius užsakymus savo įmonėms ir pan. Tuo tarpu savo pačios „elito“ apkvailintoji tauta turėjo pasitenkinti keliais pakeliais nemokamų skalbimo miltelių ir galimybe pajuodadarbiauti užsienyje.

Melo akcija stojant į ES nebuvo vienetinė. Panašios propagandos kampanijos vykdomos viena po kitos, kaip kad, pavyzdžiui, dabar jau įsibėgėjanti agitacija už pritarimą euro įvedimui. Kaip galima pasiskaityti kad ir čia, akivaizdu, kad LR vyriausybė pradeda eilinę melo ir begėdiškos propagandos kampaniją su tikslu taip apkvailinti patikliausiuosius ir mažiausiai išsilavinusiuosius lietuvius, kad šie aklai patikėtų euro nauda. Palaiminti, kurie tiki :-) nematę.

Gąsdinimas Rusija vėl tapo lietuvybės naikinimo priemone

Paskutiniu metu daugiausiai nerimo kelia LR vyriausybės propaganda, kuria siekiama mus įbauginti įtikinėjant, kad didėja Rusijos užpuolimo grėsmė. Akivaizdu, kad to reikia ne tik tam, kad būtų galima skirti milijardus (panašiai, kaip privatizuojant „Mažeikių naftą“) jau moraliai atgyvenusiems, į metalo laužą mestiniems ginklams iš JAV pirkti.

Rusijos grėsme šiuo metu daugiausiai remiamasi aiškinant, kodėl „dabar būtina „palaikyti YPAČ gerus santykius su mūsų NATO sąjungininkais.“ LR valdžia akivaizdžiai planuoja būtent dabar įgyvendinti jau daug metų puoselėjamus planus įteisinti lenkų kalbą lietuviškuose dokumentuose, išskirtines sąlygas mokyklose ir viešajame gyvenime bei kitas privilegijas Lietuvoje gyvenantiems lenkams, jau ir be to turintiems pakankamai pagrindo niekinti su beteisiais gyvuliais savo tėvynėje sulygintus lietuvius.

Klausimas
Kas kelia didesnę grėsmę lietuvių tautos išlikimui: Rusija ar Lietuvos Respublikos valdžia?

Rusija

LR valdžia

abi kelia vienodą grėsmę

nė viena nekelia grėsmės

Daugelis pačius aukščiausiuosius postus užimančių LR politikų faktiškai yra pasižadėję Lenkijos ministrams, kad lenkai oficialiai taps privilegijuota tauta Lietuvos Respublikoje, praktiškai aukštesnėmis būtybėmis už faktiškai gyvuliais verčiamus lietuvius, – todėl jiems labai svarbu, kad mes paniškai išsigąstume rusų ir, drebėdami iš baimės, nuolankiai leistume mūsų pačių šalyje galutinai pažeminti mūsų kalbą ir tautybę.

Juk būtent todėl LR valdžia vieną po kitos uždraudinėja Rusijos televizijas – kad didelės dalies lietuvių jokiu būdu nepasiektų tiesa apie tai, kas iš tikrųjų vyksta Ukrainoje, ko siekia Putinas, ką jaučia patys ukrainiečiai. Nebūtinai visam laikui – bent jau tol, kol bus galutinai išsityčiota iš mūsų kalbos, tautiškumo ir kažkada mums priklausiusios valstybės.

LR vyriausybei dirbančių žurnalistų ir politologų akimis, Rusija kariauja prieš juos informacinį karą – viešindama su LR valdžios politika ir propaganda nesiderinančius faktus bei nuomones ir tuo būdu neleisdama politologams galutinai apkvailinti ir įbauginti lietuvių tautos.

Tačiau mūsų, lietuvių, akimis, šiuo metu būtent Rusija liko vieninteliu potencialiu mūsų sąjungininku – jei nustosime jos kvailai bijoti, gal dar surasime savyje jėgų savo kalbai ir savo tautos orumui apginti? Jei nesileisime primityviai įbauginami, kaip banda patiklių galvijų, gal dar sugebėsime apsaugoti savo protėvių kalbą ir raštą nuo LR vyriausybės planuojamo išniekinimo?

Aš asmeniškai viešai pasižadu, kad, jei bus įteisinti nelietuviški rašmenys lietuviškuose dokumentuose ar/ir lenkiški gatvių pavadinimai, viešai paskelbsiu LR vyriausybę lietuvių tautos PRIEŠU NUMERIS VIENAS ir imsiuosi VISŲ įmanomų priemonių lietuvių tautai ginti. Tikrai viešai kreipsiuosi į Rusijos prezidentą su prašymu gelbėti lietuvybę ir ginti žmogaus teises Lietuvoje VISAIS galimais būdais. Tiesiog tiek nusiritome, kad, jei norime išlikti kaip tauta ir mūsų vardu kol kas dar besivadinančio žemės gabalėlio šeimininkai, kito kelio nebeturime.

Prie dar vieno savo apogėjaus artėja jau virš 20 metų trunkantis totalinis karas. Melo ir propagandos karas, kurį LR valdžia vis įžūliau ir ciniškiau kariauja prieš mūsų pasimetusią tautą.

Diskusija

11. Giedrius2014 05 12 22:49:02

Dar kartą paaiškinu – tai, kad lietuvių kalba jau dabar niekinama jankiams reikalaujant, nereiškia, kad tai yra teisinis precedentas, suteikiantis teisę ir kitiems tai daryti.
Lygiai taip pat galima būtų argumentuoti: CŽV jau buvo (o gal ir dabar yra?) įsteigusios savo kalėjimus ir kankino savo kalinius Lietuvos teritorijoje – tai kaip galima drausti ir anglams, lenkams, rusams ar prancūzai daryti tą patį?
Kodėl gi galutinai neišniekinus lietuvių kalbos, kad ne tik mūsų šalį ir tautą niekinantys užsieniečiai, bet ir dar 7 procentai Lietuvos gyventojų pasijustų laimingesni?
Mano tėvų kalba ir tautybė jau seniai tapo „Lietuvos Respublikoje“ paniekos ir pažeminimo objektu. Bet tai nereiškia, kad aš nesipriešinsiu iki galo mėgindamas (tegu ir beviltiškai) išsaugoti tuos trupinius, kurie dar liko.

10. Marijonas2014 04 23 20:04:14

Aš žinau. Gerbiamas, Giedriau, bet pagal tai ką jūs išdėste čiuožėjos pavardė Tobias nepasaint kokia šios pavardės kilmė, bet dabar ji yra amerikietė, taigi pavardė LR piliečio pase turėtų būti užrašyta Tobaijes, nes taip tariasi. Bet gi taip nėra. Taigi, kodėl naujų Lietuvos piliečių pavardės užrašomos taip kaip yra – pagal svetimų kalbų taisykles, tuo tarpu vietos lenkų pavardės sulietuvinamos? Suprantu, klausimą ne jums išspręsti, bet kodėl matote pavojų ten kur nėra, jei vos 7 proc. gyventojų pasijustų laimingesni?

9. Giedrius2014 04 22 15:53:14

Negaliu komentuoti dėl „cz“, nes nežinau. Manau, kad vis dėlto tie lenkai, kurie nori, gali nesunkiai tai pasiekti.
Man jau tai visiškai nepriimtina. Lietuvių kalbos rašybos ir tarimo taisyklių ignoravimas (nesvarbu, užsieniečiams ar vietiniams) rodo mano tautos kalbos ir rašto negerbimą.
Aš asmeniškai uždrausčiau nelietuvišką žodžių rašymą lietuviškuose dokumentuose, o tiems, kam tai nepatinka, pasiūlyčiau atsisakyti Lietuvos pilietybės.
Tačiau vadinamoji „Lietuvos Respublika“ mažai ką bendro beturi su Lietuva kaip lietuviška valstybe. Nemažai jau esu apie tai rašęs. :)
O nelietuviškų raidžių įvedimas (tegul ir vadinamajai „Kalbos komisijai“ pakeičiant lietuviškąją abėcėlę) tebūtų (jau tikrai bus, kaip suprantu) eilinis žingsnis lietuvybės Lietuvoje žeminimo ir naikinimo kryptimi. Man tai bus paskutinis lašas.

8. Marijonas2014 04 22 00:26:40

Taip, varde Isabella Tobias yra naudojamos lotyniškos raidės esančios ir lietuviškoje abėcėlėje. Tačiau vietos lenkams negalimas ir tas pvz., pakeisti Š į SZ, ar Č į CZ. Juk c, s, z raidės yra lietuviškame raidyne.

7. Giedrius2014 04 19 23:46:40

Dėl pavardžių negaliu tiksliai komentuoti, nes nežinau. Tos veikėjos ispaniška pavardė (beje, išskyrus „ll“, ispaniškai tartina visiškai lietuviškai, tiek, kad LR televizijose paprastai viską puola angliškai kažkodėl blevyzgoti (įpratę tiesiog jankiams visada į vieną vietą turbūt:) ) iš principo susideda iš lietuviškų raidžių – nelabai ką gali prikišti, tiesą sakant. :)
Ir lenkams, kiek žinau, ir rusams, jau seniai rašo taip, kaip jie nori, aš asmeniškai tai boikotuoju ir jau seniai, kiek sugebu, tyčiojuosi iš vadinamosios „Kalbos komisijos“. Tiek, kad juos atstovauja policija ir pan. :)
Bet darau ką galiu. Tai suteikia mano gyvenimui prasmę.

6. Marijonas2014 04 14 22:03:02

Kur tas rusiškas melas, tamsta Rolandai?

5. Rolandas2014 04 11 22:17:33

Na ir mėšlas esi Šarkanai. Tikiu kad už rusišką melą tau bus atkeršyta, tikiu kad tai bus greitai.

4. Marijonas2014 04 11 01:26:19

Ji ne negrė, tai čiuožėja kuriai už nuopelnus (kurių nebuvo) prieš olimpiadą suteikė pilietybę Boba viliantis, kad taip Lietuva laimės medalį... Tačiau ta tvarka perrašyti pervardes taip kaip yra į lietuvišką pasą užsieniečiams vykstau jau kokius 15 metų.

3. Giedrius2014 04 09 19:34:14

Sutinku. Kodėl užsieniečiams jau dabar lendama į užpakalį? Kodėl jau dabar darkoma lietuvių kalba? Kodėl mano pavardę anglai, lenkai ir dauguma kitų rašo Sarkanas, o tos įžūlios mūsų kalbos negerbiančios negrės pavardė rašoma angliškai?
Iš vieno kalbos išniekinimo neatsiranda teisė toliau / kitiems ją niekinti. Jei kokia šiukšlė Grybauskaitė, Kalbos komisija bei visa kita chebra ir yra pasiruošę sulįsti kiekvienam šiukšliajankiui į užpakalį, tai nereiškia, kad jie tai daro teisėtai.
O pavardė pase nėra žmogaus privatus reikalas. Ji vartojama dokumentuose, lietuviškuose tekstuose, ją turi mokėti ištarti kiekvienas lietuvis nesukdamas galvos apie kitų kalbų rašybos taisyklės.

2. Marijonas2014 04 09 18:12:28

Autoriau, su viskuo ką parašėte pritariu. Čia būtent Lietuva kariauja informacinius karus įvesdama cenzūrą ir mulkindama Lietuvos visuomenę. Tik niekaip nesutinku, kad vardas ir pavardė dokumente kurį mato tik paso turėtojas ir valstybės tarnautojas kap nors griauna lietuvybę. Kodėl užsieniečiams tapus LR piliečiais pavardė ir vardas perrašomi kaip yra, pvz., kodėl čiuožėjai Isabella Tobias buvo perrašyta taip kaip yra, o ne Izabela Tobaijes – kaip kad turėtų pagal principus taikomus vietos lenkams? Kodėl užseniečiams galima tai ko negalima vietos lenkams?

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2023 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis