.

2014 m. liepos 8 d.

Prokuratūra – kaip žaisliukas nusikaltėlių rankose

Toliau bandau ginti LR labiausiai niekinamų tautų – lietuvių ir rusų – teises.

Kaip jau ne kartą rašiau, LR prokuratūra atrodo kaip kompanija viskam abejingų žmonių, suinteresuotų tik tuo, kad būtų kuo mažiau ką dirbti. Prokurorai iš paskutiniųjų stengiasi atmetinėti daugumos žmonių kreipimusis, kad ir kokie akivaizdūs nusikaltimai juose būtų nurodyti.

Tačiau į kai kurių žmonių skundus prokuratūra reaguoja. Tai – seimūnai ir jų skiriami visokiausi valdininkai: kontrolieriai, inspektoriai, valdininkai, kapelionai ir kiti Lietuvą eksploatuojančio politinio režimo šulai.

Faktiškai Lietuvą valdo nusikalstamas režimas – sprendžiant kad ir pagal tai, kiek lietuvių jis išvijo iš Lietuvos per paskutinius 20 metų (455 tūkstančius (dabar – beveik 16 procentų) vien per paskutinį dešimtmetį) ir kiek milijardų pavogė iš mūsų šalies. Todėl galima drąsiai teigti, kad praktiškai LR prokuratūra yra nusikaltėlių žaisliukas, su kurio pagalba susidorojama su mūsų jau baigiama sunaikinti tauta.

Žinoma, svarbiausioji prokurorų funkcija – oficialiai nuspręsti, kad akivaizdžiuose valdančiųjų nusikaltimuose nėra nusikaltimo sudėties. Juk praktiškai visos didžiosios režimo vagystės („Mažeikių naftos“ bei Vakarų skirstomųjų tinklų privatizavimas, dingę atominės elektrinės uždarymui skirti milijardai ir t.t.) baigėsi vienodai – prokuratūra nutraukė savo tyrimus pareikšdama, kad :-) „nėra duomenų“, „nerasta nusikalstamos veikos požymių“ ar pan.

Panašiai ir dabar prokuratūra atsisako pradėti tyrimą dėl akivaizdaus rusakalbių niekinimo tuo pat metu, kai mane persekioja už valstybinės politikos kritiką, įžūlumą turėti ir skleisti savo tikėjimą. Toks jau LR prokurorų darbas.

Prokurorai nenori reaguoti į begėdiškas patyčias iš rusakalbių

Mano skundą dėl policijos nenoro ginti begėdiškai žeminamus rusakalbius prokuratūra atmetė argumentuodama savo standartiniais pablevyzgojimais, kurių griebiasi, kai nenori reaguoti į patyčias iš LR atvirai niekinamų žmonių: lietuvių, rusų, lietuviečių ir kai kurių kitų – iš kurių faktiškai galima tyčiotis kiek nori ir kaip nori.

Turiu kreiptis į teismą

Kiek žinau, ir mane prokuratūra pradėjo persekioti teismo sprendimu. Kreipiuosi į teismą ir aš.

Nesiruošiu viso to taip palikti – matomai teks kreiptis į užsienio žiniasklaidą bei žmogaus teisių gynimo organizacijas. Deja, Lietuvoje „žmogaus teisės“ paskutiniu metu vis labiau asocijuojasi su ES paramą įsisavinančiomis įstaigomis skambiais pavadinimais, kurių darbuotojų pagrindinė veikla – važinėjimas į konferencijas ir niekam neįdomių ataskaitų kurpimas.

Giedrius Šarkanas

Vilniaus miesto apylinkės teismo
ikiteisminio tyrimo teisėjui

SKUNDAS
2014-07-08
Vilnius

2014 m. balandžio 24 d. kreipiausi į Generalinę prokuratūrą, prašydamas sustabdyti interneto portalo delfi.lt veiklą (taip, kaip buvo sustabdytas Rusijos televizijų retransliavimas) ir pradėti tyrimą dėl delti.lt vykdomos rusakalbių ir rusų niekinimo bei neapykantos jiems kurstymo kampanijos.

Policijos atsisakymą tenkinti mano prašymą skundžiau prokuratūrai,o dabar norėčiau, kad būtų panaikintas prokuratūros atsisakymas tenkinti mano skundą (1 priedas). Nesutinku su prokuratūros argumentais ir prašau šį nutarimą panaikinti, delfi.lt veiklą stabdyti ir ikiteisminį tyrimą pradėti.

Manau, kad pakankamai pagrindžiau savo prašymą kreipdamasis į Generalinę prokuratūrą ir savo argumentų čia nekartosiu. Tačiau norėčiau priminti, kad tiek Konstitucijos 25, tiek Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos 10 straipsniai įtvirtina teisę reikšti savo mintis ir įsitikinimus, o Konstitucijos 29 ir Konvencijos 14 straipsnis draudžia diskriminuoti užtikrinant pagrindines žmogaus teises ir laisves. Gegužio 26 dieną man buvo pareikšti įtarimai pagal tą pačią BK 170 straipsnio 2 dalį dėl argumentuotos ir pagrįstos įvairių LR politikos aspektų kritikos ir iš manęs buvo atimtas kompiuteris bei kai kurie kiti mano daiktai. (Pranešimas apie įtarimą – 2 priedas) Tuo tarpu mano nurodytuose delfi.lt straipsniuose iš rusų ir rusakalbių tiesiogiai tyčiojamasi ir neapykanta jiems skatinama išreiškiant niekuo nepagrįstas ypatingai juos žeminančias nuomones. Todėl vykdant ikiteisminį tyrimą prieš mane, darant kratą, atimant kompiuterį, verčiant pasižadėti neišvykti ir tuo pat metu visiškai nereaguojant į akivaizdžius nusikaltimo požymius turinčias veikas, aš esu diskriminuojamas dėl savo socialinės padėties, tikėjimo ir religijos – kaip negalintis netgi pasisamdyti advokato lietuvietis, su kuriuo akivaizdžiai kur kas paprasčiau susidoroti, nei su turtingai koroporacijai priklausančiu interneto portalu, profesionaliais žurnalistais ar mokslu daktaru advokatu.

Jei nebus pradėtas tyrimas dėl akivaizdaus rusakalbių niekinimo, mano akyse tai bus dar vienas įrodymas, kad LR prokuratūra ir teismai begėdiškai diskriminuoja dėl kalbos, tautybės ir socialinės padėties, kad jų sprendimus lemia ne visiems vienodi kriterijai, o galimai nusikalstančiųjų bei juos skundžiančiųjų socialinis ar kitoks statusas. Norėdamas, kad ši diskriminacija baigtųsi, esu verčiamas imtis drastiškų priemonių.


Be kita ko ir todėl, kad mano nurodytuose delfi.lt straipsniuose autoritetingai peršama ypatingai paniekinama nuomonė apie rusakalbius ir rusus, o aš esu persekiojamas už argumentuotą valstybės politikos kritiką, Konstitucijai ir EŽTK draudžiant diskriminavimą dėl socialinės padėties, tikėjimo ir religijos, prašau panaikinti prokuratūros nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą ir mano 2014 m. balandžio 24 d. prašymą Generalinei prokuratūrai tenkinti.

Giedrius Šarkanas

Kreipiuosi ir į Europos žmogaus teisių teismą

Kaip buvau pažadėjęs, padariau viską, kas mano jėgose, kad režimas nustotų tyčiotis iš lietuvių kalbos ir tautybės. Šiandien išsiunčiu ir galutinį pareiškimą į Strasbūrą dėl vadinamosios „Lietuvos Respublikos“ patyčių iš lietuvybės.

Žinoma, esame lietuviai, ir mūsų teisės niekam nerūpi – kaip ir daugumai mūsų pačių.

Diskusija

3. ks2014 09 12 22:45:50

Biržų prokurorai bendradarbiauja su vietos nusikaltėliai, apie tai galėčiau pateikti daug įrodymų, taip pat juos dangsto nuo baudžiamosios atsakomybės, Biržų degradavusių prokuroriukų pavardės: Tomas Bajorūnas (superka voktus daiktus, ir grasina susidorojimu) Raimundas Binkis (baisus kyšininkas nusikaltėlių bendras)Petras Janulis (nusikaltėlių bendras) Danutė Šleivaitė (nusikaltėlių bendra baisi kyšininkė, gali susidoroti su bet kuo grasindama, kad loš į vienus vartus) o Valys juos dangso nuo baudžiamosios atsakomybės, Lietuvos teisėsauga galutinai supuvusi PROKURATŪRA TAI MAFIJOS STRUKTŪRA ir ne kitaip !

2. D2014 07 28 12:10:22

Naivus esi ir niekas iš lietuvių tavęs nepalaikys, kad „norma jaustis įžeistam yra TOKIA NORMA...„, kai dominuoja atsainumas. Atbulai.

1. Domantas2014 07 28 12:04:37

Kuo tie rusakalbiai nepajėgūs atsakyti į tą aną ...kažką?! Tingi? Lietuvis nesutiktų, kad – darbštumas yra nepagarba (Aktyvumas tų rusakalbių atžvilgiu), o tinginiavimas yra orumas“...
Aišku, kiekvienas dalykas turi trūkumų. Tarkim – „Jėgos organų“ bendravimo stiliuje, nes lietuvis policininkas yra normalus, kai puola kamantinėti tokiu būdu, kad „būk darbštesnis (reiškia – disproporcingai nuolankus) pastangose mano atžvilgiu..„. Izraelyje ar Amerikoje jo poza būtų kitokia (ne ta kad – „ar tu, šūde, nematai kad dirbu?!„) – „broli, man taip sunku dirbt, tai gal gali padėt..???„ Lietuvos kultūroj tas būtų gėda. Nepajėgus?!!! Bet kam Lietuvoj yra gėda, jei „staiga man pasako, kad nesu darbštus... iki šiol nedarau kažko rimto...„ Čia, sakykim, dėl jau tikrai užmirštų stambių klausimų, kuriuos Tu keli, kaip gėdą prokuratūrai. Nori išrasti vaizdą, kad jie visiškai nedirba, kol nedirba to, ką tu siūlai (ypač sakai – kad dirbtų vadan rusaklalbių???:)) Naivus ir niekas li...

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2022 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis