.

2014 m. rugpjūčio 8 d.

Daugiabučių renovacija kaip apiplėšimo priemonė

Daugiabučių renovacija – ciniškas akivaizdžiai nusikalstamos valstybės šantažas mokėti už tai, kas žalinga. Lietuvos Respublika verčia lietuvius tapti sukčiais arba emigruoti.

Pabaiga, pradžia – Visiškai ne respublika

Tokioje supuvusioje valstybėje, kaip vadinamoji Lietuvos Respublika, pagrindinis ekonominės politikos tikslas – sudaryti kuo palankiausias sąlygas prisiplėšti valdžioje esančių partijų nariams, jų giminaičiams, bičiuliams ir rėmėjams.

Mūsų šalyje sukurta reto šlykštumo renovacinio šantažo sistema.

Jau daug metų priiminėjami vis nauji įstatymai, paverčiantys mus praktiškai beginklėmis bankų ir statybos bei komunalinių paslaugų tiekėjų aukomis. Daugiabučių renovacijos politika – vienas iš geriausių pavyzdžių.

Daugiabučių renovacija dažnai visiškai neapsimoka

Pabrangus energijos šaltiniams, atrodo natūralu investuoti į pastatų apšiltinimą – kad už šildymą reikėtų mokėti mažiau. Yra daugiabučių, kurių gyventojai už šildymą moka tiek daug, kad į namo atnaujinimą investuoti keliasdešimt tūkstančių atsiperka po kokių 10 metų. Pavyzdžiui, jei žmogus už šildymą moka 5 tūkstančius litų per metus, o po renovacijos mokėtų 1 tūkstantį, tai jam apsimoka investuoti 40 tūkstančių ar ir daugiau į namo renovaciją.

Tačiau tokių visiškai kiaurų namų nėra taip daug. Dabar jau dauguma lietuvių yra pasikeitę langus, apsišiltinę sienų siūles, rūsius ir balkonus.

Jei maždaug 60 m2 dydžio buto savininkas moka už šildymą apie 1200 litų per metus, o po renovacijos jam tektų mokėti daugmaž 800 litų, tai 40 tūkstančių litų investicija jam atsipirktų po 100 metų, o su procentais bankui (jei tektų imti paskolą) – beveik po 200 metų.

Apie daugiabučių renovaciją priskleista kalnai begėdiškų gandų, tokių, kaip: „Europos Sąjunga anksčiau ar vėliau privers visus“; „Po kelių metų priims įstatymą renovuoti visus namus“; „Kas nepasirašys už renovaciją, turės mokėti 10 procentų palūkanų“; ir pan.

Ausys linksta pasiklausius, kokiomis renovaciją peršančiomis nesąmonėmis tiki netgi šiaip jau protingai atrodantys lietuviai. O juk netrūksta įvairių tarptautinių (pavyzdžiui, ES) komisijų tyrimų ir išvadų, kuriomis būtent ir reikėtų remtis priimant sprendimus, o ne renovaciją beatodairiškai aukštinančių vyriausybei, bankams ar statybos bendrovėms ištikimai dirbančių „ekspertų“ blevyzgomis.

Akivaizdu, kad tokiam žmogui kvaila daryti pilną renovaciją. Gal jau dabar nedaug mokančio daugiabučio gyventojams ir apsimoka svarstyti kažkokias nelabai brangias atskiras priemones (šildyti namo šonus, rūsius, keisti vamzdžius ar pan.), tačiau pilna renovacija – t.y. visų pirma dešimtis tūkstančių kainuojantis fasado šiltinimas – niekada neatsipirks.

Netgi garsieji agituotojai už renovaciją nesiryžta tvirtinti, kad apsimoka pilnai renovuoti jau aptvarkytus namus; pavyzdžiui, netgi žymusis bankų „analitikas“ Gitanas Nausėda, visaip giriantis ir reklamuojantis bankams ypač pelningą renovaciją, tepasiryžo pareikšti: „Jeigu gyvenčiau kokių keturiasdešimties metų senumo daugiabutyje, per kurio langus ar sienas švilpauja vėjas, ilgai nemąstyčiau...“ (iš akivaizdžiai agitacinio straipsnio delfi.lt) Taigi net patsai bankų numylėtinis Nausėda nesiryžta įkalbinėti pilnai renovacijai jau vienaip ar kitaip sutvarkytų namų gyventojų!

Valstybė suteikia progą išsiplauti pinigus bei įgalina bankus ir statybų įmones apiplėšti biudžetą, o taip pat ir žmones prieš jų valią

Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad jei daugiabučio renovuoti neapsimoka, tai butų savininkai tikrai nenuspręs pradėti renovacijos. Tačiau taip nėra – masiškai remontuojami visiškai beviltiški namai. Ir ne tik Lietuvoje (specialus straipsnis delfi.lt).

Vagių yra visur, tačiau mūsų šalyje sukurta reto šlykštumo renovacinio šantažo sistema. Visų pirma, namo renovacijos iniciatoriams surinkus pusę visų butų savininkų balsų ir dar vieną, nepritariantys gyventojai priverčiami dalyvauti renovacijoje ir mokėti dešimtis tūkstančių už akivaizdžiai jiems žalingą projektą, o greičiausiai – dar užmokėti ir už nemokius butus.

Antra, valstybė pilnai apmoka socialiai remtinų žmonių renovacijos išlaidas, o atsisakiusieji palaikyti renovaciją praranda savo gautą paramą. Kitaip sakant, valstybė ne tik apmoka akivaizdžiai ekonomiškai žalingus projektus, beprasmiškai švaistydama biudžeto lėšas, bet ir šantažuoja socialiai remtinus žmones pritarti ekonomiškai netikslingai renovacijai.

Trečia, daugiabučių renovacija yra vienas iš populiariausių nelegalių pinigų plovimo būdų. Žmonės perka senus butus, sutvarko juos už grynuosius ir, pardavę už daug didesnę kainą, pasididina savo legalų kapitalą. Tokio tipo butų savininkams renovacija reikalinga kaip legali buto kainą didinanti priemonė, ir dažniausiai būtent jie imasi namo renovacijos iniciatyvos.

Šių trijų veiksnių pagalba yra sukurtos sąlygos ekonomiškai žalingai renovacijai. Pinigų plovėjai imasi rinkti parašus ir tiesioginio įstatymiškai legalizuoto šantažo būdu priverčia pasirašyti visus socialiai remtinus butų savininkus (jiems juk renovacija nieko nekainuos, o atsisakę prarastų valstybės paramą).

Esant dabartiniams įstatymams, iniciatyvūs organizatoriai vienu ar kitu būdu surenka pakankamą parašų skaičių ir, kadangi likusiųjų nuomonė nebesvarbi, įgyja teisę vykdyti akivaizdžiai nuostolingą projektą.

Nusikalstama valstybė

Akivaizdu, kad dabartinė daugiabučių renovavimą reglamentuojanti teisė – nusikalstamo suokalbio vaisius. Beveik nebelikus privatizuotinų objektų, vogti pripratę valstybininkai nusitaikė į biudžeto lėšas, Europos Sąjungos paramą ir gyventojų santaupas.

Seimo partijos jau seniai suaugo su bankais ir statybos įmonėmis – kaip pagrindiniais partneriais apvaginėjant Lietuvą ir lietuvius. Iki krizės dažniausiai buvo vagiama iš ES fondų – organizuojant absurdiškus viešuosius pirkimus ir skolinantis už nežmoniškas palūkanas – tačiau dabar, sugriežtėjus ES lėšų panaudojimo priežiūrai, valstybė su savo sėbrais nusitaikė ir į eilinių žmonių santaupas.

Lietuvoje statybos įmonių akivaizdžiai per daug – konkurencija statybos darbų kainas turėtų numušti iki Estijos ar Latvijos lygio. Tačiau valstybės šantažas mokėti už ekonomiškai absurdišką renovaciją sukūrė dirbtinę paklausą, ir statybos kainos vėl priartėjo iki prieškrizinio lygio – atnešdamos statybos įmonėms neužtarnautus milžiniškus pelnus begėdiškai apvagiamų biudžeto (iš kurio apmokama ne tik 15 ar 30 procentų renovacijos kainos, bet ir socialiai remtinų žmonių išlaidos renovacijai) bei gyventojų sąskaita. Kitaip sakant, valstybė faktiškai suteikė statybos įmonėms galimybę legaliai apiplėšti biudžetą bei gyventojus.

Dabartinė renovacijos politika tik eilinį kartą įrodo, kad vadinamoji „Lietuvos Valstybė“ yra visiškai nusikalstama struktūra, sistemingai ir planingai išvaginėjanti ir naikinanti Lietuvą.

Iš kitos pusės, prisiplėšia ir bankai, nes žmonės išprievartaujami imti paskolas ir mokėti didelius procentus – ko savo noru jokiu būdu nedarytų. Tuo pačiu ne ką mažiau bankai prisigrobia ir iš biudžeto.

Žinoma, tiek statybų bendrovės, tiek bankai vienaip ar kitaip atiduoda ir valstybės vardu vagiantiems partiečiams priklausančią dalį – plėšdami Lietuvą ir lietuvius, pelnosi visi trys nusikalstamo triumvirato nariai.

Vis dėlto, įgalina visą šį plėšimą valstybė: priimdama reikalingus įstatymus, šantažuodama tiek socialiai remtinus, tiek nuostolingai renovuoti savo būstų nenorinčius lietuvius, skolindamasi pinigus Lietuvos vardu ir išmokėdama juos savo bendravagiams bei versdama lietuvius atiduoti valstybės proteguojamiems vagims paskutines savo santaupas jei ne teismų ir antstolių, tai begėdiškų grasinimų pagalba.

Kaip jau, manau, įrodžiau, šiuo metu mūsų šalį ir tautą eksploatuojantis režimas visiškai nėra respublika. Dabartinė renovacijos politika tik eilinį kartą įrodo, kad vadinamoji „Lietuvos Valstybė“ yra visiškai nusikalstama struktūra, sistemingai ir planingai išvaginėjanti ir naikinanti Lietuvą.

Nusikalstama valstybė kriminalizuoja Lietuvos žmones

Daugelis pašalpų ir lengvatų gavėjų socialiai remtinųjų statusą gauna apgaulės būdu. Akivaizdu, kad morališkai jie visiškai teisūs – gyvendamas kriminalinėje valstybėje, turi sukčiauti, kad išliktum.

Jei žmogus verčiamas dalyvauti nuostolingoje renovacijoje, tai praktiškai reiškia, kad valstybė, statybų įmonės ir bankai kėsinasi pavogti iš jo (su palūkanomis) apie 30-70 tūkstančių litų. Bet kokiomis priemonėmis įgyti teisę į socialinę paramą – dažnai vienintelis būdas išvengti begėdiško apiplėšimo.

Sukčiaujama įvairiai: išeinama iš legalaus darbo į šešėlį ir apsimestinai užsiregistruojama darbo biržoje; iš butų formaliai išregistruojami daugiau uždirbantys šeimos nariai; perrašomas turtas.

Anksčiau ar vėliau savo gyvenime kiekvienas lietuvis susiduria su dilema: tapti arba sukčiumi, vagimi, apgaviku, arba beteise nusikaltėlių įrankiu tapusios valstybės auka, darbiniu gyvuliu, kurį begėdiškai apiplėšinėja Lietuvoje viešpataujantys vagys.

Ne taip retai šeimoms nelieka kitos išeities, kaip tik oficialiai išsiskirti – kad formaliai vaikus augintų vieniša motina, o vyras tik šiaip gyventų kartu. Tokių atvejų vis daugėja, ir nusikalstamoje Lietuvos valstybėje tai yra visiškai natūralus ir logiškas reiškinys.

Faktiškai Lietuvos Valstybė funkcionuoja apiplėšinėdama dar likusius sąžiningus žmones – atimdama didžiąją dalį jų darbo vaisių begėdiškais mokesčiais (ten pat), priverstine renovacija ir pan. priemonėmis – ir išdalindama juos Lietuvą valdantiems sukčiams, apgavikams ir vagims bei jų giminaičiams, bičiuliams ir kitokiems sėbrams.

Anksčiau ar vėliau savo gyvenime kiekvienas lietuvis susiduria su dilema: kuo tapti? Sukčiumi, vagimi, apgaviku, ar beteise nusikaltėlių įrankiu tapusios valstybės auka, darbiniu gyvuliu, kurį begėdiškai apiplėšinėja Lietuvoje viešpataujantys vagys?

Kriminalinė valstybė kiršina lietuvius

Teko stebėti, kaip dėl renovacijos mirtinai susipyko dvi draugės. Vienos jų vyras jau miręs, todėl ji dabar socialiniai remtina ir, žinoma, pasirašė už namo renovaciją (kuri jai nieko nekainuos).

Tuo tarpu antrajai moteriai namo renovacija reikštų mažiausiai 30 tūkstančių litų gryno nuostolio, ir ji negali atleisti, kad, pasirašydama už renovaciją, kaimynė atvėrė kelią bankams ir statybos bendrovėms visiškai apiplėšti jos šeimą.

Žinoma, ir antroji kaimynė turi teorinę galimybę nieko nemokėti – jai tereikia formaliai išsiskirti su vyru, išregistruoti jį iš buto ir taip įgyti socialiai remtinos statusą. Daugelis lietuvių būtent taip ir daro.

Renovacijos mada Europos Sąjungoje jau baigėsi. Paskaičiavus pasibaisėtiną jos nuostolingumą, absurdiškos programos stabdomos, o finansavimas nukreipiamas į naujai statomus būstus.

Tačiau moteris ir jos vyras jau yra solidaus amžiaus; jie visą gyvenimą pragyveno santuokoje, didžiąją jo dalį – Tarybų Sąjungoje, valstybėje, kurioje gerbūvis ir orus gyvenimas buvo pasiekiami sąžiningu darbu, o ne vagystėmis ir sukčiavimu, kaip dabartinėje Lietuvos Respublikoje.

Tiesiog antrosios kaimynės šeima per daug gerbia save, savo vaikus ir savo šalį, kad spjautų į visą savo dorai nugyventą gyvenimą ir senatvėje taptų eiliniais sukčiais, kaip daugelis jų tautiečių. Jie tiesiog net negali pagalvoti apie tokią galimybę.

Deja, jie niekaip nesupranta, kad juos nori apiplėšti visai ne už renovaciją pasirašiusi kaimynė, o pati sukčių ir vagių nuosavybe tapusi Lietuvos Valstybė. O sukčiai ir vagys trina rankas – jų apiplėšinėjami lietuviai ne tik kad neima šakių ir nemėžia kruvino mėšlo krūva ant tautos pečių tapusios ir visaip juos dusinančios vadinamosios „Lietuvos Respublikos“, bet dar ir riejasi tarpusavyje, taip tapdami dar lengvesnėmis aukomis.

Nusikalstama valstybė naikina ir mūsų šalį, ir tautą

Renovacijos mada Europos Sąjungoje jau baigėsi. Paskaičiavus pasibaisėtiną jos nuostolingumą, absurdiškos programos stabdomos, o finansavimas nukreipiamas į naujai statomus būstus. (apie tai delfi.lt straipsnyje)

Tačiau sukčių ir vagių valdomoje Lietuvos Respublikoje šalies ir žmonių gerbūvis yra trečiaeilis dalykas – daugiabučių renovacija stumiama tiesiog kaip patogi priemonė apvogti Lietuvos biudžetą ir žmones.

Tačiau ir tai dar ne viskas. Tarybinių daugiabučių projektuose nebuvo galvojama apie galimybes juos apšiltinti. Daugiabutį renovuojant, suardoma projektinė namo struktūra, jis pradeda irti, atsiranda pelėsis, sutrumpėja namo amžius.

Faktiškai jei kas ir gauna apčiuopiamą naudą iš renovacijos, tai tik pinigų plovėjai, kurie iškart parduoda naujai renovuotus butus, taip legalizuodami nežinia iš kur gautus savo pinigus. Jiems vieninteliams tikrai apsimoka daugiabučių renovacija, nes neseniai renovuotuose namuose butų ir ypač jų nuomos kainos išauga.

Tuo tarpu visą laiką gyvenantieji renovuotose daugiabučiuose žmonės jau po kelių metų turi pradėti kovoti su pelėsiu, kurio atsikratyti neretai nepavyksta ir pačiomis brangiausiomis priemonėms. Po renovacijos padidėjusios butų kainos smarkiai krenta.

Bet net ir tai dar ne pabaiga. Beveik visuose renovuotose namuose, sutrikus ventiliacijai, pablogėja žmonių sveikata. Negalėdami išsimiegoti pridvisusiuose kambariuose, su skaudamomis galvomis vaikšto ir suaugę, ir vaikai, ypač žiemą. Grėsmę sveikatai kelia ir neatskiriamas renovacijos palydovas pelėsis. (daugiau apie tai straipsnyje „Kauno dienoje“)

Apie renovacijos žalą jau daug prirašyta, ir kiekvienas panorėjęs gali internete susirasti bešališkų specialistų vertinimus – jei tik sugebės juos išžvejoti iš Lietuvą užgriuvusios begėdiškos renovacijos propagandos jūros.

Akivaizdu, kad renovacija išvys iš gimtinės dar dešimtis tūkstančių lietuvių. Po kelių dešimčių metų Lietuvoje liks tūkstančiai niekam nebereikalingų renovuotų namų, už kuriuos bankai vis dar melš biudžetą.

Apie daugiabučių renovaciją priskleista kalnai begėdiškų gandų, tokių, kaip: „Europos Sąjunga anksčiau ar vėliau privers visus“; „Po kelių metų priims įstatymą renovuoti visus namus“; „Kas nepasirašys už renovaciją, turės mokėti 10 procentų palūkanų“; ir pan.

Ausys linksta pasiklausius, kokiomis renovaciją peršančiomis nesąmonėmis tiki netgi šiaip jau protingai atrodantys lietuviai. O juk netrūksta įvairių tarptautinių (pavyzdžiui, ES) komisijų tyrimų ir išvadų, kuriomis būtent ir reikėtų remtis priimant sprendimus, o ne renovaciją beatodairiškai aukštinančių vyriausybei, bankams ar statybos bendrovėms ištikimai dirbančių „ekspertų“ blevyzgomis.

Bet kokiu atveju, dažnai (ne visada) renovacija (ypač pilna renovacija, kurią begėdiškai perša LR ministerijos) yra tiek ekonomiškai, tiek mediciniškai žalinga, ir dešimtims tūkstančių butų savininkų mažumoje likusių iki tol sąžiningai gyvenusių lietuvių tenka greitai apsispręsti.

Leistis apiplėšiamiems? Ar tapti sukčiais, kad kartu su vis didėjančia prie vagių valstybės prisitaikiusių tautiečių dalimi galėtų vogti iš Lietuvos?

Pasirenkama visaip, ir visiškai natūralu, kad vis daugiau pasibaisėjusių ir pasišlykštėjusių Lietuvos Respublika lietuvių nusprendžia galutinai palikti jų tėvynę užgrobusią nusikalstamą valstybę. Evakuojasi kas kaip išmano. Deja, tūkstančiai lietuvių, kurie neprisiverčia nei tapti vagimis, nei įsėsti į lėktuvą, tiesiog pasirenka paprastą ir trumpą kelionę pusmetriu į viršų.

Renovacinis šantažas nėra vienintelis lietuvių šalies ir tautos naikinimo būdas. Tiesiog nusikalstamos valstybės niekšybė apiplėšinėjant sąžiningus žmones čia ypač akivaizdi, jos ciniškumui perprasti nereikia specialaus išsilavinimo.

Akivaizdu, kad renovacija išvys iš gimtinės dar dešimtis tūkstančių lietuvių. Po kelių dešimčių metų Lietuvoje liks tūkstančiai niekam nebereikalingų renovuotų namų, už kuriuos bankai vis dar melš biudžetą.

Vagystėms iš biudžeto tęsiantis, Lietuvos skola netruks pasiekti Graikijos lygį, ir mokesčiai dar smarkiai išaugs – tačiau nebebus kam juos mokėti. Paskutiniai sąžiningi lietuviai paklaikę evakuosis; gimtinėje liks vien vagys ir pašalpų gavėjai.

Pensijos Lietuvoje bus mažesnės, nei Latvijoje ir Estijoje jau nebe pusantro, o kokius tris kartus, bet ir jų nebus iš ko išmokėti. Matydami, koks skurdas laukia senatvėje, iš Lietuvos spruks visi, kas dar sugebės.

Daugiabučių renovacija – toli gražu ne vienintelė ir netgi ne pagrindinė jau netolimos Lietuvos mirties priežastis. Ji įeis į istoriją kaip vienas begėdiškiausių ir ciniškiausių apiplėšimo būdų, kaip eilinė didžiulė vinis į Lietuvos ir lietuvių tautos karstą.

Diskusija

178. Ar jums reikia paskolos? kreip2019 09 16 14:27:32

Ar jums reikia skubių paskolų? Mes siūlome bet kokio tipo paskolas paskoloms būsimiems asmenims, įmonėms, bendradarbiaujančioms įstaigoms, taip pat organizacijoms. Ar jums reikia paskolų, kurios yra įregistruotos ir patvirtintos? Jei susidomėjote, susisiekite su mumis paštu: richhardfinacialhome2289gmail.com

177. Mr Ray2019 07 11 22:43:47

Suteikiu greitesnę ir visų rūšių paskolą 2% palūkanų norma, ar jums reikia skubios paskolos?
El. Paštas: morrisray0loangmail.com

hatsapp 1 518 217 6403

176. Robib Garret2019 06 09 16:06:12

Sveiki,

Ar ieškote paskolos? jei taip, susisiekite: rgarret2244gmail.com jei norite gauti daugiau informacijos, jei susidomėjote, taip atsakykite.

Ačiū.
Iš Robib Garret

175. asia loan company2019 05 09 04:22:48

Sveiki
Taip siekiama informuoti plačiąją visuomenę, kad ASIAN LINK LOAN COMPANY atidarė finansinę galimybę padėti žmonėms, kuriems reikia pagalbos, pavyzdžiui, finansinės pagalbos. Taigi, jei jūs patiriate finansinių sunkumų arba esate finansinės problemos, ir jums reikia lėšų savo verslui pradėti arba turite apmokėti sąskaitas, ilgą ir trumpą laiką pasirinkdami mažą palūkanų normą 2% vienam anuliavimui asmenims ir įmonėms. Prašome susisiekti su mumis šiandien el. Paštu Adresas: (asialinkfinanceloan01gmail .com) Biblija sako (Luko 11:10). tas, kuris siekia surasti; ir tas, kuris smūgia, atidarys duris. Taigi nepraleiskite šios galimybės, nes Jėzus yra tas pats vakar, šiandien ir amžinai. Prašau, kad tai yra rimtas mąstymas ir Dievas bijo žmonės, susisiekite su mumis šiandien šiuo el. Paštu: (asialinkfinanceloan01gmail .com)
Mūsų „hatsapp“ numeris yra: 971507698043

174. asia loan company2019 05 09 04:22:34

Sveiki
Taip siekiama informuoti plačiąją visuomenę, kad ASIAN LINK LOAN COMPANY atidarė finansinę galimybę padėti žmonėms, kuriems reikia pagalbos, pavyzdžiui, finansinės pagalbos. Taigi, jei jūs patiriate finansinių sunkumų arba esate finansinės problemos, ir jums reikia lėšų savo verslui pradėti arba turite apmokėti sąskaitas, ilgą ir trumpą laiką pasirinkdami mažą palūkanų normą 2% vienam anuliavimui asmenims ir įmonėms. Prašome susisiekti su mumis šiandien el. Paštu Adresas: (asialinkfinanceloan01gmail .com) Biblija sako (Luko 11:10). tas, kuris siekia surasti; ir tas, kuris smūgia, atidarys duris. Taigi nepraleiskite šios galimybės, nes Jėzus yra tas pats vakar, šiandien ir amžinai. Prašau, kad tai yra rimtas mąstymas ir Dievas bijo žmonės, susisiekite su mumis šiandien šiuo el. Paštu: (asialinkfinanceloan01gmail .com)
Mūsų „hatsapp“ numeris yra: 971507698043

173. Mr Aleks Thomas2019 04 19 17:28:29

Mes esame sertifikuoti paskolos skolintojai, siūlome užtikrintas paskolas privatiems asmenims ir įmonėms mažomis palūkanomis 3%. Mes siūlome ilgalaikes ir trumpalaikes paskolas. Mūsų įmonė užfiksavo daugybę proveržių teikdama pirmos klasės finansines paslaugas klientams, ypač klientams. paskolų sindikacijos ir kapitalo suteikimo asmenims ir įmonėms srityje. Norėdami gauti daugiau informacijos, prašome susisiekti su mumis el. Paštu: tivolifinancialhomegmail.com Kas mums yra: 919873255004

172. Mr Aleks Thomas2019 04 19 17:25:48

Ar jums reikia skubios paskolos, kad pinigai būtų lengvai patenkinti Jūsų poreikiams tenkinti, Tivoli finansinė paskola Comoany yra jums patogi galimybė. „Tivoli Credit“ Asmeninių paskolų paslaugos gali suteikti jums savalaikius pinigus, kurių reikia norint užtikrinti savo tiesioginius poreikius ir pasiruošti neplanuotoms išlaidoms. Nesvarbu, ar tai yra jūsų automobilio atnaujinimas, elektroninių įtaisų pirkimas, mokymas ar medicinos sąskaitos, Tivoli Credit gali suteikti jums greitą asmeninę paskolą ir finansinę pagalbą.

Asmeninė paskola
Verslo paskola
Mėnesinė paskola
Užsieniečio paskola
Paskolos perleidimas
Neužtikrinta paskola
Saugi paskola
Kreipkitės į mus el. Paštu: tivolifinancialhomegmail.com Kas mums yra: 919873255004

171. Elbert Ferdinand2019 02 13 08:06:09

Ar jums reikia paskolos projektui? Ar bandėte gauti paskolą iš bet kokio banko ar paskolų bendrovės, ir jūs turėjote Ripped off ir jie atsisakė suteikti jums paskolą dėl blogo kredito? Mes siūlome finansavimą nuo 50 000 iki 25 mln. Mes siūlome savo paslaugas rimtiems žmonėms, juodąjį sąrašą ir pritaikytas programas įmonėms, kurioms reikia finansavimo.

Mūsų finansinės konsultacijos įmonė priklauso nuo išskirtinės klientų aptarnavimo. Mes suteikiame jums geriausias galimybes patenkinti jūsų finansinius poreikius. El. Pašto adresas: elbertferdinandloanagen cygmail.com
Ačiū

Elbert Ferdinand

170. Elbert Ferdinand2019 02 12 11:59:14

Ar jums reikia paskolos projektui? Ar bandėte gauti paskolą iš bet kokio banko ar paskolų bendrovės, ir jūs turėjote Ripped off ir jie atsisakė suteikti jums paskolą dėl blogo kredito? Mes siūlome finansavimą nuo 50 000 iki 25 mln. Mes siūlome savo paslaugas rimtiems žmonėms, juodąjį sąrašą ir pritaikytas programas įmonėms, kurioms reikia finansavimo.

Mūsų finansinės konsultacijos įmonė priklauso nuo išskirtinės klientų aptarnavimo. Mes suteikiame jums geriausias galimybes patenkinti jūsų finansinius poreikius. El. Pašto adresas: elbertferdinandloanagen cygmail.com
Ačiū

Elbert Ferdinand

169. Maks Bent2018 12 28 09:51:54

Ar jums reikia skubios paskolos skoloms išieškoti, ar jums reikia nuosavybės paskolos
pagerinti savo verslą? Ar bankai ir kiti buvo atmesti
finansų agentūros? Ar jums reikia paskolos konsolidavimo ar hipotekos? Paieška Nr
daugiau, nes mes esame čia, kad padarytume visas jūsų finansines problemas
praeitis.

Tai lengva paskolos bendrovė. Siūlome paskolas tiems, kurie domisi a
priimtina 2% palūkanų norma. Diapazonas svyruoja nuo 5, 000.00 iki a
ne daugiau kaip 100, 000, 000.00 dolerių.

Mūsų paskolos yra gerai apdraustos, nes didžiausias mūsų saugumas yra mūsų prioritetas.

Susisiekite su mumis elektroniniu paštu: oceanfmortgagesgmail.com
hatsapp 2348160600240

Linkėjimai
Maks Bent
oceanfmortgagesgmail.com

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

 • Tekstai
  šia tema
 • Eleras

  Eleras (LR-as) – dabartinė Lietuvos valdžia. Nors ir mėgina vadintis „Lietuvos Respublika“, Eleras akivaizdžiai nėra nei Lietuvos, nei respublika. Praktiškai tai – antikonstitucinė nusikaltėlių gauja „ant Lietuvos“.

 • Gražulizmas

  Gražulizmas siaurąja ir plačiąja prasme. Gražulizmas – nepagarba homoseksualams ar tiesiog kitokiems ir jos demonstravimas.

 • „Tremtinys“

  Tremtinys kabutėse – sąvoka.

 • Čigonai

  Čigonai – sąvoka. Čigonus aukština, romais juos vadinti verčia Europos Sąjungos valdininkija ir negerbiantieji savo tautos lietuviai.

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2023 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis