.

2014 m. rugpjūčio 12 d.

Grybauskaitė lieka ištikima Rusijai

Akivaizdu, kad LR prezidentė Dalia Grybauskaitė aukoja Lietuvą ir lietuvius Rusijos labui.

Dalia Grybauskaitė – ko gero profesionaliausia tarp Lietuvos politikų. Sunku nesusižavėti jos mokėjimu taukšti visiškus niekus nutaisius rimtą veidą, vaizduoti emocingą pasipiktinimą korumpuotais kolegomis, meistriškai vaipytis prieš televizijos kameras.

Akivaizdu, kad Grybauskaitė – puiki viešųjų ryšių profesionalė, sugebanti užsitikrinti emocingų žmonių simpatijas ir visiškai pelnytai jau daugiau, kaip 5 metus užimanti LR prezidento postą.

Tačiau iš kitos pusės, akivaizdu, kad Grybauskaitės užsienio politika Lietuvai ypač žalinga. Paskutinio meto prezidentės veiksmų pasekmėje Lietuvos ekonominė ir politinė padėtis dar labiau susikomplikavo.

Akivaizdu, kad Rusijai dabartinis sankcijų žaidimas JAU davė milžinišką naudą, ypač asmeniškai jos prezidentui.

Grybauskaitė su Linkevičiumi visą laiką ragino įvesti kuo griežtesnes ES sankcijas Rusijai (pavyzdžiui) – ir pasiekė, ko norėjo. Natūrali to pasekmė – atsakomosios Rusijos sankcijos, suduodančios skaudų smūgį ir šiaip merdinčiam Lietuvos ūkiui. Taigi Grybauskaitė tikslingai ir sistemingai išprovokavo dar vieną skaudžią krizę.

Lietuvai ši krizė gali tapti lemtinga – akivaizdu, kad Grybauskaitei nusispjaut ant mūsų – ji aukoja Lietuvą kitų valstybių interesų vardan. Norint suprasti, kam iš tikrųjų tarnauja Prezidentė, reikia išsiaiškinti, kuriai valstybei jos politika naudingiausia.

Man jau seniai neliko jokių abejonių dėl to, kad mus ir mūsų šalį Grybauskaitė aukoja ant Rusijos altoriaus.

Grybauskaitė baigia nupjauti šaką, ant kurios sėdime

Dabartinėje internacionalizuotoje pasaulio ekonomikoje šalys iš paskutiniųjų stengiasi išnaudoti savo geopolitinius pranašumus. Labiausiai apsimoka daryti tai, kam šalis labiausiai tinkama. Jūrinės valstybės vysto laivininkystę, tropinės – augina vaisius ir vysto turizmą, gamtiniais ištekliais turtingos šalys siurbia naftą ir ją pardavinėja, ir t.t.

Didžiausias Lietuvos pranašumas – jos geografinė padėtis tarp Rytų ir Vakarų Europos, suteikianti galimybę ypač gerai užsidirbti iš tranzito. Didelę mūsų BNP dalį sudaro pajamos iš reeksporto, tarptautinių pervežimų, logistikos ir pan.

Dalia Polikarpovna Grybauskaitė
Dalia Grybauskaitė

Rusijos vardan Prezidentė pasiruošusi paaukoti ir Lietuvą, ir lietuvius.

Jei Lietuvą valdytų jos gerovei neabejinga vyriausybė, ji iš paskutiniųjų stengtųsi palaikyti kuo geresnius santykius su visais kaimynais – kad mūsų tarptautinių prekybininkų verslui būtų sudarytos pačios optimaliausios sąlygos. Būtent to iš paskutiniųjų siekia Suomijos, Austrijos ir kitų demokratinių valstybių vyriausybės.

Tačiau Grybauskaitės užsienio politika visiškai priešinga. Kartu su Linkevičiumi ji padarė viską, kad būtų kuo labiau sugadinti mūsų santykiai su Rusija, prekyba su kuria pelningiausia mūsų ūkiui. Jau dabartinės sankcijos pražūtingos, o juk tai dar ne viskas. Rusija gali priversti apriboti prekybą su mumis ir Baltarusiją bei kitas NVS šalis.

Iš kitos pusės, akivaizdu, kad dabartinės atsakomosios Rusijos sankcijos sugriaus ištisas Lietuvos ūkio šakas. Pavyzdžiui, dabartiniai karvienos (pieninių galvijų mėsos) augintojai iš viso neturės kur dėti savo produkcijos – tiesiog kitose šalyse žmonės jos maistui nelabai naudoja.

Kitiems gal bus lengviau – bet tik truputį. Kaip parodė pienininkų patirtis, Rusijos rinkoms alternatyvų surasti nepavyksta. Naujų pirkėjų surandama, tačiau jie moka daug mažiau, ir Lietuvos gamintojai parduoda tik su labai mažu pelnu, neretai – tik už savikainą ar netgi nuostolingai.

Kas dar blogiau – tolimesnės perspektyvos siaubingos. Net jei po metų Rusija sankcijas ir atšauks, jos rinkos jau bus užimtos. Lietuvai Rusijos atsakomosios sankcijos suduoda ypač skaudų smūgį, kurio pasekmės jausis ir po daugelio metų.

Trumpai tariant, Grybauskaitė ciniškai paaukojo Lietuvą, visiškai spjaudama ant jos strateginių ekonominių interesų.

Rusijai Grybauskaitės veiksmai atnešė kur kas daugiau naudos, nei JAV

Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad Grybauskaitė geriausiai atstovauja JAV interesams – juk šios ypač suinteresuotos santykių tarp ES ir Rusijos pablogėjimu.

Rusijos ginklai sudaro rimtą konkurenciją JAV ginklų gamintojams – todėl jie daro viską, kad prekyba rusiška ginkluote būtų kuo labiau ribojama.

Iš kitos pusės, JAV akivaizdžiai siekia, kad būtų stabdomas dujų tiekimas iš Rusijos į ES – kad Europos šalims neliktų kitos išeities, tik daug brangiau pirkti dujas iš JAV ir įsileisti lengvatinėmis sąlygomis JAV skalūnų dujų kompanijas.

Tačiau juk akivaizdu, kad Rusijai dabartinis sankcijų žaidimas JAU davė milžinišką naudą, ypač asmeniškai jos prezidentui.

Rusija seniai kenčia nuo savo priklausomybės nuo naftos, dujų ir kitų gamtinių išteklių pardavimo. Rusija yra didžiausia pasaulio šalis su galybe resursų, tiek gamtinių, tiek žmogiškųjų, tačiau daugelis ūkio šakų joje labai atsilikusios.

Sankcijų karas davė postūmį ir suteikė pateisinimą tiekai jau seniai akivaizdžiai Rusijai reikalingų politinių ir ekonominių sprendimų, jog nelieka abejonės, kad būtent Rusijai jis yra visų naudingiausias.

Visuotinai žinoma, jog dabartinis Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas yra nusprendęs vykdyti importo pakeitimo politiką – taip stimuliuoti ūkį, kad tas prekes, kurias Rusija dabar importuoja, palaipsniui pakeistų vietinės. Importo pakeitimas – jau senas metodas, išvedęs į ekonominius lyderius Pietų Korėją, Taivanį ir kai kurias kitas pirmaujančias Azijos šalis.

Tačiau vykdyti importo pakeitimo politiką Rusijoje nėra paprasta dėl didžiulės ES pagamintų prekių konkurencijos. Be to, Rusija yra PPO narė ir todėl turi sugalvoti įtikinamas priežastis savo įvedamiems prekybos apribojimams.

Tuo tarpu Grybauskaitės iškovotos sankcijos suteikė Putinui legalų pagrindą apriboti maisto produktų importą iš ES. Rusijos maisto pramonei tai vienintelis būdas mėginti atsistoti ant kojų.

Dėl skandalingosios ES žemės ūkio rėmimo politikos faktiškai visi ES žemės ūkio produktai pardavinėjami nenatūraliai žemomis kainomis, ir šaliai, kurios ūkininkai negauna tokių dotacijų, kaip jų kolegos ES, konkuruoti su tokia dempingine produkcija beviltiška.

Įvesdamas atsakomąsias sankcijas, Putinas suteikė Rusijos žemės ūkiui ir maisto pramonei galimybę atsistoti ant kojų. Jei tai pavyks, Rusija gali tikėtis ne tik pati apsirūpinti maistu, bet ir ko gero ateityje netgi tapti didele maisto produktų eksportuotoja – kokia buvo iki Spalio revoliucijos.

ES užsipuldinėjimai ir sankcijos suteikė Putinui unikalią progą pradėti vykdyti skausmingas ir nepopuliarias, tačiau jo šaliai labai reikalingas reformas, suvienyti rusų tautą bendram tikslui – ir už tai jis turi būti dėkingas visų pirma Lietuvos Respublikos prezidentei Daliai Grybauskaitei.

Panašiai yra ir su kitomis vienokių ar kitokių sankcijų paliestomis Rusijos ūkio šakomis – dabar nori nenori jos turi kuo skubiau prisitaikyti, kad galėtų tenkinti savo šalies poreikius. Taigi Grybauskaitės sukurstytas sankcijų karas suteikė Rusijai unikalią progą forsuoti šaliai akivaizdžiai gyvybiškai reikalingą importo pakeitimo programą.

Iš kitos pusės, sankcijos davė postūmį kitam rusams jau seniai labai reikalingam žingsniui – atsisakymui nuo dolerio tarptautiniuose atsiskaitymuose. Kartu su Kinija, Indija ir Brazilija (Iranu, Turkija ir t.t.), Rusija būtent dabar pereina prie atsiskaitymų nacionalinėmis valiutomis – įgyvendindama seną nenorinčių vergauti JAV šalių svajonę, ne taip seniai kainavusią gyvybę Muarui Kadafiui ir daugeliui tūkstančių libiečių.

Sankcijų karas davė postūmį ir suteikė pateisinimą tiekai jau seniai akivaizdžiai Rusijai reikalingų politinių ir ekonominių sprendimų, jog nelieka abejonės, kad būtent Rusijai jis yra visų naudingiausias.

Galbūt JAV kada ir pavyks tiek sukiršinti Rusiją ir ES, kad galėtų kaip reikiant pasipelnyti iš dujų pardavimų užkeltomis kainomis – Rusija jau dabar gauna iš sankcijų MILŽINIŠKĄ naudą.

Brangioji Putino Grybauskaitė

Iš kitos pusės, Grybauskaitės sankcijų politika be galo naudinga asmeniškai Putinui. Visos anksčiau išvardintos reformos, kokios reikalingos Rusijai bebūtų, pradžioje pareikalaus šiokių tokių aukų.

Suvaržius importą, iš pradžių pakils daugelio maisto produktų kainos – daugiausia nukentės paprasti rusai, kurių gyvenimo kokybė kuriam laikui suprastės. Kitu atveju Putinui tai galėjo kainuoti jo populiarumą.

Klausimas
Kuriai valstybei yra atsidavusi Dalia Grybauskaitė?

Lietuvai

JAV

Rusijai

kitai valstybei

jokiai valstybei

Tuo tarpu dabar Grybauskaitė su kolegomis visoje ES savo absurdiškomis priekabėmis taip skaudžiai įžeidė rusus ir subūrė juos apie savo prezidentą, kad šiuo metu jis gali daryti Rusijoje ką tik nori.

Putinas jau priėmė visą eilę nepopuliarių įstatymų (netgi uždraudė rusams keiktis :-)) – ir nieko, juo netgi nesipiktina, ką jau kalbėti apie kokius nors rimtesnius protestus. Dabar Grybauskaitės išprovokuoti ES priekaištai ir grasinimai padės rusams iškęsti pereinamojo laikotarpio sunkumus – juk netgi mes :-) kažkada narsiai kentėjome per blokadą – nes tai dabar bus suvokiama kaip auka tėvynės labui.

ES užsipuldinėjimai ir sankcijos suteikė Putinui unikalią progą pradėti vykdyti skausmingas ir nepopuliarias, tačiau jo šaliai labai reikalingas reformas, suvienyti rusų tautą bendram tikslui – ir už tai jis turi būti dėkingas visų pirma Lietuvos Respublikos prezidentei Daliai Grybauskaitei.

Akivaizdu, kad Grybauskaitė spjauna ant Lietuvos ir lietuvių interesų. Nors iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad ji tiesiog aklai tarnauja JAV, tačiau dabar aš taip jau nebemanau.

Mano akyse Grybauskaitė tapo lietuviška Štirlice, jau daug metų atsidavusiai dirbančia didžiosios Rusijos labui. Ką tik Dalia Polikarpovna padarė tokią milžinišką paslaugą motušei Maskvai, kad neabejoju, jog jos jau laukia ordinai, Rusijos didvyrės vardas ir visa kita, ką galima uždirbti ciniškai išduodant savo gimtinę.

Diskusija

16.  Christina liked you! Click He...2022 02 16 00:48:06

ngajkap

15.  Christina liked you! Click He...2022 02 16 00:48:05

ivoloz0

14. SYzAlK2015 12 27 09:49:05

I live in London dosage of nizagara Icahn also recently made headlines for his failed attempt toblock Michael Dell“s 25 billion bid to take Dell Inc private as ell as his efforts to prod Apple Inc ChiefEksecutive Tim Cook to buy back 150 billion of stock.

13. rCr1O4GaY2015 12 14 12:23:59

Gee irslkeil, that“s such a great post!

12. bpKBUIgiZkspTPu2015 12 08 00:05:28

real beauty page nizagara 100mg Property developer PT Laguna Cipta Griya plans tospend up to 12 trillion rupiah (1.06 billion) over the nekst8–10 years to develop a central business district in EastJakarta, said Chief Eksecutive Lukman Purnomosidi.

11. gJdsvlyIhKssoPyJ2015 11 20 19:56:43

hat do you do for a living? misoprostol brand name –– M&G Investment Management Ltd, hich is a subsidiary ofBritish insurer Prudential plc, to acuire sole controlof medical product maker Alliance Medical (notified Aug.2/deadline Sept. 9/simplified)

10. btDNyZUUGNuB2015 11 18 17:41:33

I“m doing an internship ://iomhockfest.com/nekst –year/ generic ciprofloksacin SO JOO DA BARRA, Brazil (Reuters) – As Brazilian billionaire Eike Batista breaks up his crumbling EBKs Group industrial empire to pay off debt, one of the fe assets he“s ekspected to keep is port–development company LLKs Logstica SA.

9. ytGuImcVksKs2015 04 28 22:09:41

1zThcy ://www.FyLitCl7Pf7kjdDUOLOuaksTKsbj5iNG.c om

8. stud2015 02 14 09:18:20

Dar tokio grybo nebuvau skaitęs. Autorius turbūt musmirių apsivalgė.

7. Stasys2014 12 17 21:58:10
gerb


Gerb. Giedriau, su Jūsų mintimis šiame straipsnyje visiškai sutinku, tik manau, kad jos D.Grybauskaitės veiksmuose nėra sąmoningo tokio tikslo siekimo Ji stengiasi atlikti užduotį ir kuo geriau padėti Amerikai jos geopolitiniuose tiksluose. Tačiau kaip dažnai būna gyvenime siekiame vieno užsibrėžto tikslo, o pasiekiame priešingą, taip greičiausiai yra ir šiuo atveju. Jos aktyvi veikla nepatinka ir yra ekonomiškai žalinga ir senosioms Europos valstybėms ir jų politikos vilkams, nes jie mato trumparegiškumą.Manau sulauksime ir galėsime stebėti triuškinantį žlugimą, bet ne Lietuvos, Lietuva išsikapstys.


  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2022 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis