.

2015 m. vasario 24 d.

LR policija kaip nusikalstama organizacija

Policija ne tik diskriminuoja lietuvius, begėdiškai tyčiodamasi iš mūsų kalbos bei tautybės. Žalieji žmogeliukai akivaizdžiai nusikalstamai šantažuoja į jų letenas papuolusius neturtingus mūsų tautiečius.

Neseniai teko susidurti su siaurame įvažiavime į Vilniaus aplinkkelį Viršuliškėse medžiojusiais LR policininkais. Iš pradžių buvo pastatytas greičio ribojimo ženklas „20“, o po to – aplink nešiojamą ženklą „stop / policija“ susispietusi grupelė pareigūnų akylai stebėjo pro šalį ramiai sau važiavusius vairuotojus.

Nors kaip vairuotojas visai nesu pedantas :-), vis dėlto tokia proga nusprendžiau paklusti galiojančioms kelių eismo taisyklėms ir drausmingai :-) sustojau prieš „stop“ ženklą. Žinoma, man tuoj nurodė sustoti toliau šalikelėje ir suteikė progą papūsti į juodą dėžutę.

Bendraudamas su mane tikrinusiu policininku, negalėjau sulaikyti isteriško juoko – juk mane puolė tikrinti būtent todėl, kad sustojau prieš „stop“ ženklą, o visi kiti – prieš mane važiavę ir taisyklių nesilaikę – vairuotojai žaliųjų žmogeliukų visiškai nesudomino.

Taigi policija akivaizdžiai nusikalstamai apiplėšinėja, šantažuoja ir prievartauja lietuvių turtą – sistemingai vykdo nusikaltimą, už kurį Baudžiamojo kodekso 181 straipsnis numato laisvės atėmimą iki 8 metų.

Iš tikrųjų, tai tame epizode nebuvo nieko juokingo – nusikalstamoje dabartinėje „Lietuvos“ valstybėje įstatymai rašomi ne tam, kad jų būtų laikomasi, o tam, kad esant reikalui būtų dingstis susidoroti su valdžioje esančiai nusikaltėlių gaujai neparankiais ar kuo nors neįtikusiais lietuviais. (Pavyzdžiui, prie seimūnų kompanijos nepritapęs Karalius buvo išmestas iš Seimo formaliai už tai, ką daugelis su juo susidorojusių Seimo senbuvių patys ne kartą buvo darę.)

Todėl būtent mane puolę tikrinti policininkai elgėsi visiškai logiškai – nusikalstamoje valstybėje įtartinais tampa būtent tie, kurie LAIKOSI įstatymų. Panašiai elgiasi dauguma šuninių – persekioja netipiškai besielgiančias ar atrodančias aukas, nes greičiausiai šios yra ligotos arba nusilpusios dėl vienų ar kitų priežasčių ir todėl su jomis lengviausia susidoroti.

Kažkodėl būtent šis iš principo nekaltas epizodas paskatino paimti ir dar kartą parašyti apie žaliuosius žmogeliukus. Norėjosi – neseniai teko asmeniškai :-) patirti ir įsitikinti, kad LR policija yra pati tikriausia nusikalstama grupuotė.

Policininkai teisinasi, kad yra tiktai vykdytojai

Jau daug esu rašęs (pavyzdžiui: 1, 2, 3) apie tai, kaip policija (o taip pat prokuratūra, teismai ir kita LR mėšlasauga) begėdiškai pažeidinėja savo persekiojamų lietuvių pagrindines teises ir laisves, tyčiojasi iš mūsų kalbos bei tautybės.

Dabar jau žinau – policija negalinčius jai pasipriešinti neturtingus lietuvius apiplėšia ir po to begėdiškai šantažuoja. Teko patirti tai ir savo kailiu.

Kiekviena pasitaikiusia proga bandžiau kalbėti apie tai su savo sutiktais policininkais. VISI mano pašnekovai iš principo komentavo vienodai (maždaug): „Mes – statutinė organizacija, nieko nesprendžiame, tiktai vykdome,“ – beje, būtent taip aiškindavosi ir dauguma teistų esesininkų.:-)

Vis dėlto, daugiau, nei metus pabuvus įtariamuoju :-), jau teko asmeniškai susidurti ir su akivaizdžiai nusikalstamais pačios policijos metodais.

Policija ciniškai šantažuoja savo aukas

Kurį laiką niekaip negalėdavau suprasti – kodėl už visiškai nekaltus pasisakymus internete mokantys baudas lietuviai viskuo prisipažįsta, sutinka su baudžiamaisiais įsakymais ir būna begėdiškai nuteisiami kaip kokie nusikaltėliai visiškai neaišku už ką (pavyzdžiui)?

Dabar jau žinau – policija negalinčius jai pasipriešinti neturtingus lietuvius apiplėšia ir po to begėdiškai šantažuoja. Teko patirti tai ir savo kailiu.:-)

Kaip jau rašiau, praeitų metų gegužį mano namus iškrėtę policininkai atėmė iš manęs mano kompiuterius, skaityklę, standųjį diską ir kitas elektronines laikmenas. Kompiuterius man gražino tik šių metų pradžioje (po beveik 8 mėnesių) – ir tai be diskų, taigi ir be operacinių sistemų.

Kadangi kompiuteriai, skaityklės ir įvairios laikmenos šiais laikais – gyvenimo būtinybė, jau seniai turėjau susipirkti viską iš naujo. Kai dabar paskaičiuoju – viskam išleidau apie 500 eurų, o kai (jeigu :-)) viską grąžins, tiesiog turėsiu keletą visiškai nereikalingų daiktų.

Trumpai tariant, policija mane apiplėšė maždaug 500 eurų dydžio suma, jau nekalbant apie kompiuteriuose buvusią svarbią informaciją, man reikalingas bylas (pavyzdžiui, nemažai kainavusias elektronines knygas) ir su kompiuteriuose buvusių man svarbių dokumentų praradimu susijusius nepatogumus bei konkrečius materialinius nuostolius.

Dauguma lietuvių negali sau leisti ir 200 eurų netikėtų išlaidų, tad tiesiog neišgali nusipirkti naujos technikos ir neturi kitos išeities, kaip pasiduoti policijos šantažui.

Tuo tarpu jau pirmosios apklausos metu policijos tyrėja mane informavo, kad kompiuteriai man būtų grąžinti, jei prisipažinčiau. (Nors ir tiesiai šviesiai pareiškiau, kad galiu pasirašyti po visais savo straipsniais, tačiau liudyti prieš save, žinoma, atsisakiau.) Apie galimybę atgauti kompiuterius policininkė užsiminė ir kitos apklausos metu.

Iš pradžių neatkreipiau dėmesio į tyrėjos pasiūlymus, ir tik visai neseniai man pagaliau „prišuto“:-), kad faktiškai buvau begėdiškai šantažuojamas. Juk jei būčiau buvęs rimtus nepriteklius kenčiantis lietuvis, kaip dauguma tokio tipo policijos aukų, skaitmeninės technikos atėmimas man būtų buvęs tiesiog nepakeliamas.

Dauguma lietuvių negali sau leisti ir 200 eurų netikėtų išlaidų, tad tiesiog neišgali nusipirkti naujos technikos ir neturi kitos išeities, kaip pasiduoti policijos šantažui.

Toliau viskas aišku: mainais už SAVO! kompiuterius pasirašo prisipažįstą „įvykdę nusikalstamą veiką“ – taigi praktiškai patys save nusiteisia kaip nusikaltėlius. Po to, žinoma, parašo, kad gailisi, sutinka su baudžiamuoju įsakymu – ir netrukus gauna maždaug 100 – 200 eurų dydžio baudą, kurią „humaniškas“ teisėjas nurodo sumokėti per tam tikrą laiko tarpą.

Žinoma, pasidavę juos apiplėšinėjančios policijos šantažui, lietuviai išvengia finansinio kracho – tačiau kokia kaina! Faktiškai niekuo dėti žmonės visam gyvenimui tampa teistais nusikaltėliais.

LR policija šlykštesnė už šiaip reketininkus

Niekada nesižavėjau jokia policija, tačiau kai suvokiau, kokiomis bjaurastimis užsiima LR žalieji žmogeliukai, pradėjau jausti pasišlykštėjimą.

Visu pirma, policijos šantažo aukomis tampa neturtingi lietuviai. Pagal LR įstatymus, nemokami advokatai suteikiami tik visiškiems elgetoms ir tiems, kurie pareiškia, kad nemoka lietuvių kalbos, – taigi nelietuviams.

Jei lietuvis negali sau leisti pasisamdyti advokato – jis tampa šimtaprocentine policijos auka, nepriklausomai nuo to, kuo jį kaltina. Pagunda „išsisukti“ su kokiais pusantro šimto eurų tokia didelė, kad jai atsispirti neturtingas tautietis tiesiog negali. O jei policijos pagrobtame kompiuteryje dar buvo kokios nors labai svarbios žmogui informacijos – žalieji žmogeliukai tiesiog išžagina į jų letenas patekusį nelaimėlį pačiam pasirašyti save nusikaltėliu.

Beje, iš asmeninės patirties ir informacijos žiniaspaudoje jau seniai susidariau tvirtą įspūdį, kad LR teismuose nesugebantis sumokėti kyšio (taigi ir pasisamdyti advokato) lietuvis neturi jokių šansų išgirsti sau palankų nuosprendį.

Akivaizdu, kad policija elgiasi kaip tipiška reketininkų gauja. Iš pradžių žalieji žmogeliukai apiplėšia savo aukas – faktiškai metams ar ir ilgiau atimdami iš jų kompiuterius ir kitą techniką. Po to šantažuoja juos prisipažinti nusikaltėliais ir sumokėti grynais mažesnę sumą, nei kainuotų iš naujo įsigyti konfiskuotus daiktus.

Taigi policija akivaizdžiai nusikalstamai apiplėšinėja, šantažuoja ir prievartauja lietuvių turtą – sistemingai vykdo nusikaltimą, už kurį Baudžiamojo kodekso 181 straipsnis numato laisvės atėmimą iki 8 metų.

Neteko girdėti kad policijai būtų nurodyta šantažuoti savo aukas, matomai tai – jų pačių susigalvota taktika. Taigi pati policija organizuojasi ir funkcionuoja kaip akivaizdžiai nusikalstama struktūra, šantažuotojų ir turto prievartautojų gauja.

Man asmeniškai LR policija dabar jau atrodo kur kas šlykštesnė už šiaip reketininkus. Pastarieji rizikuoja savo kailiu ir paprastai terorizuoja kontrabandininkus, vengiančiuosius mokesčių ar dar ką nors slepiančius verslininkus.

O policininkai prievartauja neturtingus lietuvius, iš kurių ir taip jau atimtos pagrindinės žmogaus teisės ir kurie neturi jokių šansų apsiginti. Patys žalieji žmogeliukai gali saugiai tyčiotis iš mūsų ir mūsų tautiečių – jie asmeniškai niekuo nerizikuoja.

Ne visus policininkus galima pavadinti nusikaltėliais

Policija – masiškiausias LR mėšlasaugos padalinys. Daugelis lietuvių turi giminių, draugų ar pažįstamų policininkų ir todėl tiesiog negali viešai pasmerkti policijos kaip nusikalstamos organizacijos.

Pažįstu keletą policininkų ir visus juos gerbiu kaip protingus, sąžiningus ir patikimus žmones. Turbūt todėl netgi aš :-) gana ilgai tylėjau ir netgi nuosaikiai nekritikavau LR policijos, nors iš asmeninės patirties tam turėjau daugiau, nei pakankamai pagrindo.

Gintaro Beresnevičiaus nužudymas – greičiau išimtis, nei taisyklė.

Nusikaltėliškos struktūros pavadinimas nusikalstama nereiškia pavadinimo nusikaltėliais VISŲ joje dirbančių žmonių.

Pavyzdžiui, nors III Reicho SS ir gestapas paprastai vadinami nusikaltėliškomis organizacijomis, didelė dalis jų dirbančiųjų tiesiog gaudė eilinius vagis ar narsiai kovojo prieš savo šalies ar tautos priešų ginkluotąsias pajėgas. Dar keli išlikę esesininkai, kasmet susirenkantys Latvijoje ar Estijoje, neturi ko gėdytis – jie nežudė civilių, o su ginklu rankose bandė ginti savo tėvynes.

Panašiai ir su LR policija – nors kaip tokia ji yra akivaizdžiai nusikalstama organizacija, tai nereiškia, kad visi joje dirbantys žmonės yra nusikaltėliai. Žinoma, kaip ir SS ar gestape, kuo aukštesnis policininko laipsnis, tuo didesnė tikimybė, kad jis yra įvykdęs vienokių ar kitokių nusikaltimų.

Pagrindinė policijos funkcija – palaužti pasipriešinimą lietuvybės naikinimui

Natūrali pagrindinė žaliųjų žmogeliukų funkcija – užtikrinti besąlygišką lietuvių nuolankumą ir paklusimą jų tautą negailestingai naikinančiam ir šalį išvaginėjančiam režimui, ir tai jiems kol kas puikiai pavyksta.

Policija (kartu su prokuratūra, teismais ir kita mėšlasauga) negailestingai susidoroja su bet kokiomis lietuvių pilietinio ar tautinio sąmoningumo apraiškomis. Lietuvoje režimui faktiškai pavyko sunaikinti visas viešai protestuoti mėginusias organizacijas, pradedant kelius blokuoti bandžiusiais žemdirbiais ir baigiant Drąsiaus Kedžio dukrą gynusiais lietuviais.

Reikia pripažinti, kad LR policija retai VIEŠAI kaltinama žmogžudystėmis; Gintaro Beresnevičiaus nužudymas – greičiau išimtis, nei taisyklė. Ypač profesionaliai policija slepia ir naikina savo nusikaltimų įrodymus – juk dar neteko pamatyti netgi masinio Klonio gatvės Garliavoje šturmo vaizdo įrašų, kur, kaip pasakojama, policijos smogikai žvėriškai susidorojo su beginkliais mažos mergaitės gynėjais.

Neprisimenu ir kad policininkus būtų teisę dėl jų suimtų žmonių mirčių – visi vadinamieji „tarnybiniai patikrinimai“ baigiasi standartinėmis deklaracijomis, jog aukos jei ne mirė „natūralia mirtimi“, tai „laisvanoriškai nusižudė“.

Todėl jau dabar galime ruoštis dar begėdiškesniems policijos susidorojimams su savo nuomones drįsusiais išsakyti lietuviais, dar dažnesnėms vadinamųjų „tarnybinių patikrinimų“ išvadoms, kad mūsų artimieji „natūraliai“ pasimirė ar „laisva valia nusižudė“ policijos areštinėse ar automobilių bagažinėse.

Mano atveju – kai policija grąžino iš manęs atimtą fotoaparato atmintį, iš jos buvo ištrintos mano namuose darytos kratos nuotraukos. Kaip ir kiekviena sėkminga nusikaltėlių gauja, palaikydama savo kaip tautos budelio reputaciją, policija sunaikina įrodymus, – nors žmonės ir pasakojasi vienas kitam legendas apie susidorojimus su į policininkų nemalonę patekusiais lietuviais, konkrečių įrodymų labai nedaug.

Nors kartas nuo karto ir viešai pasirodo straipsniai (pavyzdžiui) apie tikruosius policijos metodus, dauguma jų nepasiekia plačiosios visuomenės – juk Lietuvoje faktiškai nebeliko didesnės auditorijos nepriklausomos žiniasklaidos.

Apibendrinant, policijai kol kas puikiai pavyksta išlaikyti lietuvius paniškoje baimėje, įbauginti juos nesipriešinti jau neišvengiamai artėjančiam galutiniam jų tautos sunaikinimui.

Vos ne kiekvieną dieną išgirstame ką nors naujo apie vis stiprėjantį policijos terorą: tai apie šiurpinančias lietuvių „savižudybes“ areštinėse, tai apie vis absurdiškesnes kelių policijos praktikas, kaip, pavyzdžiui, baudimą už greičio viršijimą 1 km/h, tai apie persekiojimą už valdžiai nepatikusias dainas, straipsnius, komentarus ir pan.

LR gi policija, kaip ir kita LR mėšlasauga, persekioja, šantažuoja ir kitaip niekina, o kartais ir žudo būtent savo tautą bandančius ginti lietuvius, tyčiojasi iš lietuvių kalbos ir dergia LIETUVYBĘ, žemina mūsų jau baigiamą sunaikinti tautą jos pačios vardo šalyje.

Be abejo, euro įvedimas dar labiau nuskurdins daugumą ir taip jau valdžios apiplėštų lietuvių – kaip jau atsitiko Slovakijoje, Latvijoje ir pan. Dar padaugės iš nevilties nebežinančių ką daryti žmonių, kuriuos reikės dar labiau įbauginti ir pažeminti. Todėl nelieka abejonės, kad žalieji žmogeliukai ateityje dar labiau įžūlės, kaip įvyko ir minėtose šalyse.

Todėl jau dabar galime ruoštis dar begėdiškesniems policijos susidorojimams su savo nuomones drįsusiais išsakyti lietuviais, dar dažnesnėms vadinamųjų „tarnybinių patikrinimų“ išvadoms, kad mūsų artimieji „natūraliai“ pasimirė ar „laisva valia nusižudė“ policijos areštinėse ar automobilių bagažinėse.

Vis tik LR žaliųjų žmogeliukų nereikėtų gretinti su gestapu, SS ar kitomis panašiomis istorinėmis organizacijomis. Juk prieš 80 metų dar nebuvo žmogaus teisių, laisvių ir kitų įvairiausių konvencijų, kurias dabar taip begėdiškai suderginėja LR policija!

Ir svarbiausia – gestapininkai ir esesininkai darė savo nusikaltimus savo šalies ir tautos vardan. LR gi policija, kaip ir visa kita LR mėšlasauga, persekioja, šantažuoja ir kitaip niekina, o kartais ir žudo būtent savo tautą bandančius ginti lietuvius, tyčiojasi iš lietuvių kalbos ir dergia LIETUVYBĘ, žemina mūsų jau baigiamą sunaikinti tautą jos pačios vardo šalyje.

Diskusija

3. Po Perkunais2015 03 04 19:55:04

iš Keršto apsaugos miisterijos

2. Po Perkunais2015 03 04 19:51:33

Viskas gerai parašyta, tačiau nėra visiški išsigimėliai tie svetimtaučiai. Mano draugas moka už greičio nepiktybinį (10 km) viršijimą po keturis kart vidutiniškai per metus. Todėl jį autoinspekcijoje ar kaip ten, pažįsta, gerbia. Tas susimoka – ir vėl važiuoja. Buvau su juo policijoje – mandagios merginos, nors nelietuvės. O tie „ant kelio išvyti“, patruliuojantys – visokių yra. Bet receptas šitai ligai toks pats, kaip su savanoriais. Visus „ideologizuotus“ išvaikė, nugesino, atėmė ginklus namuose laikytus, panaikino šauktinius, o po pertraukos, kai nutrūko patrijutizmo saitai – kviečia naują gvardiją, šį kart jau iš molio ugdys naujus, ištikimus NATO ir tautų (betaučių) draugystei. Su policija tuo pačiu metodu reikia – kad nutrūktų ryšys – kurti paraleliai naują, kuri pirmus penkis metus dirbs blogiau (kol mokysis), bet po to turėtume savą (kitam gyvenime paraleliniame pasaulyje) policiją. Na o dėl armijos – jau niekada neturėsim savos – mus gudriai apžaidė kalė Rasa iš K...

1. Micka2015 02 26 11:31:11

Niekas jų nemyli, todėl tokie aršūs

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2022 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis