.

2015 m. gegužio 13 d.

LR kariuomenė – grėsmė Lietuvai

LR kariuomenė – ne tik morališkai atstumianti, bet praktiškai ir antikonstitucinė. Einantieji į kariuomenę ne tik kad netarnauja savo Tėvynei – stiprėjanti armija kelia vis didesnę grėsmę Lietuvai.

Kaip reikiant užkniso akivaizdžiai vyriausybės užsakyti straipsniai ir filmukai, vaizduojantys begėdiškos diskriminacijos aukomis tampančius šauktinius kilniais Lietuvos gynėjais.

Tikras patriotas turi būti visada pasiruošęs ginti savo šalį nuo savo vyriausybės.
Edvardas Ebis

Akivaizdu, kad LR kariuomenė ne tik kad nedidina mūsų saugumo – ji kelia mūsų šaliai vis didesnį pavojų, ir kiekvienas joje tarnaujantis praktiškai kenkia savo tėvynei.

Jau nekalbant apie tai, kad kariuomenė visiškai nusipelno savo dabartinio statuso tarp nors truputį raštingų lietuvių.

Tarpukariu kariuomenė tapo tautos pasišlykštėjimo objektu

Kaip jau minėjau praeitą kartą, po Vorsklos mūšio, kuriame beprasmiškai žuvo lietuvių karių dauguma, mūsų protėviams ilgus šimtmečius teko kitataučiams (arba sulenkėjusiems ar surusėjusiems tautiečiams) tarnavusių beteisių rekrūtų dalia. Tarnyba armijoje buvo suvokiama panašiai kaip maras, badas ar kita stichinė nelaimė.

1918 m. susikūrusi Lietuvos kariuomenė savo gerą vardą išlaikė tik labai trumpą laiką.

1920 m. spalį kariai atidavė Želigovskiui Vilnių faktiškai be pasipriešinimo – nuo tada LR kariuomenė įgavo įvaizdį gaujos bailių, kurie gali pasišaudyti su daug už jais menkesnėmis pajėgomis ar susidoroti su civiliais lietuviais, tačiau paniškai bėga pamatę normalų priešininką.

Tiesa, 1923 m. kariuomenės prestižas šiek tiek pagerėjo, kai pusantro tūkstančio lietuvių šiaip taip „įveikė“ du su puse šimto Klaipėdą gynusių prancūzų. (Beje, Klaipėdos krašto aneksija turėjo daug mažiau teisinio bei moralinio pagrindo ir buvo kur kas įžūlesnė už Rusijos neseniai įvykdytą Krymo aneksiją.)

Apgailėtiną savo istoriją Tarpukario Lietuvos kariuomenė baigė bailiai išsilakstydama prieš be šūvio ir daugeliui lietuvių džiūgaujant Lietuvą užėmusią Raudonąją Armiją.

Tačiau 1926 m. pabaigoje LR kariuomenė galutinai įsitvirtino lietuvių akyse kaip bailių nusikaltėlių gauja – įvykdydama karinį perversmą, nuversdama demokratiškai išrinktą vyriausybę ir sušaudydama tuometinius Lietuvos kairiųjų vadus.

Demokratinės Lietuvos valstybės sunaikinimas buvo skaudus smūgis tautai. Kelioliką metų tesėsi milžiniška emigracija, ūkis stagnavo, žmonės šlykštėjosi Lietuvos vyriausybe – juk ne šiaip sau daugelis lietuvių džiaugėsi TSRS kariuomenei nuvertus Antano Smetonos diktatūrą.

Tuo tarpu armija toliau kruvinai persekiojo bet kokias demokratijos apraiškas – ypač žiauriai buvo susidorota su Seimo rinkimų reikalavusiais ūkininkų streikų dalyviais.

Apgailėtiną savo istoriją Tarpukario Lietuvos kariuomenė baigė bailiai išsilakstydama prieš be šūvio ir daugeliui lietuvių džiūgaujant Lietuvą užėmusią Raudonąją Armiją.

Juk Vilnių lietuviams padovanojo Stalinas – tad ne visiškai beraščių Tarpukario lietuvių akyse Lietuvos kariuomenė įsitvirtino kaip nusikalstama, antidemokratinė struktūra, visada pasiruošusi kruvinai susidoroti su valdžios niekinama tauta, tačiau bailiai sprunkanti nuo bet kokio už ją nesilpnesnio priešininko.

Ir dabartinei kariuomenei nėra kuo girtis

1990 m. Tarpukario Lietuvos kariuomenės gėda jau buvo primiršta, ir dauguma lietuviai teigiamai vertino besikuriančias LR ginkluotąsias pajėgas.

Vis dėlto, greitai viskas vėl grįžo į savo vietas. Visų pirma, LR kariuomenė greitai pagarsėjo savo nestatutiniais santykiais ir kitokia netvarka.

1993 m. įvyko garsusis savanorių maištas, kurio metu neaiškiomis aplinkybėmis buvo nužudyta paauglė mergaitė. (straipsnis apie tai „15min.lt“)

Vėlgi, ir dabartinė LR kariuomenė įsitvirtino (bent jau ne visiškai beraščių) lietuvių akyse kaip gauja už savo veiksmus neatsakingų nusikaltėlių.

1994 m. buvo susprogdintas geležinkelio tiltas per Bražuolės upelį, o 1997 m. – akivaizdžiai nužudytas su tuo susijęs savanoris Juras Abromavičius. (straipsnis apie tai „15min.lt“)

Šie nusikaltimai taip ir nebuvo ištirti; nebuvo nubausti netgi mergaitės žudikai, nors Lietuvą valdantys žmonės ne kartą davė suprasti, kad kaltininkai buvo gerai žinomi. Vėlgi, ir dabartinė LR kariuomenė įsitvirtino (bent jau ne visiškai beraščių) lietuvių akyse kaip gauja už savo veiksmus neatsakingų nusikaltėlių.

Pagaliau 2002 m. pasirodė Vytauto Petkevičiaus „Durnių laivas“, kurioje vienas iš Sąjūdžio steigėjų, buvęs Nacionalinio saugumo komiteto vadovas ir šiaip matomai vienas padoriausių ir sąžiningiausių to meto žmonių tiesiai šviesiai parašė:

„Ant Landsbergio ir A.Butkevičiaus sąžinės guli Sausio 13-osios aukos, nes vienam sumanius, o kitam įsakius, kelios dešimtys pasieniečių buvo perrengti ir įleisti į televizijos bokštą. Tai jie šaudė į minią iš viršaus.“

Taigi Petkevičius tiesiogiai pareiškė, kad LR kareiviai („kelios dešimtys pasieniečių“) Sąjūdžio vadų įsakymu šaudė iš viršaus į televizijos bokšto ginti susirinkusius lietuvius, kad būtų žuvusiųjų, kuriais vėliau būtų galima pasinaudoti politiniais tikslais.

Tai, kad Petkevičiaus už tai niekas nepersekiojo, man asmeniškai yra pakankamas įrodymas, jog būtent taip ir buvo. Kai kas tuo tiki, kai kas netiki, tačiau raštingiems lietuviams tai akivaizdžiai buvo paskutinis vinukas į LR kariuomenės prestižo karstą.

LR narystė NATO – antikonstitucinis nusikaltimas

Konstitucijos 9 straipsnis tiesiai šviesiai įtvirtina: „Svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu…“

Akivaizdu, kad Lietuvos stojimas į NATO buvo svarbiausias valstybės ir tautos gyvenimo klausimas nuo pat Konstitucijos priėmimo – todėl buvo PRIVALOMA jį spręsti referendumu. Kadangi tai nebuvo padaryta – Lietuvos narystė NATO yra negaliojanti, antikonstitucinė ir todėl nusikalstama.

Kadangi dauguma LR kariuomenės veiklos yra susieta su NATO, tai ir pati kariuomenė tampa antikonstitucine ir nusikalstama.

Juk praktiškai NATO yra nusikalstama organizacija. Būtent NATO narės pradėjo kruviniausius šio amžiaus karus, išžudė ar sukūrė prielaidas išžudyti šimtus tūkstančių taikių civilių Jugoslavijoje, Somalyje, Irake, Afganistane, Libijoje bei Sirijoje. (pavyzdžiui, straipsnis „The Guardian“ (anglų kalba) apie Irako okupacijos aukas)

Dabar Lietuvoje madinga visaip niekinti ir šmeižti Rusiją, begėdiškai nutylint šiurpiausius NATO šalių nusikaltimus.

NATO šalių armijos, ypač JAV bei Britanijos, nuo seno garsėja kaip negailestingi žudikai, plėšikai ir prievartautojai. (Pavyzdžiui, straipsnis „The Telegraph“ (anglų kalba) apie šiuo metu vykstantį tyrimą dėl neseniai išplaukusios į šviesą informacijos apie tai, kaip Prancūzijos kareiviai žagina badaujančius mažamečius berniukus Centrinės Afrikos Respublikoje.)

Dabar Lietuvoje madinga visaip niekinti ir šmeižti Rusiją, begėdiškai nutylint šiurpiausius NATO šalių nusikaltimus. Ne visiškam beraščiui nejauku stebėti, kaip LR žurnalistai, politikai ir komentatoriai dėl II Pasaulinio karo pabaigoje prievartautų vokiečių moterų bando sukelti skaitytojų pasipiktinimą TIKTAI tarybiniais kareiviais ir ypač rusais, NET NEUŽSIMINDAMI, kad tą patį darė ir Vokietijos okupacijoje dalyvavę dabartinio NATO narių kareiviai. (Pavyzdžiui, straipsnis „Focus“ (vokiečių kalba) apie JAV kariškių masiškai žagintas vokietes.)

Juk sąžiningo ir nešališko žmogaus akyse Rusijos nusikaltimai nublanksta palyginus vien tik su JAV pastarojo meto kariniais nusikaltimais. (Internete pilna informacijos anglų kalba apie JAV, Britanijos ir kitų NATO lyderių organizuotus, įvykdytus ar ir vykdomus tarptautinius nusikaltimus – lietuviškai apie tai rašoma mažai, nes dauguma Lietuvos žurnalistų rašo tik tai, kas tinka valdžiai, o su išdrįstančiaisiais sakyti ar rašyti tiesą greitai susidoroja policija.)

NATO TIKRAI NEGINS Lietuvos nuo Rusijos

LR vyriausybė nuo seno įprato begėdiškai meluoti lietuviams, kad narystė NATO užtikrina Lietuvos saugumą – kad 5 NATO sutarties straipsnis įpareigoja jos narius ginklu ginti vienas kitą.

Tačiau įžymusis straipsnis skamba būtent taip:


5 straipsnis
Šalys susitaria, kad vienos ar kelių iš jų ginkluotas užpuolimas Europoje ar Šiaurės Amerikoje bus laikomas jų visų užpuolimu, ir todėl susitarė, kad tokio ginkluoto užpuolimo atveju kiekviena iš jų, įgyvendindama individualios ar kolektyvinės savigynos teisę, pripažintą Jungtinių Tautų Chartijos 51 straipsnyje, nedelsdama suteiks pagalbą užpultai ar užpultoms Šalims, individualiai ir kartu su kitomis Šalimis, imdamasi tokių veiksmų, kokie atrodys būtini, įskaitant ginkluotos jėgos panaudojimą, Šiaurės Atlanto regiono saugumui atkurti ir palaikyti.
Apie kiekvieną tokį ginkluotą užpuolimą bei visas priemones, kurių buvo imtasi užpuolimo atveju, nedelsiant pranešama Saugumo Tarybai. Tos priemonės nutraukiamos po to, kai Saugumo Taryba imasi priemonių, būtinų atkurti ir palaikyti tarptautinę taiką ir saugumą.


Bent 3 klases savo jėgomis :-) baigusiam žmogui turėtų būti visiškai aišku, kad šis straipsnis įpareigoja viso labo „imtis veiksmų, KOKIE ATRODYS BŪTINI, įskaitant ginkluotos jėgos panaudojimą.“

Žinoma, niekas neabejoja, kad jei Rusija užpultų, sakysime, JAV, tai Grybauskaitė su Seimu ir Žuku kaip mat paskelbtų agresorei karą.

Lietuviai viską sugadins. Jie beveik niekada nebuvo nepriklausomi. O kai buvo, gyveno diktatūroje. Apgailėtini žmonės. Suprasiu, jei Michailas Gorbačiovas bus priverstas griebtis jėgos.
Fransua Miteranas

Tačiau akivaizdu, kad JOKIA NATO valstybė nepultų Rusijos dėl Lietuvos. Žinoma, jos pasmerktų užpuolikę, įvestų dar vieną kitą sankciją – viskas tuo ir pasibaigtų.

Tiesiog Rusija turi tiek branduolinių ginklų, kad tikras karas su ja sukeltų rimtą grėsmę ne tik jos priešininkės, bet ir visos žmonijos išlikimui. Todėl FAKTIŠKAI Rusija gali okupuoti Lietuvą kada tik panorėjusi.

Akivaizdžiai absurdiškos ir Grybauskaitės blevyzgos, kad Lietuvai reikia atsilaikyti 3 paras – o tada sąjungininkai ateis į pagalbą. Tikrai neateis – į NATO bepročių nepriima.

O juk ir dabar niekas nepasikeitė – JAV mus niekina kaip trečiarūšę tautą, lengvatikius, kuriuos galima ramiai palikti nudvėsti prieš tai išsunkus viską, ką tik įmanoma.

Nori nenori tenka prisiminti ko gero šiurpiausią JAV nusikaltimą prieš Lietuvą. Juk pokario partizanai taip ilgai išsilaikė miškuose beviltiškai apiplėšinėdami ir žudydami taikius lietuvius todėl ir TIK TODĖL, kad JAV radijo stotys jiems visą laiką begėdiškai žadėjo, kad „Amerika tuoj jus išvaduos...šį rudenį... pavasarį...po Kalėdų,“ ir pan.

JAV tada tiesiog begėdiškai ir nusikalstamai apgavo mūsų senelius pasiųsdama juos ne tik į beprasmišką mirtį, bet ir į šiurpius nusikaltimus prieš savo pačių tautą. O juk ir dabar niekas nepasikeitė – JAV mus niekina kaip trečiarūšę tautą, lengvatikius, kuriuos galima ramiai palikti nudvėsti prieš tai išsunkus viską, ką tik įmanoma.

Žinoma, mes nesame unikalūs – panašiai JAV yra apgavusios ir daugiau tautų – paskutinis nuskambėjęs pavyzdys buvo kurdai Sadamo Huseino Irake, sumokėję už labai panašų savo patiklumą šimtu tūkstančių savo gyvybių.

NATO jau dabar smarkiai kenkia Lietuvai

Nors akivaizdu, kad NATO teikiamas saugumas tėra psichologinis, savotiška saviapgavystė, tačiau pati narystė joje yra labai brangi. Faktiškai Lietuva tapo bejėge begėdiško JAV šantažo auka.

JAV kariškis pozuoja prie ką tik (2010 m. Afganistanas) savo sumedžioto tėvo namuose žemės ūkio darbus dirbusio penkiolikmečio berniuko kūno
JAV kariškis pozuoja

JAV kareiviai galėjo ramiai žudyti, plėšti ir žaginti Irake bei Afganistane – juos budriai saugojo NATO ginklo broliai su Lietuvos kariuomenės uniformomis.

JAV neužteko „Viljamso“ šantažo metu iš Lietuvos išreketuotų milijardų ar žydų organizacijoms iššantažuotų milijonų.

Dabar NATO šeimininkės verčia LR vyriausybę pirkti pasenusius JAV ginklus ir didinti kariuomenę – iš kitos pusės, JAV pjudo mus su Rusija, kas dabartinėje padėtyje yra tiesiog savižudiška.

Dar daugiau, LR kariuomenė beprasmiškai sudergė Lietuvos vardą ir vėliavą dalyvaudama akivaizdžiai nusikalstamose Irako bei Afganistano okupacijose.

Kareiviai lietuviškomis uniformomis saugojo JAV užnugarį, kad jų ginklo broliai iš NATO galėtų saugiai žudyti, plėšti ir žaginti beginklius irakiečius bei afganus.

Mūsų šaliai nei Irake, nei Afganistane nieko nereikėjo – lietuviai dalyvavo šiurpiausiuose šio amžiaus nusikaltimuose tik todėl, kad Lietuva buvo įstojusi į NATO ir jos vadovai liepė tarnauti.

Padėtis darosi vis pavojingesnė

Vis absurdiškiau agresyvėjant dabartinei Prezidentei, kyla pavojus, kad Lietuva gali būti įtraukta į naujus karo veiksmus.

O kas bus jei Obama ar jo įpėdinis lieps Grybauskaitei pasiųsti Lietuvos karius į dar kokį nors karinį konfliktą? Pavyzdžiui į Ukrainą?

Dabar mūsų šalį valdantys akivaizdžiai Lietuvą ir lietuvius niekinantys žmonės, tokie kaip Grybauskaitė, Butkevičius ar Linkevičius, gali užsinorėti pažaisti karą – ypač jei jiems pavyks ženkliai padidinti LR kariuomenę.

Todėl akivaizdu, kad didžiausia grėsmė Lietuvai iškils, jei valdžiai pavyks surinkti šauktinius ir įtikinti jaunimą eiti tarnauti savanoriais.

Kariuomenė – ne Lietuvos gynėja, o grėsmė jai

Susumavus tai, kas jau pasakyta, gaunasi labai nekoks LR kariuomenės paveikslas.

Ligšiolinė kariuomenės istorija – šiurpiai gėdinga. Tarpukariu LR kariškiai pasirodė kaip bailiai, narsiai susidorojantys tik su beginkliais lietuviais.

Kariuomenė yra užsirekomendavusi kaip faktiškai nebaudžiami antidemokratiniai nusikaltėliai, galintys sau leisti maištauti ir žudyti, dalyvaujantys šiurpiuose kitų valstybių nusikaltimuose.

Eis norintieji patirti naujų įspūdžių, nebaudžiami pasityčioti iš silpnesniųjų, išmėginti naujų narkotikų ar egzotinių seksualinių praktikų.

Kadangi Lietuvos narystė NATO – antikonstitucinė, tad faktiškai antitkonstituciškai nusikalstama yra ir su NATO susijusi kariuomenės veikla.

Kadangi NATO sutartis visiškai negarantuoja ginkluotos pagalbos užpuolimo metu – agresyvi laikysena prieš Rusiją ir demonstratyvus ginklavimasis ne tik kad nedidina Lietuvos saugumo, bet jį mažina, kelia valstybės išlikimui vis didesnį pavojų.

Todėl akivaizdu, kad kiekvienas naujas šauktinis ar savanoris NE DIDINA, O MAŽINA Lietuvos saugumą.

Panašu, kad šauktiniai susirinks

Nors ir kaip atrodytų absurdiška, panašu, kad šį kartą valdžiai pavyks surinkti planuojamus šauktinius.

Matomai eis tarnauti vaikinai, kurie nori save išbandyti, yra susipykę su tėvais, nori jiems ar dar kam nors :-) kažką įrodyti ir pan.

Eis norintieji patirti naujų įspūdžių, nebaudžiami pasityčioti iš silpnesniųjų, išmėginti naujų narkotikų ar egzotinių seksualinių praktikų.

Tikiuosi, kad dauguma šauktinių yra girdėję apie II Pasaulinį karą.

Deja, daugumą turbūt sudarys vaikai iš asocialių šeimų bei vaikų namų auklėtiniai, sprendžiant pagal žiniaspaudą, jau nuo mažumės mokomi nesiginčijant tarnauti pačiais įvairiausiais būdais.

Vis tik norėtųsi, kad būsimieji kareiviai nepuoselėtų naivių iliuzijų apie „pareigą Tėvynei“.

Tarnavimas LR kariuomenėje – visiškai ne Tėvynės gynimas

Tikiuosi, kad dauguma šauktinių yra girdėję apie II Pasaulinį karą.

1933 m. į valdžią atėjęs Hitleris atkūrė Vokietijos armiją ir subtilios propagandos dėka įtikino vokiečių jaunimą didvyriškai kovoti už savo Tėvynę.

Vokiečių entuziazmas buvo toks didelis, kad Hitleris nusprendė galįs užkariauti Europą.

Vykstant karui, vokiečiai savo fiurerio nenuvylė – didvyriškai kovėsi ir milijonais žuvo už Tėvynę – tačiau nepaisant to, karo pasekmės Vokietijai buvo katastrofiškos.

Dabar jau visiškai akivaizdu, kad vokiečius tada pražudė būtent jų pasiryžimas kovoti ir aukoti savo gyvybes dėl valdžios tikslų, įkvėpęs jų vadus beprotiškiems tikslams ir veiksmams.

Taigi vokiečiai tada pražudė savo tėvynę būtent eidami į armiją ir atsidavusiai tarnaudami joje. Akivaizdu, kad dabar tas pats gresia ir Lietuvai – kuo didesnis bus lietuvių pasiryžimas tarnauti kariuomenėje, tuo didesnė tikimybė, kad Grybauskaitė ir kiti dabartiniai bepročiai valdžioje imsis galutinai mus pražudyti galinčių veiksmų.

Todėl dabartiniai šauktiniai turėtų suprasti, kad netgi pati nuoširdžiausia tarnyba kariuomenėje, pats nuolankiausias įsakymų vykdymas, netgi pasiaukojama mirtis tarnyboje nėra Lietuvos gynimas – visiškai atvirkščiai.

Juk dabartinė valdžia jau išvijo iš tėvynės kas ketvirtą lietuvį, išsivogė ir kitaip sunaikino Lietuvos ūkį, pasmerkdama mūsų tautą žeminančiam skurdui ir degradacijai.

Jau dabar ruošiamas lietuvių kalbą išniekinsiantis įstatymas, jau dabar Grybauskaitė provokuoja Rusiją tokiais agresyviais būdais, kokių sau neleidžia nei JAV, nei Britanija, nei kitos NATO narės.

Todėl dabartiniai šauktiniai turėtų suprasti, kad netgi pati nuoširdžiausia tarnyba kariuomenėje, pats nuolankiausias įsakymų vykdymas, netgi pasiaukojama mirtis tarnyboje nėra Lietuvos gynimas – visiškai atvirkščiai.

Kiekvienam šauktiniui vertėtų suprasti, kad jis ne tik begėdiškai diskriminuojamas ir žeminamas dabartinės šaukimo tvarkos, bet ir kad tarnyba dabartinėje LR armijoje anaiptol nėra tarnavimas Lietuvai ar lietuvių tautai.

Ir nors mažai tikėtina, kad, grįžus iš tarnybos, į jį rodys pirštais ar dainuos „gėda pelėda“, didžiuotis jis tikrai neturės kuo.

Diskusija

6. Rimvydas2017 08 24 15:20:40

Nepaminėjau, dabar esant pavojui šalies suverenitui ir vientisumui, kiekvienas karys turi teisę nevykdyti įsakymo „nesipriešinti“. Tam, kad nepasikartotų 1940m scenarijus. Patikėk, šaunančių tikrai bus :).

5. Rimvydas2017 08 24 15:15:42

Autoriau, nepilk pamazgų ant Lietuvos kariuomenės. 1940 metais ji tikrai ne gėdingai bijojo priešintis. Aukščiausioji vadovybė neleido. Ne vienas pulkas buvo sustabdytas nuo to. Tai man pasakojo senelis, Lietuvos karininkas, perėjęs Sibiro lagerius. Toliau, kas ėjo į miškus kovoti pries okupaciją? Kas vadovavo pasipriešinimui? Kas vadovavo partizanų būriams? Kas sustabdė lenkus prie Vilniaus ir tik tarptautinėss bendruomenės spaudimas sustabdė tolimesnį Želigovskininkų sumušimą. Todėl ir Vilnius liko lenkų rankose. Dėl šauktinių, pats buvau šauktinis dar tuo metu, kai rusų kariuomenė buvo Lietuvoje. Nei akimirkos to nesigailiu. Nesutikau nei narkomanų, nei kitokių padugnių. Pažįstu nemažai šių laikų šauktinių. galiu pasakyti tą patį.Kiekviena stipri valstybė, net ir maža (Izraelis, Šveicarija ir t.t) turi stiprią kariuomenę. Ir galų gale ginti savo kraštą yra kiekvieno piliečio pareiga. Tą sako konstitucija. Ir aš ant jos tikrai nespjaudau.

4. Vilija Makniene(tikra)2016 01 08 21:11:41

Ei issigimeli kiek naudosi kito zmogaus pavarde rasydamas komentarus?

3. josa2015 06 05 08:05:12

ir kaip baigėsi romenams, kaip baigesi pasauliui?

2. Nėra geresnio būdo pradėti 2015 05 14 13:05:44

karui, nei ruošimasis jam.
Tiesiog kareiviai, karo ministrai, ginklų gamintojai bei prekeiviai reklamuoja Belgijos ginkladirbių išpopuliarintą blevyzgą.

1. B. Inokentijus2015 05 14 10:11:37

Nori taikos, ruoškis karui, kaip sakydavo romėnai, ar ne?

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2022 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis