.

2015 m. spalio 18 d.

Musulmonų imigrantai kaip mirtina grėsmė Lietuvai

Į Lietuvą bus masiškai įvežami šariato musulmonai, taip nesukrikščioniškėję, kaip, pavyzdžiui, totoriai. O šariatas liepia musulmonams mus žudyti.

Neseniai sužinojau, kad Vokietijoje pradėta po pamokų varyti vokiečių moksleivius tvarkyti imigrantų būstų, kloti jiems lovas, gaminti valgį ir t.t.

Tai reiškia, kad anksčiau ar vėliau tas pats laukia ir lietuvių vaikų. Akivaizdžiai suplanavusi, kaip vogs su pabėgėliais susijusius ES pinigus, LR valdžia dabar karštligiškai ieško, kaip prisivilioti į Lietuvą kuo daugiau migrantų iš Afrikos ir Artimųjų Rytų.

Artimiausiu metu Lietuvos provincijoje bus pradėta masiškai apgyvendinti musulmonus. Žiniaspaudos „ekspertai“ jau džiaugiasi, kad nuskurdę kaimo lietuviai gaus darbo tarnaudami naujiesiems ponams; 600 eurų per mėnesį (neskaitant kitų išmokų ir privilegijų) – kelis kartus daugiau už daugelio šeimų pajamas vienam lietuviui!

Kai Lietuvoje bus įgyvendinamas šariatas, ne tik visi buvę musulmonai, bet ir didelė dalis MŪSŲ būsime nužudyti.

Taigi greičiausiai ir Lietuvos mokyklos netrukus pradės mokyti mūsų vaikus patarnauti imigrantams. Ką gali žinoti – gal valdžia po metų kitų organizuos grožio konkursus musulmonų tarnaitėmis norinčioms dirbti merginoms iš labiausiai nuskurdusių lietuvių šeimų?

Daugumos lietuvių tokie dalykai seniai nebejaudina, tačiau aš ir šį kartą negaliu abejingai stebėti, kaip dergiama mano šalis ir žeminama mano tauta.

Paprastai tokio tipo temas nagrinėju kitoje savo svetainėje ir kitomis kalbomis. Tačiau dabar priverstinio musulmonų pabėgėlių brukimo klausimas tapo toks aktualus, kad noriu nors kažkiek paliesti ir jį prieš galutinai pabaigdamas šį savo tinklaraštį.

Tada romėnai rimtai nepažiūrėjo į tai, kad naujoji religija praktiškai reikalavo jų mirties, ir laiku neišžudė juos niekinusių krikščionių – ir už tai sumokėjo viskuo, ką turėjo. Dabartinė istorija kol kas tiksliai atkartoja romėniškąją.

Visų pirma – čia ir toliau kalbėsiu tik apie imigrantus MUSULMONUS, nes būtent (naujai atvykstančius) musulmonus laikau realia grėsme sau, Lietuvai ir visai Europai.

Musulmonų plūsmo klausimui pilnai išnagrinėti reikėtų rašyti :-) storą storą knygą; aš to daryti nesiruošiu, – stengsiuosi tik pabrėžti: 1. tai, kas svarbiausia ir 2. tai, apie ką paprastai visiškai nerašoma lietuvių kalba.

Dabar dar nežinau, kiek prireiks straipsnių; panašu, kad užteks trijų. Juose aš pabandysiu paaiškinti šiuos musulmonų pabėgėlių problemos aspektus:

 1. Kodėl Lietuvos (ir ne tik) vadinamieji „ekspertai“ nesugeba ir negali išnagrinėti pabėgėlių problemos ir pasiūlyti lietuvių tautai bei valstybei priimtinų sprendimų.
 2. Kodėl musulmonų pabėgėliai kelia realią grėsmę tiek :-) man ir bent jau daliai kitų lietuvių, tiek visos Lietuvos saugumui ar netgi egzistavimui.
 3. Kodėl atvykėliai musulmonai (bent jau absoliuti jų dauguma) nesiintegruoja Europoje ir tikrai nenorės to daryti Lietuvoje.
 4. Kodėl ne tik dabartinė LR valdžia, bet ir paskutiniu metu jai savo valią be skrupulų primetinėjančios Vokietija bei kitos Vakarų Europos šalys nesugeba ir greičiausiai nesugebės deramai išspręsti dabartinės imigrantų krizės keliamų problemų.

Pirmuosius 2 klausimus aptarsiu dabar, o trečiajam ir ketvirtajam bus skirti antrasis ir trečiasis šios serijos straipsniai.

Jau esu nemažai rašęs daugeliu su šiomis problemomis susijusių temų, todėl kai kurių dalykų plačiai neaiškinsiu – tiesiog įdėsiu nuorodas į ankstesnius savo straipsnius (kai kurie iš jų gali būti anglų ar rusų kalbomis).

Kodėl ir vėl aš?

Jau teko inicijuoti ne vieno aštraus klausimo svarstymą, ir jau ne kartą esu aiškinęs, kodėl visokie tituluoti :-) „ekspertai“ (akademikai, profesoriai, analitikai, daktarai, docentai ir pan. :-)) taip dažnai slepia nuo lietuvių netgi visuotinai žinomus faktus, faktiškai tapdami primityvios vyriausybinės propagandos platintojais.

Aš pirmąkart su tuo susidūriau prieš 12 metų, kai, sužinojęs, kad Brazauskas sutiko uždaryti Ignalinos atominę elektrinę, nusprendžiau pradėti viešai sakyti tiesą apie Europos Sąjungą ir kviesti tautiečius boikotuoti referendumą dėl stojimo į ją.

Tada nemažai mano draugų ir pažįstamų, pradedant politologais ir baigiant :-) seimūnais, puolė mane atkalbinėti. Visų jų argumentas tebuvo VIENAS: jei viešai kritikuosiu ES – visiškai sugriausiu savo (politologo ar politiko) karjerą.

ATSIVERSK ARBA MIRK!
atsiversk arba mirk

Šis kol kas simbolinis šariato musulmonų įspėjimas ant restorano sienos Geteborge – tik nekalta pradžia tragedijos, kuri netolimoje ateityje laukia ne tik švedų.

Būtent tada supratau, kodėl dauguma žiniaspaudos (tada dar sakydavau „žniasklaida“:-)) pastoviai cituojamų „ekspertų“ taip dažnai begėdiškai meluoja – viešai sakydami valdžiai neparankią tiesą tokioje valstybėje, kaip Lietuva, jie paprasčiausiai susigriautų savo karjeras.

Beje, būtent šia tema tada parašiau ir pirmąjį savo publicistinį straipsnį – Kodėl ekspertams viskas atrodo aišku? .

Stojimo į Europos Sąjungą laikais lietuviai apie ją žinojo labai mažai. Visi tuometiniai vadinamosios „integracijos“ „ekspertai“ buvo baigę ES ar į ją nusitaikiusios LR vyriausybės vienaip ar kitaip finansuotas aukštąsias mokyklas ir dirbo jų išlaikomose įstaigose – tad sutartinai skleidė joms naudingą propagandą. Todėl buvau berods vienintelis :-) diplomuotas politologas, išdrįsęs ne tik viešai kalbėti apie neigiamas narystės pasekmes, bet ir kviesti lietuvius boikotuoti referendumą.

Dabar – labai panaši padėtis. Daugelis islamo „ekspertų“ yra priklausomi nuo musulmonų migrantus mums brukančios ES ir jai beatodairiškai tarnaujančios LR vyriausybės, nes dirba jų finansuojamose įstaigose. Jie negali viešai pasisakyti prieš musulmonų importą, nes labai greitai prarastų savo (dažniausiai labai gerai apmokamas) darbo vietas.

Tuo tarpu likusieji „ekspertai“ tiesiogiai susiję su islamiškomis valstybėmis ar organizacijomis, dauguma jų dažnai lankosi islamiškose šalyse – todėl irgi negali kritikuoti musulmonų nerizikuodami susigriauti savo asmeninių gyvenimų.

Taigi islamo „ekspertai“ faktiškai NEGALI atvirai ir nuoširdžiai kalbėti apie prasidedančią prievartinę musulmonų imigraciją, ir todėl Lietuvoje jai bando priešintis tik nelabai ką apie tai išmanantys lietuviai. Faktiškai visi jų argumentai – arba intuityvūs, arba kažkur nugirstų diskusijų nuotrupos. Deja, daugelis tautiečių patriotų negali pasinaudoti kitų šalių patirtimi, nes nemoka užsienio kalbų.

Todėl ir vėl :-), kaip ir prieš 12 metų, musulmonų imigracija tenka užsiimti man. Nemanau, kad pavyks ką nors padaryti, bet taip jau įpareigoja mano dievai – privalai priešintis, kol dar yra nors truputis vilties, kad tavo veiksmai gali nors kažką pakeisti.

Musulmonas musulmonui nelygu

Dažnai tenka girdėti kategoriškų pasakymų: „Islamas – taikos religija“, „visi musulmonai – žudikai“ ir pan.

VISI tokie kategoriški pareiškimai absurdiški. Pasaulyje yra daugiau, kaip pusantro milijardo musulmonų, ir tarp jų yra visokiausių žmonių – nuo nė musės nuskriausti negalinčių pacifistų iki pačių kraupiausių žudikų.

Be sunitų ir šiitų, islamas turi tūkstančius mažesnių atšakų, kurios turi skirtingas ideologijas, vertybių sistemas, etiką, papročius ir tradicijas. Kai kurios iš jų (paprastai pačios mažiausiosios ir silpniausiosios:-)) stengiasi draugiškai sugyventi su kitais, kaip, sakysim, Lietuvos totoriai, kitos – žudo visus aplinkui, dažnai netgi kitų srovių musulmonus, kaip, pavyzdžiui, Islamo Valstybė.

Musulmonus skiria jų požiūris į „šventąsias“ islamo knygas

Jei kas yra skaitęs Torą (Penkiaknygę) ar ir visą Bibliją, žino, kad Jahvė liepė žudyti ne tik gėjus, bet ir dirbančiuosius šabo metu, šaukiančiuosius dvasias, raganaujančiuosius ir t.t. (Dėl to, beje esu viešai kreipęsis į :-) LR prokuratūrą.) Tačiau nei žydai, nei krikščionys paskutiniu metu paprastai nevykdo šių savo kruvinojo dievo įsakymų. Pastarieji, beje (dažniausiai :-)) ignoruoja ir savo pagrindinio dievo Jėzaus nurodymus žudyti jam nesilenkiančius savo artimuosius.

O juk dar prieš kelis šimtmečius ir Lietuvoje buvo kankinami, deginami ir kitaip žudomi kruviniesiems krikščionių dievams nesilenkę lietuviai! – tiesiog ŠIUO METU krikščionybėje yra įsigalėjusi visuotinė VEIDMAINYSTĖ. Krikščionys formaliai deklaruoja Biblijos „šventumą“ ir Jahvės bei Jėzaus neklystamumą, tačiau realiame gyvenime žiūri į jų „priesakus“ kaip į grožinį kūrinį, kuriame nebent galima paieškoti proginių pateisinimų savo dviveidystei, bailumui ar kitokioms niekšybėms.

Kovokite ir žudykite netikinčius kur tik juos rasite, imkite juos į nelaisvę, persekiokite juos, laukite jų gulėdami ir pulkite iš pasalų naudodami visus kovos būdus. (Kardas (Koranas), 9:5)

Beje, nors dabar krikščionys ir sutartinai smerkia bet kokius bandymus pažodžiui vykdyti Evangelijas ar Torą (kaip, pavyzdžiui, Hitlerio atveju), nėra neįmanoma, kad po kelių ar keliasdešimties metų kurie nors iš jų ir vėl grįš prie savo viduramžiškų tradicijų.

Tuo tarpu tarp musulmonų IR ŠIUO METU nėra tokios vienybės, kaip tarp krikščionių ar judaistų. Nors nemažai musulmonų (pavyzdžiui, totoriai, turkai ir nemažai kitų) seka krikščioniškąja tradicija ir ignoruoja daugelį savo „šventųjų“ tekstų priesakų, didžiojoje islamiškoje pasaulio dalyje Koranas, Hadas ir kiti islamo tekstai ne tik suvokiami kaip neginčijamas autoritetas (kaip, pavyzdžiui, Tora Izraelyje), bet ir beveik paraidžiui VYKDOMI – kaip pagrindiniai islamo teisės – šariato – šaltiniai.

Trumpai tariant, dabartinis islamas – kaip 18 a. krikščionybė: kai kur Alacho bei Mahometo įsakymai formaliai gerbiami, bet praktikoje ignoruojami, o kai kur – vykdomi paraidžiui.

Greičiausiai tarp pabėgėlių vyraus nekrikščioniški musulmonai

Lietuvos žiniaspauda ne tik visaip bando sukelti užuojautą į Lietuvą importuojamiems musulmonams, bet ir dažniausiai bando apmulkinti lietuvius įteiginėdama, kad dauguma musulmonų – taikūs ir tolerantiški, o vadinamųjų fundamentalistų tėra nereikšminga mažuma.

Tokie teiginiai – gryna apgaulė. Šariatas yra aukščiausias teisės šaltinis DAUGUMOJE islamo valstybių.

Šariatas nėra tušti grasinimai. Atsisakę islamo, neištikimos žmonos, šaukiantieji dvasias ir nedemonstruojantieji pagarbos islamui kasmet šimtais žudomi (jiems vykdomos oficialios mirties bausmės) Saudo Arabijoje, Irane, Afrikoje ir daugelyje kitų islamo valstybių.

Tačiau svarbiausia – į Lietuvą atvyks pabėgėliai iš Eritrėjos, Irako ir Sirijos – šalių, kuriose jau daug metų siaučia patys radikaliausi musulmonai, įpratę žudyti visus, kuriuos liepia kruvinasis Alachas ar jo pranašai.

Akivaizdu, kad dauguma dabartinių pabėgėlių yra nusipirkę savo dokumentus. Dalis jų ieško ekonominės gerovės, kiti – islamo misionieriai, siekiantys skleisti šariatą Europoje. Visiškai akivaizdu, kad ilgesniam laikui į mūsų nuskurdintąją Lietuvą gali atvykti tik pastarieji.

Šariatas liepia musulmonams mus žudyti

Akivaizdu, kad pagal šariatą gyvenantys musulmonai negali integruotis su niekuo kitu. Jau esu apie tai rašęs, kai kreipiausi į :-) prokuratūrą, reikalaudamas nubausti pagal įstatymą platinančiuosius kruvinąjį Koraną.

Šiame mano kreipimesi aiškiai išdėstyti pagrindiniai akivaizdžiai nusikalstami Korano aspektai (moterų, „pagonių“ ir kitų niekinimas) – jau vien tik pagal juos nuoširdžiai gyvenančių žmonių PAGAL KONSTITUCIJĄ NEGALIMA netgi ĮSILEISTI į Lietuvą.

Tačiau šariatas liepia ne tik niekinti mus ir mūsų papročius. Korane ir Sunoje įtvirtinti Alacho ir jo pranašo Mahometo įsakymai NUŽUDYTI ne vieną iš mūsų.

Visų pirma, Koranas tiesiog ragina esant progai žudyti ar bent pavergti visus nemusulmonus – ką, beje, dabar ir nuoširdžiai daro Islamo Valstybė.

Kovokite ir žudykite netikinčius kur tik juos rasite, imkite juos į nelaisvę, persekiokite juos, laukite jų gulėdami ir pulkite iš pasalų naudodami visus kovos būdus. (Kardas, 9:5)

Kovokite su netikinčiais kol jie visi pasiduos nuolankiai mokėdami apsaugos mokestį. (Kardas, 9:29)

Tuo tarpu Sunoje (visų pirma Hade) įtvirtinti kruvinojo Mahometo sprendimai bei priesakai, šariate interpretuojami kaip musulmonų pareiga nužudyti konkrečius netikėlius.

Pagal pagrindines šariato tradicijas turi būti nužudyti tie, kurie:

atsisako islamo, raganauja, piešia Alachą ar Mahometą, yra seksualiai neištikimos ir t.t.

Šariatas nėra tušti grasinimai, kaip kad Tora šiuo metu. Atsisakiusieji islamo, neištikimos žmonos, šaukiantieji dvasias, nedemonstruojantieji pagarbos islamui ir pan. kasmet šimtais žudomi (jiems vykdomos oficialios mirties bausmės) Saudo Arabijoje, Irane, Afrikoje ir daugelyje kitų islamo valstybių.

Taigi, kai Lietuvoje bus įgyvendinamas šariatas, ne tik visi buvę musulmonai, bet ir didelė dalis MŪSŲ būsime nužudyti. O aš, jei :-) to sulauksiu, žinoma, neabejotinai būsiu vienas iš pirmųjų.

Taip jau buvo ne kartą ir ne tik Romoje

Neseniai netgi buvau nuėjęs į mitingą prieš emigrantus. :-) Viena korespondentė manęs retoriškai paklausė (maždaug): „Bet juk jie tokie silpni ir nelaimingi!?“

Aš atsakiau, kad nors man labai patinka tigrai ir labai gaila stebėti, kaip jie išmiršta, vis dėlto neparsivedu namo tigriuko, kad ir koks mielas jis bebūtų, nešeriu jo, neauginu ir nelaukiu, kol šis užaugęs mane suės.

DAUGUMA didžiųjų genocidų prasidėjo nuo vargšų pabėgėlių ar kitokių keliauninkų, kuriuos priėmę šeimininkai anksčiau ar vėliau buvo išžudyti – užtenka prisiminti, kaip baigėsi kažkada krikščionis svetingai sutikusiems seniesiems Amerikų gyventojams!

Dabartinė Europos situacija labai primena Romos imperiją prieš beveik 2000 metų. Tada pusę pasaulio valdę romėnai buvo išžudyti, jų šventovės sugriautos, o kultūra praktiškai sunaikinta – ir tai padarė žmonės, kurie atvyko į Romą kaip gauja nuolankių vargšų, labai primenančių dabartinius musulmonų pabėgėlius.

Ir krikščionys iš pradžių veidmainiškai graudino, paistė apie artimo meilę, atleidimą ir pan. Tačiau kai tik galutinai paėmė valdžią – išžudė visus prieš kruvinąjį Jėzų nesiklaupusius romėnus.

Matomai jau visai netoli tas laikas, kai nusenusiems švedams, anglams, prancūzams, vokiečiams ir daugeliui kitų teliks 3 pasirinkimai: atsiversti į islamą, būti išžudytiems arba žudyti patiems. Nieko keisto, jog šieji nori, kad panašioje padėtyje atsidurtų kuo daugiau Europos tautų.

Panašiai kaip ir islame, įsakymas žudyti buvo įkūnytas pačioje krikščionybėje, niekinančioje ir visaip žeminančioje tiek visus kitus dievus, tiek juos išpažįstančius žmones. Tada romėnai rimtai nepažiūrėjo į tai, kad naujoji religija praktiškai reikalavo jų mirties, ir laiku neišžudė juos niekinusių krikščionių – ir už tai sumokėjo viskuo, ką turėjo.

Dabartinė istorija kol kas tiksliai atkartoja romėniškąją. Pasaulio Prekybos Centro sugriovimas kaip 2 vandens lašai atitinka Romos padegimą 64 m.e.m. Tada (pagal to meto papročius – visiškai pelnytai nubausti) krikščionys išsireklamavo po visą imperiją ir užsitikrino žmonių labai nemėgto imperatoriaus Nerono aukų statusą.

Prieš 14 metų musulmonai pakartojo tą patį, ir reto kvailumo Bušo reakcija neabejotinai pranoko visus Mahometo Atos lūkesčius – po tokio nedidelio išpuolio sekusio milijonus taikių žmonių gyvybių kainavusio kruvino JAV ir NATO siautėjimo dėka musulmonai užsitikrino nekaltų aukų įvaizdį faktiškai visame pasaulyje.

Dabar islamiškojo pasaulio lyderiai ir toliau tiksliai kartoja Romos krikščionių veiksmus – kaip galėdami didindami musulmonų skaičių Europoje. Esant dabartinei demografinei situacijai, sparčiai artėja laikas, kai musulmonų skaičius pasieks kritinę ribą, kai pavienius išpuolius pakeis grupinės atakos, tokios, kokios nepavyko Dagestane ir Čečėnijoje dėl ryžtingo Putino atsako.

Tokia pat dalia ruošiama ir Lietuvai

Matomai jau visai netoli lemtingoji valanda, kai nusenusiems švedams, anglams, prancūzams, vokiečiams ir daugeliui kitų teliks 3 pasirinkimai: atsiversti į islamą, būti išžudytiems arba žudyti patiems. Nieko keisto, jog šieji nori, kad panašioje padėtyje atsidurtų kuo daugiau Europos tautų.

Deja, ES valdovai rado rado būdų įtikinti dabar Lietuvą valdančius nusikaltėlius skubiai islamizuoti mūsų šalį. Spėju, kad Grybauskaitei pažadėjo paramą siekiant kokio nors posto ES ar JTO, o ministrams, seimūnams ir partijų vadams – papildomus ES fondus, kuriuos šie galės netrukdomi išsivogti.

Netrukus prasidės masinė musulmonų kolonizacija. Būtų gerai, kad jie visi kuo greičiau pabėgtų iš Lietuvos, tačiau tokia tikimybė nedidelė.

Jei (kadangi) nesipriešinsime (deja, jau nebėra kam), po kokių 10 metų Lietuvoje turėsime dešimtis tūkstančių šariatinių musulmonų ir šimtus islamo kovotojų – kaip to ir siekia Vokietija bei kitos ES dominuojančios valstybės.

Greičiausiai iš pradžių šariatiniai musulmonai Lietuvoje kursis nenoriai; tačiau po kelių metų susidarys vietinės jų bendruomenės, savotiški getai, iškils mečetės – tada čia jau pastoviai gyvenantys islamistai pradės masiškai kviestis draugus ir giminaičius.

Jei (kadangi) nesipriešinsime (deja, jau nebėra kam), po kokių 10 metų Lietuvoje turėsime dešimtis tūkstančių šariatinių musulmonų ir šimtus islamo kovotojų – kaip to ir siekia Vokietija bei kitos ES dominuojančios valstybės.

Mums begėdiškai aiškina, kad imigrantai musulmonai darbščiai dirbs ir integruosis į mūsų tautą. Taip TIKRAI nebus. Tęsinyje paaiškinsiu kodėl.

bus tęsiama

Diskusija

5. pardon2015 11 06 22:00:49

Labai teisingai rašai bet. Jei Kristus būtų žydams sakęs visą tiesą (pvz.: kad jie yra šėtono tauta), tai būtų nesulaukęs ir 25 metų. Taigi – reiktų ir išminties – kam ir kiek Tiesos atskleisti. O šiaip – labai teisingas supratimas (net ir nepilnai išsakytas).

4. Ipolitas Stonys2015 10 22 01:23:29

banditu planai feisbuke www.imesk.net/?pmJB3B

3. Ipolitas Stonys2015 10 22 01:22:05

Ipolitas Stonys www.imesk.net/upload/imag es/JB3B.png

2. Ipolitas Stonys2015 10 22 01:21:26

banditu planai feisbuke ://imesk.net/upload/imag es/JB3B.png

1. astijus2015 10 19 16:51:14

Koks čia proto bokštas rašė ? Pasirašyt reikėtu, nors man po tokiu briedu butu gėda pasirašinėt .

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

 • Tekstai
  šia tema
 • Eleras

  Eleras (LR-as) – dabartinė Lietuvos valdžia. Nors ir mėgina vadintis „Lietuvos Respublika“, Eleras akivaizdžiai nėra nei Lietuvos, nei respublika. Praktiškai tai – antikonstitucinė nusikaltėlių gauja „ant Lietuvos“.

 • Gražulizmas

  Gražulizmas siaurąja ir plačiąja prasme. Gražulizmas – nepagarba homoseksualams ar tiesiog kitokiems ir jos demonstravimas.

 • „Tremtinys“

  Tremtinys kabutėse – sąvoka.

 • Čigonai

  Čigonai – sąvoka. Čigonus aukština, romais juos vadinti verčia Europos Sąjungos valdininkija ir negerbiantieji savo tautos lietuviai.

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2023 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis