.

2015 m. spalio 26 d.

Mėšlasauga atsibudo – dar vienas dievų ženklas!

Atnaujintas mėšlasaugos „tyrimas“ – ženklas man, kad turiu ir toliau aktyviai priešintis Lietuvą naikinantiems nusikaltėliams. Apsimetu naiviu ir reikalauju, kad LR policija būtų traukiama atsakomybėn už savo nusikaltimus.

Tęsinys, pradžia – Mėšlasauga kontratakuoja

Lygiai prieš savaitę mane vėl pasikvietė policija. Truputį nustebau – nuo tada, kai mane paskelbė įtariamuoju, praėjo beveik :-) pusantrų metų. Jau įpratau. Rutina tapo netgi rašinėjimas prokurorui kas keli mėnesiai – prašinėjant leidimų išvykti savo reikalais. Sako, kad šuo ir kariamas įpranta.

Labiausiai mane demoralizavo tai, kad begėdiškas lietuvybės ir lietuvių kalba kalbančių žmonių diskriminavimas bei žeminimas LR policijoje ir prokuratūroje be manęs rimčiau nesujaudino NĖ VIENO lietuvio!

Apsilankymas policijoje buvo :-) visai malonus – keisto žavesio suteikė prie gretimo stalo sėdėjusi :-) labai simpatiška pareigūnė, kaip tik tuo metu telefonu aiškinusi draudimo kompanijai savo autoavarijos aplinkybes ir klausinėjusi, kada jau bus galima remontuoti automobilį.

Tiesą sakant, apstulbau, kai, pildant protokolus, rašant protestus ir reikalavimus, labai pavargo dešinė ranka – per kompiuterius visiškai atpratau natūraliai rašyti!

Tačiau užtenka apie simpatiškas policininkes ir kitas romantiškas aplinkybes – vis dėlto man buvo įteiktas dar vienas įtarimas ir greičiausiai jau pradėtas rašyti kaltinamasis aktas.

Aš tai suprantu kaip netikėtą sėkmę – dar vieną Lietuvos dievų man pasiųstą ženklą.

Atrodė, kad jau galutinai pralaimėjau

Kai gavau atsakymą iš Strasbūro, kad Europos Žmogaus Teisių Teismas atmetė mano ieškinį, nes neišnaudojau nacionalinių teisinės gynybos priemonių – supratau, kad esu visiškai bejėgis prieš mano bylą tiesiog vilkinančią LR mėšlasaugą. Tiesiog nieko negalėjau padaryti, kol man iškelta byla sustojo Lietuvoje.

Laikas ėjo, ir viskas pradėjo tiesiog atsibosti.

Labiausiai mane demoralizavo tai, kad begėdiškas lietuvybės ir lietuvių kalba kalbančių žmonių diskriminavimas bei žeminimas LR policijoje ir prokuratūroje be manęs rimčiau nesujaudino NĖ VIENO lietuvio!

Po daugelio savo straipsnių šia tema neišgirdau nė vieno nuoširdaus pasipiktinimo! Lietuviams, tame tarpe ir save vadinantiesiems „teisininkais“ bei netgi „tautininkais“, visiškai nusispjaut!

Todėl jau buvau benusprendžiąs leisti visam tam tyliai numirti; jei prokuratūra būtų tiesiog nutraukusi bylą – greičiausiai viskas tuo ir būtų baigęsi.

Dievų ženklas

Tačiau viskas pasisuko kitaip, ir tai – akivaizdus mano dievų ženklas, kad dar turiu kažką nuveikti savo tautos ir šalies labui.

Prieš jau daugiau, kaip 3 metus pasižadėjau, kad padarysiu viską, ką sugebu, kad sutrukdyčiau dabartiniam nusikalstamam LR režimui ir Katalikų bažnyčiai galutinai sunaikinti Lietuvą ir lietuvių tautą.

Dar prieš savaitę atrodė, kad šį savo pažadą jau baigiu išpildyti – tiesiog Lietuvos jau nebeįmanoma išgelbėti. Tačiau dabar žinau, kad padariau dar ne viską, ir nenurimsiu bent jau kol :-) dar bent vieną kartą parašysiu į EŽTT.

Tikrai nesiruošiu gintis ir visokiems ten įrodinėti savo nekaltumo. Kaip visada, reikalausiu, kad mėšlasauga tirtų nusikaltimus prieš Lietuvą ir lietuvius.

Dar vienas pranešimas apie įtarimą

Nieko naujo – vienas papildomas mano straipsnis ir gal kiek mažiau gramatinių klaidų. Raštingumu :-) LR policija niekada nepasižymėjo.

Komentarų, manau, nereikia. Nesiruošiu aiškinti visiškiems beraščiams. Jei tai rimtai darysiu – tai tik aukščiausiuose teismuose.

Policija ir toliau tyčiojasi iš lietuvybės

Kaip ir per pirmąją apklausą, policija man nesuteikė nemokamo gynėjo, kaip priklauso kiekvienam pareiškusiajam, kad nemoka lietuvių kalbos. Žinoma, surašiau protestą ir pareikalavau suteikti man tokį gynėją.

Policijos tyrėja ignoravo tiek mano protestą, tiek reikalavimą suteikti tokį pat gynėją, kaip ir nelietuviams (kurie panorėję gali pameluoti, kad prastai kalba lietuviškai).

Tokiais savo veiksmais tyrėja akivaizdžiai pažeidė Konstitucijoje ir Europos žmogaus teisių konvencijoje įtvirtintas mano teises ir faktiškai išniekino mano tautybę bei pasityčiojo iš mano kalbos.

Be to, ką tik man „prišuto“, kad tuo pačiu tyrėja (taigi LR policija) prieš mane :-) įvykdė ir NUSIKALTIMĄ, įvardintą Baudžiamojo kodekso 169 straipsnyje.

Taigi dabar rašau :-) eilinį skundą, kol kas – mano :-) veikas „tiriančiam“ prokurorui.

Giedrius Šarkanas

Vilniaus apylinkės prokuratūros
3 skyriaus prokurorui
Benediktui Leišiui

SKUNDAS
2015-10-26
Vilnius

Prašau pripažinti, kad LR policija pažeidė mano teises ir mano atžvilgiu įvykdė nusikalstamas veikas, suteikti man nukentėjusiojo nuo nusikaltimo statusą, grąžinti mano daiktus, nutraukti prieš mane iškeltą bylą, atsiprašyti manęs ir paskirti man adekvačią kompensaciją bei pradėti LR policijos įvykdytų akivaizdžiai nusikalstamų veikų tyrimą.

2014 m. gegužio 26 d. mano motinos namuose buvo padaryta krata ir paimti mano kompiuteriai bei kiti daiktai. Tą pačią dieną man buvo įteiktas pranešimas apie įtarimą baudžiamojoje byloje ir surašytas apklausos protokolas – jau informavau Jus, kad, tai darydama, vyresnioji policijos tyrėja Vita Vareikienė savo veiksmais akivaizdžiai pažeidė mano visuotinai pripažintas žmogaus teises.

2015 m. spalio 19 d. man buvo įteiktas dar vienas pranešimas apie įtarimą. Jį įteikusi 5 Vilniaus policijos komisariato vyresnioji tyrėja Lidija Vasilevskaja dar kartą grubiai pažeidė Konstitucijoje bei EŽTPLK įtvirtintas mano teises, dar kartą faktiškai išsityčiojo iš mano tautybės ir kalbos.

1. Visų pirma, tiek Konstitucijos 29 ir 31 straipsniai, tiek (praktiškai) Europos žmogaus teisių bei pagrindinių laisvių konvencijos 6 bei 14 straipsniai garantuoja man teisę į advokatą bei teisę, kad nebūsiu diskriminuojamas dėl savo kalbos ar tautybės. Kai tyrėja Vasilevskaja man praktiškai pasiūlė pasirašyti, kad atsisakau advokato apklausos metu, aš išreiškiau protestą ir pareikalavau, kad man būtų suteiktas advokatas tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir žmonėms, teigiantiems, kad gerai nemoka lietuvių kalbos. Tačiau nepaisant to, tyrėja liepė man užpildyti ir pasirašyti apklausos protokolą, tuo akivaizdžiai dar kartą pažeisdama mano teises.

Atsisakant suteikti man valstybės apmokamą gynėją, taip, kaip teigiantiesiems, kad nemoka lietuvių kalbos, aš dar kartą buvau ir esu diskriminuojamas ne tik dėl savo socialinės padėties (neturiu teisininko šeimos nario ir, nors mano mėnesio pajamos viršija nustatytą gėdingą minimumą, visiškai neturiu atliekamų lėšų, kurias galėčiau skirti advokatui apmokėti), bet ir dėl savo kalbos ir tautybės, nes viena iš mano pagrindinių teisių (į gynėją) buvo ir yra suvaržyta dėl to, kad esu lietuvis ir todėl negaliu netgi apsimesti, kad pakankamai gerai nemoku lietuvių kalbos. Taigi mano teisė į gynėją buvo dar kartą suvaržyta diskriminuojant mane dėl socialinės padėties, kalbos ir tautybės – pažeidžiant Konstitucijos 29 ir 31 bei Konvencijos 6 ir 14 straipsnius.

Akivaizdu, kad, suvaržydama mano teises dėl mano kalbos bei tautybės, LR policija grubiai pažeidė BK 169 straipsnį. Taip pat akivaizdu, kad LR policija masiškai, sistemingai ir reguliariai pažeidinėja BK 169 straipsnį – begėdiškai diskriminuodama lietuvius ar ir kitų tautybių žmones, pareiškusius, kad moka lietuvių kalbą – kuriems pagal BPK todėl nėra privalomas gynėjas – dėl jų kalbos (ar ir tautybės).

Lietuvių teisių policija nepripažįsta

Kaip ir praeitą kartą, man vėl pasiūlė prisipažinti įvykdžius „nusikalstamą veiką, kuria įtariamas,“ – taigi ir vėl, nepaisydama mano protestų, LR policija pažeidė mano nekaltumo prezumpciją.

Be to, policija mane „tiria“ jau beveik pusantrų metų. Visą tą laiką esu viešai pažemintas „įtariamasis“ ir negaliu išvykti be prokuroro leidimo.

Policijai ir prokuratūrai tai atrodo natūralu ir normalu – esu šioje šalyje niekinamos tautybės atstovas; manęs negina jokios organizacijos, kaip, pavyzdžiui, žydus, gėjus, čigonus, musulmonus ar pan. Taigi faktiškai iš manęs, kaip ir iš mano kalbos bei mano tautiečių, galima tyčiotis kiek tik širdis geidžia.

Aš taip nemanau – bent jau norėčiau pasiekti, kad Lietuvoje būtų nustota tyčiotis iš lietuvybės.

Antra, man dar kartą buvo nurodyta raštu atsakyti į klausimą: ar prisipažįstu padaręs „nusikalstamą veiką, kuria įtariamas“. Noriu dar kartą pastebėti, kad policija bei prokuratūra atsisako pradėti tyrimus netgi dėl akivaizdžių raginimų fiziškai susidoroti su pačiomis silpniausiomis Lietuvoje žmonių grupėmis, jau nekalbant apie pačias begėdiškiausias patyčias. (žr. Priedą) Taigi nėra įrodyta, kad citatų, dėl kurių esu įtariamas, parašymas tikrai yra nusikalstama veika. Verčiant mane jas taip traktuoti ir prisipažinėti padarius nusikaltimą (o ne jas parašius) akivaizdžiai dar kartą buvo begėdiškai pažeista mano nekaltumo prezumpcija, taigi ir Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalis bei Konvencijos 6 straipsnio 2 dalis, ir iš manęs buvo pasityčiota verčiant prisipažinėti padarius nusikalstamą veiką (taigi praktiškai pačiam save nusiteisti), tuo pažeidžiant ir Konstitucijos 21 straipsnį bei Konvencijos 3 straipsnį. Be to, nusprendžiant, kad šios citatos yra nusikalstama veika, o begėdiškas tyčiojimasis iš mano tikėjimo (žeminančiai ir begėdiškai pravardžiuoti mano tikėjimo žmones „pagonimis“ Lietuvoje (ir ne tik Lietuvoje) yra įprasta dar nuo tų laikų, kai mus degindavo ant laužų – žr. Priedą) neturi netgi nusikalstamos veikos požymių, aš esu diskriminuojamas ir dėl savo tikėjimo bei religijos. Pagaliau, persekiojant mane už argumentuotą kritiką, kai tuo pat metu atsisakoma kelti bylą dėl straipsnio, kuriame mokslų daktaras advokatas šiurpiai ir be jokių argumentų išsityčiojo iš rusakalbių (žr. Priedą), pažeidžiama Konstitucijos 25 bei Konvencijos 10 straipsnyje įtvirtinta mano teisė laisvai reikšti savo mintis ir įsitikinimus ir aš esu diskriminuojamas dėl savo įsitikinimų, pažiūrų ir socialinės padėties. Taigi buvo pažeistos mano teisės į nekaltumo prezumpciją, laisvę reikšti savo mintis ir įsitikinimus bei nesityčiojimą iš manęs ir esu dar kartą begėdiškai diskriminuojamas dėl savo tikėjimo, religijos, įsitikinimų, pažiūrų ir socialinės padėties.


2. Ikiteisminį tyrimą LR policija prieš mane vykdo jau beveik pusantrų metų – tuo grubiai pažeisdama mano teisę į teisingą procesą ir kaip galima greičiausią bylos nagrinėjimą, garantuotą Konstitucijoje ir EŽTPLK. Tiek laiko išlaikant mane įtariamuoju bei taikant kardomąsias priemones, pažeidžiamos mano teisės į laisvę bei žmogiškąjį orumą. Tai – dar viena priežastis, dėl kurios prieš mane vedama byla akivaizdžiai yra neteisėta ir turi būti nedelsiant nutraukta.

Policija irgi turi atsakyti už savo nusikaltimus

Per 25 metus įpratome prie niekad nesibaigiančių valdžios nusikaltimų. Dabar jau atrodo visiškai natūralu, kad Grybauskaitė, ministrai ir seimūnai nevaržomi apvaginėja ir išdavinėja mūsų šalį, tyčiojasi iš mūsų tautos, susidoroja su jiems neįtikusiais mūsų tautiečiais.

Ką jau bekalbėti apie policiją! Praktiškai Lietuvoje žalia uniforma – baltas bilietas nebaudžiamiems vykdyti nusikaltimus ir tyčiotis iš mūsų, lietuvių.

Vis tik šį kartą apsimesiu naiviu ir pareikalausiu prokuroro pripažinti mane nukentėjusiuoju nuo LR policijos akivaizdžiai įvykdytų nusikaltimų. Apie juos jau kartą rašiau (Policija kaip nusikalstama organizacija).

Žinoma, asmeniškai neturiu ko prikišti konkrečioms mane žeminusioms policijos tyrėjoms – neabejoju, kad jos elgėsi taip, kaip su eiliniais lietuviais įprastai elgiamasi akivaizdžiai nusikalstama organizacija tapusioje LR policijoje.

Pabaigoje – visų konkrečių mano reikalavimų sąrašas.

3. Pirmosios mano apklausos metu vyresnioji policijos tyrėja Vita Vareikienė pareiškė, kad, jeigu sutikčiau duoti parodymus (aš niekad neslėpiau to, kad esu savo straipsnių autorius – taip iš karto ir pareiškiau tyrėjai), man būtų grąžintas kratos metu iš mano motinos namų pagrobtas kompiuteris. Aš atsisakiau, taip pat ir tada, kai tyrėja paaiškino, kad galėčiau parašyti: „iš dalies prisipažįstu įvykdęs nusikalstamą veiką“. Vėliau tyrėja dar kartą manęs klausė, ar nepersigalvojau.

Iš manęs atimtus kompiuterius tyrėja grąžino tik daugiau, kaip po 7 mėnesių, kai jau buvau įsigijęs naują įrangą vietoj iš manęs pagrobtosios, – ir tai be standžiųjų diskų. Taip pat man negrąžino iš manęs pagrobto išorinio disko, kuriame buvo atsarginės vieno kompiuterio operacinės sistemos bei bylų kopijos. Visa kita irgi iki šiol negrąžinta.

Taigi LR policija mane ŠANTAŽAVO ir APVOGĖ. Visų pirma, praktiškai man buvo grasinama, kad nebus grąžintas mano kompiuteris (pats kaip toks iš principo negalintis tarnauti įrodymu) – taigi, kad man bus padaryta ženkli materialinė ir nematerialinė žala – jei aš nesutiksiu dalyvauti akivaizdžiai neteisėtame (man nebuvo suteiktas gynėjas, kaip žemesniosios tautos LR-e atstovui, taip pat buvo begėdiškai pažeista mano nekaltumo prezumpcija) procese ir (faktiškai melagingai) neprisipažinsiu – buvo akivaizdžiai įvykdytos BK 228 ir 233 straipsniuose nurodytos veikos.

Antra, man atsisakius, grasinimas buvo įvykdytas, ir aš patyriau rimtus materialinius bei moralinius nuostolius. Man buvo grąžinti tik kompiuteriai ir tik po 7 mėnesių – taigi buvau priverstas susipirkti šiais laikais būtiną techniką iš naujo. Be to, man nebuvo grąžinti standieji diskai – taigi ir operacinės sistemos, sudarančios nemažą dalį kompiuterių vertės. Kadangi policijos tyrimas buvo vilkinamas ir jau tęsiasi beveik pusantrų metų, dabar kompiuteriai jau morališkai paseno ir galima pagrįstai teigti, kad LR policija faktiškai juos iš manęs pavogė. Iš kitos pusės, aš faktiškai praradau visą iš manęs pagrobtose laikmenose buvusią informaciją – patyriau nemažų tiek moralinių, tiek konkrečių materialinių (pavyzdžiui, dėl ten buvusių operacinių sistemų bei skaitmeninių knygų) nuostolių. Aš savo (konkrečiai dėl pagrobtų kompiuterių ir kitos technikos) patirtą materialinę ir (ypač man skaudžią) moralinę žalą vertinu maždaug 2000 eurų – kad įgytų teisę į valstybės apmokamą gynėją, lietuvis tiek gali uždirbti ne greičiau, kaip per metus!

Taigi mano atžvilgiu LR policija akivaizdžiai įvykdė ir BK 178 bei 196 straipsniuose nurodytas nusikalstamas veikas. Todėl prašau pripažinti mane nukentėjusiuoju nuo akivaizdžiai nusikalstamų LR policijos veikų, nutraukti nusikalstamomis priemonėmis prieš mane vykdomą „tyrimą“, grąžinti tai, kas liko iš iš manęs pagrobto turto, bei atlyginti mano patirtą turtinę bei neturtinę žalą.

Taip pat akivaizdu, kad nesu vienintelė LR policijos vykdomų nusikalstamų veikų auka. Kiek galiu spręsti iš žiniaspaudoje pasirodančios informacijos, tai, su kuo susidūriau, – tipiška policijos praktika. Todėl neturiu asmeninių priekaištų nei Vitai Vareikienei, nei Lidijai Vasilevskajai. Akivaizdu, kad tokio tipo nusikaltimai – policijos kasdienybė, taigi yra pakankamas teisinis pagrindas pavadinti būtent visą LR policiją nusikalstama organizacija. Nors neturiu jokių įrodymų, garso ar vaizdo įrašų, kuriuose būtų užfiksuoti mano pokalbiai su policijos tyrėja, vis dėlto prašau pradėti dėl to ikiteisminį tyrimą.

Dar noriu pastebėti, kad grubaus mano teisių pažeidinėjimo ir nusikalstamų veikų pasekmėje sutriko mano sveikata. Kadangi neturiu Lietuvoje galiojančio medicininio draudimo, norėčiau, kad man būtų kompensuota padaryta žala sveikatai ir mano išlaidos medicininei diagnostikai bei vaistams.

Todėl, remdamasis Konstitucijos 6, 7, 21, 25, 29 bei 31 ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos 2, 3, 6, 10, 13 ir 14 bei kitais straipsniais, o taip pat LR BK, LR BPK bei Priede pateiktais teisiniais precedentais, prašau:

1) Pripažinti, kad tai, jog vyresnioji policijos tyrėja Lidija Vasilevska apklausė mane be advokato, nors aš jo neatsisakiau, protestavau ir reikalavau suteikti lygiomis sąlygomis su tais, kurie teigia, kad nemoka lietuvių kalbos, pažeidė Konstitucijos 29 ir 31 bei EŽTK 6 ir 14 straipsniuose įtvirtintas mano teises į gynėją ir nediskriminavimą dėl mano socialinės padėties, kalbos ir tautybės, o taip pat pripažinti, kad tuo LR policija įvykdė BK 169 straipsnyje draudžiamą nusikalstamą veiką;

2) Pripažinti, kad tuo, jog policijos tyrėja pateikė man pasirašyti apklausos protokolą, kuriame buvo teigiama, kad pranešime apie įtarimą nurodytos citatos yra „nusikalstama veika“, ir nurodė atsakyti į klausimą, ar esu padaręs nusikalstamą veiką, buvo pažeistos Konstitucijos 21, 25, 29 ir 31 straipsniuose bei EŽTK 3, 6, 10 ir 14 straipsniuose įtvirtintos mano teisės į žmogiškąjį orumą, laisvę reikšti mintis ir įsitikinimus, nekaltumo prezumpciją bei nediskriminavimą dėl mano socialinės padėties, tikėjimo, religijos, kalbos, tautybės, įsitikinimų ir pažiūrų;

3) Pripažinti, kad, vilkinant policijos tyrimą ir visą tą laiką laikant mane įtariamuoju bei naudojant kardomąsias priemones, buvo pažeistos mano teisės į EŽTPLK ir kitų teisės aktų garantuojamus teisingą ir kaip galima greičiausiai vykdomą procesą bei žmogiškąjį orumą;

4) Pripažinti, kad, mane faktiškai šantažuodama ir apvogdama, LR policija mano atžvilgiu įvykdė LR BK 169, 178, 196, 228, 233 bei galbūt kituose straipsniuose draudžiamas nusikalstamas veikas;

5) Paskirti man valstybės apmokamą gynėją ikiteisminio tyrimo metu;

6) Pripažinti mane nukentėjusiuoju nuo (LR policijos įvykdytų) nusikaltimų;

7) Grąžinti visus iš manęs pagrobtus daiktus;

8) Nutraukti mano teises pažeidžiantį ir akivaizdžiai nusikalstamomis priemonėmis vykdomą „tyrimą“;

9) Atsiprašyti manęs ir kompensuoti mano patirtą materialinę bei moralinę žalą, o taip pat žalą sveikatai ir išlaidas medicininei diagnostikai bei vaistams;

10) Pradėti LR policijos matomai sistemingai vykdomų akivaizdžiai nusikalstamų veikų tyrimą.


Giedrius Šarkanas

PRIEDAS:

Prokuratūros atsisakymų pradėti tyrimus dėl akivaizdžių viešų išsityčiojimų iš mano tikėjimo žmonių bei rusakalbių kopijos.

Aišku, aš nesitikiu, kad, valdant dabartiniam režimui, akivaizdūs nusikaltėliai atsakys už savo nusikaltimus. Juk pagrindinė LR mėšlasaugos funkcija – ginti Lietuvą valdančius nusikaltėlius nuo atsakomybės ir susidoroti su tais lietuviais, kurie dar bando priešintis.

Vis tik reikia nors kažką daryti. Kai sukyla noras nuleisti rankas, pagalvoju, kaip paskutinėmis savo gyvenimo minutėmis turėjo jaustis Gintaras Beresnevičius, policininkų uždarytas automobilio bagažinėje numirti.

Diskusija

3. Giedrius2015 11 09 11:38:34

Ačiū

2. pardon2015 11 06 21:49:04

Jeigu įdėti į tinkamą puslapį tą polic–mentės surašytą dok., – tai laikyčiau kaip reklama Tamstos pažiūroms. Viskas surašyta (neperskaičiau nuosekliai) teisingai daug maž. Tik ta policmentė sako, kad tai blogai. O man atrodo, kad gerai, kad išsakai Tiesą. Ne Tamstai vienam taip atrodo, bet ir didelei daliai tikrų lietuvių. Vyksta bjauriausi dalykai spjaudoje ir televizijoje, ir yra vilties į gera, jei atsiranda tokių kaip Giedrius, kuris nesitaiksto su neteisybe, tiesiog valstybine niekšybe. Sėkmės Tau, Giedriau.

1. B. Inokentijus2015 10 26 15:48:35

Kodėl nieks nesijaudina? Jaudinasi...
Einšteinas suformulavo tokį dėsnį: nė viena problema negali būti išspręsta tam sąmonės lygyje, kuriame ji atsirado. Tai įdomu, kaip policijai spręsti savo problemas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2022 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis