.

2015 m. lapkričio 24 d.

Nauji ir seni nusikaltimai

Reikalavimas tirti LR vyriausybės, policijos, Landsbergio su Butkevičiumi ir pokario teroristų nusikaltimus.

Tęsinys, pradžia – Mėšlasauga kontratakuoja

Kadangi mane „tiriantis“ prokuroras, :-)žinoma, atsisakė patenkinti mano paskutinį skundą, nieko kito nelieka, kaip :-) skųstis toliau, iš pradžių – dar prokuroresniam prokurorui.

Kadangi vis tiek teks užvažiuoti į Vilniaus :-) prokuroryną, ta pačia proga nusprendžiau parašyti dar vieną skundą, šį kartą Generalinei prokuratūrai.

Ar dar prieš keliasdešimt metų galėjome pagalvoti, kad išsvajotoji Lietuvos „nepriklausomybė“ taps gaujos nusikaltėlių triumfu prieš mūsų tautą, lietuvių tautos, jos kalbos ir rašto naikinimo įrankiu, kad, mėgindami ginti lietuvybės likučius Lietuvoje, būsime priversti prašyti tarptautinių teismų ar netgi Rusijos pagalbos?

Jau esu rašęs apie tai, kaip, samdant dujų transporto laivą, iš mūsų šalies buvo pavogta maždaug pusė milijardo eurų. Reakcija buvo kaip ir visada. Žiniaspaudoje pasirodė kelios patvirtinančios žinutės – IR VISKAS! Eiliniai akiplėšiškai pavogti pusė milijardo nesudomino nei mėšlasaugos, nei vadinamųjų „tiriančiųjų žurnalistų“ (jei tokių dar yra likę :-)).

Todėl nusprendžiau dar ir formaliai kreiptis į prokurorus. Kadangi nesu nei žurnalistas, nei prokuroras, niekaip negaliu išmokti ramiai žiūrėti, kaip vėl ir vėl begėdiškai vagiama iš mūsų sparčiai nykstančios šalies. Juk kažkam iš mūsų reikia nors formaliai pareikalauti prokurorų pajudinti savo užpakalius.

Žinoma, faktiškai tai – grynai simbolinis gestas. Juk akivaizdu, kad svarbiausioji LR prokuratūros funkcija – būtent NELEISTI ištirti valdžios nusikaltimų, kokie kraupūs šie bebūtų.

Ta pačia proga oficialiai reikalauju tirti ir kitus mūsų šalį šiuo metu valdančio režimo nusikaltimus. Jau esu nemažai rašęs apie Sausio 13-osios organizavimą bei pokario teroristų nežmogiškumą – panašu, kad šiais dalykais dar teks rimtai užsiimti.

Išlieka nemaža tikimybė, kad vis dėlto būsiu priverstas, kaip esu pažadėjęs, rašyti laišką Rusijos prezidentui – reikės rimtų argumentų, galbūt teks kreiptis ir į Hagos tribunolą, Europos Tarybą ar ir dar kur nors.

Ar dar prieš keliasdešimt metų galėjome pagalvoti, kad išsvajotoji Lietuvos „nepriklausomybė“ taps gaujos nusikaltėlių triumfu prieš mūsų tautą, lietuvių tautos, jos kalbos ir rašto naikinimo įrankiu, kad, mėgindami ginti lietuvybės likučius Lietuvoje, būsime priversti prašyti tarptautinių teismų ar netgi Rusijos pagalbos?

Dar vienas skundas Generalinei prokuratūrai

Giedrius Šarkanas

Generalinei prokuratūrai

SKUNDAS
2015-11-24
Vilnius

Labai liūdna, kad mano šalyje viešpataujanti valstybė pavirto faktiškai nusikalstama organizacija, begėdiškai niekinančia ne tik visuotinai pripažintas žmogaus teises ir pagrindines laisves, bet ir mano gimtąją kalbą bei tautybę. Dauguma mano tautiečių pasišlykšti matydami, kaip Prezidentūroje, Seime, Vyriausybėje ir kitur susispietę nusikaltėliai grobia, plėšia ir naikina tai, kas po 25 metų dar liko iš Lietuvos, ir vis daugiau jų palieka savo išniekintąją tėvynę.

Aš dar norėčiau pamėginti pasiekti nors kažkokio teisingumo likdamas Lietuvoje ir todėl reikalauju kuo greičiau pradėti tirti bent jau AKIVAIZDŽIAUSIUS dabar valdančio režimo ir jo esamų bei buvusių vadeivų ar jų giminaičių nusikaltimus. Mano pateiktas sąrašas, žinoma, nėra išsamus – apie vis įžūlesnius faktiškai kasdieninius nebaudžiamųjų valdžiavagių nusikaltimus galima pasiskaityti žiniaspaudoje. Savo konkrečius prašymus sudėliojau daugmaž pagal laiką – pagal tai, kada buvo įvykdyti (ar tebėra vykdomi) akivaizdūs nusikaltimai, kuriuos reikalauju oficialiai tirti.

1. Samdant suskystintų dujų transporto laivą, iš Lietuvos akivaizdžiai pavogta maždaug pusė milijardo eurų

Dabartinis Klaipėdos SGD terminalas akivaizdžiai žalingas Lietuvai tiek ekonomiškai, tiek politiškai, ir akivaizdu, kad jo statybą organizavę politikai bei valdininkai atstovavo ne Lietuvos, bet dujų eksportu į ES suinteresuotų užsienio valstybių (JAV ir Norvegijos) bei korporacijų interesus.

Akivaizdu, kad, samdant SGD transporto laivą, valstybei buvo padaryta maždaug (nesu matęs konkrečių sutarčių) pusės milijardo eurų žala. Kaip rašo žiniaspauda, šis laivas buvo pastatytas Korėjoje, ir Norvegijos įmonė už jį sumokėjo apie 200 milijonų eurų. Tuo tarpu už jo nuomą buvo įsipareigota 10 metų mokėti po maždaug 60 milijonų eurų, o po to – dar tą laivą išpirkti.

Esant dabartinėms žemoms palūkanoms, LR vyriausybė nesunkiai galėjo pasiskolinti 200 milijonų eurų ir pati nusipirkti dujų transporto laivą toje pačioje Korėjoje ar kur nors kitur – tačiau vietoj to ji įsipareigojo per 10 metų sumokėti apie 250 procentų (maždaug puse milijardo eurų) didesnę sumą užsienio bendrovei. Akivaizdu, kad tokia milžiniška Lietuvai padaryta žala yra ypač sunkus nusikaltimas, kurio kaltininkus reikia kuo greičiau nustatyti.

Negaliu kategoriškai įvardinti šio nusikaltimo organizatorių ir nurodyti, kokias konkrečias sumas jiems įsipareigojo sumokėti iš nusikaltimo pasipelnę norvegai ar ir kitų tautybių verslininkai bei politikai. Akivaizdu, kad yra daugiausiai pagrindo įtarti dujų terminalą ilgą laiką globojusią ir palaikiusią p. Dalią Grybauskaitę. Mano nuomone, akivaizdu, kad paskutiniu metu Grybauskaitė elgiasi kaip atvira Lietuvos priešė ir naikintoja; taigi kyla pagrįstas įtarimas, kad ji atstovauja ne Lietuvos, o kitų valstybių (greičiausiai JAV ar/ir Rusijos) interesus. Akivaizdu, kad būtina kuo skubiau ištirti Grybauskaitės santykius su JAV ir Rusijos specialiosiomis tarnybomis (panašu, kad jaunystėje ji studijavo su šių valstybių žvalgybomis paprastai siejamose įstaigose) – greičiausiai tai padėtų suprasti Grybauskaitės vaidmenį statant Lietuvos valstybei akivaizdžiai žalingą (užtai labai naudingą JAV) SGD terminalą ir konkrečiai vagiant iš Lietuvos pusę milijardo eurų.

Kiti potencialūs įtariamieji – veikėjai, Grybauskaitės apdovanoti ordinais bei medaliais už savo indėlius į vieną didžiausių šio amžiaus nusikaltimų Lietuvos valstybei: Algirdas Butkevičius, Andrius Kubilius, Linas Linkevičius, Romas Masiulis, Arvydas Sekmokas, Rimantas Šadžius, Ingrida Šimonytė, Vitas Vasiliauskas, Mantas Bartuška bei Rolandas Zukas. Tikėtina, kad šie asmenys (ar kai kurie iš jų) sudarė nusikalstamą susivienijimą, suorganizavusį pusės milijardo pavogimą iš valstybės, o gal ir vadinamųjų „atkatų“ iš norvegų bendrovės atsiėmimą bei pasidalinimą tarpusavyje. Be abejo, potencialių įtariamųjų gali būti daug daugiau – iš tokios didelės sumos savo dalis galėjo gauti dešimtys, o gal ir šimtai smulkesnių nusikaltėlių.

Todėl reikalauju kuo greičiau pradėti tyrimą dėl akivaizdžių BK 228 straipsnio pažeidimų bei labai tikėtinų BK 118, 225, 226, 229 ir kitų straipsnių pažeidimų ir nustatyti nusikaltimo organizatorius, vykdytojus bei bendrininkus. Jei pavyks nustatyti nusikalstamas veikas vykdžiusius norvegus, ko gero bus galima ginčyti Lietuvos įsipareigojimus Norvegijos įmonei ir taip išvengti bent dalies nuostolių. Iš kitos pusės, laisvėje liekantys tokius aukštus politinius postus užimantys nusikaltėliai kelia didžiulį pavojų visuomenei. Neabejoju, kad absoliuti dauguma Lietuvos piliečių labai apsidžiaugs pagaliau pamatę už grotų juos jau daug metų apiplėšinėjančios nusikaltėlių gaujos vadeivas.

2. LR policija faktiškai pavirto nusikalstama organizacija

Neseniai man buvo įteiktas pranešimas apie įtarimą. Nors neatsisakiau pagal Konstituciją man priklausančio advokato ir pareikalavau nediskriminuoti manęs dėl kalbos ir tautybės bei suteikti man advokatą tokiomis sąlygomis, kaip jis suteikiamas teigiantiesiems, kad nemoka lietuvių kalbos, policininkė į tai visiškai nesureagavo ir liepė man užpildyti apklausos protokolą – ji, beje, net nepasidomėjo tuo, ką aš parašiau pildydamas protokolą dėl advokato.

Taigi policininkė ne tik neleido man pasinaudoti savo Konstitucijoje ir daugelyje LR ratifikuotų tarptautinių konvencijų garantuota teise į gynėją. Ji netgi nesuteikė man galimybės apskųsti jos atsisakymą suteikti man gynėją taip, kaip gali reikalauti kiekvienas nelietuvis, ar prašyti suteikti nemokamą gynėją iš savivaldybės.

Be to, mano teisė į gynėją nuo pat pirmosios apklausos buvo panaikinta dėl mano kalbos ir, faktiškai, tautybės – kadangi visi nelietuviai gali pameluoti, kad nemoka lietuvių kalbos. Taigi policininkė įvykdė 169 BK straipsnyje draudžiamą nusikalstamą veiką.

Tai buvo jau 3 beveik identiškas atvejis, kai mano teisė į gynėją buvo panaikinta dėl mano kalbos ir tautybės – todėl neabejoju, kad 169 BK straipsnyje draudžiamos kriminalinės praktikos yra LR policijos kasdienybė.

Kitos apklausos metu kita policininkė pažadėjo atiduoti iš manęs pagrobtus kompiuterius, jei sutiksiu duoti parodymus ir (faktiškai melagingai) (dalinai) prisipažinsiu įvykdęs nusikalstamą veiką. Kai aš nesutikau, ji kompiuterius laikė daugiau, nei 7 mėnesius – faktiškai juos iš manęs pavogdama, nes buvau priverstas nusipirkti naujus. Taigi policininkė greičiausiai pažeidė BK 178, 228, 233 bei ko gero dar kokius nors straipsnius šantažuodama mane, o man nepasidavus – praktiškai pavogdama iš manęs kompiuterius (kurie patys, be standžiųjų diskų, negalėjo tarnauti įrodymais) daugiau, kaip 7 mėnesiams. Neabejoju, kad tai – irgi standartinė LR policijos praktika.

Kiek galiu spręsti iš žiniaspaudos, policija ištisai vykdo nusikalstamas veikas – faktiškai ji yra tapusi nusikalstama organizacija. Tokia padėtis kelia ypač didelį pavojų visuomenei. Policininkai nešiojasi ginklus ir turi ypač daug galimybių vykdyti nusikaltimus. Policijos areštinėse vėl ir vėl randami negyvi žmonės, ir vis mažėja dar tikinčiųjų standartinėmis išvadomis: „savižudybė“ arba „nelaimingas atsitikimas“. Juk kvaila būtų tikėtis, kad nusikaltėliai išaiškins savo pačių nusikaltimus.

Todėl reikalauju pradėti tirti mano nurodytas ir kitas LR policijos akivaizdžiai sistemingai vykdomas nusikalstamas veikas. Dar noriu pastebėti, kad dėl dabartinio nusikalstamo LR policijos pobūdžio labiausiai kenčia mažai kuo kalti paprasti policininkai. Nors LR žiniaspauda tiesiog paskendusi begėdiškose policijos liaupsėse, daugeliui žmonių žalia uniforma asocijuojasi su nusikaltimais ir niekšybe. Eilinių lietuvių pasišlykštėjimas policija auga. Tuo tarpu eiliniai policininkai juk patys nieko neišgalvoja, jie tik vykdo įstatymus bei įsakymus – lygiai taip pat, kaip ir gestapininkai Vokietijoje prieš 80 metų.

3. Reikalauju patraukti atsakomybėn Sausio 13-osios tragedijos organizatorius

Kaip žinoma, Algis Butkevičius, buvęs Sąjūdžio smogikų vadovas, o vėliau – berods Krašto apsaugos departamento direktorius bei pirmasis LR Krašto apsaugos ministras, savo interviu laikraščiui „Obzor“ (2000-05- 12-18 dienų, Nr.199 (174) ) į žurnalistės klausimą „Natūralu, Sausio įvykių aukas Jūs planavote?", atsakė „Taip..., aš tiesiog žaidžiau, aiškiai žinodamas kas įvyks". Į žurnalistės klausimą „Jūs neužsigaukite, bet Jūs buvote savotiškas psichologinis provokatorius. Jūs tiesiog išprovokavote.", Butkevičius atsakė „O kaipgi? Taip. Taip, aš iš anksto siekiau to, galvodamas, kokie bus veiksmai. Žinodamas, kaip atrodys žaidimas. Taip ir vyko žaidimas." Taigi Butkevičius viešai prisipažino specialiai planavęs ir išprovokavęs Sausio 13-osios tragediją.

Vytautas Petkevičius, vienas Sąjūdžio steigėjų ir pirmųjų jo lyderių, 1993-1996 m. – Nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas, savo 2003 m. išleistoje knygoje „Durnių laivas“ pareiškė: „Ant Landsbergio ir A.Butkevičiaus sąžinės guli Sausio 13-osios aukos, nes vienam sumanius, o kitam įsakius, kelios dešimtys pasieniečių buvo perrengti ir įleisti į televizijos bokštą. Tai jie šaudė į minią iš viršaus.“

Romualdas Ozolas, vienas pagrindinių Sąjūdžio steigėjų, ministrės pirmininkės Kazimieros Prunskienės pavaduotojas, savo knygoje „Aušros Raudoniai“ irgi yra labai konkrečiai pareiškęs apie Sausio 13-ąją: „Žinota ir apie planuojamus nakties įvykius. Tad ir žmonės pašaukti tyčia. Organizatoriai puikiai žinojo, kad amerikonus vienas argumentas teveikia – nekariaujančiųjų užmušimas. Štai ir buvo mesti po tankais beginkliai žmonės.“

Taigi Petkevičius ir Ozolas faktiškai viešai pareiškė, kad Sausio 13 tragediją specialiai suorganizavo Sąjūdžio vadovybė, visų pirma, žinoma, Vytautas Landsbergis. Tai, kad nė vieno iš jų dėl to niekas nepersekiojo, akivaizdžiai liudija, kad šie jų teiginiai teisingi. Vadinasi, yra pakankamai pagrindo tvirtinti, kad Vytautas Landsbergis su Algiu Butkevičiumi suorganizavo Sausio 13 žudynes siekdami aukų, kurias po to panaudojo savo politiniais tikslais.

Noriu pastebėti, kad jeigu pripažįstame Landsbergį su Butkevičiumi įgaliotaisiais politinės valdžios atstovais, pagal 1998 m. Romos statutą Sausio 13-osios žudynių organizavimą turime kvalifikuoti kaip akivaizdų nusikaltimą žmogiškumui. Man labai keista, kad LR prokuratūra nepersekioja nei Landsbergio, nei Butkevičiaus esant tokiems svariems įrodymams, kad jie įvykdė akivaizdų nusikaltimą žmogiškumui. Faktiškai, praėjus tiek prokuratūros pasyvumo (mano nuomone – nusikalstamo) metų, jau reikėtų tiesiogiai kreiptis į Hagos tribunolą – kad šis tirtų Landsbergio ir Butkevičiaus nusikaltimus savo iniciatyva.

Vis tik pradžiai norėčiau, kad Landsbergio ir Butkevičiaus nusikaltimus tirtų LR prokuratūra. Lietuva yra ratifikavusi Hagos tribunolo Romos statutą ir netgi (nors kažkaip iškraipytai) perkėlusi jame nustatytus nusikaltimus į dabartinio režimo Baudžiamąjį kodeksą. Todėl norėčiau, kad prokuratūra pradėtų tyrimą dėl Vytauto Landsbergio ir Algio Butkevičiaus matomai (sprendžiant pagal liudijimus) įvykdytų Romos statute bei LR BK 100 ir 129 straipsniuose įvardintų nusikaltimų.

4. Reikalauju tirti pokario teroristų įvykdytus nusikaltimus žmogiškumui ir karo nusikaltimus

Yra labai daug liudijimų apie 1944–1953 m.m. Lietuvoje siautusių teroristų (dabartinio režimo paprastai vadinamų „rezistentais“, „laisvės kovotojais“ ir pan.) vykdytus nusikaltimus žmogiškumui ir karo nusikaltimus. Pavyzdžiui, Mindaugas Pocius savo knygoje „Kita mėnulio pusė: Lietuvos partizanų kova su kolaboravimu 1944-1953 metais“, faktiškai surinko liudijimus, kad teroristai nužudė 8 852 beginklius žmones, tarp jų – apie 300 vaikų.

Kadangi pokario teroristų veikla bent jau iš pradžių buvo centralizuota, akivaizdu, kad absoliuti dauguma jų nusikaltimų turi būti kvalifikuojami kaip akivaizdūs nusikaltimai žmogiškumai arba karo nusikaltimai – kuriuos 1998 m. Romos statutą ratifikavusi Lietuva faktiškai privalo tirti ir pati. Norisi vemti matant, kaip dabar mūsų šalį valdantis akivaizdžiai nusikalstamas režimas ne tik kad netiria tokių kraupių nusikaltimų, bet neretai netgi visaip liaupsina juos vykdžiusius nusikaltėlius. Jau seniai laikas kreiptis į Hagos tribunolą ar ir į kitas tarptautines institucijas prašant, kad šios savo iniciatyva tirtų LR nusikalstamos valdžios dangstomus ir faktiškai liaupsinamus nusikaltimus.

Vis dėlto, norėčiau pirma pareikalauti LR prokuratūros, kad ji kuo skubiau pradėtų tirti pokario teroristų įvykdytus didelio masto nusikaltimus žmogiškumui bei karo nusikaltimus, įvardintus Romos statute bei ir dabartinio LR BK 100 ir 103 straipsniuose. Norėčiau dar pastebėti, kad teroristai savo nusikaltimus traktavo kaip tarybinei santvarkai pritariančių žmonių žudymą – taigi pagal LR BK jų nusikaltimai kvalifikuotini ir kaip 99 straipsnyje aprašytas „genocidas“. Noriu priminti, kad dabar Lietuvą valdantys nusikaltėliai spjaudo ant LR ratifikuotų tarptautinių konvencijų visomis galimomis prasmėmis: tiek vadindami „genocidu“ žmonių žudymą dėl jų politinių pažiūrų, tiek oficialiai liaupsindami kitokių politinių pažiūrų žmones žudžiusius nusikaltėlius.

Todėl reikalauju pradėti akivaizdžių nusikaltimų tyrimus:

1. Dėl akivaizdžių BK 228 straipsnyje nustatytų nusikalstamų veikų įvykdymo bei labai tikėtinų BK 118, 225, 226, 229 ir kitų straipsnių pažeidimų padarant valstybei maždaug pusės milijardo eurų dydžio žalą – už beveik 4 kartus didesnę, nei rinkos kainą nuomojant ir įsipareigojant išpirkti suskystintų dujų transporto laivą;

2. Dėl akivaizdžių sistemingų BK 169 straipsnyje nustatytų baudžiamųjų veikų vykdymo kasdieninėje LR policijos veikloje diskriminuojant lietuvius ir lietuviškai kalbančius asmenis ir ribojant jų teises dėl jų tautybės ir kalbos, o taip pat matomai sistemingų BK 178, 228, 233 bei ko gero kitų straipsnių pažeidinėjimų kasdieninėje LR policijos praktikoje. Prašau man ir visiems kitiems nuo policijos nusikaltimų nukentėjusiems asmenims suteikti nukentėjusiųjų nuo nusikaltimo statusą.

3. Dėl, sprendžiant pagal rašytinius liudijimus, Vytauto Landsbergio bei Algio Butkevičiaus 1991 m. sausio pradžioje matomai įvykdytų Romos statute bei LR BK 100 ir 129 straipsniuose įvardintų nusikaltimų žmogiškumui organizuojant civilių asmenų žūtį politiniais tikslais.

4. Dėl „rezistentais“, „laisvės kovotojais“ ir pan. vadinamų pokario teroristų 1944-1953 m.m. įvykdytų didelio masto nusikaltimų žmogiškumui bei karo nusikaltimų, nustatytų 1998 m. Romos statute bei dabartinio LR BK 100 ir 103 straipsniuose, o taip pat dėl jų vykdyto akivaizdaus „genocido“ dėl politinių pažiūrų, kaip nustatyta BK 99 straipsnyje.

Dar norėčiau pastebėti, kad LR BK 30, 32 ir 33 straipsniai, šiuo metu tarnaujantys Lietuvą valdantiems nusikaltėliams patogiais įrankiais susidorojant su asmeniniais ar grupiniais priešais, konstitucinės, tarptautinės humanitarinės ir baudžiamosios teisių prasme yra niekiniai. Įstatymų, įsakymų, profesinių pareigų ir pan. vykdymas nesuteikia teisės žmogaus teisėms bei pagrindinėms laisvėms pažeidinėti, jau nekalbant apie nusikaltimus žmogiškumui ar karo nusikaltimus.

Taip pat norėčiau paraginti KUO GREIČIAU pradėti visų čia mano išvardintų nusikaltimų tyrimus – kol šiuo metu tarpusavyje susirieję Lietuvą valdantys nusikaltėliai nesusitarė ir nepasiskyrė eilinio vadinamojo „Generalinio prokuroro“ – dar vieno eilinio savo nusikaltimų bendrininko, kuris ir toliau neleis tirti mūsų šalį valdančių nusikalstamų gaujų nusikaltimų bei toliau vers prokuratūrą susidoroti su visais išdrįstančiaisiais pasipriešinti Lietuvą vis įžūliau niokojančiam nusikalstamam režimui.


Giedrius Šarkanas

Diskusija

4. Giedrius2015 12 07 16:12:12

Aš nieko pozityvaus ir nesitikiu iš mėšlasaugos. Tiesiog norėdamas viešai teigti, kad režimas dangsto nusikaltimus, liaupsina nusikaltėlius ir pan, noriu gauti oficialius mėšlasaugos atsisakymus tirti akivaizdžius nusikaltimus žmogiškumui. Manau, kad turėsiu progų juos panaudoti:)

3. Marius2015 11 30 22:53:17

Tamsta Giedriau, gi puikiai suvokiate, kad nereaguos. Jūsų pastebėjimai yta teisingi, bet net prie geriausių norų niekas nieko netirs. Pirma, prokuratūros ir prokurorai yra iš esmės sužlugdyti. Be to nėra politinės valios tirti. Miškiniai yra paversti šventaisiais. Bet kokios abejonės SGD terminalu yra paverčiamos kaltinimu prorusiškumu. Per daug fundamentalius klausimus užduodate, o vidutinis statistinis lietuvis yra runkelis ir mužikas; jam kakoja ant galvos, sako, kad čia šokoladas, o jis tuo ir tiki. Kažkaip reikia kitaip kovoti su sistema. Ir nežinau kaip. Imu manyti, kad neįmanoma, tereikia stebėti šios valstybės žlugimą.

2. utopistas2015 11 24 21:08:39

kodėl jūs sakote keliasdešimt perrengtų. O aukų tik 13–14. Ir šaudė ne vien iš bokšto. Buvo ir aplink. Kažkur pamečiau vieno sovietų desantininko žvalgybos schemą, kur buvo nupiešta kas iš kur šaudė į minią. manau šaudančių savus dėl provokacijos buvo ne daugiau penkių.

1. tiesa2015 11 24 10:40:51

Aš uš100

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2022 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis