.

2016 m. vasario 11 d.

Žurnalistų etikos trikampis – Zamžickienė, Velkas ir Laužikas

Panašu, kad Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos darbuotojai bei ekspertai nusikalstamai piktnaudžiauja tarnybine padėtimi. O prokuratūra ir toliau tyčiojasi iš mano, kaip lietuvio, teisių.

Tęsinys, pradžia – Mėšlasauga kontratakuoja

Jau taip :-) nusibodo rašyti apie LR prokuratūros, policijos ir kitų mūsų šalį valdančio nusikalstamo režimo organų vykdomus nusikaltimus.

Tačiau niekur nesidėsi; gilyn į mišką – daugiau medžių. Manęs persekiojimas perėjo į naują fazę – ir tenka :-) susipažinti su naujomis begėdiškomis „Lietuvos Respublika“ save vadinančios nusikaltėlių gaujos praktikomis.

Prokuroras ir toliau tyčiojasi iš mano, kaip lietuvio, teisių

Kas sekė, kaip prokuratūra mane persekiojo :-) (oficialiai tai būtent taip ir vadinasi – „baudžiamasis persekiojimas“), turbūt atkreipė dėmesį, kad esu persekiojimas jau beveik 2 metus, visą tą laiką iš manęs yra atimta krūva mano daiktų (kompiuterius be diskų grąžino tik po 7! mėnesių).

Todėl ypač niekšingai atrodo prokuroro sprendimas susipažinimui su prieš mane vedama byla (bylos perskaitymui ir įsigilinimui į ją) ir prašymų teikimui skirti tik 6! dienas (diskelį su kopijomis gavau iš policijos tik praeitą penktadienį vėlai vakare).

Prokuroras Benediktas Leišys
Benediktas Leišys

Bylą sudaro apie 400! puslapių (2 tomai) dokumentų, tarp kurių nemaža dalis sveiku protu sunkiai suvokiamų blevyzgų. O juk pats prokuroras ką tik per 2 savaites! nesugebėjo atsakyti į mano primityvų 1 puslapio prašymą leisti išvykti iš Lietuvos!

Kaip formalumą rašau skundą vyresniajam prokurorui, nors panašu, kad tai beviltiška. Visiškai akivaizdu, kad LR prokuratūra yra antilietuviška nusikalstama organizacija, kurios pagrindiniai veiklos principai – beatodairiškas lindimas valdžiai į užpakalį ir jos nusikaltimų dangstymas bei tyčiojimasis iš eilinių lietuvių, mūsų kalbos, kultūros ir tikėjimo niekinimas, begėdiškas susidorojimas spjaunant ant visų mūsų formalių teisių ir laisvių.

Giedrius Šarkanas

Vilniaus apylinkės prokuratūros
3 skyriaus vyr. prokurorui

SKUNDAS
2016-02-11
Vilnius

1. Prašau panaikinti prokuroro Benedikto Leišio nutarimą pabaigti prieš mane vykdytą tyrimą, kadangi dar nesu spėjęs pasinaudoti BPK numatyta galimybe apskųsti akivaizdžiai Konstitucijai, EŽTK ir BPK prieštaraujančius policijos tyrėjos Lidijos Vasilevskajos veiksmus įteikiant man jau 3 pranešimą apie įtarimą ikiteisminio tyrimo teisėjui ir gauti iš jo atsakymą.

2. Prašau panaikinti p. Leišio nutarimą nustatyti man galimybę pateikti prašymus tyrimui pildyti tik iki š.m. vasario 11 d. ir suteikti man dar bent 4 papildomas savaites. (Esu gavęs p. Leišio leidimą išvykti iš Lietuvos vasario 14 – 21 d.d.)

Bylos medžiagą gavau tik vasario 5 d. ir neturėjau pakankamai laiko jai įvertinti ir pasikonsultuoti su LR teisės žinovais. Kadangi esu neturtingas lietuvis ir lietuviakalbis, mano prigimtinė teisė į advokatą yra panaikinta. Noriu pastebėti, kad LR policija jau beveik 2 metus vykdo prieš mane absurdišką tyrimą, taiko kardomąsias priemones ir laiko atėmusi krūvą mano daiktų – visą tą laiką man, kaip beteisiui lietuviui, nebuvo leidžiama susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga. O dabar susipažinimui su 400 puslapių byla (jos perskaitymui, įsigilinimui ir konsultacijoms su specialistais) bei prašymų formulavimui teskirtos 6 dienos, nors pats p. Leišys į mano paprastą 1 puslapio prašymą leisti išvykti ką tik nesugebėjo atsakyti ir per 2 savaites! Nors dabartinis Lietuvą okupavęs politinis režimas jau yra įpratęs visokiausiais būdais niekinti lietuvius ir begėdiškai tyčiotis iš mūsų, mūsų kalbos ir tautybės, vis tik toks p. Leišio tyčiojimasis iš mano procesinių teisių net ir tokio begėdiškai antikonstitucinio režimo fone peržengia netgi teisėtumo iliuzijos ribas.

Giedrius Šarkanas

PRIDEDAMA:

Mano gauto policijos pranešimo apie man nustatytus terminus susipažinti su bylos medžiaga ir teikti prašymus kopija.

Žurnalistų etikos trikampis

Čia (pdf1, pdf2, pdf3) galima nusileisti pagrindines mano persekiojime figūruojančias vadinamąsias„ekspertizes“ pdf formatu.

Neabejojau, kad bus krūva blevyzgų, tačiau Laimučio Laužiko kūrinėliai pranoko netgi mano vaizduotės, kuria, beje, :-) nesiskundžiu, vaisius.

Atkreipkite dėmesį į pinigų sumas, kurias Žurnalistų etikos inspekcija sumokėjo už tokio lygio paistalus! Mano nuomone, tai – pakankamas pagrindas įtarti „žurnalistų etikos“ inspektorę Zitą Zamžickienę, jos pavaduotoją Deividą Velką ir, žinoma, patį Laužiką užsiimant kažkuo kriminaliniu.

Žinoma, Žurnalistų etikos inspekcija – nusikalstamos valstybės dalis, akivaizdu, kad pagrindinė jos funkcija – ginti valdžią nuo kritikos ir susidoroti su tais lietuviais, kurie vis dėlto nepabūgsta viešai išsakyti tiesos apie mus valdančios nusikaltėlių gaujos nusikaltimus.

Vis dėlto, panašu, kad trijulė vienaip ar kitaip pažeidinėja nors ir formaliai, bet vis dėlto galiojantį LR Baudžiamąjį kodeksą. Todėl ta pačia proga :-) nešu prokurorams dar 2 „prašymus“.

Suprantu, kad, iš tokios nusikaltėlių gaujos, kaip LR prokuratūra, objektyvios reakcijos nėra ko tikėtis. Be gal taip bus :-) linksmiau?

Giedrius Šarkanas

Vilniaus apylinkės prokuratūros
3 skyriaus prokurorui
Benediktui Leišiui

PRAŠYMAS
2016-02-11
Vilnius

Prašau pakartotinai atlikti prieš mane vestoje byloje Laimučio Laužiko darytus tekstų „tyrimus“ dėl galimo neapykantos kurstymo, kadangi akivaizdu, jog pagrindinis Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos pasamdytas vadinamasis „ekspertas“ p. Laužikas buvo paskirtas suinteresuotų asmenų ir adekvačiai neatliko to, už ką jam buvo sumokėta. Konkrečiai:

1. Akivaizdu, kad didžioji dalis p. Laužiko paistalų yra bendro pobūdžio pamoralizavimai ir su copy & paste pagalba bele kaip sulipdytų publicistinio pobūdžio tekstų kratiniai. Tik keli vadinamųjų „tyrimų“ sakiniai yra nors kažkiek susiję su konkrečiais policijos užklausimais dėl galimų BK 170 straipsnio pažeidimų.

2. „Ekspertą“ Laužiką „surado“ privertęs pradėti mane persekioti įtakingas skundikas – vadinamoji Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba (greičiausiai konkrečiai Zita Zamžickienė ar Deividas Velkas). Esu įsitikinęs, kad patikėti parinkti ekspertą suinteresuotam asmeniui, skundikui, – neteisėta, na bent jau nekonstituciška.

Todėl reikalauju, kad būtų surastas kompetentingas ir nepriklausomas ekspertas policijos užsakytiems tekstų tyrimams. Siūlau išieškoti p. Laužikui sumokėtus pinigus už jo „ekspertizes“ iš jo paties ar/ir galbūt iš jį matomai „suradusių“ ir jo veikalus priėmusių kaip adekvačius p. Zamžickienės, p. Velko ar kurio nors kito atsakingo asmens iš Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos.

Giedrius Šarkanas

PRIDEDAMA:

Mano gauto policijos pranešimo apie man nustatytus terminus susipažinti su bylos medžiaga ir teikti prašymus kopija.

Giedrius Šarkanas

Vilniaus apylinkės prokuratūros
3 skyriaus prokurorui
Benediktui Leišiui

SKUNDAS
2016-02-11
Vilnius

Prašau pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimo Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos (ŽEIT) darbuotojų piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi bei dėl jų pasamdyto „eksperto“ p. Laimučio Laužiko veikų, kuriomis buvo suklaidinta policija.

Kiek spėjau susipažinti su Jūsų vykdomo mano persekiojimo medžiaga, susidariau įspūdį, kad, vykdydama policijos prašymą, ŽEIT pasamdė p. Laužiką įvertinti, ar kai kurie „lietuviais.lt“ esantys straipsniai nekursto neapykantos BK 170 straipsnyje draudžiamais pagrindais.

Manau, jog akivaizdu, kad abi p. Laužiko vadinamosios „ekspertizės“ turi mažai ką bendro su policijos prašymu; didžiąja dalimi tai – p. Laužiko paistalai, kad kai kurie straipsnių teiginiai neatitinka jo asmeninių vertybių, ir su copy & paste pagalba suklijuotos jam nepatinkančios citatos. Noriu pastebėti, kad, būtent suklaidinti p. Laužiko „ekspertizių“, mane persekiojantys pareigūnai pirmąjį man įteikto pranešimo apie įtarimą variantą (Priedas) surašė visiškai absurdiškai ir tuo pasirodė visuomenei (aš, žinoma, viešai paskelbiau pranešimą apie įtarimą :) visiškai nei teisėje, nei logikoje, nei lietuvių kalboje nesigaudančiais pusgalviais.

Todėl yra pagrindo įtarti, kad p. Laužikas arba yra visiškai nekompetentingas, arba specialiai suklaidino policiją, nors ir pasirašė žinantis apie už tai gresiančią atsakomybę.

Iš kitos pusės, sunku suprasti, kaip p. Laužiko rašliavas priėmė ir persiuntė mano persekiotojams ŽEIT. Kyla pagrįstas įtarimas, jog raštus pasirašinėję Zita Zamžickienė ar/ir Deividas Velkas galimai specialiai pasamdė nekompetentingą ar apgauti policiją bei prokuratūrą pasiryžusį „ekspertą“, kad tokiu būdu galėtų susidoroti su manimi – nes juk jie patys prispaudė prokuratūrą pradėti mane persekioti – greičiausiai todėl, kad esu parašęs keletą p. Zamžickienės šališkumą ir nekompetenciją (mano nuomone, pasibaisėtinus) atskleidžiančių straipsnių. Noriu pažymėti, kad p. Laužikas jau ir taip yra pagarsėjęs visos Lietuvos mastu kaip nekompetentingas begėdis, vienoje iš savo „ekspertizių“ „nustatydamas“, kad internete paskelbtoje dainoje „nėra jokio meno apraiškų“ (http://www.delfi.lt/veidai/zmones/setone-prasau-autorius-whydotas-valstybe-mus-paverte-nusikalteliais.d?id=68604468).

Be to, už p. Laužiko „ekspertizes“ ŽEIT jam pervedė nemažas sumas – todėl kyla pagrįstas įtarimas, kad p. Zamžickienė, p. Velkas ir p. Laužikas galimai vykdo BK 228, 229, 235 ir 236 straipsniuose nustatytas nusikalstamas veikas. Panašu, kad Laužikas savo akivaizdžiai tendencingomis ir apjuodinti siekiančiomis „ekspertizėmis“ galimai padeda p.p. Zamžickienei ir Velkui susidoroti su jiems asmeniškai ar politiškai neparankiais asmenimis, o šie oficialiai priima ir persiunčia jo „ekspertizes“ bei perveda p. Laužikui dideles pinigų sumas.

Manau, kad reikia išsiaiškinti, kokie santykiai sieja šiuos 3 mano minėtus asmenis. Be kita ko, kiek prisimenu, p. Laužikas kažkurioje iš savo „ekspertizių“ nei iš šio, nei iš to nepagarbiai užsiminė apie gėjų teises – būtent taip kartais elgiasi kai kurie gėjai-degeneratai, slapstantys savo santykius ir tuo pačiu metu viešai užsipuldinėdami už savęs nesigėdinančių ir nesislapstančių žmonių teises kovojančius asmenis. Todėl galbūt vertėtų išsiaiškinti, ar p. Laužiko ir p. Velko kartais nesieja kokie nors glaudūs asmeniniai santykiai, nuo kurių jie norėtų nukreipti dėmesį užsipuldinėdami mane? Manau, kad taip pat reikėtų išsiaiškinti, ar p. Laužikas nesidalina už savo „ekspertizes“ gautais pinigais su p. Velku ar/ir p. Zamžickiene.

Daugiau išsiaiškinti tiesiog neturėjau kada – nes Jūs man skyrėte begėdiškai mažai laiko susipažinti su bylos medžiaga ir prašymams pateikti. Esu nustebęs ir pasimetęs – dėl to jau kreipiausi į vyr. prokurorą.

Bet kokiu atveju, prašau pradėti ikiteisminį tyrimą ir išsiaiškinti, ar, pateikdami policijai p. Laužiko pasirašytas akivaizdžiai ne į temą parašytas „ekspertizes“, p.p. Zamžickienė, Velkas ir Laužikas neklaidino tyrimo organų, nepiktnaudžiavo savo tarnybine padėtimi ir nesinaudojo ja pasipelnymo tikslais – pažeisdami BK 228, 229, 235 ir 236 straipsnius.

Giedrius Šarkanas

PRIDEDAMA:

Man įteikto akivaizdžiai absurdiškai surašyto pranešimo apie įtarimą kopija.

Diskusija

3. mHuKs41udM9at2016 05 15 00:00:37

.hi,,,,ask ko lng po kng pd skin ung nouupair..ksi,,,,,naghvtol putol n sya kakarebond,,,sobrang damaged n,,,mga 2 inches nlng karamihan,,,so lalong nging manipis,,,kulot ksi ako dtim, mmkya nagpaparebond ako,,ang novuhair din b is pd pampabilis pahaba ng hair strands?

2. raminta2016 02 28 12:48:10

pz tai jus dks

1. Uršius2016 02 11 20:19:24

Policininkams eksperto rašinių painumas matyt kelia pagarbą

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2023 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis