.

2016 m. vasario 29 d.

Lietuvos valstybė ieško durnių

Lietuviai pensijų kaupėjai vis labiau primena Durnių šalyje laimės ieškojusį Buratiną. O prokurorai vis labiau įžūlėja, kuo aukštesnis prokuroras – tuo įžūlesnis begėdis.

Tęsinys, pradžia – Mėšlasauga kontratakuoja

Jau daug metų nesiliauja propagandos kampanija, begėdiškai raginanti lietuvius kaupti pensijas įvairiapakopiuose fonduose. Ir tik labai retai pasirodo vienas kitas straipsnis, nedrąsiai užsimenantis, kad dabartinė LR pensijų sistema – švelniai tariant, nuostolinga.

Tiesiog daug paprasčiau negalvoti, daryti tai, ką valdžia liepia ar primygtinai siūlo, ir tiek. O iš visų pusių draskoma Lietuva sparčiai grimzta į bedugnę.

Aš jau seniai supratau, kad dabartinis pensijų kaupimas – tiesiog žmonių plėšimas Lietuvą valdančių užsienio bankų ir institucionalizuotų vagių gaujų, vadinančių save „politinėmis partijomis“, konglomerato naudai.

Bent jau kur kas trumpiau už moteris gyvenančiųjų Lietuvos vyrų atžvilgiu, dabartinė pensijų tvarka kaip 2 vandens lašai primena dabar jau viešai nebeminimą masinį lietuvių apiplėšimą prieš 25 metus, – kai LR vyriausybė begėdiškai ragino žmones laikyti rublius valstybiniuose bankuose – ir juos praktiškai pavogė.

Akivaizdu, kad dabar valdžia vėl apgaudinėja durnesniuosius lietuvius ir eilinį kartą begėdiškai juos apvaginėja.

Žmonės pas mus taip ilgai negyvena

Kokia tikimybė lietuviui vyrui išeiti į pensiją Lietuvoje? Mano nuomone – kur kas mažesnė, nei 50 procentų. Didžioji dauguma vyresnio amžiaus mano pažįstamų arba mirė dirbdami, arba išvyko gyventi į užsienį.

Valdžia rašo, kad vyrai pas mus vidutiniškai gyvena apie 70 metų, bet aš tuo visiškai netikiu. Daug jaunų vyrų išvykę iš Lietuvos, ir jų mirtys į oficialiąją statistiką nepatenka. Už tai ilgamečių skaičių kaip reikiant papildo į Lietuvą formaliai ir iš tikrųjų persikėlę turtingi užsieniečiai – skirtingai nuo daugumos turtingų šalių, Lietuvoje net ir milžiniškos pensijos neapmokestinamos.

Neturiu galimybės tiksliai sužinoti – bet manau, jog akivaizdu, kad absoliuti dauguma lietuvių vyrų tėvynėje miršta priešpensijinio amžiaus arba ką tik išėję į pensiją.

Mano atveju viskas visiškai aišku

Man :-) dabar – 45 metai, tad pagal oficialiąsias prognozes turėčiau tikėtis sulaukti 72-jų. Žinoma, oficialiąja statistika netikiu, tačiau man net ir tokiu atveju pensija pasidžiaugti netektų!

Pagal dabartinius planus, 2026 metais pensinis amžius Lietuvoje bus 65 metai. Tačiau netgi oficialus vidurinis Lietuvos gyventojų amžius jau pernai buvo 42 metai – jei atmesime visas klastotes ir čia tik pašalpas gaunančius vaikus, ko gero jau dabar vidurinis lietuvių amžius – apie 45 metus!

Nors man :-) savotiškai malonu vis dar būti „vidurinio amžiaus“, bet mūsų tauta sensta vis greičiau ir greičiau, ir jau dabar pasigirsta demografijos ekspertų raginimų pagreitinti pensinio amžiaus didinimą – kad jau 2026 metais jis pasiektų 65,5 – 66 metus.

Sparčiai augant jaunų lietuvių emigracijai, visiškai aišku, kad 2026 m. vidurinis lietuvių amžius bus daugiau, nei 50 metų, o pensinis amžius bus jau didesnis, nei 65 metai ir toliau sparčiai didės. Man tada bus 55 metai (jei sulauksiu, žinoma :-)) – tad iki pensijos dar bus likę daugiau, kaip 10 metų.

Kaip toliau didės pensinis amžius – kol kas neaišku, matomai 3-4 mėnesius per metus. Kaip beskaičiuosi, anksčiausiai galėčiau REALIAI svajoti išeiti į nepaankstintą pensiją būdamas 70 metų, o greičiausiai mano bendraamžiai išeidinės į pensiją sulaukę 72 metų – būtent tada, kai pagal tikimybes daugumai jų (bent jau vyrų) tos pensijos nebereikės.

Bankų pensijų fondai primena Stebuklų lauką Durnių šalyje

Dauguma vadinamųjų „finansų analitikų“ kritikuoja valstybinę pensijų sistemą tik tam, kad turėtų papildomą argumentą paraginti kaupti pensijas bankų pensijų fonduose.

Akivaizdu, kad tai – dar kvailiau, nei investuoti į Sodrą. Lietuviškieji pensijų fondai pasižymi tuo, kad yra faktiškai nekontroliuojami.

Pensijų fonduose surinktus pinigus bankai investuoja savo nuožiūra, ir todėl nesėkmės atveju būsimieji pensininkai dažniausiai praranda savo pinigus. Būtent tai paverčia pensijų fondus tikra bankų aukso gysla.

Vyr. prokuroras
Egidijus Motiejūnas
Egidijus Motiejūnas

NA IR BEGĖDIS!

Tokia jau žmonių ir ypač bankininkų prigimtis, kad kiekvienas natūraliai siekia maksimizuoti savo asmeninį pelną, o nuostolius perkelti kitiems – todėl po kiekvienos krizės :-) „netikėtai“ pasirodo, kad į nuostolingiausias akcijas buvo investavę būtent pensijų fondai.

Taip jau masiškai vyko praeitos krizės metu, kai pensijų fondai „netikėtai“ patyrė milžiniškus nuostolius, nors šiaip kai kurie bankai netgi dirbo pelningai. Tik vyriausybės įsikišimo dėka pensijų fondams nebuvo nurašyti :-) visi to meto bankų nuostoliai.

Turėti po ranka pensijų fondą kaip apsidraudimo nuo akcijų rinkos griūties priemonę siekia visi didesni LR veikiantys bankai, ir ne dėl gražių akių jie samdo didžiausius žiniaspaudos pamaivas „finansų analitikus“, kad šie visais įmanomais būdais gąsdintų lietuvius įtikinėdami juos nešti pinigėlius tiek juos, tiek visą LR valdžią jau seniai nusipirkusiems bankininkams.

Pažiūrėjus iš šalies, pensijų kaupėjai LR bankų fonduose neatrodo protingiau, nei Durnių šalyje savo cechinus investavęs Buratinas.

Durnių laivas – koks teisus buvo Vytautas Petkevičius!

Aš jau seniai viską supratau ir jau keliolika metų stengiuosi turėti kaip įmanoma mažiau reikalų su mano tautą sparčiai naikinančia valstybės parodija. Tačiau daug lietuvių tiesiog eina į darbą, gyvena nuo algos iki algos, klusniai moka PSD ir Sodros mokesčius ir nuolankiai kaupia bankų fondus.

Tiems, kuriems liko keli ar keliolika metų iki pensijos, nelabai yra iš ko rinktis, o jaunesni – tiesiog negalvoja, inertiškai leidžiasi valdžios ir bankų plėšiami. Po keliasdešimties metų ir jiems jau bus per vėlu ką nors daryti.

Tiesiog daug paprasčiau negalvoti, daryti tai, ką valdžia liepia ar primygtinai siūlo, ir tiek. O iš visų pusių draskoma Lietuva sparčiai grimzta į bedugnę.

Kol dar „nepasodino“

Nepanašu, kad valdžia dar ilgai kentės „lietuviais.lt“; gal ir manęs laukia jei ne Beresnevičiaus, tai Kanto :-) likimas?

Na, kol dar „nepasodino“ – vežu LR mėšlasaugai dar :-) 3 skundus. Vieno iš jų tekstą pateikiu – ir po 3 metų intensyvaus bendravimo vis dar vimdo prokurorų nekompetencija ir įžūlumas, jų panieka teisės diplomo neturintiems lietuviams.

Susidaro įspūdis, kad Lietuvos vardą dergiančioje „valstybėje“ kuo aukštesnį postą užima prokuroras – tuo labiau niekina savo aukas ir absurdiškiau blevyzgoja savo raštuose.

Giedrius Šarkanas

Vilniaus miesto apylinkės teismo
ikiteisminio tyrimo teisėjui

SKUNDAS
2016-02-29
Vilnius

Prašau panaikinti vyr. prokuroro Egidijaus Motiejūno 2016 m. vasario 18 d. nutarimą (priedas Nr.1) netenkinti mano skundo, kuriuo prašiau panaikinti prokuroro Benedikto Leišio nutarimą baigti mano atžvilgiu vykdytą ikiteisminį tyrimą ir nustatyti man labai trumpą terminą susipažinti su bylos medžiaga ir pateikti prašymus ikiteisminiam tyrimui papildyti.

Mano konkretūs prašymai skambėjo taip:


1. Prašau panaikinti prokuroro Benedikto Leišio nutarimą pabaigti prieš mane vykdytą tyrimą, kadangi dar nesu spėjęs pasinaudoti BPK numatyta galimybe apskųsti akivaizdžiai Konstitucijai, EŽTK ir BPK prieštaraujančius policijos tyrėjos Lidijos Vasilevskajos veiksmus įteikiant man jau 3 pranešimą apie įtarimą ikiteisminio tyrimo teisėjui ir gauti iš jo atsakymą.


2. Prašau panaikinti p. Leišio nutarimą nustatyti man galimybę pateikti prašymus tyrimui pildyti tik iki š.m. vasario 11 d. ir suteikti man dar bent 4 papildomas savaites. (Esu gavęs p. Leišio leidimą išvykti iš Lietuvos vasario 14 – 21 d.d.)

Bylos medžiagą gavau tik vasario 5 d. ir neturėjau pakankamai laiko jai įvertinti ir pasikonsultuoti su LR teisės žinovais. Kadangi esu neturtingas lietuvis ir lietuviakalbis, mano prigimtinė teisė į advokatą yra panaikinta. Noriu pastebėti, kad LR policija jau beveik 2 metus vykdo prieš mane absurdišką tyrimą, taiko kardomąsias priemones ir laiko atėmusi krūvą mano daiktų – visą tą laiką man, kaip beteisiui lietuviui, nebuvo leidžiama susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga. O dabar susipažinimui su 400 puslapių byla (jos perskaitymui, įsigilinimui ir konsultacijoms su specialistais) bei prašymų formulavimui teskirtos 6 dienos, nors pats p. Leišys į mano paprastą 1 puslapio prašymą leisti išvykti ką tik nesugebėjo atsakyti ir per 2 savaites! Nors dabartinis Lietuvą okupavęs politinis režimas jau yra įpratęs visokiausiais būdais niekinti lietuvius ir begėdiškai tyčiotis iš mūsų, mūsų kalbos ir tautybės, vis tik toks p. Leišio tyčiojimasis iš mano procesinių teisių net ir tokio begėdiškai antikonstitucinio režimo fone peržengia netgi teisėtumo iliuzijos ribas.


Noriu pastebėti, kad p. Motiejūnas atmetė mano prašymą argumentuodamas kažkokiais begėdiškais paistalais.

Iš pradžių p. Motiejūnas kalbėjo apie negalimumą skųsti prokuroro pavedimo atlikti veiksmus – bet juk aš ir neprašiau panaikinti sprendimo atlikti policijai vienas ar kitas funkcijas. Tiesiog gavau tokia forma surašytą pranešimą iš policijos, o p. Leišio konkretaus nutarimo užbaigti tyrimą ir nustatyti terminus susipažinimui su bylos medžiaga bei prašymų pateikimui matyti neteko. Kyla pagrįstas įtarimas, kad prokurorai tokiu būdu bando nuslėpti savo savivaliavimą – LR prokuratūra nuo seno garsėja kaip gauja nusikaltėlių, neteisėtai susidorojančių su neturtingais teisinio išsilavinimo neturinčiais lietuviais.

Tačiau noriu pastebėti, kad BPK implicitiškai suteikia man teisę skųsti faktinius prokuroro nutarimus (tegul ir nesurašytus atskiro nutarimo forma) užbaigti tyrimą bei nustatyti terminus susipažinimui su bylos medžiaga ir prašymams pateikti.

P. Motiejūno tvirtinimas, kad aš pats delsiau susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga, yra begėdiškas ir asmeniškai įžeidžiantis. Jo žodžiais: „[...] ikiteisminio tyrimo medžiagos apimtis yra nėra didelė, o pareiškėjas pats delsė susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga ir įgyvendinti savo teisę pateikti prašymus dėl ikiteisminio tyrimo papildymo. Pareiškėjui 2016-01-27 raštu reg. Nr. 10-S-20998 buvo pranešta apie ikiteisminio tyrimo pabaigimą ir įtariamojo teisę pateikti prašymus dėl tyrimo papildymo iki 2016-02-11, tačiau pareiškėjas su tyrimo medžiaga susipažino tik 2016-02-05, t. y. paskutinę nustatyto termino dieną...“

Nežinau apie kokius raštus p. Motiejūnas čia pripaistė, tačiau mane prokuroro raštai pasiekė kur kas vėliau – kartu su kvietimu atvykti į policiją vasario 4 d. (policijos šaukimo kopija – priedas Nr. 2) Tą, policijos paskirtąją, dieną aš ir nuvykau į policiją, kur turėjau pradžiai pateikti prašymą tyrimo medžiagos kopijoms gauti, nes, skirtingai nuo p. Motiejūno, 2 tomai man yra labai didelis medžiagos susipažinimui kiekis. Tyrimo medžiagos kopijas gavau tada, kai tyrėja Lidija Vasilevskaja man jas nukopijavo, t. y. kitos, vasario 5 dienos, 8 valandą vakaro. Vyr. prokurorai matomai yra įpratę begėdiškai tyčiotis iš savo persekiojamų neturtingų lietuvių, tačiau man toks p. Motiejūno elgesys atrodo visiškai nepriimtinas ir nesuderinamas su valstybės tarnautojo statusu.

Pagaliau p. Motiejūno aiškinimas, kad aš jau spėjau apskųsti policijos tyrėjos veiksmus ikiteisminio tyrimo teisėjui, irgi neadekvatus, kadangi šiandien kaip tik nešu skundą dėl apylinkės teismo nutarties Vilniaus apygardos teismui – tokią galimybę man nurodė nutarusi atmesti mano prašymą teisėja.

Pabaigai dar norėčiau pridėti, kad jei jau BPK suteikia man galimybę, susipažinus su ikiteisminio tyrimo medžiaga, pateikti prašymus papildyti ikiteisminį tyrimą, tai prokuroras privalo suteikti pakankamai laiko šiai mano procesinei teisei išnaudoti. Kadangi man, kaip lietuviakalbiui, nebuvo skirtas valstybės apmokamas gynėjas, svarstyčiau galimybę samdyti advokatą, kuris, susipažinęs su bylos medžiaga, galėtų man patarti – kokius dar prašymus tyrimui papildyti galėčiau pateikti. Svarstyčiau ir galimybę prašyti savivaldybės suteikti man nemokamą gynėją dėl mano socialinės padėties. P. Leišys tam man skyrė tik 4 darbo dienas, kai pats prieš mane vedamą absurdišką bylą, dabar jau akivaizdžiai kvalifikuotiną kaip politinį susidorojimą su manimi dėl mano tikėjimo, tautybės ir pažiūrų, jau vilkina beveik 2 metus, jau nekalbant apie tai, kad į mano prašymą, pagal BPK atsakytiną per 3 dienas, nesugeba atsakyti ir per 2 savaites. Nieko nekeičia ir tai, kad, susipažinęs su dalimi tyrimo medžiagos, aš jau spėjau pateikti šiokį tokį man į galvą atėjusį prašymą.

Todėl prašau panaikinti vyr. prokuroro Egidijaus Motiejūno 2016 m. vasario 18 d. nutarimą ir mano pateiktus prašymus tenkinti.

Giedrius Šarkanas

PRIEDAI:

1. Vyr. prokuroro Egidijaus Motiejūno 2016 m. vasario 18 d. nutarimas atmesti mano vasario 11 d. skundą.

2. Policijos šaukimas atvykti 2016 m. vasario 4 d. paskelbimui apie ikiteisminio tyrimo pabaigą ir susipažinimui su bylos medžiaga.

Nuo šiol atkalbinėju visus savo pažįstamus jaunuolius – tik jokiu būdu nestokit į teisę – neaukokit savo gyvenimų absurdiškų pažymų, nutarimų, skundų ir kitokių beprasmiškų blevyzgų rašinėjimui! :-)

Diskusija

1. Perkinaz2016 02 29 10:35:07

Labai teisingi pastebėjimai. Kadangi kažkada esu matęs pagiriamąjį serialą apie biržos maklerių darbą, kaip jie rizikuoja pensijų fondais ( ir atseit laimi), tai supratau, kad mulkiai sukūrė dar kvailesniems vilioti piramide–Ponzi schemą. Dabar pradeda ryškėti – kad taip ir yra. Buvau Sodroje, ir mačiau, kaip viena moteriškė prieš pat pensiją supanikavo. Jau sodristė paaiškino – kaupimai tinka tik tiems, kurie labai daug uždirba, ir kurie jauni. Į kalusimą – tai kur prapuolė mano pinigai?, gavo atsakymą maždaug: Juk tos firmos turi pačios iš kažko išsilaikyt, aptarnavimo kaštai – viskas ten ir sutekėjo.

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2022 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis