.

2016 m. kovo 11 d.

Lietuvos Respublika – KGB kūrinys

Akivaizdu, kad tikrasis dabartinės vadinamosios „Lietuvos Respublikos“ įkūrėjas – Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdį faktiškai įsteigęs lietuviškasis KGB. Dabar mūsų šalį valdo KGB-istų vaikai.

Gyvenimas eina spirale. Viskas vėl ir vėl kartojasi, tačiau tuo pačiu metu viskas keičiasi – kiekvienas sugrįžimas vis kitoks, visų pirma todėl, kad mes šiandien jau nebe tie, kas buvome vakar.

Neseniai prasidėjusi nauja prokuratūros kabinėjimosi prie Rolando Pakso kampanija pribloškia savo absurdiškumu. Akivaizdu, kad eilinį kartą bandoma sutrukdyti Paksui dalyvauti Seimo rinkimuose, ir nieko daugiau.

Vis tik geriausias Sąjūdžio KGB-istinės kilmės įrodymas – jo lyderių likimai. Juk vos ne visiems sąjūdiečiams, pasipriešinusiems Landsbergiui, baigėsi vienodai – „paaiškėdavo“, kad jie buvo vienokie ar kitokie KGB agentai.

Man tai, žinoma, vėl priminė jau keliolikos metų senumo įvykius, kai LR ir JAV specialiosios tarnybos su seimūnais, Greičiumi ir kita kompanija „neutralizavo“ bandžiusį neleisti jankiams plėšti Lietuvos ir gerinti santykius su Rusija trečiąjį LR prezidentą.

Būtent Pakso nuvertimo metu galutinai paaiškėjo, kad JAV specialiosios tarnybos seka visą mūsų, lietuvių, bendravimą ir mūsų pokalbių įrašus naudoja kaip kompromatą susidorojant su neparankiais politikais bei visuomenės veikėjais.

Nekyla abejonių ir dėl paties Landsbergio. Dėl jo tėvo ir klasiokų KGB negalėjo nebūti jam užvedęs bylos – tai, kad jos taip ir nepamatėme, gali reikšti tik viena.

Kai parašiau apie tai (skaityti straipsnį) jau daugiau, kaip prieš 10 :-) metų, iš manęs daug kas šaipėsi kaip iš sąmokslo teorijų kūrėjo, tačiau dabar Snoudeno dėka jau visas pasaulis žino, kad CŽV klausosi ne tik Lietuvos, bet ir visų kitų ES šalių PREZIDENTŲ pokalbių, jau nekalbant apie paprastus piliečius. Žinoma, dabar 10 metų senumo straipsnis atrodo banalus ir primityvus.

Pasinėręs į prisiminimus (tokia jau senolių dalia :-)), dar kartą mintimis sugrįžau į savo jaunystės laikus ir staiga :-) supratau, kad karalius visiškai nuogas.

DABAR JAU VISIŠKAI AKIVAIZDU, KAD VADINAMĄJĄ „LIETUVOS RESPUBLIKĄ“ FAKTIŠKAI ĮKŪRĖ KGB.

Paistalai apie Sąjūdį iškėlusią „demokratiją“

Oficialioji istorija bando idealizuoti, sutaurinti Sąjūdžio laikus, pavaizduoti juos kaip demokratijos prabudimą, tautos valios išraišką ir pan.

Tai nėra visiška netiesa – vadinamasis Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis iš tiesų buvo labai populiarus, žmonės juo tikėjo ir buvo pasiruošę dėl jo aukoti savo gyvybes.

Vis dėlto, Sąjūdis juk neatsirado iš tautos, tai tiesiog buvo grupė žmonių, pasiūliusių lietuviams alternatyvą tarybinei santvarkai.

Vadinasi, praktiškai dabartinę Lietuvos Respubliką sukūrė tie, kurie sukūrė Sąjūdį. Dabar jau akivaizdu, kad tai buvo KGB.

Paskutiniais Tarybų Sąjungos gyvavimo metais JAV pravedė ypač intensyvios propagandos kampaniją – daugiausia su meninių filmų, knygų ir radijo laidų pagalba joms pavyko įtikinti Vidurio Europos gyventojus, kad tarybiniai žmonės gyvena daug blogiau, nei likusioji pasaulio dalis. Panašiai, beje, ir dabar :-) oficialioji žiniaspauda iš paskutiniųjų įtikinėja lietuvius, kad Tarybų Sąjunga buvo kažkoks absoliutus blogis.

Tais laikais Sąjūdžiui alternatyvų nebuvo – tegalėjai rinktis tarp komunistų ir Sąjūdžio. 1990 m. Aukščiausiosios Tarybos rinkimuose geresnio gyvenimo ištroškusi tauta pasirinko Sąjūdį – kaip VIENINTELĘ alternatyvą komunistams.

Vadinasi, praktiškai dabartinę Lietuvos Respubliką sukūrė tie, kurie sukūrė Sąjūdį. Dabar jau akivaizdu, kad tai buvo KGB.

Jaunystėje viskas buvo aišku

Jau esu ne kartą rašęs, kad pasišlykštėjau Sąjūdžiu jo pirmininku išrinkus Landsbergį.

Iki tol apie Landsbergį nebuvau nieko girdėjęs; jį pažinoję žmonės apibūdindavo profesorių :-) kaip begėdį intrigantą, sugebėdavusį netgi valytojas tarpusavyje sukiršinti. Nuo pat pradžių atrodė, kad pirmininku bus Ozolas – paskyrus iki tol niekam nežinomą Landsbergį, žmonės pradėjo kuždėtis, kad taip liepė Maskva.

Mano paskutinės abejonės išnyko, kai sužinojau, kas buvo Landsbergio tėvas, ir išgirdau istoriją apie į Sibirą ištremtus jo klasiokus – žinoma, išskyrus jį patį.

Nuo tada neabejojau, kad Sąjūdis – KGB ar panašios tarybinės struktūros projektas. Tiesiog jokio kito nefantastinio paaiškinimo Landsbergio tapimui Sąjūdžio pirmininku nebuvo, jau nekalbant apie tai, kad tais laikais JOKS politinis judėjimas nebuvo įmanomas be KGB leidimo.

Tik KGB „stogu“ galima paaiškinti keistą faktą, kad Sąjūdžio veikla nebuvo nutraukta jau pačioje pradžioje. Tai, kad Aukščiausiosios Tarybos neužėmė nei 1990 m. kovą, nei 1991 m. sausį, irgi galima paaiškinti tik vienu vieninteliu būdu.

Būtent todėl Sąjūdžio laikais tapau apolitišku – nors nuo maždaug 10 metų amžiaus :-) buvau įpratęs diskutuoti apie komunistų okupaciją ir kurti Lietuvos išlaisvinimo planus.

Dabar tie laikai atrodo kažkokie beprasmiški – kažkiek geriau atsimenu tik vieną naktį, praleistą prie Aukščiausiosios Tarybos (AT). Kaip irgi jau esu rašęs, 1991 sausio 13-ąją miegojau – vis dėlto vieną paskutinių masinio budėjimo prie dabartinio Seimo pastato naktų kartu su keliais kaimynais nusprendėme pasižiūrėti kaip ten viskas atrodė.

Prisimenu keistą absurdiškumo jausmą – kaip vertinti aplink AT slampinėjusius, arbatą siurbčiojusius bei ant grindų miegojusius tautiečius – negi jie rimtai tikėjo, kad iš tikrųjų kažką „gynė“?

Tada neabejojau, kad jei jau kas nors įsakys tarybiniams kareiviams užimti AT, tai niekas nepadės – nors susirinktų ir visi 3 milijonai lietuvių. Bet kam užiminėti tai, ką ir taip valdė KGB įkurta organizacija?

Dabar suprantu, kokią dariau klaidą: nuo vaikystės nekęsdamas tarybų valdžios buvau įpratęs ją laikyti vieninga struktūra, ciniškų Lietuvos skriaudėjų gauja. Dabar žinau, kad ir jie buvo susiskaldę, ir nebeabejoju, kad tarybiniai komunistai buvo kur kas humaniškesni už dabartinius NATO skerdikus, kad susirinkę beginkliai žmonės iš tikrųjų galėjo sustabdyti būtent TARYBINIUS tankus.

Sąjūdis kaip KGB agentų gauja

Ir dabar, faktiškai kaip ir tada, prieš 26 metus, teįstengiu sugalvoti vienintelį Sąjūdžio įsikūrimo ir veiklos paaiškinimą – Sąjūdį įkūrė ir jo veiklai visą laiką vadovavo kažkoks lietuviškojo KGB padalinys.

Visų pirma, Sąjūdis negalėjo susikurti be KGB leidimo. Tarybų Sąjungoje nebuvo politinių laisvių. Nors prie Gorbačiovo atsirado šiek tiek iki tol neįprastų ūkinės veiklos galimybių, viešumo, šiokios tokios žodžio laisvės, tarybinės specialiosios tarnybos pilnai kontroliavo bet kokią politinę veiklą.

Iš kitos pusės, tik KGB „stogu“ galima paaiškinti keistą faktą, kad Sąjūdžio veikla nebuvo nutraukta jau pačioje pradžioje. Tai, kad Aukščiausiosios Tarybos neužėmė nei 1990 m. kovą, nei 1991 m. sausį, irgi galima paaiškinti tik vienu vieninteliu būdu.

Vis tik geriausias Sąjūdžio KGB-istinės kilmės įrodymas – jo lyderių likimai. Juk vos ne visiems sąjūdiečiams, pasipriešinusiems Landsbergiui, baigėsi vienodai – „paaiškėdavo“, kad jie buvo vienokie ar kitokie KGB agentai.

Tačiau nemanau, kad Lietuvą valdė ar ir valdo Rusijos KGB. Greičiausiai tai buvo nedidelė grupė aukštų tarybinio saugumo karininkų, kurie, TSRS byrant, nutraukė ryšius su Rusija ir pasinaudojo Sąjūdžio kontrole savo ir savo vaikų gerovei užtikrinti.

Kol agentai ištikimai dirbo savo šeimininkams, galėjo ramiai džiaugtis gyvenimu. Kai tik pradėdavo šiauštis, šeimininkai paskelbdavo apie jų KGB-istiškąją praeitį.

Viskas prasidėjo nuo Virgilijaus Čepaičio. Kol šis klusniai ardėsi kaip Landsbergio šešiukas, buvo kone antras žmogus Sąjūdyje, tačiau kai tik pamėgino nuoširdžiai kažką padaryti Lietuvos labui – kaip mat buvo sukompromituotas.

Po to buvo Prunskienė, atėjo laikas Marcinkevičiui ir Ozolui, sklido gandai ir apie kitus. Likusieji matomai laiku susiprato.

Nekyla abejonių ir dėl paties Landsbergio. Dėl jo tėvo ir klasiokų KGB negalėjo nebūti jam užvedęs bylos – tai, kad jos taip ir nepamatėme, gali reikšti tik viena – matomai Landsbergiui užteko proto niekada nepūsti prieš vėją.

KGB ausys styro visoje Lietuvos Respublikoje

Taigi neabejoju, kad Sąjūdį įkūrė kažkokia KGB grupė. Tačiau nemanau, kad Lietuvą valdė ar ir valdo Rusijos KGB. Greičiausiai tai buvo nedidelė grupė aukštų tarybinio saugumo karininkų, kurie, TSRS byrant, nutraukė ryšius su Rusija ir pasinaudojo Sąjūdžio kontrole savo ir savo vaikų gerovei užtikrinti.

Dabartinio Seimo
Nacionalinio saugumo komiteto (rusiškai – KGB) pirmininkas
Artūras Paulauskas –
tarybinio KGB pulkininko sūnus
Artūras Paulauskas

Artūro Paulausko gyvenimo istorija gerai parodo vadinamosios „Lietuvos Respublikos“ esmę.

Įkūrę Lietuvoje savo režimą, KGB-istai tapo aukščiausiąja valdžia. Tarybų Sąjungoje KGB-istai buvo pavaldūs komunistams, o dabar jų vaikai bei anūkai tapo vienvaldžiais Lietuvos valdovais.

Čia negalima neprisiminti Artūro Paulausko karjeros istorijos. Netgi tarp bendrai apgailėtinų Lietuvos politikų Paulauskas garsėja kaip neeilinis proto ir moralės ubagas, tačiau Landsbergis nedvejodamas jį paskyrė generaliniu prokuroru, o ir vėliau – faktiškai niekas, nei politikai, nei žurnalistai, niekada nedrįso jo rimtai kritikuoti.

Peršasi akivaizdus paaiškinimas – Paulauskas gimė KGB pulkininko šeimoje, o ir pats bent jau mėgino siekti karjeros tarybiniame saugume. (šaltinis) Taigi Paulauskas nuo vaikystės turėjo bendrauti su aukštais KGB pareigūnais, tad greičiausiai ir su tais, kurie įkūrė ir valdė Sąjūdį.

Kaip galima spręsti iš daugelio šaltinių, daugelis aukštų LR pareigūnų (politikų, prokurorų, teisėjų ir pan.) buvo vienaip ar kitaip susiję su KGB ar panašiomis struktūromis.

Vaikams reikia žinoti tiesą

Žinoma, formaliai Lietuvoje KGB jau seniai nebėra – dabar jos vietą užėmė JAV ir kitų NATO šalių specialiosios tarnybos, kurių labui akivaizdžiai dirba (dažniausiai ten vienaip ar kitaip „praktikavęsi“) dabartiniai Lietuvos Respublikos bei jos specialiųjų tarnybų vadovai.

Galima paklausti: „o kam raustis po praeitį? – dabar jau nieko nebepakeisi!“ Aš manau, kad toks mąstymas veda į greitą Lietuvos mirtį.

Dabar vaikus mokykloje apipila begėdišku propagandiniu mėšlu, įtikinėja juos, kad dabartinė „Lietuvos Respublika“ teisėta ir teisinga, kad ją tokią sąmoningai sukūrė lietuvių tauta – moksleiviams bandoma sudaryti įspūdį, kad jau nieko nebegalima pakeisti.

Aš manau, kad tiesa reikalinga ne tik lenkams, rusams ar vokiečiams. Ir jaunieji lietuviai turi teisę žinoti, kas iš tikrųjų įvyko jų šiandien jau mirštančioje tėvynėje, kas įgrūdo jų šalį ir tautą į mėšlą, kuriame dabar gyvename.

Galbūt kada nors ateis toks laikas, kai bus galima išmėžti Lietuvą naikinančius nusikaltėlius, gal kada nors, po maždaug 100 metų pertraukos (po 1926 m. perversmo), mūsų šalį vėl pradės valdyti demokratinė vyriausybė?

Kaip beviltiškai atrodė Lietuvos perspektyvos Valančiaus, Vaižganto, Kudirkos ir Basanavičiaus laikais! Tačiau juk jie nepasidavė: kalbėjo, rašė, tikėjo. Ir tik jų kažkada beprasmišku atrodžiusio užsispyrimo dėka mūsų tauta po daugelio metų išnaudojo savo istorinį šansą.

Gal dabartiniams Lietuvos vaikams kada nors pavyks prasimušti per mūsų šalį apsėmusį mėšlą, tarp jų ir KGB-istiškąjį?

Diskusija

8. Lietuvis – lietuvei2016 03 23 00:02:00

Na aš taip pat lietuvis. Ir tai kad KGB nariais buvo ir Čekuolis, ir Čepaitis yra faktas. Įrodytas ir pripažintas. Jie būtent ir išstūmė Landsbergį į Sąjūdžio vadovus. Faktas. Pats Landsbergis buvo susijęs su KGB. Faktas. Tad galvokite. Na o logikos tapatumo dėsnis teigia: jei A yra B, o B yra C vadinasi A yra C. Todėl autorius visiškai pagrįstai daro logišką išvadą: Lietuvos Respublika yra KGB kūrinys.

7. Giedrius2016 03 17 15:38:25

Aš ir nekaltinu dėl visko KGB. Nieko prieš jį neturiu. Kiek galiu spręsti pagal asmeninę patirtį, KGB–istai atrodė kur kas padoriau už dabartinį Seimo, Vyriausybės, įvairių spec. departamentų ir pan. mėšlą.
Tiesiog noriu pasakyti, kad faktiškai būtent KGB įkūrė LR. Galima tai suprasti kaip komplimentą:)

6. Tęsiu2016 03 16 22:56:40

Bet pagrindinis blogio valdovas, ne kgbistai, bet jiems leidžianti gyvuoti globalistų banksterių šutvė. Pasaulio valdovai, kompromatų–marionečių stumdytojai.

5. Tęsiu2016 03 16 22:53:08

Komjaunuoliai išpirko statybines medžaigas ir viską, kainos užaugo ir infliacija iškrapštė užvargatas santaupas. Ir tai buvo supalnuota iš anksto. Sprendžiu iš to, kat tūlas Storpirštis viename susirinkime draugams aiškino – imkit paskolas ir pirkit parduotuvių patalpas, įrangą. O kaip reiks grąžinti, jei bisnis sunkiai seksis? Neirūpinkit, visai lengvai. Dalį parduosite – ir liks dar iki gyvenimo galo. Taigi – kgb žinojo visą turto užgrobimo mechanizmą. Kitas sąjūdietis–žurnalistas (ir dar kitas) prisipirko tonas popieriaus laikraščiui. Po kiek laiko truputį pardavė – ir iki šiol tais pinigais–legaliais verčiasi „verslininkas“. Ir šitie, ir jų vaikai gali keikti socializmą, labiau, kaip tikrieji socializmo kankiniai. Kaip tas vagis, bėgdamas priekyje persekiotojų rodo į priekį ir šaukia „laikykit vagį“.

4. perūnaz2016 03 16 22:40:26

Truputį Giedriau per žemai paėmi. Tiesa, Sąjūdis Gorbačiovo perestroikei paremti buvo organizuotas ne Lietuvai, o perorientuoti sklandžiai be revoliucijos visą SSSR ir taikiai perduoti su viskuo pasaulinių globalizuotojų šutvei. „Arba karas, arba natūraliai be karo, be sunaikinimų ir nusikaltėlių pasaulio išlindimo į dienos šviesą“ – rinkitės. Betgi ir KGB ir ČK mentalitetas kilęs iš tų pačių KOBA – KABO nusikaltėlių grupuočių. kaip ir Morganai – iš piratų. Ir KGB, perduodama savo narių bylas (ir valdymo įrankius – kompromatą) gavo teisę pasilikti valdžioje. O kaip be turto pasiliksi kapitalizmo sąlygomis. Tam buvo sugalvota beprocentinių paskolų saviems – komjaunuoliams, komunistams ir kgbistams kooperatyvų steigimui „perestroijka“ : (mano pažįstamas, kurio žmona lydėdavo (sekdavo) turistus po užsienius paėmė 2 mln paskolą. Prisistatė kooperatyvų, gamyklėlių, namų prisipirko patalpų. Tai sukė gigantišką infliaciją. Ir grąžint tada beprocentinę – sukapeikėjusią skolą teliko. I...

3. Lietuvė2016 03 15 16:33:50

Ir šitai parašyta mano gimtąja kalba! Aš užbaigsiu teiginiu – dabartiniai Lietuvos vaikai tikrai bus pakankamai išsilavinę, kad atskirtų, jog tokio pobūdžio straipsniai yra melas, ir dezinformacija, ir propaganda.

2. Vilpišius2016 03 12 23:10:16

Beje, lygiai ir „Jedinstvo“ buvo centralizuotai sukurtas vien tam, kad „Sąjūdis“ turėtų ką veikti – šalutinis taikinys, juk nekovosi prieš įkurėją!

1. Mycė2016 03 11 20:59:23

Tai 2126 m. bus perversmas..?

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2022 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis