.

2016 m. kovo 29 d.

Prokuratūra toliau mala šūdą

Šaukimas atvykti prieš pusę valandos ir kiti prokurorų išsidirbinėjimai.

Tęsinys, pradžia – Mėšlasauga kontratakuoja

Šįryt vėl :-) pažadino skambutis į duris. Kaip ir „tikėjausi“, „atėjo“ registruotas laiškas iš mėšlasaugos.

Ir vėl prokurorų išdaigos – sužinojau, kad buvau šaukiamas :-) prieš daugiau, nei pusę valandos atvykti pas prokurorą kaltinamojo akto įteikimui.

Pusiau užpildytas šaukimas pas prokurorą

Kaip čia aiškiai matosi, prokuroras mane maždaug 8:30 ryto „informavo“, kad turiu pas jį atvykti 8:00.

Beje, čia – jau antras iš eilės tokio tipo mėšlasaugos „šaukimas“.

Prokuratūra be perstojo išsidirbinėja

Jau esu nemažai rašęs apie tai, kaip mane persekiojantys prokurorai begėdiškai pažeidinėja baudžiamuosius kodeksus, įstatymus bei Konstituciją. Neteisėtomis priemonėmis vykdytą Lietuviais.lt straipsnių „tyrimą“ jie netgi užbaigė akivaizdžiai neteisėtu būdu.

Kaip prokuroras teigė viename savo laiškų, kaltinamąjį aktą jis man surašė jau vasario 29 dieną – bet per VISĄ MĖNESĮ nesugebėjo man jo įteikti!

Iš pradžių man paskambino kažkoks prokuroro padėjėju prisistatęs vaikinas ir saldžiu balseliu pradėjo aiškinti, kad nori pabendrauti su manimi „be jokių šaukimų“ ir pan.

Ką gali žinoti? Dėl viso pikto šiandien nuvažiavau į ąžuolyną pasidžiaugti pirmosiomis žibutėmis. Kol dar neprikirpo.

Aš, žinoma, nesutikau – su tokia nusikalstama gauja, kaip LR prokuratūra, leistis į familiarybes būtų, švelniai tariant, kvaila. Pasiūliau atsiųsti man šaukimą raštu.

Po maždaug savaitės paskambino policijos tyrėja prisistačiusi moteris ir pranešė, kad nori įteikti kaltinamąjį aktą. Nieko naujo neišgalvojau – patariau atsiųsti šaukimą.

Ir ką gi – kovo 24 d. gavau policijos laiškelį, kuriuo buvo nurodyta atvykti kovo 22 d!

Policijos šaukimas atvykti UŽVAKAR

Kaip suprasti tokius dalykus? Pokštai balandžio 1-ajai artėjant?

Netgi po beveik 4 bendravimo su policija metų man nelabai juokinga. O jei mano vietoje būtų bendravimo su mėšlasauga patirties neturintis žmogus? Kiek sveikatos jam tai kainuotų?

Eilinis skundas prokurorais

Na ką gi. Šiandien užvežiau į teismą eilinį skundą.

Giedrius Šarkanas

Vilniaus apygardos teismui
per Vilniaus miesto apylinkės teismą

SKUNDAS
2016-03-29
Vilnius

Prašau panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjos Lilijos Tarčevskajos 2016 m. kovo 16 d. nutartį (Priedas) ir įpareigoti prokuratūrą tenkinti mano teisėtus reikalavimus.

Aš, kaip neteisininkas, iki galo nesupratau p. Tarčevskajos nutarties. (Noriu iš karto atkreipti dėmesį, kad man nebuvo suteiktas nemokamas gynėjas, kokį gali gauti kiekvienas to norintis nelietuvis – esu begėdiškai diskriminuojamas dėl savo kalbos ir tautybės.) Tačiau man aišku viena – pagrindinių mano prašymų teisėja nepatenkino. Aš su tuo nesutinku ir dar kartą paaiškinsiu kodėl.

1. Tiek Konstitucijos 29 ir 31 straipsniai, tiek Europos žmogaus teisių bei pagrindinių laisvių konvencijos 6 bei 14 straipsniai garantuoja man teisę į advokatą bei teisę, kad nebūsiu diskriminuojamas dėl savo kalbos ar/ir tautybės. Kai tyrėja Lidija Vasilevskaja man liepė pasirašyti, kad atsisakau advokato apklausos metu, aš vėl protestavau ir pareikalavau, kad man būtų suteiktas advokatas tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir žmonėms, teigiantiems, kad gerai nemoka lietuvių kalbos. Atsisakant suteikti man valstybės apmokamą gynėją, taip, kaip teigiantiesiems, kad nemoka lietuvių kalbos, aš dar kartą buvau ir esu diskriminuojamas ne tik dėl savo socialinės padėties (neturiu teisininko šeimos nario ir, nors mano mėnesio pajamos viršija nustatytą gėdingą minimumą, visiškai neturiu atliekamų lėšų, kurias galėčiau skirti advokatui apmokėti), bet ir dėl savo kalbos ir tautybės, nes viena iš mano pagrindinių teisių (į gynėją) buvo ir yra suvaržyta dėl to, kad esu lietuvis ir todėl negaliu netgi apsimesti, kad pakankamai gerai nemoku lietuvių kalbos. Taigi mano teisė į gynėją buvo dar kartą suvaržyta diskriminuojant mane dėl socialinės padėties, kalbos ir tautybės – pažeidžiant Konstitucijos 29 ir 31 bei Konvencijos 6 ir 14 straipsnius. Aš reikalauju, kad man būtų užtikrintos Konstitucijos bei Konvencijos garantuojamos teisės, o prokurorai ir teisėja ignoravo mano teisėtus reikalavimus remdamiesi žemesniaisiais teisės aktais – LR įstatymais. Noriu dar priminti, kad paaiškėjus, jog įstatymas neatitinka Konstitucijos, teismas privalo kreiptis į Konstitucinį teismą.

2. Kaip nurodyta BPK 188 straipsnio („įtariamojo apklausa ikiteisminio tyrimo metu“) 4 dalyje, „Įtariamojo apklausos protokolas surašomas laikantis šio Kodekso 179 straipsnyje nustatytų reikalavimų. Įtariamojo parodymai protokole užrašomi pirmuoju asmeniu ir kiek galima pažodžiui. Jeigu reikia, nurodomi įtariamajam užduoti klausimai ir jo atsakymai.“ Kaip nurodyta BPK 179 straipsnio 3 dalyje, „Protokolą pasirašo atlikęs tyrimo veiksmą asmuo, protokolą surašęs asmuo ir visi kiti asmenys, dalyvavę atliekant tyrimo veiksmą.“

Kaip jau rašiau savo skunde prokurorui, tyrėja buvo pati iš anksto surašiusi mano „liudijimą“ ir tik paklausė, ar aš su juo sutinku – taigi pažeidė BPK 188 straipsnio 4 dalį. Be to, ji man tiesiog nedavė pasirašyti protokolo – taigi akivaizdžiai pažeidė ir BPK 179 straipsnio 3 dalį.

Aš suprantu, kad LR vadinamoji „teisėsauga“ yra įpratusi spjauti ant savo aukų (visų pirma – neturtingų lietuvių) teisių bei laisvių ir visaip juos persekioti, tyčiotis iš jų kalbos, tautybės, kultūros, išsilavinimo bei pažiūrų. Vis dėlto, man, kaip meninių filmų apie teisingumą demokratinėse šalyse prisižiūrėjusiam neteisininkui, atrodo, kad neteisėti prokuratūros ir policijos veiksmai daro neteisėtu ir patį tyrimą. Mano nuomone, teisėja turėjo apklausti p. Vasilevskąją ir konstatuoti, kad pastaroji pažeidė BPK.

3. Pagaliau, jei į mano reikalavimą pripažinti, kad tyrimas buvo vilkinamas, prokurorai reagavo netinkamai nepersiųsdami jo teismui (kuris turėjo nuspręsti dėl mano prašymo – sprendžiant iš p. Tarčevskajos nutarties), vadinasi prokurorai dar kartą pažeidė mano teises į teisingą procesą – pasinaudoję mano teisiniu neišmanymu, paprasčiausiai užtempė laiką ir toliau mane praktiškai kankindami. Mano nuomone, tai, kad prokuroras po pusantro mėnesio po mano skundo padavimo paskelbė užbaigęs tyrimą, nepanaikina mano pretenzijų pagrįstumo. Manau, kad neteisėti prokurorų veiksmai negali suteikti pagrindo apriboti mano teises, nors šiuo metu tyrimas formaliai ir skelbiamas užbaigtu.

Todėl dar kartą reikalauju pripažinti, kad, persekiodamos mane, LR prokuratūra ir policija pažeidė BPK 179 bei 188 straipsnius, o taip pat LR Konstituciją bei Europos žmogaus teisių ir pagrindinių teisių konvenciją ir panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 16 d. nutartį (Priedas) bei įpareigoti prokuratūrą tenkinti mano reikalavimus, pateiktus 2016 m. sausio 14 d. skunde prokurorui.

Taip pat prašau kreiptis į Konstitucinį teismą dėl akivaizdaus nemokamo advokato skyrimą teigiantiesiems, kad nemoka lietuvių kalbos, nustatančių BPK 50 ir 51 straipsnių bei kitų teisės aktų prieštaravimo Konstitucijos 29, 31 ir kitiems straipsniams, o taip pat Europos žmogaus teisių konvencijos 3, 6, 13 ir 14 straipsniams.

Giedrius Šarkanas

PRIDEDAMA:

Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 16 d. nutarties kopija.

Ką visa tai galėtų reikšti?

Žinoma, mano skundai teturi simbolinę reikšmę. LR prokuratūrai įstatymai negalioja – jie gali kiek tik panorėję tyčiotis iš savo aukų, pažeidinėti jų teises, gąsdinti, visaip tyčiotis.

Pagrindinės prokuratūros funkcijos – saugoti nusikaltėlius valdžioje ir susidoroti su visais, kurie bando nesileisti plėšiami ar ginti savo šalį nuo galutinio sunaikinimo.

Prokuroras Benediktas Leišys
Benediktas Leišys

Kasdien sužinome apie vis naujų valdžios vagių, sukčių ir parsidavėlių triumfą. Akivaizdūs nusikaltėliai išteisinami; daugumos valdžios išsigimėlių nusikaltimus prokurorai tiesiog atsisako tirti.

Tuo tarpu Lietuvos delfiai springdami skelbia apie vis naujus lietuvius, nuteistus už tai, kad drįso pasipiktinti savo šalies ir tautos naikintojais. Mėšlasauga triumfuodama traukia iš kamerose pasikabintų kilpų piktadarius, pergalingai suimtus ir uždarytus į areštines už maišelio ar kavos pakelio „vagystes“.

Todėl ir aš nežinau ką begalvoti. Prokuratūroje susirinkę karjeros nusikaltėliai, baigę specialias studijas ir įpratę profesionaliai susidoroti su tokiais, kaip aš.

Gal ir mane tuoj kuo nors apkaltins? Kad su jais „nebendradarbiauju“? Kad nemoku persukti laiko atgal?

Ką gali žinoti? Dėl viso pikto šiandien nuvažiavau į ąžuolyną pasidžiaugti pirmosiomis žibutėmis. Kol dar :-) neprikirpo.

Diskusija

4.  Patricia ant to meet you! Cli...2022 02 16 00:36:49

slr7j

3.  Patricia ant to meet you! Cli...2022 02 16 00:36:46

pgm0zcm3

2. Dzestina2018 09 20 20:51:32

Labas noreciau paklausti parasiau prasyma prokurorei kad noriu isvykti i uzseni ir per kiek laiko as gausiu laiska

1. Marius2016 03 31 00:31:32

Sušikta debiliška valstybė. Tpfu, kaip aš nekenčiu šitos Lietuvos. Kokia čia teisinė valstybė? Čia gi kažkoks debilynas kur tyčiojamsi iš blaivaus proto. Noriu, kad ateitų rusai ir visus tuos valdžiažmogius ir teisinykus Sibiran pasiųstu. Tpfu. Nors tai utorpija, Sibiran nebetremia net Rusijoj. O valdžiažmogiai vėl kailį išverstų, sužinotume, kad slapta buvo visą laiką už „draugiškus santykius su Rusija“. Nervas ima. Nežinau Giedriau ką ir bepatarti.

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2022 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis