.

2016 m. gegužio 9 d.

Negalima leisti valdžiai dangstyti nusikaltimų prieš lietuvių tautą

Siunčiu peticijas tarptautinėms institucijoms, prašydamas tirti pokario banditų nusikaltimus prieš civilius lietuvius.

Ką gi, atėjo laikas įvykdyti dar vieną savo, kaip lietuvio pareigą. Kaip ir žadėjau, išsiunčiau formalius prašymus registruotais laiškais visur, kur tik įmanoma, prašydamas tirti pokario banditų įvykdytus nusikaltimus žmogiškumui bei karo nusikaltimus.

Mano peticijų Europos Parlamentui ir Europos Tarybos Parlamentinei Asamblėjai bei prašymus Europos Baudžiamajam Teismui, ES tarybos pirmininkui, Europos Komisijos vadovui ir kitiems tekstus anglų kalba galima rasti čia.

Taip pat išsiunčiau dar 2 laiškus lietuvių kalba, prašydamas palaikyti mano inciatyvas ES komisaro nuo Lietuvos Vytenio Andriukaičio bei ES parlamento nario Rolando Pakso.

Su jais abejais savo laiku irgi akivaizdžiai neteisėtai ir neteisiškai susidorojo LR mėšlasauga – todėl jie abu turėtų :-) gerai suprasti viską, ką noriu pasakyti ir ką norėčiau pasiekti.

Laiškai Vyteniui Andriukaičiui ir Rolandui Paksui

Giedrius Šarkanas
Vilnius

Vyteniui Andriukaičiui, ES komisarui / Rolandui Paksui, EPN


2016 m. gegužės 9 d.
VilniusMielas Vyteni / Rolandai,


Kaip Lietuvos atstovą Europos Komisijoje / Europos Parlamente, prašau Jus palaikyti mano iniciatyvą reikalauti Europos Sąjungos, Europos Tarybos ir kitų tarptautinių organizacijų ginti mūsų, lietuvių, tautos teises, neleisti mūsų tautiečių diskriminuoti, žeminti ir niekinti – kaip tai dabar daro šiuo metu Lietuvą valdantis režimas.

Kaip Jūs turėtumėte žinoti, Antrojo pasaulinio karo metu ir pokario metais Lietuvoje veikusios akivaizdžiai teroristinės ginkluotų banditų organizacijos, dabar dažniausiai vadinamos „laisvės kovotojais“, „rezistentais“ ir pan, išžudė daug civilių gyventojų. Vien tik Mindaugas Pocius savo knygoje „Kita mėnulio pusė: Lietuvos partizanų kova su kolaboravimu 1944-1953 metais“ surinko duomenis, kad pokario banditai nužudė 8 852 žmones, tarp jų – apie 300 vaikų. Akivaizdu, kad aukų buvo kur kas daugiau.

Kadangi mūsų šalį valdantis režimas pripažino partizanus teisėtos valdžios atstovais (nors juos, bent jau iš pradžių, organizavo ir apmokė, o vėliau jų vadukus mėtė iš lėktuvų tarptautinės bendruomenės nusikalstamu režimu vis dar laikomi naciai), pagal tarptautinę teisę jų nusikaltimai prieš civilius gyventojus privalo būti kvalifikuojami kaip nusikaltimai žmogiškumui ar karo nusikaltimai. Tai reiškia, kad šiems nusikaltimams negalioja jokie senaties terminai, jie privalo būti tiriami, išlikę nusikaltėliai baudžiami, o aukos turi būti atitinkamai pagerbtos ir jų įpėdiniams išmokėtos kompensacijos.

Tačiau dabartinė Lietuvos valdžia ne tik atsisako vykdyti savo įsipareigojimus tarptautinei teisei (to reikalaudamas, aš kreipiausi į LR prokuratūrą bei teismus, tačiau visi mano prašymai buvo atmesti), bet ir toliau šlovina akivaizdžius nusikaltėlius kaip didvyrius, stato jiems paminklus ir netgi aukština moksleivių akyse – akivaizdžiai kaip sektinus pavyzdžius.


Kas man ypač skaudu kaip lietuviui, jei paaiškėja, kad kurie nors iš banditų buvo (kad ir netiesiogiai) prisidėję prie represijų prieš kitų tautybių žmones (pavyzdžiui, kuo nors dirbę žydų getuose ar pan.), konkrečiai būtent juos teisminės ir politinės LR struktūros pasmerkia, panaikina jų apdovanojimus ir t.t. Taigi režimas tiria ir smerkia netgi netiesioginį dalyvavimą represijose prieš kitų tautybių žmones, o civilių lietuvių, tame tarpe ir vaikų, žudymas nelaikomas tyrimo vertu nusikaltimu.

Aš negaliu taikstytis su tokiu cinišku mūsų tautybės nuvertinimu ir išniekinimu ir todėl kreipiausi registruotais laiškais į Tarptautinį Baudžiamąjį Teismą, Europos Tarybą, Europos Parlamentą, Europos Komisiją ir Europos Sąjungos Tarybą su oficialiais prašymais tirti pokario teroristų nusikaltimus prieš lietuvius ir tam tikslui įsteigti specialią komisiją. Tai galėtų būti pirmas žingsnis stabdant lietuvių tautybės žmonių diskriminavimą ir žeminimą Lietuvoje. Juk mes, lietuviai, irgi esame truputį žmonės! Kaip lietuvį ir Lietuvos atstovą, prašau palaikyti šią mano iniciatyvą.


Be kita ko, man pradėjus rašyti apie pokario banditus ir jų nusikaltimus, dabartinio režimo represinės struktūros pradėjo mane persekioti. Beveik 2 metus buvau įtariamuoju, o dabar aš jau oficialiai kaltinamas, kad vienu iš savo straipsnių apie pokario banditus pažeidžiau Baudžiamąjį Kodeksą. Kiek žinau, režimo prokuratūra bei teismai jau yra akivaizdžiai neteisėtai ir neteisiškai susidoroję ir su Jumis, kai Jūsų populiarumas pradėjo kelti pavojų Lietuvą šiuo metu valdantiems nusikaltėliams. Todėl siūlau Jums palaikyti ir kitą mano prašymą – sukurti pastovias tarptautines komisijas, kurios tirtų visų ES tikrų ir asocijuotų narių vyriausybių vykdomus ar dangstomus nusikaltimus ir neleistų joms susidoroti su šiuos nusikaltimus viešinančiais žmonėmis. Turbūt taipogi teko girdėti, kad bent jau dar vienoje ES narėje oficialiai liaupsinami lietuvių etninius valymus organizavę nusikaltėliai. Be to, sprendžiant pagal tai, kur krypsta Angelos Merkelienės ir visos Europos Sąjungos politika, labai tikėtina, kad, ypač ES toliau plečiantis, valstybių-narių vyriausybės tuoj pradės masiškai išdavinėti Europos arešto orderius jas kritikuojantiesiems nutildyti.


Be to, jei mano prašymai bus atmesti, Europos Parlamentui ir Europos Komisijai pateikiau 2 alternatyvius pasiūlymus.

1. Pasiūliau įtraukti į pagrindines ES sutartis oficialių sąrašą nacijų, tautų bei religijų, kurių persekiojimas ar naikinimas nėra laikomi sunkiais nusikaltimais, – įtraukiant į jį lietuvius, armėnus, kurdus, palestiniečius, lietuviečius ir pan. – į nusikaltimus prieš kurias Europos Sąjunga visada reaguoja kur kas nuosaikiau, nei į nusikaltimus prieš aukštesniąsias tautas arba iš viso nereaguoja ir;

2. Oficialiai priimti aukštesniųjų tautų sąrašą – nustatyti konkrečias nacijas, tautybes ir religijas, nusižengimai prieš kurias laikomi daug sunkesniais nusikaltimais, nei prieš žemesniuosius žmones ir visada ypač griežtai baudžiami Europos Sąjungoje ir jos narėse.

Iš principo šie pasiūlymai ironiški, tačiau faktiškai tai būtų tik dabartinių ES praktikų formalus įteisinimas. Būtų išvengta daug nesusipratimų. Pavyzdžiui, dabar daugeliui jaunų lietuvių neišvengiamai tenka patirti didžiulius sukrėtimus, kai, prisiklausę mokykloje pasakėlių apie žmogaus teises, nediskriminavimą, teisinę valstybę ir pan, jie staiga susiduria su tikrąja vadinamosios „Lietuvos Respublikos“ realybe ir supranta, kad gimtinėje tėra antrarūšės, pažemintosios tautos atstovai, o jų pažadėtosios „teisės“ – tik tušti žodžiai, tarsi pajuokai surašyti Konstitucijoje, įstatymuose ar tarptautinėse konvencijose. Jei visa tai būtų išaiškinama dar mokykloje, daugelis emigruojančiųjų, nusižudančiųjų ar į terorizmą sukančiųjų lietuvių tikrai rinktųsi kitokį kelią.


Įstojimas į ES Lietuvai reiškė galutinį žiniasklaidos pajungimą vyriausybės kontrolei, visuotinę valdžios korupciją masiškai vagiant iš ES fondų ir lietuvių pamatinių teisių bei pagrindinių laisvių pabaigą. Dabar policija ar prokuratūra persekioja praktiškai visus likusius valdžios kritikus, jau nekalbant apie prieš vyriausybės politiką nukreiptų protesto akcijų dalyvius. Teisindami vyriausybės ar ir savo nusikaltimus, LR prokuratūra bei teismai nesivaržydami iškraipinėja europinius teisės aktus. Ir mano paskutinį prašymą atmetęs Vilniaus apygardos teismas savo atsisakymą paaiškinti, kodėl atsisakoma tirti civilių lietuvių, tame tarpe ir vaikų, žudynes, teisino ciniškai cituodamas Europos žmogaus teisių teismo sprendimą visiškai kitokioje byloje.

Norėčiau, kad dabartinės LR valdžios savo nusikaltimų pateisinimui plačiai eksploatuojama Europos Sąjunga nors kažką nuveiktų ir Lietuvos bei lietuvių labui. Todėl dar kartą kviečiu Jus vienaip ar kitaip palaikyti šias mano iniciatyvas. Pasibaisėję lietuviai masiškai bėga iš tėvynės, Lietuva nyksta beprotišku greičiu – o mes vis dar nesugalvojame, kaip pasipriešinti mūsų tautą ketvirčiuojantiems nusikaltėliams.


Su geriausiais linkėjimais
Giedrius Šarkanas


P.S. Mano peticijų tekstus anglų kalba galima rasti adresu: http://counter-propaganda.com/?letter=en_Petitions_asking_to_investigate_into_the_crimes_against_humanity_and_war_
crimes_of_the_Lithuanian_guerillas_in_1944-1953
.

Diskusija

3. Marius2016 05 16 00:14:36

Minde Stasiulaitis, che, tiesos į kalėjima neįgrūsi. Pirma Giedrius – ne vatnikas, ir net jei juo būtų, tai būti vatniku nėra nusikaltimas. Tad nyk iš čia, kvaily, į savo defi.

2. Mindy Stasiulaitis2016 05 10 21:06:30

gali ruostis uzdaryti savo tinklapi vatnike katik parasiau pareiskima i vsd taupyk dziuveselius nes sesi ilgiems metams kalejimo kremlini

1. Marius2016 05 09 23:45:23

Reikėjo išsamiau paaiškinti kodėl vadinamųjų partizanų siautėjimas buvo teroristinė veikla. Taip, mes lietuviai irgi žmonės, ir civilių lietuvių žudymas lietuvių–teroristų rankomis yra nusikaltimas. Ir tokių teroristinių judėjimų atstivai iš principo negali būti garbinami nė menkiausia forma, net jei tie judėjimai ir turėjo gerų intencijų. Gi ir Adolfas Hitleris turėjo gerų intencijų – sukurti naująją Europą... Va taip elementariai, nuobodžiai ir įkyriai. Kitaip jie jau nebesupranta. Esu buvęs susitikime su Andriukaičiu, gal ir geras žmogus, bet geras žmogus nėra profesija.

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2022 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis