.

2017 m. gegužio 10 d.

Valdžia mus plėšia ir naikina, o mes ieškome kas apgintų

Atviras laiškas Europos Komisijai apie eilinę LR valdžios planuojamą niekšybę siekiant apeiti Augimo ir stabilumo paktą.

Prieš mėnesį Lietuvą sukrėtė netikėta žinia: Rusija mus okupuos per 24 valandas!

Pradėjo kaisti telefonai – žmonės skambinėjo vienas kitam klausinėdami: ar karas jau prasidėjo?, ar tikrai rusai puls tik rytoj?, ką daryti?, kur bėgti?

Akivaizdu, kad ES institucijoms Lietuvos likimas rūpi kur kas labiau, nei jos valdžiai. Jau daug metų Komisija nuolat pabrėžia emigracijos keliamą grėsmę, o mūsų šalį valdantys nusikaltėliai vėl ir vėl ignoruoja šiuos perspėjimus.

Greitai paaiškėjo, kad paniką specialiai sukurstė LR kagėbistai, nusprendę pagąsdinti nerūpestingai nustojusius bijoti Rusijos lietuvius.

Specialiosios tarnybos pasispjaudė delnus ir sukurpė grėsmingą „ataskaitą“ apie Rusijos grėsmę, o delfiai ją paskelbė TAIP, kad žmonėms beliktų vienintelis klausimas dėl rusų puolimo: KADA KONKREČIAI? Tipinis tokio kagėbistinio-žurnalistinio apokaliptinio bauginimo pavyzdys – straipsnis delfi.lt Lietuvos žvalgybininkai: nuo taikos iki karo su Rusija gali skirti 24 valandos (paviešinta Rusijos šnipo tapatybė).

Teisinėje valstybėje už tai tiek saugumiečius, tiek žurnalistus pasodintų į teisiamųjų suolą, tačiau pas mus tokie dalykai jau seniai tapo kasdienybe. Akivaizdu, kad ir VSD, ir delfiai tiesiog vykdė savo pastovią „misiją“ – kuo labiau įbauginti lietuvius, kad šie nedrįstų kaip nors pasipriešinti Lietuvos militarizavimui.

Akivaizdu, jog JAV specialiosios tarnybos pilnai kontroliuoja Lietuvos vyriausybę, žiniaspaudą ir pagrindines politines partijas. Dauguma Lietuvą valdančių žmonių yra apmokyti ar kitaip „integruoti“ JAV – pradedant Grybauskaite ir baigiant daugeliu specialiųjų ir panašių tarnybų darbuotojų. Turbūt būtent todėl, kiekvieną kartą kai kyla interesų konfliktas, Lietuvos vyriausybė visada vadovaujasi ne Lietuvos ar lietuvių, o JAV ir jos specialiųjų tarnybų interesais.

Juk ne šiaip sau paskutiniu metu drastiškai mažinamos valstybės išlaidos, uždaromos mokyklos ir bibliotekos, naikinamos pašalpos, stipendijos, mokesčių lengvatos skurstantiesiems, dirbantys lietuviai verčiami beteisiais vergais – Lietuvą valdantys nusikaltėliai JAV pasižadėjo skirti ginklavimuisi 2,5 proc. BVP. Tai – daugiau, kaip 10 proc. (!) viso valstybės biudžeto, ir būtent todėl valdžia pradėjo taip ciniškai apiplėšinėti ir šiaip visiškais beteisiais paverstus lietuvius.

Tačiau matosi, kad iš nustekentų žmonių išspaustų lėšų planuojamam ginklavimuisi vistiek neužteks, – sprendžiant iš Grybauskaitės ir Karbauskio užuominų, valdžia jau ruošiasi skolintis.

Jei pavyktų įtikinamai paaiškinti Europos Komisijai, kodėl iš tikrųjų Grybauskaitei su Skverneliu taip prireikė skolintis, galbūt Komisija nesutiktų su Vidutinio laikotarpio tikslų neatitinkančiu biudžeto deficitu ir sankcijų pagalba atgrasintų Lietuvą valdančius nusikaltėlius nuo mūsų tautai akivaizdžiai pražūtingo lėšų švaistymo beprasmiškam ginklavimuisi?

Visa laimė, kad dar yra Europos Sąjunga ir vadinamasis Augimo ir stabilumo paktas, kuriuo Lietuva yra įsipareigojusi laikytis biudžetinės disciplinos.

Biudžeto deficito ribų viršijimą galima pateisinti tiktai lėšų trūkumu svarbioms reformoms finansuoti. Neabejoju, kad mūsų šalį valdantys nusikaltėliai išsigalvos kokių nors „reformų“, kurias naudos derybose su Europos Komisija kaip priedangą Lietuvos militarizavimui – ir čia jiems galima mėginti sutrukdyti.

Siunčiu laiškus Europos Komisijai – Vyteniui Andriukaičiui lietuvių, o Komisijos pirmininkui ir kitiems komisarams anglų kalba.

Kiek žinau, Briuselio valdžia nemėgsta nei JAV, nei ginklavimosi, nei tuo labiau karinės įtampos su Rusija. Gal Europos komisarai galėtų padėti nors kiek aptramdyti mūsų šalį ir tautą į bedugnę stumiančius padugnes?

Laiškas Europos komisarui Vyteniui Andriukaičiui

VIEŠAS LAIŠKAS EUROPOS KOMISIJAI, VILNIUS, 2017-05-10

Brangus Vyteni,

Prašau Jūsų palaikyti mano prašymą Europos Komisijai neleisti Lietuvai nesilaikyti Vidutinio laikotarpio biudžetinių tikslų.

Neabejoju, jog pastebėjote, kad mūsų tauta miršta. Nors žmonių gyvenimo trukmė pas mus viena trumpiausių, jau dabar pagal vidurinį amžių esame viena seniausių (pasenusių) Europos Sąjungos nacijų; po kokių 3-5 metų užtikrintai būsime patys seniausi.

Netruks ateiti ir po senatvės sekanti gyvenimo stadija. Emigracija vis spartėja; vien tik per 3 praeitos žiemos mėnesius tėvynę paliko 0,7 proc. lietuvių. Vis greičiau artėja momentas, kai nebepajėgsime socialiai egzistuoti kaip nepriklausoma nacija.

Labai panašu, kad Lietuva tiesiog galutinai numirs mūsų akyse, o aš labai nenorėčiau pergyventi savo tautos. Manau, kad ir Jūs taip pat.

Valdantieji spjauna ant Lietuvos ir lietuvių

Dabartinė Lietuvos vyriausybė, taip kaip ir visos kitos jos pirmtakės, daro viską, kad mūsų tauta kuo greičiau išnyktų.

Naujasis Darbo kodeksas sugrąžins dirbančius lietuvius į 19 amžių, tad mąstantis jaunimas priverstas rinktis tarp emigracijos į modernią Vakarų Europą ir vergovės vis labiau afrikėjančioje tėvynėje.

Seimui su Prezidente šiais metais galutinai panaikinus autonomišką šeimą, gimstamumas jau dabar smarkiai sumažėjo; panašu, kad po keleto metų Lietuvoje per metus jau nebegims ir 20 tūkst. lietuvių.

Mes Lietuvoje jau nieko nebegalime

Visiškai akivaizdu, kad mes, Lietuvos lietuviai, savo tėvynėje esame visiški beteisiai.

Lietuvos žiniaspaudoje pilna piktdžiugiškų straipsnių apie Klaipėdoje vykstančius teismus tautiečių, dar galutinai nesudėjusių ginklų ir vis dar bandančių kritikuoti valdžią ar kviesti priešintis lietuvių naikinimo politikai. Gintaras Beresnevičius, Julius Vedeckis ir Skaista Rakauskienė jau nužudyti, ir tai traktuojama kaip normalus ir nevertas dėmesio dalykas.

Šiuo metu Europos Komisija galėtų padėti Lietuvai

Akivaizdu, kad ES institucijoms Lietuvos likimas rūpi kur kas labiau, nei jos valdžiai. Jau daug metų Komisija nuolat pabrėžia emigracijos keliamą grėsmę, o mūsų šalį valdantys nusikaltėliai vėl ir vėl ignoruoja šiuos perspėjimus.

ES institucijos turi per mažai svertų įtakoti valstybių vidaus politiką – tačiau būtent dabar joms atsirado galimybė mums padėti – ribojant Vyriausybės galimybes naikinti Lietuvą.

Valdančios Lietuvą grupuotės įsitraukė į absurdiškas ginklavimosi varžybas

Kaip žinoma, mūsų šalį valdančios partijos susitarė didinti išlaidas ginklavimuisi iki 2,5 proc. BVP – t.y. daugiau, nei 10 proc. centrinės valdžios biudžeto.

Kadangi didžiąją šių lėšų dalį ruošiamasi skirti ginklų iš užsienio pirkimui, nesuveiks pinigų multiplikatorius, ir Lietuva praras kur kas daugiau, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Dabartinėje katastrofiškoje demografinėje padėtyje toks pinigų švaistymas tiesiog nusikalstamas.

Iš kitos pusės, ginklavimasis akivaizdžiai nukreiptas prieš Rusiją, ir šioji bus priversta sureaguoti.

Natūralus Rusijos atsakas – karinės bazės Baltarusijoje ir branduoliniai ginklai Kaliningrade. Kai tai įvyks, mūsų šalis galutinai taps padidintos karinio konflikto tikimybės zona – ir iš Lietuvos pradės bėgti paskutiniai darbingi žmonės bei verslai, jau nekalbant apie investuotojus.

Lietuvos politikai ginklavimosi sustabdyti negali

Dabartinis intensyvus Lietuvos ginklavimasis akivaizdžiai vyksta JAV įsakymu. JAV, kaip pagrindinis pasaulio ginklų pardavėjas, kursto karinę įtampą visame pasaulyje, todėl simbolinis jau baigiančios išnykti, bet vis tiek besiginkluojančios Lietuvos pavyzdys JAV ypač parankus šantažuojant didžiąsias Europos Sąjungos valstybes kuo daugiau išleisti ginkluotei.

Todėl JAV specialiosios tarnybos kartu su įvairiaplauke savo agentūra Lietuvoje susidoroja su visais išdrįstančiais paprieštarauti mūsų šalies militarizavimui. Vienintelio taikaus protesto prieš Lietuvai pražūtingą NATO veiklą dalyviai persekiojami ir teisiami jau kelis metus, ir tai daroma kuo viešiau – kad kiti bijotų.

Akivaizdu, jog JAV specialiosios tarnybos pilnai kontroliuoja Lietuvos vyriausybę, žiniaspaudą ir pagrindines politines partijas. Dauguma Lietuvą valdančių žmonių yra apmokyti ar kitaip „integruoti“ JAV – pradedant Grybauskaite ir baigiant daugeliu specialiųjų ir panašių tarnybų darbuotojų.

Turbūt būtent todėl, kiekvieną kartą kai kyla interesų konfliktas, Lietuvos vyriausybė visada vadovaujasi ne Lietuvos ar lietuvių, o JAV ir jos specialiųjų tarnybų interesais. Kiek žinau, Jums ne kartą teko ir asmeniškai su tuo susidurti

Rolando Pakso, Algirdo Paleckio ir kitų :) Jūsų pažįstamų pavyzdžiai įtikinamai parodo koks likimas laukia mėginančių pasipriešinti JAV užmačioms Lietuvos politikų.

Vienintelis realus būdas - prašyti pagalbos Europos Komisijos

Man nepavyko sugalvoti kito būdo kaip nors priešintis ginklavimuisi skirtų lėšų didinimui, kaip tik kreiptis į Europos Komisiją ir prašyti jos priversti mūsų šalį valdančius nusikaltėlius laikytis biudžetinės disciplinos, kitaip sakant, vadinamųjų Vidutinio laikotarpio biudžetinių tikslų (Medium-Term Budgetary Objectives).

Pastebėjau, kad Grybauskaitė, Karbauskis ir kai kurie kiti šiuo metu Lietuvą valdantys žmonės bei juos aptarnaujantys ideologai pradėjo užsiminti, kad reikės daugiau skolintis, atseit „reformoms“ vykdyti. Akivaizdu, kad jiems trūksta lėšų ginklavimuisi finansuoti, ir jie bandys apgaudinėti Komisiją apsimetinėdami, kad yra priversti didinti biudžeto deficitą, nes reikia pinigų pensijų ar ir kitoms reformoms.

Jei pavyktų įtikinamai paaiškinti Europos Komisijai, kodėl iš tikrųjų Grybauskaitei su Skverneliu taip prireikė skolintis, galbūt Komisija nesutiktų su Vidutinio laikotarpio tikslų neatitinkančiu biudžeto deficitu ir sankcijų pagalba atgrasintų Lietuvą valdančius nusikaltėlius nuo mūsų tautai akivaizdžiai pražūtingo lėšų švaistymo beprasmiškam ginklavimuisi?

Manau, kad pamėginti verta, todėl parašiau Europos Komisijai atvirą laišką anglų kalba (tekstą pridedu žemiau) ir išsiunčiau Komisijos pirmininkui bei komisarams internete nurodytais elektroniniais adresais. Paprašiau neleisti Lietuvai peržengti Augimo ir stabilumo pakto rėmuose šiuo metu nustatytų biudžeto deficito ribų.

Prašau Jus palaikyti šią iniciatyvą

Aš suprantu, kad, nenorėdamas palaidoti savo politinės karjeros, Jūs negalite atvirai pasisakyti prieš Lietuvos įsitraukimą į jai akivaizdžiai žalingas ginklavimosi varžybas.

Vis dėlto, kaip Europos komisaras, turite unikalią galimybę neoficialiai informuoti Komisijos prezidentą, kitus komisarus ir valdininkus apie tai, kas iš tikrųjų vyksta Lietuvoje.

Galbūt galite kažkaip panaudoti mano laišką anglų kalba? Kiek žinau, bent jau didžioji Komisijos dalis nėra karinio konflikto su Rusija šalininkai, ir galbūt mano argumentas, jog Lietuvos ginklavimasis ne tik tiesiogiai, bet ir netiesiogiai didina įtampą visoje Europoje ir todėl kelia egzistencinį pavojų visai Europos Sąjungai, galėtų juos įtikinti?

Mums, lietuviams, svarbiausia – Lietuva, briuseliečiams – Europos Sąjunga; dabar mums visiems svarbu kažkaip sutrukdyti Lietuvoje įsibėgėjančiam militaristiniam absurdui, kuris gali būti naudingas nebent JAV, kurios jau kuris laikas visaip bando supjudyti Europos Sąjungą su Rusija.


Manau, kad verčiau kabintis kad ir už menkiausio šiaudo, nei pasyviai stebėti kaip miršta tavo tauta.

Su geriausiais linkėjimais,

Giedrius Šarkanas

Atviras laiškas Europos Komisijai

OPEN LETTER TO THE EUROPEAN COMMISSION, VILNIUS, 10-05-2017


Dear Jean-Claude

The President of Lithuania Dalia Grybauskaite has publicly promised to ask the European Commission’s permission for Lithuania not to comply with the Medium-Term Budgetary Objectives. I implore you to do everything possible to prevent Lithuania from being granted such a permission.

No costly reforms are actually being implemented in Lithuania

The only reason that would legally justify a non-compliance with the budgetary objectives in the Growth and Stability Pact at the present moment would be lack of resources for important reforms. Most probably, the Government of Lithuania are going to come up with some fictitious ‘reforms’.

Please, do not believe them. Currently no serious reforms are being implemented in Lithuania.

The only real ‘reform’ in Lithuania is a drastic increase in military spending

All the political parties of the regime have agreed to increase the military expenditures up to 2.5 percent of the GDP (from what used to be less than 1 percent of the GDP). They are constantly urged by the USA, which uses the Baltic States as a convenient example to press the major European NATO members to join the arms race the USA is pushing through the whole world.

The regime has no money for such a drastic increase in military spending and must borrow it.

Militarisation of the Baltics is a threat to the whole Europe

Current accumulation of NATO’s armaments and troops in Lithuania as well as in Latvia and Estonia has already created serious military tensions with Russia.

Most certainly, Russia will sooner or later deploy its troops in Belarus as a countermeasure against the growing presence of NATO in the region. Most probably, it will also deploy nuclear weapons in Kaliningrad oblast.

That will make the entire Europe much more insecure and unstable, much less attractive for living, business, and investment.

Militarisation is destroying Lithuania

Lithuania’s economy has been struggling for many years. Health and social care is largely underfunded; workers and businesses are fleeing the country in huge numbers.

In such circumstances, allocating more than 10 percent of the state budget to militarisation because of a whim of mr. Trump’s is a pure economic and social suicide for Lithuania.

Lithuania’s regime is completely loyal to the USA

Most of the people who are now ruling Lithuania – starting with the President Dalia Grybauskaitė and ending with the majority of the staff of the special and other state services – have received a special training in the USA.

Probably, this is the main reason why the Government of Lithuania always treat the interests of Lithuania and Lithuanians as secondary to the interests of the USA and its special services.

Those few Lithuanian politicians who have ever tried to resist any plans of the USA, e.g. Rolandas Paksas, Algirdas Paleckis, or Vytenis Andriukaitis, have been removed from Lithuanian politics.

We, ordinary Lithuanians, have practically no political rights nor freedoms, we can do nothing

The vast majority of the population do not approve of Lithuania’s militarisation; however, there is nothing they can do about it.

Every protest against the policies of the Government results in police raids, seizure of private property and criminal prosecution. Two years ago this happened to the participants of the one and only peaceful public protest against the increase of military spending that I know of. To my knowledge, most of these people are still being prosecuted.

Those Lithuanians who are not intimidated by such measures and do not give up risk to be detained, imprisoned, put into a psychiatric hospital, or even killed. E.g. Gintaras Beresnevičius was killed by the police, Skaista

Rakauskienė was recently murdered by the Government’s psychiatrists. The killers of Julius Vedeckis are unknown; most probably they were the Government’s special agents of some kind.

Please, do what you can to stop further militarisation of Lithuania

As you see, we, Lithuanians, have no means at all to influence the regime that rules our country. All we can do is to flee our homeland, which has turned into a potential battlefield between NATO and Russia. Last winter 0.7 percent of Lithuania’s population emigrated in as few as 3 months’ period.

Only European institutions can in one way or another slow down Lithuania’s militarisation.

Therefore, I implore you to do whatever possible at least not to allow Lithuania to exceed the Medium-Term Budgetary Objectives.

That would substantially contribute to:

The prevention of further militarisation of Lithuania and the Baltics;

The prevention of further growth of military tension in Europe and in the entire world;

The postponement of the final economic and social collapse of Lithuania.


With best wishes

Giedrius Šarkanas

Diskusija

4. Juozas2017 07 01 20:54:19

Ką turi bendro Dalia Grybauskaitė, Kazimira Prunskienė ir Viktor Uspaskich ?

3. Marius2017 05 17 22:16:48

Ačiū Giedriau!

2. M–Cė2017 05 11 18:26:59

apgintų – o ar ne nuo savęs?

1. poperkūnais2017 05 11 17:48:40

Giedriau, tai atrodo, kaip skęstančiajam prašyti šiaudo – gal išplauksim. Iš tikro – JAV valdovai ir kremlinai dirba iš vien. Kaip kitaip nutręši biudžetą, jei nebūtų grėsmių. Ir imituoja grėsmes. O didžiausias anųjų priešas – apsišvietusi nepasiduodanti indokrinacijai liaudis. Taigi – susitaria slaptai, po to gąsdinasi – kartais ir pakariauja. Bet tai jau gal daugiau, nei pora šimtmečių taip. Bet kai rimta neprognozuota grėsmė – kaip mat Rusija ir JAV susivienija (prieš Hitlerio Vokietiją pvz.) Tik iš tokių neeilinių atvejų ir tegalima numatyt buvus tarp jų suokalbį. Iš kitos pusės – valdo ir ten ir kitur viena piniginga tautelė.

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

 • Tekstai
  šia tema
 • Eleras

  Eleras (LR-as) – dabartinė Lietuvos valdžia. Nors ir mėgina vadintis „Lietuvos Respublika“, Eleras akivaizdžiai nėra nei Lietuvos, nei respublika. Praktiškai tai – antikonstitucinė nusikaltėlių gauja „ant Lietuvos“.

 • Gražulizmas

  Gražulizmas siaurąja ir plačiąja prasme. Gražulizmas – nepagarba homoseksualams ar tiesiog kitokiems ir jos demonstravimas.

 • „Tremtinys“

  Tremtinys kabutėse – sąvoka.

 • Čigonai

  Čigonai – sąvoka. Čigonus aukština, romais juos vadinti verčia Europos Sąjungos valdininkija ir negerbiantieji savo tautos lietuviai.

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2023 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis