.

2018 m. sausio 15 d.

Vytauto Išgamos universitetas – gal padoriau skambėtų „Didžiojo Stalino“?

Seimūnai nusprendė ne tik išsivogti Vilniaus Pedagoginio pastatus bei žemę, bet ir prijungti jį prie menkaprestižės Kauno įstaigėlės, pavadintos vieno didžiausių Lietuvos istorinių išgamų vardu.

Neseniai sužinojau, kad seimūnai nusprendė prijungti Vilniaus Pedagoginį (dabar oficialiai vadinasi berods :-) „Lietuvos edukologinis universitetas“) prie VDU. Apšalau.

Pedagoginis – beveik 80 metų (jei pridėjus Klaipėdos etapą – 83 m.) praktiškai nepertraukiamai veikianti aukštoji mokykla, paruošusi jau ko gero daugiau, nei 100 tūkst. visus mus mokiusių mokytojų.

VDU gi – palyginus neseniai įsteigta (ar „atkurta“ – koks skirtumas?) menko prestižo įstaigėlė.

Vienintelis Vytauto „nuopelnas“ – nors ir didelė, kaip sakoma, „nuo jūros iki jūros“, tačiau dirbtinai keliems metams sulipdyta vadinamoji LDK, praktiškai baltarusių valstybė, kurioje pagrindinė kalba buvo gudų, o beveik visi į užsienį nepabėgę lietuviai buvo paversti beteisiais vergais (baudžiauninkais).

Ne taip seniai teko viena ausimi paklausyti visiškų vieno iš VDU „profesorių“ paistalų per radiją – normalioje mokslo įstaigoje tokius blėnius postringaujantis „profesorius“ turėtų kaip reikiant pasistengti laikydamas :-) pirmojo kurso egzaminus. (Skaityti)

Kodėl reikėjo taip išniekinti tokią garbingą mokslo instituciją, kaip Pedagoginis, – prijungiant ją prie tokios apgailėtinos skylės, kaip VDU?

Atsakymas paprastas – Seimo nutarimu nuspręsta „perduoti Vyriausybei“ dabar Pedagoginiui priklausantį turtą. Pedagoginio teritorijos ir pastatai kainuoja ne vieną dešimtį milijonų – taigi padugnės seimūnai tiesiog susirado dar vieną išvogimo ir išsigrobstymo objektą mūsų vis dar negalutinai išvogtoje šalyje.

Seimūnai susirinko į Seimą vogti – ir nieko jau čia nebepadarysi.

Vis dėlto, kaip galima Pedagoginio (ir dar kažkokio prie VDU prijungiamo instituto) studentus versti studijuoti įstaigoje, pavadintoje vieno didžiausių išgamų Lietuvos istorijoje vardu?

Išsilavinęs lietuvis negali nesišlykštėti Vytautu

Kaip vienareikšmiškai liudija istoriniai faktai, vadinamasis „Vytautas „Didysis“ buvo vienas didžiausių išgamų – lietuvybės ir lietuvių tautos naikintojų – Lietuvos istorijoje.

Nors esame iki ausų užlieti išgamą aukštinančios valstybinės ir kitokios dezinformacijos, kiekvienas išsilavinęs, žinantis savo šalies istoriją lietuvis negali nesuprasti, kad tai – tiesiog antitautinę, antilietuvišką niekšybę aukštinanti propaganda.

Vienintelis Vytauto „nuopelnas“ – nors ir didelė, kaip sakoma, „nuo jūros iki jūros“, tačiau dirbtinai keliems metams sulipdyta vadinamoji LDK, praktiškai baltarusių valstybė, kurioje pagrindinė kalba buvo gudų, o beveik visi į užsienį nepabėgę lietuviai buvo paversti beteisiais vergais (baudžiauninkais).

Todėl sunku įsivaizduoti, kas galėtų priversti išsilavinusį Lietuvos patriotą studijuoti Vytauto Išgamos vardu pavadintoje mokymo įstaigoje.

Kur kas padoriau skambėtų „Didžiojo Stalino Universitetas“

Taigi vertimas studijuoti VDU pažemintų ir įžeistų išsilavinusius lietuvius, dabar studijuojančius Pedagoginiame.

Vis tik dabartinė valdžia garbina ir aukština labiausiai Lietuvą ir lietuvius niekinusius ir naikinusius istorinius padugnes: Mindaugą, Jogailą, pokario teroristus ir pan.

Todėl siūlau kompromisą: pavadinkime Pedagoginio, VDU ir visų kitų jungiamų mokymo įstaigų kerginį „Didžiojo Stalino Universitetu!“

Vytautas pavertė absoliučią daugumą kadaise laisvų mūsų protėvių vergais, o Stalinas juk nesusivogė sau iš buožių atimtos žemės. Beteisė ir negailestingai engiama bei išnaudojama prie Smetonos lietuvių DAUGUMA pirmą kartą pasijuto (ir tapo) pilnaverčiais žmonėmis būtent Stalino dėka.

Iš vienos pusės, Stalinas irgi skriaudė lietuvius. Nors jo nusikaltimais nebuvo taip tiesiogiai naikinama ir niekinama lietuvybė, kaip Vytauto atveju, vis tik aukų buvo daug, ir seimūnų siekis išaukštinti Lietuvos naikintojus būtų užganėdintas.

Tačiau, skirtingai nuo Vytauto, Stalinas be nusikaltimų padarė ir daug gero Lietuvai. Vilniaus ir Klaipėdos sugrąžinimas, šalies industrializavimas, visuotinis raštingumas, visiems prieinamas mokslas, nemokamas gydymas ir t.t.

Vytautas pavertė absoliučią daugumą kadaise laisvų mūsų protėvių vergais, o Stalinas juk nesusivogė sau iš buožių atimtos žemės. Beteisė ir negailestingai engiama bei išnaudojama prie Smetonos lietuvių DAUGUMA pirmą kartą pasijuto (ir tapo) pilnaverčiais žmonėmis būtent Stalino dėka. (Netgi mano teta, TURTINGŲ ūkininkų dukra, pirmą kartą pasijuto laisvu žmogumi būtent :-) Sibire, nes Tarybų Sąjungoje nebereikėjo juodai dirbti nuo aušros iki sutemų be išeiginių – kaip tėvų ūkyje Lietuvoje prieš karą ir iškart po jo.)

Todėl „Didžiojo Stalino“ vardo universitetas akivaizdžiai būtų kur kas santūresnis, padoresnis ir taip baisiai išsilavinusių lietuvių neįžeidžiantis seimūnų kuriamo mokymo įstaigų kerginio pavadinimas, nei dabartinis Vytauto Išgamos.

Diskusija

7.  Anne ant to meet you! Click H...2022 02 16 01:05:08

7b5i9

6.  Anne ant to meet you! Click H...2022 02 16 01:05:07

03r70

5. Marius2018 01 22 00:14:54

Jūs trolinimą iš valžiažmogių supratau. Vargu ar jie supras. Aišku, nėra jokių abejonių, kad universitetų Lietuvoje yra per daug, tačiau kaip vykdoma dabartinė universitetų jungimo reforma yra pasityčiojimas ir iš blaivaus proto, ir universitetų autonomijos. Aš nesuprantu kaip valdžia gali imti ir nuspręsti va šituos jungiame prie šitų? Kur ta universitetų autonomija? Kas prie ko turi jungtis turėtų nuspręsti patys universitetų profesoriai ir docentai. Tačiau tyla, ir it kokie baudžiauninkai profesoriai ir docentai tyliai priima valdžiažmogių nurodymus. Linkęs manyti, kad viskas baigsis taip: apjungus pedagoginų su vėdeuške, pastatą prie Neries parduos (gi gera vieta, bus PC ar dar koks Market Shoping Plaza) tuo ir baigsis.
P.S. Man tai juokingiausiai kai universitetai įvardijama Vytauto arba Gedimino – tarsi jie įkūrė šiuos universitetus.

4. Giedrius2018 01 18 11:57:25

šiuo atveju mokslo lygis nėra svarbus. Visos lietuviškos aukštosios neturi resursų ir yra, švelniai tariant, apgailėtinos palyginus su ES, Rusijos ar Baltarusijos universitetais.
Pedagoginis mano ir daugelio kitų kartų žmonėms yra simbolis, Lietuvos ir Vilniaus dalis, ir jo sunaikinimas yra ir dalelės Lietuvos bei Vilniaus sunaikinimas, bendrai įsibėgėjančio Lietuvos naikinimo dalis.

3. pp2018 01 16 15:09:26

Jeigu manote, kad kiti universitetai yra labai pazenge, ar pedagoginis, tai dristu abejoti . Visur tas pats biudzetininku meslas
VU, tas pats sudas kaiip ir koks vdu, kaip ir romeri ir pan, tiesiog visi zino tai ir prisitaiko, o kad pedagoginis cia tipo geras tai dristu abejot

2. Giedrius2018 01 15 23:09:03

Betgi turbūt VISŲ MŪSŲ protėvius Vycka pavertė baudžiauninkais, taigi vergais! O kiek išžudė!

1. B. Inokentijus2018 01 15 22:48:07

Leidžiu sau manyti, kad atsirastų pakankamai įsižeidusių išsimokslinusių lietuvių (ne visų jų tetoms, dėdėms ir t.t. liko tokie geri prisiminimai), jei u–tą pavadintų Stalino vardu.

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

 • Tekstai
  šia tema
 • Išgama

  Išgama – sąvoka. Išgama – turbūt geriausias trumpas lietuviškas pavadinimas Lietuvą išduodančiam politikui.

 • Karalius Mindaugas – niekšybės kultas? (1)

  Istorinis Lietuvos karalius Mindaugas yra garbinamas istorikų ir politikų. Tačiau istoriniai šaltiniai liudija, kad Lietuvos valstybės simboliu paskelbtas žmogus buvo bailys, klastingas žudikas ir išdavikas, išgama, karūną gavęs mainais į pusę Lietuvos.

 • Karalius Mindaugas – niekšybės kultas? (2)

  Margiris ir narsieji Pilėnų gynėjai užmiršti, užtai kiekviename žingsnyje mus persekioja lietuvybės ir moralės naikinimą išaukštinančio mito apie Mindaugą ir „krikštą“ atgarsiai. Netgi Eurovizija yra tapusi oficialia lietuviškumo naikinimo priemone.

 • Karalius Mindaugas – niekšybės kultas? (3)

  Išaukštinę Mindaugą su ciniškųjų istorikų pagalba, šiandieniniai Lietuvos valdovai mano pateisinę ir savo pačių niekšybes. Lietuvybė toliau žeminama, Lietuva pardavinėjama, ir taip pat kaip ir 13 a. Mindaugo nusikaltimai, tai vadinama „ėjimu į Europą“.

 • Pagonybė ir pagonys

  Pagonybė ir pagonys – sąvokos ir vartojimas. Žodžiai pagonys ir pagonybė buvo išgalvoti ir dar dabar yra vartojami krikščionių siekiant pažeminti kitų tikėjimų žmones.

 • Genocidas

  Genocidas – sąvoka ir trumpas komentaras

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2023 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis