.

2018 m. birželio 12 d.

Skundas Seimui dėl Peticijų komisijos sprendimo

Kaip gali būti, kad oficialiame Seimo komisijos rašte prirašyta visiškų absurdų?

Gavau :-) visiškai absurdišką atsakymą į savo peticiją. Tenka rašyti :-) eilinį skundą.

>

Skundas Seimui

Giedrius Šarkanas

LR Seimui

SKUNDAS
2018-06-12
Vilnius

Ponios ir ponai Seimūnai,

Šių metų gegužės 10 d. išsiunčiau Jums peticiją, kuria prašiau:

1) Pradėti (inicijuoti) dabartinės LR prezidentės Dalios Grybauskaitės apkaltos procesą Seime dėl mano nuomone akivaizdžių jos nusikaltimų ir daugybinių Konstitucijos pažeidimų bei Prezidento priesaikos sulaužymų: teismų sprendimų komentavimo; daugybinio teisėjų diskriminavimo už praktiškai tuos pačius pažeidimus vienus užsipuolant ar netgi atleidžiant, o kitus – paaukštinant pareigose; nukentėjusiųjų nuo teisėjų ar prokurorų pažeidimų diskriminavimo dėl jų socialinės padėties, lyties ir pan. – vienais atvejais reikalaujant teisingumo dėl nedidelių pažeidimų, o kitais atvejais nereaguojant į sunkius ir daugybinius teisėjų ir prokurorų nusižengimus, netgi akivaizdžius nusikaltimus; akivaizdų kriminalinės žvalgybos informacijos išdavimą teisėsaugos tiriamiems asmenims; kandidatūrų į aukštus valstybės postus derinimą su galimai „kriminaliniais elementais“; ir kitus šiurkščius pažeidimus;

2) Priimti Seime rezoliuciją, smerkiančią mano nurodytus mano nuomone akivaizdžius ponios Dalios Grybauskaitės nusikaltimus, Konstitucijos pažeidimus bei jos Prezidento priesaikos sulaužymus;

3) Jei apkalta Prezidentei būtų inicijuota kitu pagrindu, apklausti ponią Grybauskaitę ir dėl mano nurodytų jos neteisėtų veikų.

Neseniai gavau Seimo peticijų komisijos raštą „Dėl Jūsų kreipimosi“ (priedas), kuriame buvau informuotas, kad š.m. gegužės 30 d. vykusiame Peticijų komisijos posėdyje:

„buvo priimtas sprendimas Jūsų kreipimosi „Dėl apkaltos Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei pradėjimo ar inicijavimo, ar dėl rezoliucijos priėmimo“ nenagrinėti Peticijų įstatyme numatytais pagrindais, nes jame pateiktų pasiūlymų pradėti (ar inicijuoti) Respublikos Prezidentės apkaltos procedūras arba bent jau priimti jos priesaikos sulaužymą ir, Jūsų nuomone, akivaizdžius nusikaltimus smerkiančią rezoliuciją, apklausti Prezidentę Grybauskaitę dėl Jūsų kreipimesi nurodytų jos veikų nagrinėjimas nepriklauso Komisijos kompetencijai.“

Mano nuomone, darytinos dvi akivaizdžios išvados:

1) buvo pažeista mano peticijos teisė, bent jau teisė, kad mano peticija bus teisėtai išnagrinėta teisėtos procedūros tvarka ir bus priimtas teisės aktais paremtas sprendimas;

2) Seimo peticijų komisijos nariai ir ypač aptariamą raštą surašęs asmuo (galimai jį pasirašęs Peticijų komisijos pirmininkas Petras Čimbaras) visiškai nesupranta, kaip LR funkcionuoja peticijos teisė ir kokios teisės bei kompetencijos yra suteiktos Seimo peticijų komisijai.

Toliau mano gautame rašte be kita ko buvo surašyta:

„[...]Statuto 228 straipsnyje nurodyta, kad teikti Seimui pradėti apkaltos procesą Respublikos Prezidentui turi teisę ne mažesnė kaip ¼ Seimo narių grupė.

Taigi pagal Konstituciją Komisijai nėra suteikta teisė inicijuoti apkaltos Lietuvos Respublikos Prezidentui.“

„[…} Rezoliucijos iniciatyvos teisę turi Respublikos Prezidentas, Vyriausybė, Seimo nariai, komitetai ir frakcijos.

Taigi, komisijos tokios teisės neturi. Pagal Peticijų įstatymą peticijų komisijos taip pat tokios teisės neturi.

Komisijai teisės apklausti Respublikos Prezidentę jokie teisės aktai taip pat nesuteikia.“

Taigi akivaizdu, kad raštą surašęs asmuo visiškai nesupranta peticijų teisės. Jam arba jai atrodo, kad peticijos yra skirtos Peticijų komisijai, kuri po to imasi vienokių ar kitokių veiksmų. Tai – beje nebe pirma mano peticija ir nebe pirmas atsakymas, kuris skamba taip, lyg jį pasirašęs ponas Čimbaras vadovautų kažkokiam ypatingam valdžios organui, kuriam perduota žymi LR Seimo kompetencijų dalis.

Kadangi neteisėtą Seimo komisijos veiksmą galiu skųsti tik LR Seimui, dar kartą kreipiuosi į Jus, ponai ir ponios Seimūnai. Dėl viso pikto pridedu savo asmens kodą.

Prašau pripažinti, kad Seimo peticijų komisijos sprendimas nenagrinėti mano peticijos, „nes jame pateiktų pasiūlymų pradėti (ar inicijuoti) Respublikos Prezidentės apkaltos procedūras arba bent jau priimti jos priesaikos sulaužymą ir, Jūsų nuomone, akivaizdžius nusikaltimus smerkiančią rezoliuciją, apklausti Prezidentę Grybauskaitę dėl Jūsų kreipimesi nurodytų jos veikų nagrinėjimas nepriklauso Komisijos kompetencijai,“ yra neteisėtas, nes Peticijų komisija gali priimti oficialų sprendimą atmesti anoniminį kreipimąsi arba argumentuotai peticijos „nepripažinti peticija“, bet negali tiesiog jos nenagrinėti absurdišku pagrindu bei pasiųsdama man raštą „Dėl Jūsų kreipimosi“. Prašau įpareigoti Seimo peticijų komisiją deramai svarstyti mano peticiją ir priimti teisėtą bei teisiškai argumentuotą sprendimą.

Dar norėčiau priminti, kad Lietuvos žmones šiurpina pasibaisėtina daugelio LR seimūnų nekompetencija. Mano nuomone, teisinėje valstybėje būtų visiškai netoleruotina, kad jau pusantrų metų einantis Seimo komisijos pirmininko pareigas ir pasirašinėjantis oficialius komisijos sprendimus asmuo visiškai nesupranta, kokias funkcijas atlieka jo vadovaujama komisija ir kokios kompetencijos jai deleguotos.

Todėl papildomai siūlau:

1) Privaloma tvarka išaiškinti Peticijų komisijos pirmininkui ir jos nariams, kokias funkcijas atlieka Seimo peticijų komisija ir kokios pareigos bei kompetencijos jai deleguotos.

2) Pasamdyti Peticijų komisijai bent vieną nors minimaliai konstitucinę teisę ir Seimo statutą suprantantį specialistą, kuriam būtų pavesta tikrinti, ar Komisijos pirmininko pasirašinėjamuose dokumentuose nėra priblevyzgota bent jau visiškų nesąmonių ar/ir teisinių absurdų.

Giedrius Šarkanas

PRIEDAS: LR Seimo peticijų komisijos 2018 m. gegužės 31 d. raštas „DĖL JŪSŲ KREIPIMOSI“.

Diskusija

3.  Connie is interested in your ...2022 02 16 01:08:15

90beji

2.  Connie is interested in your ...2022 02 16 01:08:14

3fv3am

1. Radža2018 06 13 10:18:04

Norėtume paremti peticiją.

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2022 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis