.

2018 m. gruodžio 6 d.

Prancūzijos demokratija ir Lietuvos šūdokratija

Eilinė demokratijos pergalė Prancūzijoje piliečiams priverčiant vyriausybę atsisakyti planų kelti mokesčius už degalus dar kartą parodo – kokia apgailėtina šūdokratija yra tapusi Lietuvos valstybė!

Tęsinys, pradžia – Mėšlasauga kontratakuoja

Visas pasaulis žavisi prancūzų pergale prieš savo vyriausybę. Makronui nusprendus apiplėšti tautą dar labiau padidinant mokesčius už degalus, tauta eilinį kartą parodė, kas yra tikrasis Prancūzijos suverenas. Prancūzai išėjo į gatves ir neleido vyriausybei nudirti jiems dar vieno kailio.

Tai, kas dabar įvyko Prancūzijoje, vadinama demokratija. Potarybinėje Lietuvoje nors šiek tiek panaši į prancūziškąją pasipriešinimo mūsų šalį valdančiai vagių gaujai akcija įvyko tik vieną kartą (2009 m. prie Seimo), ir su jos dalyviais policija žiauriai susidorojo – nes protestuotojų nepalaikė prie valdžios niekšybių ir smurto įpratusi tauta.

Lietuviai viską sugadins. Jie beveik niekada nebuvo nepriklausomi. O kai buvo, gyveno diktatūroje. Apgailėtina tauta.
Fransua Miteranas, Prancūzijos prezidentas
1991 m. sausio 13 d.

Nors tada prie Seimo susirinkę demonstrantai protestavo prieš pražūtingomis Lietuvai tapusias Kubiliaus „naktines“ reformas, gynė visos tautos interesus – sugyvulėję tautiečiai ramiai stebėjo, kaip juos sušaudė, o vėliau pavertė nusikaltėliais LR mėšlasauga.

Miteranas buvo visiškai teisus – kaip tauta esame pavirtę krūva drebančių ir visko bijančių bailių. Ir už tai gyvename akivaizdžiai apgailėtiniausioje Europos šūdokratijoje.

Labai greitai mūsų tauta nustos egzistuoti, ir dėl to būsime kalti tiktai mes patys. Kaip žiauriai, bet teisingai pastebėjo Hitleris, „KIEKVIENA TAUTA NUSIPELNO SAVO LIKIMO.“

Jau berods bent 4 lietuviai gyvi susidegino protestuodami prieš Lietuvos Valstybės niekšybę ir jos vykdomą Lietuvos naikinimo politiką. Neteko girdėti, kad ką nors be jų artimųjų bei manęs tai būtų nors kažkiek sujaudinę.

Ir man nelieka nieko kito – tik toliau rašinėti niekam daugiau Lietuvoje neįdomius skundus.

Skundas administraciniam teismui

Giedrius Šarkanas

Vilniaus apygardos administraciniam teismui

SKUNDAS
2018-12-06
Vilnius

Užvakar, grįžęs iš užsienio, išsiėmiau iš pašto dėžutės paprastu laišku atėjusį prokuratūros atsakymą (1 priedas) į savo skundą (2 priedas) Generaliniam prokurorui.

Savo skunde prašiau panaikinti žemesniojo prokuroro sprendimą atsisakyti pradėti tarnybinius patikrinimus bei drausmės bylas prokurorui Benediktui Leišiui ir jo viršininkui Egidijui Motiejūnui. Kaip buvau ne kartą informuotas įvairių prokurorų, atsisakymai pradėti drausmės bylas prokurorams gali būti „skundžiami Generaliniam prokurorui arba jo pavaduotojui.“ Todėl adresavau savo minėtąjį skundą (2 priedas) Generaliniam prokurorui asmeniškai.

Tačiau prokuratūros atsiųstas atsakymas į mano skundą pasirašytas Daivos Alechnavičienės, kuri, mano žiniomis, šiuo metu nėra Generalinė prokurorė. Manęs toks atsakymas netenkina. Noriu, kad mano teisė atsisakymą pradėti prokurorui drausmės bylą skųsti politiškai skiriamam LR prokuratūros vadovui būtų įgyvendinta taip, kaip numatyta šiuo metu galiojančiuose teisės aktuose. Mano nuomone, ta aplinkybė, kad nesu turtingas ir neturiu už ką pasisamdyti normalaus advokato, nesuteikia visagaliams LR prokurorams teisės elgtis su manimi kaip su antrarūšiu asmeniu ir ignoruoti man teisės aktais suteiktas teises.

Todėl prašau

Įpareigoti LR Generalinį prokurorą vykdyti galiojančiais teisės aktais nustatytas savo funkcijas ir asmeniškai atsakyti į mano minėtąjį 2018-10-25 skundą (2 priedas), priimti arba bent jau pasirašyti oficialią nutartį ar kitaip pavadintą atsakymą į šį mano skundą ir taip prisiimti asmeninę atsakomybę už savo (ar kieno nors kito priimtą) sprendimą – kaip numatyta šiuo metu galiojančiuose LR prokuratūros veiklą reguliuojančiuose teisės aktuose.

Giedrius Šarkanas

Priedai: 1) Prokuratūros 2018-11-23 atsakymas į mano skundą Generaliniam prokurorui;

2) Mano 2018-10-25 skundas asmeniškai Generaliniam prokurorui.

bus tęsiama

Diskusija

2. Giedrius2018 12 06 16:09:15

Tiesiog žmonės protestavo taip, kaip mokėjo, paaukojo tai, ką turėjo, ir dar pasmerkė save kančioms.
Kalantai paminklą pastatė, Tibeto vienuolius aukština kaip didvyrius, o tautiečiams „galėtų nuveikti ką nors naudingesnio“. Tokia tauta tiesiog pasmerkta išnykti, ir niekas mūsų nė neužjaus šį kartą. Tiesiog nėra už ką.

1. po perkunais2018 12 06 14:02:22

Tie, kas protestuodami susidegina – galėtų nuveikti ką nors naudingesnio. Pvz.: apsipylę benzinu karštai apkabinti konstitucinio teismo bent vieną teisėją. Kurie nematė grėsmės Lietuvos nepriklausomybei stojant į eurosojuzą arba prarandant litus. Bet mato egzistencines grėsmes KT, vos tik kas nors paklibina jų atlyginimus (na tikriau: algas – atlyginimas jiems būtų tik kartuvės), arba seimas nusprendžia priimti kitokį įstatymą, nei jie pageidauja.

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2023 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis