.

2019 m. balandžio 23 d.

Lietuva – jau seniausioji pasaulio valstybė

Lietuvos valstybė jau praktiškai sunaikino mūsų tautą. Lietuva jau suseno tiek, kad istoriškai numirė, ir statistikos klastojimas nebepadės.

Po 30 Lietuvos plėšimo, lietuvybės naikinimo ir niekinimo metų lietuvių tauta jau praktiškai sunaikinta. Tai nereiškia, kad nebeliko nė vieno lietuvio; tiesiog nustojome egzistuoti kaip istoriškai tęstina tauta.

Laikai, kai kruvinasis Jahvė sustabdydavo Saulę, kad jo vedami valkatos galėtų galutinai išskersti tautą, kurios žemę ruošėsi užgrobti, jau seniai praėjo. Dabar tautos miršta susendamos – nebelikus vaikų, lieka būrys senelių, su kuriais tauta galutinai išnyksta.

Visgi tauta jau būna mirusi jos kalba kalbantiems senukams dar esant gyviems – kaip praktiškai jau atsitiko Lietuvoje.

Oficialioji senėjimo statistika klaidina

Vyriausybei lojalūs sociologai veidmainiškai „ramina“, kad dar nesame tokie seni. Toks įspūdis gali susidaryti peržvelgus populiariąją senėjimo statistiką. Pavyzdžiui, pagal šį pagal vidurinį amžių sugrupuotų pasaulio valstybių sąrašą Lietuva su savo 33,7 m. yra net keturiolikta pagal senumą.

Tačiau įdėmiau pasižiūrėjus, matosi, kad didelė dalis lenkiančiųjų mūsų šalį nėra normalios valstybės. Praktiškai tai – vienokią ar kitokią autonomiją turintys regionai, panašiai kaip Aukštaitija, Žemaitija ar Druskininkai Lietuvoje.

Iš „normalių“ valstybių Lietuva oficialiai septinta seniausia pasaulyje po Japonijos, Vokietijos, Italijos, Slovėnijos, Graikijos ir Austrijos.

Ankstyvas lietuvių mirtingumas negali atjauninti mūsų tautos

Tautos senėjimas – tai jaunimo mažėjimo rodiklis. Jei žmonės gyvena ilgiau, tai nereiškia, kad jų tauta senesnė už anksčiau mirštančius. Jei mano senelis jau numirė, tai nereiškia, kad mano šeima tapo jaunesne už tą, kurios senelis dar gyvas.

Tuo tarpu vidurinis amžius kaip senėjimo rodiklis atspindi ir gyvenimo trukmę. Kiekvienas anksčiau numiręs pagyvenęs žmogus statistiškai atjaunina tautą.

Norėdami pašalinti skirtingos gyvenimo trukmės įtaką, turime atitinkamai koreguoti vidurinio amžiaus reikšmes.

Jei gyventume tiek, kiek civilizuotos tautos, jau būtume oficialūs pasaulio senėjimo čempionai

Pavyzdžiui šioje lentelėje nurodytą vidutinė gyvenimo trukmė skirtingose pasaulio valstybėse. Labai nesunku išsiaiškinti, koks būtų vidurinis lietuvių amžius, jei gyventume tiek, kiek žmonės gyvena mus senėjimu oficialiai „lenkiančiose“ šalyse. Grubiai imant, reikia prie dabartinio lietuvių vidurinio amžiaus – 43,7 metų – pridėti pusę gyvenimo trukmės skirtumo metais.

Jei gyventume tiek, kiek japonai (83,7 m.), vidurinis amžius Lietuvoje dabar būtų 43,7 + (83,7–74,8)/2 = 48,1 m. Taigi jau esame senesni už japonus.

Jei gyventume tiek, kiek italai, „turėtume“ 47,5 m, jei tiek, kiek graikai – 44,8 m. Apibendrinant, kiekvienas gali įsitikinti, kad pagal nurodytas lenteles praktiškai esame antri pagal nusenėjimą pasaulyje po vokiečių, nuo kurių dar atsiliekame keliais mėnesiais.

Vis dėlto, Eurostato rodikliai rodo, kad jau praeitais metais metais iš tikrųjų buvome kur kas senesni (43,9 m.), o vokiečiai – kur kas jaunesni (46.0 m.) – žiūrėti oficialius Eurostato duomenis. Akivaizdu, kad jau kuris laikas esame labiausiai nusenusi, praktiškai jau beveik mirusi, pasaulio tautinė valstybė.

Mūsų mirtis vyksta dabar

Paskutiniu metu pradėjo drastiškai mažėti gimimų skaičius, ir, LR vyriausybei su kiekvienais metais vis įžūliau niekinant ir persekiojant vaikus auginančias šeimas, pardavinėjant iš beteisių lietuvių tėvų atimtus vaikus į užsienį, matomai po kelių metų mūsų nebegims nė 20 tūkstančių per metus.

Sparčiai mažėjant jaunimo, nebepadės netgi įnirtingos Verygos pastangos išžudyti kuo daugiau i pensiją išėjusių lietuvių. Tapsime statistiškai seniausiąja tauta netgi be korekcijos pagal vidutinę gyvenimo trukmę.

Nepraėjus nė 50 metų po to, kai „Sąjūdžiu“ pasivadinusi vagių, sukčių ir kitokių padugnių gauja įžūliai apmulkino mūsų sukvailiojusią tautą, jos tiesiog nebeliks.

Diskusija

1. Mycka2019 04 24 14:05:47

Man atrodo, kad lentelės apačioje esančiose „jaunose“ valstybėse tai visai ne pyragai būtų gyventi.

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2022 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis