.

2019 m. rugpjūčio 12 d.

Kai Sodra bando apiplėšti dėl PSD, skundas-ieškinys

Skundas-ieškinys antikonstitucinei Lietuvos valstybei dėl Konstitucijoje garantuotos medicininės pagalbos nesuteikimo ir „Sodros“ bandymo mane apvogti verčiant sumokėti PSD mokestį už mano paties teisių pažeidimus.

Balandžio pabaigoje „Sodra“ vis dėlto nusprendė užblokuoti mano sąskaitas dėl „PSD įsiskolinimo“.

Seniai to :-) laukiau, bet vis tiek buvo nemalonu. Vis tik be banko sąskaitos šiais laikais nesmagu: nei nusipirksi užsienyje kelis kartus pigesnių prekių, nei viešbučio užsisakysi. Bet :-) šuo ir lietuvis ir kariami pripranta.

Esu diskriminuojamas dėl savo pažiūrų ir įsitikinimų – todėl, kad nenoriu prisitaikyti prie pagrindinių Lietuvos valstybės funkcionavimo principų: melo, apgaulės ir niekšybės.

Dėl viso pikto pabandžiau nemokamai pasigydyti poliklinikoje ir, gavęs paaiškinimą, kad skurdžiams be PSD medicinos paslaugos nepriklauso, eilinį kartą :-) keliauju į teismą.

Visai rimtai siūlau mano padėtyje esantiems žmonėms, dėl viso pikto gavus raštišką atsisakymą užregistruoti pas „nemokamą“ gydytoją, pasekti mano pavyzdžiu. Skundo tekstą galima nusikopijuoti iš šio puslapio ir po to jį paredaguoti pagal savo padėtį ir :-) pažiūras.

Skundas / ieškinys Vilniaus apygardos administraciniam teismui

Giedrius Šarkanas

Vilniaus apygardos administraciniam teismui

SKUNDAS / IEŠKINYS
2019-08-12
Vilnius

Pretenzijos

1) Prašau pripažinti, kad Lietuvos valstybė, konkrečiai – Valstybinis socialinio draudimo fondas (toliau – Sodra) ir Sveikatos apsaugos ministerija (konkrečiai Lazdynų ligoninė ir Lazdynų poliklinika) – pažeidė mano konstitucines ir kitas teises 1) suteikdama man mano būklę pabloginusią „medicininę pagalbą“, 2) apiplėšdama mane už „PSD įsiskolinimą“ ir 3) atsisakydamos nemokamai mane registruoti pas gydytoją, kai man pašlijo sveikata.

2) Prašau pripažinti, kad teisės aktai, kuriais rėmėsi minėtųjų įstaigų darbuotojai, prieštarauja Konstitucijai, ir juos panaikinti. Konkrečius teisės aktus turėtų nurodyti „Sodra“ ir Sveikatos apsaugos ministerija; tokioje antikonstitucinio ir antiteisinio š. krūvoje, kaip Lietuvos valstybė, eiliniam žmogui praktiškai neįmanoma surasti teisės aktų tekstų. Neseniai muitinė man skyrė baudą už keliolikos buteliukų maisto papildų (apie 70 eurų vertės) atsisiuntimą iš JAV. Kai nuvykau į muitinę protokolui surašyti, darbuotojos man išaiškino, kad galima siųstis tik 10 buteliukų maisto papildų. Po to vyresnioji muitinės specialistė ir jos į pagalbą pasikviesta informacinių technologijų specialistė „teisės akto“, kurį pažeidus buvau apkaltintas, teksto maždaug valandą ieškojo muitinės, Lietuvos valstybės ir internetinėse bazėse. Mano žiniomis, Europoje yra vienintelė tokio šlykštumo antiteisinio š. krūva, kurioje žmogų tampo po valdiškus namus ir baudžia už tai, kas praktiškai nepaskelbta ir eiliniam žmogui neprieinama.

3) Prašau nurodyti Sodrai atblokuoti mano sąskaitas ir atsiprašyti manęs ir kitų į mane panašių žmonių už tai, kad mus apvogė, persekiojo ir pažemino.

4) Prašau pripažinti, kad mano teisių pažeidimo pasekmėje patyriau didelę materialinę ir nematerialinę žalą, ir priteisti iš Lietuvos valstybės kompensaciją: 17 446 eurus.

Įvykiai

1. 2017 m. rudenį „Greitosios pagalbos“ automobilis nuvežė mane į Lazdynų ligoninę, nes kelias paras žagsėjau ir labai blogai jaučiausi. Mane apžiūrėjusi gydytoja be jokių tyrimų paguldė mane į stebėjimo palatą ir paskyrė man „Omeprazolio“ lašelinę, o ryte buvau išvarytas iš ligoninės be teisingos diagnozės. Kaip paaiškėjo vėliau, aš žagsėjau dėl sumažėjusio skrandžio rūgštingumo, o man lašino dar labiau rūgštingumą mažinantį preparatą, nors iš mano pateiktos anamnezės turėjo būti visiškai aišku, kad man buvo sumažėjęs rūgštingumas. Taigi man ne tik kad nebuvo suteikta kvalifikuota pagalba, bet aš buvau dar labiau kankinamas ir praleidau naktį reto nepatogumo lovoje (tarp stebėjimo palatos personalo 3 valandas neatsirado žmogaus, kuris būtų sugebėjęs pakelti lovos galvūgalį, kaip buvo būtina padaryti mano tuometinėje būklėje) varstomas ypač skausmingų traukulių.

Visuotinai žinoma, kad šiuo metu Lietuvoje žmogui iš gatvės yra vienintelis būdas gauti adekvačias medicinos paslaugas – duoti gydytojui pakankamai didelį kyšį. Aš neturėjau iš ko duoti kyšio, ir už tai niekas manęs netyrė ir buvаu kankinamas – kaip Lietuvoje įprasta niekinti skurdžius ligoninėse, teismuose ir kitose valstybinėse įstaigose.

Neseniai man artimas žmogus susirgo ir už paskutinius pinigus susimokėjo PSD mokesčio „įsiskolinimą“. Netrukus jam pasidarė blogai, ir „Greitoji pagalba“ jį rytą nuvežė į ligoninę. Visą dieną prie jo nepriėjo joks gydytojas. Naktį jam pasidarė labai blogai, ir jis ilgai spaudė pagalbos mygtuką, tačiau niekas neatėjo. Jam praradus sąmonę, pagalbą kviesti pradėjo jo palatos kaimynai, bet vis tiek niekas neatėjo. Maždaug 3 val. nakties šis mano bendraamžis mirė. Susimokėjęs PSD „Sodrai“, jis neturėjo už ką duoti kyšio gydytojui ir buvo pasmerktas mirti nesulaukęs jokios medicininės pagalbos. Tai – tipiškas moralinio š. krūva pavirtusios Lietuvos valstybės požiūrio į neturtingą lietuvį pavyzdys: neturintis iš ko duoti kyšio žmogus pasmerkiamas kančioms ir mirčiai.


2. 2019 m. balandžio 16 d. iš „Sodros“ gavau elektroninį laišką (1 priedas), kuriuo buvau raginamas susimokėti už tai, ko negavau, negalėjau naudotis ir nesinaudojau („Privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) „įsiskolinimą““). Praktiškai tuo laišku buvau reketuojamas ir raginamas emigruoti iš Lietuvos: „Jums būtina kuo greičiau deklaruoti išvykimą, o už laikotarpį, per kurį susidarė įsiskolinimas, pateikti dokumentus, įrodančius Jūsų draustumą kitoje Europos Sąjungos šalyje arba   Norvegijoje, Šveicarijoje, Islandijoje bei Lichtenšteine.“


3. 2019 m. balandžio 24 d Iš mano 1 („Swedbank“) ir 2 („Citadelė“) sąskaitų buvo nurašytas „PLAIS palaikymo mokestis“ (po 1,02 euro) ir po to – viskas, kas buvo mano sąskaitose, 1 sąskaitoje – 38,84 euro, 2 sąskaitoje – 42,97 euro, abi  mano sąskaitos buvo užblokuotos, 1 sąskaitoje rezervuojant daugiau, kaip 1300 eurų.


4. 3019 m. liepos 2 d. kreipiausi į Lazdynų polikliniką prašydamas nemokamai užregistruoti pas šeimos gydytoją, kadangi prastai pasijutau, akivaizdžiai dėl minėtųjų „Sodros“ veiksmų. Kadangi mano simptomai akivaizdžiai neatitiko vadinamosios „būtinosios pagalbos“ kriterijų, būtinosios pagalbos eksplicitiškai atsisakiau. Po kelių dienų gavau Lazdynų poliklinikos atsisakymą mane nemokamai registruoti, kadangi nesu draustas PSD (4 priedas).

Buvo grubiai pažeistos mano konstitucinės teisės

Nors jau beveik 30 metų kaip Lietuvos valstybė tarnauja lietuvių tautos plėšimo ir naikinimo įrankiu krūvelės vagių rankose, vis dėlto formaliai Konstitucija vis dar yra aukščiausiasis Lietuvoje galiojantis teisės aktas. 5 Konstitucijos straipsnyje įtvirtinta: „Valdžios galias riboja Konstitucija.“ 6 Konstitucijos straipsnyje nustatyta: „Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas. Kiekvienas savo teises gali ginti remdamasis Konstitucija,“ o 7 straipsnyje – „Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai.“

Konstitucijos preambulėje pažymėta, kad Konstituciją priima lietuvių tauta (be kita ko) „įkūnydama prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje – nepriklausomoje Lietuvos valstybėje“ ir „siekdama atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės.“

21 Konstitucijos straipsnyje teigiama: „Žmogaus asmuo neliečiamas. Žmogaus orumą gina įstatymas. Draudžiama žmogų kankinti, žaloti, žeminti jo orumą, žiauriai su juo elgtis, taip pat nustatyti tokias bausmes.“

29 Konstitucijos straipsnyje surašyta: „Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.“

32 Konstitucijos straipsnyje įtvirtinta: „Kiekvienas lietuvis gali apsigyventi Lietuvoje.“

48 Konstitucijos straipsnyje nustatyta:„Kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą ir turi teisę turėti tinkamas, saugias ir sveikas darbo sąlygas, gauti teisingą apmokėjimą už darbą ir socialinę apsaugą nedarbo atveju...Priverčiamasis darbas draudžiamas.“

Pagaliau 53 Konstitucijos straipsnyje garantuojama: „Valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir laiduoja medicinos pagalbą bei paslaugas žmogui susirgus. Įstatymas nustato piliečiams nemokamos medicinos pagalbos valstybinėse gydymo įstaigose teikimo tvarką.“

53 Konstitucijos straipsnis

Šis straipsnis buvo akivaizdžiai ir grubiai pažeistas:

1) – reikalaujant iš manęs sumokėti „PSD įsiskolinimą“ už 5 metus ir pavagiant iš manęs mano sąskaitose buvusius pinigus, nors aš tuo laikotarpiu ne tik negavau apmokestinamų pajamų, bet ir nesinaudojau nemokamos medicinos pagalbos paslaugomis (neskaitant minėtojo vadinamosios „skubios pagalbos“ atvejo, kai Lazdynų ligoninėje manęs ne tik tinkamai neištyrė ir negydė, bet ir dar labiau kankino). Nors Lietuvą šiuo metu valdanti nusikaltėlių gauja yra įpratusi ciniškai niekinti Konstituciją, vis dėlto vogti iš žemiau oficialios skurdo ribos gyvenančių žmonių paskutinius pinigus begėdiškai apverčiant konstitucinę normą (vietoj nemokamos sveikatos apsaugos reikalauti sumokėti už neteiktas ir neteikiamas medicinos paslaugas) akivaizdžiai draudžia tiek Konstitucijos preambulė, tiek 5 ir 6 jos straipsniai.

2) – atsisakant suteikti man nemokamas medicinos paslaugas Lazdynų poliklinikoje. Konstitucija garantuoja man nemokamą medicinos pagalbą valstybinėse gydymo įstaigose nepriklausomai nuo to, ar aš gaunu pajamų, ar ne, ar registruojuosi darbo biržoje, ar ne, ir ši eksplicitinė teisė buvo tiesiogiai suvaržyta, matomai remiantis akivaizdžiai antikonstituciniais teisės aktais.

29 Konstitucijos straipsnis

Šis straipsnis buvo grubiai pažeistas diskriminuojant mane dėl mano socialinės padėties, įsitikinimų ir pažiūrų.

1) Iš manęs buvo pareikalauta sumokėti Sodros vagių gaujai po maždaug 30-40 eurų už mėnesį už 5 metus ar pan. Kadangi aš negaunu jokių pajamų, man tokia suma yra santykinai labai didelė, kur kas didesnė už 100 procentų nuo mano pajamų, tuo tarpu turtingesnieji asmenys turėjo mokėti 7-9 procentus nuo savo pajamų. Taigi Sodros vagys nori išplėšti iš manęs man santykinai didelius pinigus naudodamiesi mano socialine padėtimi – tuo, kad aš gyvenu žemiau skurdo ribos. Mane ir į mane panašius žmones Sodros padugnės plėšia naudodamiesi tuo, kad mes visiškai neturime pinigų ir negalime pasisamdyti normalių advokatų – todėl vagiai gali saugiai atiminėti paskutinius mūsų pinigus ir visaip iš mūsų tyčiotis.

5 priede pateiktame Ramūno Bogdano straipsnyje „Gerovės valstybė su rūmų gydytojais?!“ rašoma, kad LR prezidentas turi mažiausiai du valstybės išlaikomus asmeninius gydytojus, nors panašių praktikų nėra teisinėse Europos valstybėse. Taigi aš ir kiti lietuviai-skurdžiai esame begėdiškai diskriminuojami begėdiškai antikonstitucinio Lietuvą dergiančio režimo.

Iš kitos pusės, jau daugiau, kaip 5 metai esu pasirašęs pasižadėjimą neišvykti, ir todėl negaliu pasinaudoti Sodros siūloma galimybe emigruoti iš „Lietuvos valstybe“ vadinamos antiteisinio š. krūvos. Taigi esu diskriminuojamas dėl savo socialinės padėties dar ir šiuo aspektu.

2) Aš esu diskriminuojamas ir dėl savo pažiūrų ir įsitikinimų, kurie neleidžia man registruotis darbo biržoje. Kai kurie mano socialinės padėties žmonės ten registruojasi tik tam, kad gautų bedarbystės pašalpas ir galėtų naudotis medicinine pagalba nemokėdami PSD mokesčio. Man tai nepriimtina – mano etikos principai neleidžia man meluoti ir veidmainiauti taip, kaip yra visuotinai priimta Lietuvos valstybėje, ir aš galėčiau registruotis darbo biržoje tik tuo atveju, jei iš tikrųjų norėčiau susirasti bele kokį darbą, ko daryti nesiruošiu – man priimtino darbo galimybių Lietuvoje šiuo metu nėra. Taigi esu diskriminuojamas dėl savo pažiūrų ir įsitikinimų – todėl, kad nenoriu prisitaikyti prie pagrindinių Lietuvos valstybės funkcionavimo principų: melo, apgaulės ir niekšybės.

48 Konstitucijos straipsnis

Šis straipsnis buvo pažeistas verčiant mane dirbti žeminančiomis sąlygomis prieš mano valią ir įsitikinimus.

1) Kaip minėjau, galėčiau nemokėti PSD mokesčio ir naudotis nemokama medicinos pagalba, jei užsiregistruočiau darbo biržoje. Tačiau, kadangi nesu pratęs meluoti ir veidmainiauti, kaip yra įprasta dabartinėje Lietuvos valstybėje, man tai reikštų realų įsipareigojimą dirbti. Tačiau šiuo metu Lietuvos valstybėje nėra man tinkamo darbo: aš esu neblogo lygio bridžo žaidėjas, tačiau Lietuvoje nėra galimybių užsidirbti iš bridžo. Iš kitos pusės, dabartinis LR Darbo kodeksas pavertė dirbančiuosius praktiškai beteisiais gyvuliais, iš kurių begėdiškai tyčiojasi valstybė ir privatūs darbdaviai. Dabartinės algos Lietuvoje leidžia sąžiningiems žmonėms (negaunantiems kyšių ir pan.) tiktai nemirti iš bado; praktiškai legaliai dirbti Lietuvoje lieka tik visiški glušiai, beviltiškai nusenę, riboto intelekto ar išsilavinimo asmenys. Todėl, versdama mane registruotis darbo biržoje, Sodra pažeidžia 48 Konstitucijos straipsnyje įtvirtintas mano teises: atsisakyti dirbti priverstinį darbą bei: „laisvai pasirinkti darbą bei verslą ir ... turėti tinkamas, saugias ir sveikas darbo sąlygas, gauti teisingą apmokėjimą už darbą.“

2) Atimdami mano paskutinius pinigus ir užblokuodami mano banko sąskaitas, Sodros padugnės a) pasmerkė mane badui ir tuo būdu verčia mane dirbti bele kokį darbą, kas tokioje antiteisinio š. krūvoje, kaip Lietuvos valstybė, yra nepriimtina save gerbiančiam žmogui, ir b) trukdo man susirasti darbą užblokuodami mano banko sąskaitas – taigi tiesiogiai pažeidžia 48 Konstitucijos straipsnyje įtvirtintas mano teises.

32 Konstitucijos straipsnis

Šis straipsnis buvo pažeistas reikalaujant mokėti už tai, ko negavau, registruotis darbo biržoje arba išvykti iš Lietuvos. Konstitucija akivaizdžiai draudžia vyti iš Lietuvos piliečius, kurie neturi iš ko sumokėti už tai, kad kvėpuoja Lietuvos oru, „Sodra“ pasivadinusiai vagių gaujai.

21 Konstitucijos straipsnis

Šis straipsnis buvo grubiai pažeistas nuodijant mane ligoninėje, verčiant mokėti už tai, ko negaunu, verčiant išvykti iš Lietuvos arba registruotis darbo biržoje ir pavagiant iš  manęs paskutinius pinigus bei užblokuojant sąskaitas. Net ir tokiai aniteisinio š. krūvai, kaip dabartinė Lietuvos valstybė, Konstitucija draudžia tyčiotis iš nepasiturinčių žmonių nuodijant juos ligoninėse už tai, kad neturi iš ko duoti kyšio, žeminti juos verčiant registruotis darbo biržoje, pavogti iš jų paskutinius pinigus ir atimti galimybę naudotis banko sąskaitomis, kas šiuo metu laikytina pamatine žmogaus teise.

Konstitucijos preambulė

Buvo grubiai pažeisti ir preambulėje įtvirtinti teisės principai. Apiplėšinėjant ir kitaip vejant mane iš Lietuvos, buvo pažeista mano teisė gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje. Begėdiškas tyčiojimasis iš mano neturtingumo, plėšimas iš manęs paskutinių pinigų ir begėdiškas reikalavimas dar daugiau, mano sąskaitų blokavimas grubiai pažeidė preambulėje įtvirtintus teisinės valstybės ir teisingos bei darnios pilietinės visuomenės principus, su kuriais nesuderinamos pagrindinės dabartinio Lietuvą niekinančio ir jau baigiančio sunaikinti režimo praktikos: niekinti ir žeminti neturtinguosius ir silpnuosius, plėšti juos ir versti vergiškai tarnauti realiai Lietuvą valdančiai atmatų krūvai.

5, 6 ir 7 Konstitucijos straipsniai

Šie straipsniai buvo begėdiškai pažeisti Sodrai, Lazdynų poliklinikai ir Lazdynų ligoninei pažeidinėjant mano visas jau minėtas akivaizdžias ir eksplicitiškai suformuluotas konstitucines teises argumentuojant akivaizdžiai antikonstituciniais žemesniaisiais teisės aktais.

Man buvo padaryta didelė materialinė ir nematerialinė žala

Man buvo padaryta tiesioginė materialinė žala: 350 + 96 = 446 eurai ir nematerialinė žala: 2000 + 10000 + 5000 = 17 000 eurų. Iš viso: 17 446 eurai.

1) Tinkamai nenustačius diagnozės Lazdynų ligoninėje, išvarytas iš ligoninės ir negalėdamas gauti nemokamos medicininės pagalbos valstybinėse medicinos įstaigose, buvo priverstas kreiptis į privačią medicinos įstaigą Grybo g. Vilniuje, kur sumokėjau 350 eurų už man praktiškai primestus tyrimus, ir man buvo išrašyta dar viena rūgštingumą mažinančių vaistų porcija. Tik kai ir tie vaistai nepadėjo, pabandžiau gydytis vis dėlto nuo sumažėjusio rūgštingumo iš bendro išsilavinimo ir po ranka pasitaikiusiais vaistais – ir per 2 dienas pasveikau. Taigi patyriau tiesioginę žalą 350 eurų už tai, kad, man nedavus kyšio, Lazdynų ligoninėje man nebuvo atliktas primityvus skrandžio tyrimas.


2) Iš mano banko sąskaitų buvo nurašytą 39 + 45 = 84 eurai. Bankas „Citadelė“ jau priskaičiavo 12 eurų už kortelės, kuria negaliu naudotis, palaikymą. Taigi kol kas per bankus man buvo padaryta 96 eurų tiesioginė materialinė žala.


3) Man buvo padaryta ir netiesioginė materialinė žala. Po incidento Lazdynų ligoninėje savaitę likau nedarbingas, turėjau važinėti taksi ir pirkau sau žalingus vaistus. Jau tuoj bus 4 mėnesiai kaip negaliu naudotis banko sąskaitomis; turėjau jau 4 kartus važinėti į bankus, laukti eilėse ir uždaryti banko sąskaitą („Swedbank“), kuria naudojausi  berods apie 15 metų, nes bankas pradėjo reikalauti mokesčių už sąskaitą (2 priedas). Dėl užblokuotų sąskaitų negalėjau pirkti internetu, gauti pervedimų ir negalėjau gauti darbo ar kitokių pajamų. Taip pat buvau priverstas pats rašyti šį skundą (ieškinį) Lietuvos valstybei ir save atstovauti teisme. Šią žalą vertinu 2000 eurų.

Patyriau žalą sveikatai ir didelę moralinę žalą

Dėl medicininės pagalbos nesuteikimo Lazdynų ligoninėje pusę nakties praleidau žiauriose kančiose ir po to dar savaitę be reikalo kankinausi ir buvau nedarbingas.

Dėl sąskaitų užblokavimo likau be lėšų pragyvenimui, suprastėjo mano sveikata, tačiau Lazdynų poliklinika atsisakė suteikti man medicininę pagalbą, ir, be kita ko negalėjau įvertinti savo sveikatos būklės ir patirtos žalos.

Žalą mano sveikatai vertinu apie 10 000 eurų. Konstitucija draudžia mano sveikatą vertinti pigiau, negu kokio padugnės ministro ar milijonieriaus todėl, kad esu skurdžius.

Patyriau didelę moralinę žalą, kai supratau, kad su manimi Lazdynų ligoninėje elgėsi kaip su šiukšle todėl, kad nedaviau kyšio, kai „Sodra“ iš manęs pareikalavo sumokėti už „PSD įsiskolinimą“, nors negavau pajamų, negavau ir negalėjau gauti jokių nemokamų neskubios sveikatos priežiūros paslaugų, kai „Sodra“ pavogė mano paskutinius pinigus ir areštavo mano banko sąskaitas ir kai Lazdynų poliklinika vis tiek atsisakė suteikti man konsituciškai garantuotą medicininę pagalbą.

Savo patirtą moralinę žalą vertinu maždaug 5 tūkstančiais eurų. Lietuvos teismai priteisinėja didžiules kompensacijas akivaizdiems padugnėms, (matomai kyšininkams ir teisėjų bei advokatų draugeliams) už abejotinus jų teisių pažeidimus, mano skurdas konstituciškai negali tarnauti pagrindu nuvertinant mano patirtą žalą. 

Noriu, kad teismo posėdžiai vyktų žodžiu.

Informuoju, kad advokatas manęs neatstovaus. Normaliam advokatui pinigų neturiu, o visi iki šiol man paskirti valstybės apmokami advokatai arba žemino mane ir nieko nedarė, arba begėdiškai mane apgaudinėjo. Praktiškai šiuo metu LR valstybės apmokamų advokatų tarnyba yra neturtingų žmonių mulkinimo viešnamis, tokie advokatai praktiškai daugiau kenkia, nei padeda savo aukoms.


Giedrius Šarkanas

Priedai:

1. 2019 m. balandžio 16 d elektroninio laiško iš „Sodros“ tekstas.

2. Sprendimo dėl sąskaitos uždarymo ir išrašo iš šiuo metu jau uždarytos mano sąskaitos „Swedbank“ (1 sąskaitos) kopijos.

3. Išrašas iš mano sąskaitos „Citadelėje“ (2 sąskaitos).

4. Lazdynų poliklinikos 2019 m. liepos 4 d. atsisakymas nemokamai užregistruoti mane pas šeimos gydytoją.

5. Ramūno Bogdano 2019 m. liepos 22 d. straipsnio delfi.lt „Gerovės valstybė su rūmų gydytojais?!“ tekstas.

bus tęsiama

Diskusija

3. Eziukas2019 08 29 00:38:31

Ot dasigyvenom..

2. Romas2019 08 14 12:19:40

net nezinau, ar dar yra saliu, kur sitaip apiplesineja savo piliecius.PSD netelpa i jokius remus savo absurdu...

1. DžyDžej2019 08 12 12:03:42

Galiu suprasti, jei už medicininę pagalbą reikia mokėti. Bet kaip galima atgaline data reikalauti pinigų už paslaugas, kurių žmogus negavo??? Iš žmogaus, kuris neturi pinigų. Jei įsidarbins, irgi kurį laiką sėdės be pningų, kol duoklę išreikalaus... Tikra š. krūva!

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2022 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis