.

2019 m. lapkričio 13 d.

Policinėje Lietuvos valstybėje Konstitucija negalioja

Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Petras Karvelis nė puse žodžio nepaaiškino kodėl išniekino Konstituciją ir joje įtvirtintas mano teises

Tęsinys, pradžia – Mėšlasauga kontratakuoja

Eilinis LR teismų paniekos Konstitucijai ir joje surašytoms mūsų „teisėms“ pavyzdys.

Pakeliui į Konstitucinį teismą

Giedrius Šarkanas

Vilniaus apygardos teismui
per Vilniaus miesto apylinkės teismą

PRAŠYMAS
2019-11-13
Vilnius

Gavau šaukimą atvykti į policiją, ir 2019 m. rugsėjo 8 d. Vilniaus miesto 3 policijos komisariato 2 veiklos skyriaus vyresnioji tyrėja Natalja Butkevičienė įteikė man pranešimą apie įtarimą. Iš karto pareikalavau suteikti man nemokamą advokatą, ir p. Butkevičienė žodžiu patikino mane, kad kreipsis į nemokamus advokatus dalinančią tarnybą ar pan.

Vienintelė žinia, kurią gavau iš p. Butkevičienės, buvo šaukimas atvykti į policiją, pavadintas berods „ikiteisminio tyrimo užbaigimui“ ar pan. Man atvykus, p. Butkevičienė paskelbė man, kad ikiteisminis tyrimas užbaigtas ir kad galiu kažką atlikti, berods iki spalio 20 d. Paklausė, ar sutinku su terminais, ir aš neprieštaravau.

Man pasiūlė susipažinti su bylos medžiaga, ir aš išsirinkau kelis puslapius kopijavimui. Prieš duodama man susipažinti, p. Butkevičienė išėmė iš bylos visą pluoštą ten buvusių dokumentų ir paaiškino, kad ten yra pažymos apie mane iš įvairių tarnybų, ir man su jomis susipažinti negalima. Tada pareikalavau įgyvendinti 25 Konstitucijos straipsnyje įtvirtintą mano teisę: „Pilietis turi teisę įstatymo nustatyta tvarka gauti valstybės įstaigų turimą informaciją apie jį.“ P. Butkevičienei atsisakius įgyvendinti mano konstitucines teises, išreiškiau norą gauti raštišką atsakymą – tačiau p. Butkevičienė vėlgi kategoriškai atsisakė patenkinti mano teisėtą prašymą.

Kreipiausi į prokurorę Liliją Ambrulevičienę prašydamas leisti man susipažinti su VISA bylos medžiaga, į ką šioji atsakė, kad galiu susipažinti su visa medžiaga „išskyrus privačią informaciją“. Man pakartotinai nuėjus, p. Butkevičienė man pateikė tuos pačius dokumentus, naujai aiškindama, kad visa kita – „privati informacija“.

Aš kreipiausi į prokuratūrą ir policiją prašydamas pradėti Ambrulevičienei bei Butkevičienei drausmės bylas ir tarnybinius patikrinimus, o taip pat pradėti ikiteisminį tyrimą dėl jų akivaizdžiai įvykdyto nusikaltimo pagal 169 BK straipsnį – apgaulės būdu suvaržant mano teises dėl mano socialinės padėties, kalbos bei įsitikinimų – ir pripažinti mane nukentėjusiuoju nuo akivaizdaus nusikaltimo.

Gautą neigiamą atsakymą iš prokuratūros ir skundžiau jį teismui. Kartu skundžiau ir atsisakymą leisti man susipažinti su tarnybų pažymomis apie mane, motyvuojant „privačia informacija“.

Konkrečiai prašiau:

„Todėl prašau įgyvendinti mano konstitucinę teisę susipažinti su valdžios įstaigų turima informacija apie mane, pripažinti, kad šios teisės suvaržymas, begėdiškai paistant apie „asmens duomenis“, grubiai suvaržė šią mano teisę, ir įpareigoti minėtąsias nusikalstamas organizacijas – LR prokuratūrą ir policiją – suteikti man VISĄ byloje buvusią ir esančią informaciją.

Jeigu atsisakysite patenkinti šį mano prašymą, prašau nurodyti teisės aktą, kuriuo vadovaudamiesi pateisinate mano 25 Konstitucijos straipsnyje užtikrintos teisės suvaržymą.“

Visus mano prašymus atmetė teisėjas Petras Karvelis. (Nuotrauka ir straipsnis „Laisvame laikraštyje“) Jo nutartį (priedas) prašau panaikinti, o mano prašymus tenkinti.

1) Prašau panaikinti atsisakymą pradėti ikiteisminį tyrimą dėl akivaizdaus Ambrulevičienės ir Butkevičienės įvykdyto nusikaltimo pagal 169 BK straipsnį ir pripažinti mane nukentėjusiuoju nuo jo.

Noriu dar kartą pastebėti, kad nesu teisininkas ir negalėjau tikėtis, kad, pažadėdama, jog persiųs mano prašymą nediskriminuoti manęs ir suteikti man nemokamą advokatą, p. Butkevičienė tiesiog begėdiškai melavo, ir mano teisė į advokatą buvo efektyviai suvaržyta apgaulės būdu. Nors visuomenėje LR policija suvokiama kaip įžūlių nusikaltėlių gauja, vis dėlto aš turiu teisę nebūti apgaudinėjamas.

2) Prašau realizuoti mano 25 Konstitucijos straipsnyje įtvirtintą teisę ir patenkinti mano prašymą susipažinti su VISA byloje buvusia medžiaga, visomis Butkevičienės minėtomis „tarnybų pažymomis“ apie mane, o jei atsisakysite – nurodyti, kokiu teisės aktu remiatės.

Ponas Karvelis nė puse žodžio nepaaiškino kodėl atmetė mano prašymą realizuoti 25 Konstitucijos straipsnyje įtvirtintą mano teisę, jau nekalbant apie teisės aktą, kuriuo rėmėsi demonstruodamas savo panieką Konstitucijai ir joje įtvirtintai mano teisei, todėl neturiu ko komentuoti.

Noriu dar pastebėti, kad teisė susipažinti su tarnybų turima informacija apie save buvo įtraukta į Konstituciją ne šiaip sau. Konstitucijos kūrėjai numatė, kad Lietuvos valstybė greitai pavirs antiteisinio š. krūva, o jos tarnybos – nekontroliuojamomis nusikaltėlių gaujomis, persekiojančiomis visus valstybės politiką kritikuojančius žmones, ir pabandė suteikti žmonėms nors kažkokią apsaugą nuo dabar Lietuvą terorizuojančio policinio-totalitarinio režimo.

Prašau įgyvendinti šią mano teisę ir įpareigoti suteikti man visą valstybės įstaigų turimą informaciją apie mane, taip pat tą, kurią šiuo metu Lietuvos valstybę atstovaujantys policininkai, prokurorai ir kiti akivaizdūs nusikaltėliai begėdiškai vadina „privačia“.

Giedrius Šarkanas

Pridedama:

Skundžiama Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-11-07 nutartis.

Diskusija

Gal turite ką pasakyti?

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2023 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis