.

2020 m. vasario 5 d.

Leiskite garbingiems žmonėms dirbti Lietuvos teismuose – antras laiškas Nausėdai

Prašau sustabdyti politinę prostituciją Lietuvos teismuose ir sudaryti galimybę garbingiems žmonėms dirbti teisėjais Lietuvoje

Eilinis :-) laiškas Prezidentui, Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetui ir Konstituciniam teismui.

Viešas laiškas

Giedrius Šarkanas

LR Prezidentui (Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetui, Konstituciniam teismui)

Prašau sustabdyti politinę prostituciją Lietuvos teismuose ir sudaryti galimybę garbingiems žmonėms dirbti teisėjais Lietuvoje

VIEŠAS PRAŠYMAS
2020-02-05

Teisėjai tapo labiausiai niekinama profesine grupe Lietuvoje

Akivaizdu, kad šiuo metu daugiausiai Lietuvos žmonių šlykštisi teismais. Iš komentarų internete matosi, kad, kaip labiausiai tautos niekinama socialinė grupė, teisėjai jau gerokai aplenkė ankstesniuosius lyderius – seimūnus ir pedofilus.

Mano nuomone, pagrindinė to priežastis – svarbiausiuoju Lietuvos teismų veiklos principu tapusi politinė prostitucija.

Teisėjai duoda savo priesaikas žinodami, kad jas daug kartų sulaužys

Lietuvos teisėjo priesaika skamba taip:

Aš, teisėjas (-a) (vardas, pavardė), iškilmingai prisiekiu būti ištikimas (-a) Lietuvos Respublikai, savo pareigas atlikti garbingai, vykdyti teisingumą pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, ginti žmogaus teises, laisves ir teisėtus interesus, visada būti nešališkas (-a), sąžiningas (-a), humaniškas (-a), saugoti man patikėtas valstybės paslaptis ir visada elgtis, kaip dera teisėjui. ( Tepadeda man dievas.)

(Tipiškas?) Lietuvos teisėjas
teisėjas slepia antrankius

6 Konstitucijos straipsnis nustato: „Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas. Kiekvienas savo teises gali ginti remdamasis Konstitucija.“

7 Konstitucijos straipsnyje įtvirtinta: „Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai.“

110 Konstitucijos straipsnis nurodo:

„Teisėjas negali taikyti įstatymo, kuris prieštarauja Konstitucijai. Tais atvejais, kai yra pagrindo manyti, kad įstatymas ar kitas teisinis aktas, kuris turėtų būti taikomas konkrečioje byloje, prieštarauja Konstitucijai, teisėjas sustabdo šios bylos nagrinėjimą ir kreipiasi į Konstitucinį Teismą prašydamas spręsti, ar šis įstatymas ar kitas teisinis aktas atitinka Konstituciją.“

Tačiau LR teismai jau keliasdešimt metų ciniškai ir piktybiškai žagina (ignoruoja) 6, 7 ir 110 Konstitucijos straipsnius ir teisia bei nuteisinėja žmones pagal akivaizdžiai antikonstitucinius įstatymus įžūliai spjaudami į jų maldavimus įgyvendinti 110 Konstitucijos straipsnį ir kreiptis į Konstitucinį teismą.

Taigi Lietuvos teismai ir teisėjai sistemingai ir piktybiškai niekina Konstituciją bei laužo savo priesaikas. Jei teisėjas nėra visiškas teisės beraštis, tai, jau iškilmingai duodamas priesaiką, žino, kad ją laužys visą savo karjerą.

Praeitais metais atsiradusi galimybė paduoti individualų konstitucinį skundą dar labiau išryškina nusikalstamą LR teismų praktiką niekinti Konstituciją. Taigi tai, kas jau daugiau kaip ketvirtį amžiaus vyksta Lietuvos teismuose, yra ne teisės įgyvendinimas ar teisingumo vykdymas, o teisei priešingas tarnavimas Konstituciją niekinti įpratusiems politikams, trumpai tariant, POLITINĖ PROSTITUCIJA.

Šiuo metu garbingas žmogus negali dirbti teisėju Lietuvoje

Nors absoliuti dauguma Lietuvoje duodamų priesaikų sulaužomos per kokią savaitę, aš, kaip lietuvietis, laikau ir viešai vadinu priesaiklaužius negarbingais žmonėmis. Kadangi Lietuvoje teisėjo priesaika duodama žinant, kad ji bus pastoviai laužoma, teisėju (galbūt išskyrus Konstitucinio teismo teisėjus) kompetentingas garbingas žmogus tapti ir dirbti negali.

To pasekmės akivaizdžios. Teisėjais tapę negarbingi asmenys masiškai ima kyšius, įžūliai tyčiojasi iš Konstitucijos, teisės ir žmogaus teisių, žemina, niekina, kankina ir visaip persekioja į jų rankas patekusius beteisius žmones.

Niekas nesipiktina, kai daugiametis Teisėjų tarybos pirmininkas vedamas į teismą su antrankiais; žmonės stebisi tik dėl vieno dalyko – kodėl tik jis vienas iš savo kolegų Aukščiausiame teisme?

Kaip rašo „Laisvas laikraštis“, dabar Lietuvoje teisėjais dirba ne tik sukčiai ir įžūlūs kyšininkai, bet ir sunkūs psichiniai ligoniai. (pavyzdžiui, „Abejojama, ar psichikos liga matyt sirgusi ir nusižudžiusi teisėja O.Gasiulytė galėjo priimti teisėtus sprendimus“ – https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=9818:abejojama-ar-psichikos-liga-matyt-sirgusi-ir-nusizudziusi-teiseja-o-gasiulyte-galejo-priimti-teisetus-sprendimus&catid=47&Itemid=101)

Natūralu, kad žmonės šlykštisi teisėjais ir teismais. Patys žodžiai „teismas“ ir „teisėjas“ visuomenėje tapo keiksmažodžiais – simbolizuojančiais korupciją, neišprusimą, moralinį ir intelektualinį bukumą, psichopatiją bei įžūlų pasipūtimą.

Teisėjų nusikaltimų dangstymas nepadės

Akivaizdu, kad paskutinio meto netikėtų teisėjų atsistatydinimų (netgi savižudybės būdu) vajus maskuoja atleidimus dėl korupcijos, išaiškėjusios VIENO tarnybų prispausto advokato dėka.

Žmonės juk supranta, kad tokių advokatų dar yra ne vienas ir ne du, ir, jei būtų atleisti visi korumpuoti teisėjai, Lietuvos teismai liktų tušti. Teisėjų nusikaltimų dangstymas nebeapgaus teismais ir teisėjais pasišlykštėjusios tautos.

Mano nuomone, neįmanoma sutvarkyti Lietuvos teismų nesudarius galimybės juose dirbti garbingiems žmonėms, neatsisakius dabartinės akivaizdžiai nusikalstamos LR teismų ir teisėjų praktikos laužyti teisėjo priesaikas ir niekinti Lietuvos konstituciją, jos 6, 7, 110, taigi ir visus kitus straipsnius.

Kol teismai ir teisėjai niekins Konstituciją, aš jais vienareikšmiškai šlykštėsiuos, ir Lietuvos kalėjimų kaliniai mano akyse bus vienareikšmiškai žmonės, nesugebėję įduoti teisėjams pakankamai didelių kyšių. Beje, panašiai į Lietuvos teisėdergą ir jos aukas žiūri vis didesnis skaičius lietuvių

Todėl prašau sudaryti galimybes Lietuvos teismuose dirbti ir garbingiems žmonėms. Prašau imtis priemonių vienu ar kitu būdu priverčiant teismus ir teisėjus baigti užsiiminėti politine prostitucija – t.y. nustoti laužyti teisėjų priesaikas ir įgyvendinti 6, 7 ir 110 Konstitucijos straipsnius tiesiogiai teismų procesų metu įgyvendinant Konstituciją ir joje įtvirtintas žmonių teises bei laisves.

Giedrius Šarkanas

Diskusija

2.  Eva liked you! Click Here: s:...2022 02 16 00:32:20

kstdrtdut

1.  Eva liked you! Click Here: s:...2022 02 16 00:32:19

bcdirg

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2023 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis